Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOCHENEK
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery.
Autorzy: Krejca Michał, Szmagała Przemysław, Durałek Andrzej, Skarysz Janusz, Bochenek Krystyna, Ulczok Rafał, Bochenek Andrzej, Gaik Grzegorz, Cieślar Bogusław, Sitko Wojciech
Opracowanie edytorskie: Brykczyński Mirosław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.3-14, il., tab., bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Analiza biochemiczna szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiał i metodyka. W naszej pracy przeprowadziliśmy badania biomechaniczne: szwu pojedynczego, szwu typu "Z" oraz splecionego i wielokrotnie skręconego (SWS). Oceniliśmy odkształcenie w fazie sprężystej (cykliczne obciążenie 100 N, 200 N), granicę plastyczności i granicę całkowitego zniszczenia szwu. Taki sam cykl badań przeprowadziliśmy na próbkach ze wzmocnionym miejscem skręcenia. Wyniki. W fazie sprężystej najmniejszemu przemieszczeniu podczas obciążenia ulegał szew pojedynczy, umiarkowanemu szew typu "Z", a największemu szew SWS. Różnice pomiędzy szwem pojedynczym i SWS były znamienne statystytycznie. Granica plastyczności i całkowitego zniszczenia zespolenia wynosiła kolejno: dla szwu pojedynczego 355 i 855 N, dla szwu typu "Z" 400 i 891 N, dla SWS 430 i 880 N. Znamiennie statystycznie różniła się tylko granica plastyczności szwu pojedynczego w porównaniu ze szewm typu SWS. Po wzmocnieniu miejsca skręcania poprawiły się granice plastyczności i całkowitego zniszczenia we wszystkich typach szwów. Relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami szwów pozostały niezmienione. Wnioski. Dla mostków o prawidłowej strukturze szwy pojedyncze zapewniają dobrą stabilność zespolenia, a ich nieco mniejsza wytrzymałość może być wyrównana poprzez zwiększenie liczby użytych szwów. Korzystniejszy niż w przypadku szwu pojedynczego rozklad sił powoduje, że szwy "Z" i SWS są ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery. Material and methods. The following wire closures were studied: straight, figure-of-8 and interlocking multi-twisted (IM) sutures. We determined displacement in the elastic region (repetitive loading 100 N, 200 N), plastic limit and load of closure rupture. Twisting wire ends were reinforced by glue and the same procedure was performed. Results. Straight wires had less displacement at each, figure-of-8 had medium and interlocking multitwisted presented most displacement within the elastic range of the specimen. Differences between straight and interlocking multi-twisted sutures achieved statistical significance. The plastic limit and rupture of closure were as follows: for straight closure 355 N and 855 N, for figure-of-8 400 N and 891 N, for IM 430 and 880 N, respectively. Plastic limit between straight interlocking multitwisted closure demonstrated statistical significance. After strengthening the twisting wire ends plalstic limit and rupture of closure parameters increased in case of all suture types. Suture relationship turned out to be similar. Conclusions. Straight wires provide good fixation stability for the durable sternum thus lesser strenght can be recompensated by an increase in the number of used sutures. The figure-of-8 and IM have greater strenght and are less likely to cut the sternum, due to an advantageous redistribution shearing forces of the ...


  2/16

  Tytuł oryginału: A prospective evaluation of early and late results of percutaneous and surgical revascularisation in patients with ischaemic left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Chirurgiczna czy przezskórna rewaskularyzacja u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca.
  Autorzy: Buszman Paweł, Tendera Michał, Bochenek Andrzej, Gruszka Agata, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Gaszewska Ewa, Białkowska Bożena, Janas Robert
  Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (koment.), Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-67, il., tab., bibliogr. 25 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Any intervention in patietns with depressed left ventricular ejection fraction (LVEF) carries an increased risk of death. Which of the two therapies - surgical revascluarisation or coronary angioplasty, is safer and more efficacious in ths group of patients, has not yet been fully established. Aim. THe aim of this prospective non-randomised study was to evaluate the results of percutaneous transluminal coronary intervention supported by coronary stenting (PCI) in comparison to coronary artery bypass grafting (CABG) in patietns with coronary artery disease and markedly depressed LVEF. Methods. 105 patietns with symptomatic coronary artery disease and LVEF ó 30 p.c. underwent PCI (50 patietns) or CABG (55 patients) depending on their coronary anatomy. Risk of in-hospital death predicted from the clinical severity score was higher in the PCI than in the CABG group (9.0 ń 3.9 p.c. vs 5.6 ń 2.3 p.c respectively, p = 0.001). Severity of angina (CCS class), exercise capacity (NYHA class) and LVEF were assessed before and afer the procedure as well as after 6 months. In-hospital mortality and 12-month survival rates were also analysed. Results. Complete revascularisation was achieved in 50 patients (90.9 p.c.) in the CABG group and in 20 patients (40 p.c.) in the PCI group (p 0.001). In hospital mortality was 9.1 p.c. afger CABG and 6.0 p.c. after PCI. Multivariate regression analysis reveled that the absence of hypertension and completeness of revascularisation were the only predictors of LVEF improvement...


  3/16

  Tytuł oryginału: Tolerancja Asacardu**TM - aspiryny o kontrolowanym uwalnianiu w astmie aspirynowej.
  Tytuł angielski: Tolerability of Asacard**TM - controlled-release aspirin in aspirin-induced asthma.
  Autorzy: Bochenek Grażyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Vivet Phillippe, Gicquel Michel, Szczeklik Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.249-256, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Asacard**TM jest dojelitowym preparatem kwasu acetylosalicylowego składającym się z mikrokapsułek, co pozwala na powolne uwalnianie małych dawek leku bezpośrednio w jelicie cienkim. Dawka 162,5 mg Asacardu**TM, stosowana w profilaktyce chorób układu krążenia, jest wystarczająca do zablokowania syntezy tromboksanu przez płytki krwi w krążeniu wrotnym, a zarazem zbyt mała, by lek dotarł do krążenia systemowego i zahamował tworzenie prostacykliny i innych prostaglandyn. Wiadomo, iż w astmie aspirynowej skurcz oskrzeli jest wywołany zahamowaniem syntezy prostaglandyn i nadprodukcją leukotrienów cysteinylowych. Celem badania było sprawdzenie, czy Asacard**TM, jako preparat, który teoretycznie nie powinien blokować syntezy prostaglandyn w krążeniu systemowym, będzie dobrze tolerowany przez chorych z tą postacią astmy. Przeprowadzono badanie otwarte tolerancji trzech pojedynczych, wzrastających dawek Asacardu**TM u 10 chorych z potwierdzoną za pomocą doustnej próby prowokacyjnej nadwrażliwością na aspirynę (4 mężczyzn, 6 kobiet, średni wiek 40 lat). Na początku badania chorzy otrzymali 40 mg Asacardu**TM, a następnie przez 8 godzin, co 30 minut dokonywano pomiarów FEV1 oraz prowadzono obserwację objawów klinicznych. Spadek FEV1 ň 20 p.c. w porównaniu z wartością wyjściową sprzed podania leku, oznaczał reakcję dodatnią. Chorzy, którzy nie zareagowali na dawkę 40 mg, otrzymywali 75 Asacardu**TM 7 dni później. W razie braku reakcji podawano ostatnią dawkę leku 162,5 mg tydzień ...

  Streszczenie angielskie: Asacard**TM is a microcapsulated, controlled-release form of acetylsalicylic acid, which delivers very low but constant amount of the drug directly into the intestine. The dose 162.5 mg Asacard**TM, used in prevention of cardiovascular diseases, is thus sufficient to block platelets in the portal vein from synthesizing thromboxane but not high enough to enter the systemic circulation and block the formulation of prostacyclin and other prostaglandins. It is generally accepted that in aspirin-induced asthma (AIA) the bronchospasm is provoked by inhibition of prostaglandin synthesis with overproduction of cysteinyl leukotrienes. The ai of our study was to verify the hypothesis if Asacard**TM, as a form of aspirin, which theoretically does not block prostacycline synthesis in systematic circulation, would be well tolerated by patients with AIA. We thus studied in an open study the tolerability of three single, increasing doses of Asacard**TM in 10 patients with confirmed by oral challenge test aspirin intolerance (4 males, 6 females, mean age 40 years). Initially, the patients received 40 mg of AsacardTM and FEV1 and clinical symptoms were assessed every 30 minutes for 8 hours. A positive reaction was defined as a ň 20 p.c. decline in FEV1 from baseline. Patietns with negative reaction received 75 mg Asacard**TM 7 days later. In absence of the reaction, the last dose 162.5 mg was administered a week later. in 5 out of 10 patients studied, Asacard**TM given at single ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Testing for aspirin hypersensitivity.
  Autorzy: Bochenek G., Niżankowska E[wa], Szczeklik A[ndrzej]
  Źródło: Allergy 2002: 57 (7) s.562-565, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/16

  Tytuł oryginału: Myocardial ischemia possibly mediated by cysteinyl leukotrienes.
  Autorzy: Szczeklik Andrew, Niżankowska Ewa, Mastalerz Lucyna, Bochenek Grażyna
  Źródło: J. Allergy Clin. Immunol. 2002: 109 (3) s.572-573, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  6/16

  Tytuł oryginału: Leki przeciwalergiczne a ciąża.
  Tytuł angielski: Antiallergic drugs and pregnancy.
  Autorzy: Bochenek Grażyna, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.78-80, bibliogr. 17 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Astma i inne choroby alergiczne mogą sprawiać problelmy kobietom w ciąży. Szczególnie niekontrolowana astma może powodować powikłania zarówno u matki, jak i u płodu. Głównym celem leczenia tych chorób w czasie ciąży powinno być utrzymanie optymalnego stanu zdrowia matki oraz płodu. W przypadku astmy oskrzelowej najważniejsze jest aby nie dopuścić do zaostrzenia tej choroby, a tym samym do niedotlenienia płodu. Wprawdzie udowodniono, że mniej niż 5 proc. wad wrodzonych spowodowanych jest lekami, to jednak względy etyczne i metodyczne nie pozwalają na to, aby jakiś czas uznać za całkowicie bezpieczny w ciąży. Stąd też preferowane są leki starsze, dłużej stosowane, chętniej miejscowe i wziewne. W artykule omówiono poszczególne grupy leków antyalergicznych, oceniając ich bezpieczeństwo, ewentualne powikłania oraz zasady stosowania w okresie ciąży.

  Streszczenie angielskie: Asthma and other allergic diseases may trouble pregnant women. Especially, uncontrolled asthma may increase the risk of maternal and fetal pregnancy complications. The main goal of treatment during pregnancy should be the maintenance of optimal health status of mother and fetus. As concerns asthma, the most important is to prevent asthma exacerbations and result, fetal hypoxemia. Although only 5 p.c. of asthma and allergy medications have been proved teratogenic, no medication can be considered safe enough for use during pregnancy. Therefore, older drugs, with longer duration of usage are preffered, rather topical and inhaled forms. The paper discusses the safety of antiallergic medications for pregnant women and fetus as well as the rules of their prescription during pregnancy.


  7/16

  Tytuł oryginału: Effects of external stenting on the durability of vein grafts.
  Tytuł polski: Stent zewnętrzny a trwałość pomostów żylnych.
  Autorzy: Krejca Michał, Skarysz Janusz, Szmagała Przemysław, Szczeklik Michał, Plewka Danuta, Nowaczyk Grażyna, Plewka Krzysztof, Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.125-136, il., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Vein graft failure occurs in 15 p.c. of patients during one year after coronary by-pass grafting. The mechanisms of graft occlusion and preventive methods have not yet been well established. Aim. To test the hypothesis that the use of originally developed extremal dacron mesh affects the proliferative and degenarative changes in vein grafts implanted to the cliterial circulation. Methods. In 21 sheep standard cephalic vein graft or hybrid graft consisting of cephalic vein covered with extermal darcon mesh, were implainted to the cartoid artery. The histological and immunocystochemical characteristics of the histologic specimens harvested at various time points from implaimentation were compared. Results. In both types of grafts a gradual intimal and medial thickening was observed. Five days after implantation the mean intimal thickness in the hybrid grafts was 19.2 ń 10.7 um vs 24.4 ń 6.5 um in the non-stented graft, after 9 days - 22.3 ń 5.8 um vs 26.2 ń 10 um, after 14 days - 22.6 ń 7.6 um vs 52.2 ń 15 um, after 6 weeks - 36.6 ń 20.7 um vs 89.9 ń 31 um, after 8 weeks - 56.6 ń 30.8 um vs 103.6 ń 28 um, after 10 weeks - 58.3 ń 20.6 um vs 132.5 ń 31.6, and 12 weeks - 72 ń 21.5 um vs 244 ń 99.8 um, respectively (p 0.001 for all comparisons). The histological assessment in the light microscopy revealed progressive degeneration of the vein wall markedly more pronouced in grafts without rather than extermal stenting. Conclusions. The use of external stenting in a form of dacron mesh covering vein graft implainted in the arterial circulation reduced graft wall hypertrophy, slows down the speed of intimal thickening and inhibits cellular proliferation in the graft wall.


  8/16

  Tytuł oryginału: Wspomaganie prawokomorowe przy użyciu pompy centryfugalnej w ostrej niewydolności prawokomorowej wikłającej zabieg rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Use of centrifugal pump as right ventricular assist device for perioperative right-sided circulatory failure - case report.
  Autorzy: Gerber Witold, Wilczyński Mirosław, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.544-546, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Although postcardiotomy cardiogenic shock is a rare condition, occuring in 2 p.c. to 6 p.c. of patients who undergo myocardial revascularisation, it is often fatal. Right-sided circulatory failure is sometimes unrecognised cause of unsuccesfull weaning of cardiopulmonary by-pass. In this report we present two cases of acute and temporary right ventricular assist with the use of Bio-Medicus centrifugal system.


  9/16

  Tytuł oryginału: Integrated minimally invasive direct coronary artery bypass grafting and angioplasty for coronary artery revascularization.
  Autorzy: Cisowski Marek, Morawski Włodzimierz, Drzewiecki Janusz, Kruczak Wojciech, Toczek Krzysztof, Bis Jarosław, Bochenek Andrzej
  Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 22 (2) s.261-265, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: Minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) through the anterolateral minithoractomy has become a promising therapeutic option in patients with lesion in left anterior descending artery (LAD), especially in multimorbid, elderly and reoperated patients with type C or B lesions. To expand the benefits of MIDCAB concept to patients with multivessel disease, a hybrid myocardial revascularization procedure (HMR) combining surgery of the LAD with interventional proedures for additional coronary lesions has recently been introduced. Methods: Between January 1999 and September 2001, 50 patients (37 male, 13 female, mean age 54.8 ń 20.1 years) underwent an HMR procedure. MIDCAB with endoscopic left internal thoracic artery (LITA) harvesting, followed by percutaneous coronary intervention (PCI) for additional coronary lesions and percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), was performed in 11 patients (22 p.c.) and stenting in 39 patients (78 p.c.). Angiographic assessment of graft patency was performed in all patients during the PCI procedure. The clinical follow-up period was 3-32 months. Results: There were no early and late deaths. Baseline Canadian Cardiology Society (CCS) class was 2.8 ń 0.7 versus 1.1 ń 0.9 (P 0.001) 30 days after HMR procedure. There were no major acute inhospital cardiac events. Angiographic studies showed patent LIMA-LAD graft in 50 patients (100 p.c.). We showed quality of anastomosis in 49 patients (98 p.c.). There was a moderate graft stenosis in one ...


  10/16

  Tytuł oryginału: Un cas de r‚cup‚ration partielle de I'audition apr‚s I'ablation d'un neurinome de I'angle pontoc‚r‚belleux.
  Tytuł angielski: Partial hearing recovery after cerebello-pontine angle neurinoma removal.
  Autorzy: Bochenek W., Hatliński G., Kukwa A[ndrzej], Krajewski R.
  Źródło: Rev. Laryngol. Otol. Rhinol. 2002: 123 (3) s.199-201, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A cause of a 44 year-old women farmer with a total deafness and lack of vestibular function on the left side operated upon the cerebello-pontine cystic neuroma 2.5 x 1.5 cm large via the retromastoidal craniectomy is presented. Despite of the negative audiological tests' results the cochlear nerve flatten on the tumor was cautiously separated. Some time after surgery, she observed "a partial recovery of hearing" in the operated ear confirmed by the tonal (mean 0.5-2 kHz 36 dBHL) vocal SRT 70 dB), BERA and EOAEs tests. The paralysis of the left vestibular function did not recover. In consecutive audiogram a notch at 6 kHz 15 dB deep appeared in the operated ear and one can presume an increased vulnerability of this ear to the noise of the agricultural machines used by then by the patient.


  11/16

  Tytuł oryginału: Stan obecny i wyzwania przyszłości dla systemu refundacji leków i wyrobów medycznych - doświadczenia Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych.
  Autorzy: Bochenek Tomasz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.40-44, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe regulacje prawne z zakresu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dotyczą sfery stosunkowo precyzyjnie uregulowanej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, można więc nawet używać określenia "koszyka refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych". Refundacja leków w kraju wykazuje dużą tendencję wzrostową, szacuje się, że w 2002 roku wzrost ten będzie trzykrotny w porównaniu do 1997 roku. Artykuł omawia podstawowe zagrożenia dla stabilności systemu refundacji leków. Opisany jest także system monitorowania refundacji leków, wdrażany obecnie w niektórych kasach chorych, w tym także w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. W zakresie refundacji wyrobów medycznych trend wzrostowy jest wyraźnie słabszy. Przewiduje się, że nowe regulacje prawne będą miały korzystne znaczenie dla systemu refundacji wyrobów medycznych, przyjętego w Małopolsce. Artykuł omawia sposób jego funkcjonowania oraz zalety umożliwiające łatwą adaptację w skali ogólnokrajowej.


  12/16

  Tytuł oryginału: Racjonalne przepisywanie leków jako proces podejmowania decyzji przez lekarza.
  Autorzy: Bochenek Tomasz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.81-85, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Koncepcja racjonalnego przepisywania leków ewoluowała wraz z rozwojem współczesnej wiedzy z zakresu medycyny i ekonomiki zdrowia. Ze względu na postępującą globalizację rynku leków, racjonalne przepisywanie leków staje się wyzwaniem XXI wieku zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Warunkiem wdrożenia skutecznych inicjatyw zmierzających do racjonalizacji gospodarki lekami jest zrozumienie złożoności mechanizmów podejmowania decyzji o przepisaniu leku przez lekarza. Na sposób przepisywania leków duży wpływ mają źródła pozyskiwania infromacji o lekach, kryteria wyboru o charakterze medycznym, a także czynniki pozamedyczne. Artykuł omawia problem racjonalnego przepisywania leków w kontekście analizy towarzyszącego mu procesu podejmowania decyzji.


  13/16

  Tytuł oryginału: Chirurgia naczyń wieńcowych
  Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (red.), Bochenek Andrzej (red.), Woś Stanisław (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XXII, 420 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,282

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowoczesnych działań marketingowych w aptece ogólnodostępnej.
  Autorzy: Stachura Monika, Bochenek Tomasz, Skowron Agnieszka, Pilc Andrzej
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.115-121, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia problematykę konieczności stosowania wiedzy marketingowej w zarządzaniu współczesną apteką ogólnodostępną, funkcjonującą na konkurencyjnym i coraz trudniejszym rynku farmaceutycznym. Przedstawia poszczególne elementy i etapy opracowywania strategii marketingowej apteki. Omawia także działania marketingowe przydatne dla aptekarzy, właścicieli i menedżerów aptek, którzy szukają nowoczesnych i skutecznych sposobów przetrwania i osiągnięcia sukcesu w swojej branży.

  Streszczenie angielskie: The article describes the issue of necessity of implementing the knowledge of marketing in the processes of managing the out-patient pharmacy in the increasingly competitive and difficult pharmaceutical market. The elements and stages of elaborating the marketing strategy for the out-patient pharmacy are presented. The marketing activities are described, useful for the pharmacists, the pharmacy owners and the pharmacy managers, seeking for the complementary and effective ways of surviving and succeding in the their business sector.


  15/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przewlekła niedrożność tętnicy wieńcowej].
  Autorzy: Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.46-47, il. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2001; 3 : 89-94
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/16

  Tytuł oryginału: I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych.
  Tytuł angielski: I Congress of Laboratory Diagnosticians.
  Autorzy: Owczarek Henryk, Jagielski Marek, Bochenek Stanisława
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.445-453 - 1 Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 05-06.12. 2002
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: