Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BODERA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Działanie flawonoidów na hodowlę tkanową prowadzoną w środowisku promieniotwórczego technetu.
Tytuł angielski: Effects of flavonoids on the tissue culture in radioactive technetium medium.
Autorzy: Andryskowski Grzegorz, Bodera Paweł, Przybycień Andrzej, Grześków Jerzy
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.548-550, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ogólne informacje o flawonoidach, ze szczególnym uwzględnieniem fitoestrogenów. Fitoestrogeny, podobnie jak flawonoidy mają zróżnicowane właściwości farmakologiczne. Fitoestrogeny zmniejszają zapadalność na raka sutka, prostaty, choroby układu krążenia. Przypisuje się im właściwości promienioochronne. Celem oceny właściwości promienioochronnych różnych związków chemicznych stworzono model doświadczalny, polegający na hodowli komórek nerki małpy zielonej GMK. Hodowlę prowadzono w środowisku promieniotwórczego technetu 99m. 100 hodowli tkankowych podzielono na 5 grup. Do grup 1-4 dodano promieniotwórczy technet o zróżnicowanych aktwynościach: 10 mCi, 1 mCi, 0,1 mCi, 0,01 mCi. Grupa 5 była grupą kontrolną, bez izotopu. W czwartej dobie badania obliczono liczbę komórek i aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH). W drugiej części badań do hodowli tkankowej dodano technet o aktywności 10 mCi. Do części hodowli dodano roztwór formononetyny, która jako fitoestrogen wykazała właściwości promienioochronne, będąc antidotum na zastosowany czynnik - promieniowanie jonizujące gamma. Przedsatwiony model doświadczalny z użyciem hodowli tkankowej GMK prowadzonej w środowisku promienitowórczego technetu może służyć ocenie innych związków flawonoidowych o właściwościach promienioochronnych. Zachowanie stałych parametrów hodowli pozwoli na ich ocenę porównawczą. Znaczne rozpowszechnienie flawonoidów w przyrodzie pozwoli w przypadku skażenia środowiska naturalnego związkami promieniotwórczymi na dokonanie wyboru surowca łatwo dostępnego, o dobrych właściwościach promienioochronnych, a być może i spożywczych, tak jak jest to w przypadku formonoetyny zawartej w Glycine soja.


  2/2

  Tytuł oryginału: Cimicifuga racemosa - doniesienia kliniczne i bezpieczeństwo produktu.
  Tytuł angielski: Clinical experiences and safety profile of Cimicifuga racemosa.
  Autorzy: Bodera Paweł
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.942-945, bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Preparations of the root of worldwide known medicinal plant Cimicifuga racemosa have been used in European phytotherapy for the treatment of menopausal symptoms for over 50 years. Clinical experience coupled with chemical, pharmacological, and controlled clinical studies have confirmed that black cohosh preparations are a safe and effective alternative for hormone replacement therapies in the treatment of menopause.

  stosując format: