Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOCIĄGA-JASIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zwapnienia jąder podstawy mózgu i móżdżku u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc - opis przypadku.
Tytuł angielski: Calcifications of basal ganglia and cerebellum in a patient with pseudohypoparathyroidism - case report.
Autorzy: Kalinowska-Nowak Anna, Garlicki Aleksander, Bociąga-Jasik Monika, Sobczyk-Krupiarz Iwona, Mach Tomasz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.548-550, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek symetrycznych zwapnień w jądrach podstawy mózgu, w móżdżku i w istocie białej podkorowej półkul mózgu (zespół Fahra) u 34 - letniego mężczyzny z rzekomą niedoczynnością przytarczyc. W pracy zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy zespołu Fahra oraz diagnostykę różnicową tego rzadko występującego schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Presented is the case report of symmetrical calcifications of basal ganglia, cerebellum and subcortical white matter of cerebral hemispheres (Fahr's syndrome) in a 34 year old man with pseudohypoparathyroidism. Attention has been put on characteristic features of Fahr's syndrome and differential diagnosis of this rare disease.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rola cytokin prozapalnych (TNF-alfa, IL-1 beta, IL-8) w przebiegu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych : praca doktorska
  Autorzy: Bociąga-Jasik Monika, Mach Tomasz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Krakowie
  Źródło: 2002, 159 k. : il., tab., bibliogr. 207 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20429

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: