Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOBRZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Minimally invasive techniques in the treatment of inoperable rectal cancer.
Tytuł polski: Zastosowanie technik małoinwazyjnych w leczeniu nieoperacyjnych raków odbytnicy.
Autorzy: Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Biesiada Zbigniew, Bolt Leszek, Kostarczyk Wojciech, Rembiasz Kazimierz
Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.19-24, 26-28, il., bibliogr.23 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono możliwości zastosowania technik minimalnie inwazyjnych w leczeniu nieoperacyjnych nowotworów odbytnicy. Ich zastosowanie w wybranych przypadkach przynosi korzyści wynikające ze zmniejszenia urazu związanego z zabiegiem i co za tym idzie skrócenia i ograniczenia dolegliwości okresu pooperacyjnego. Techniki te pozwalają na leczenie krwawień, udrażnianie zamkniętego przez guza światła oraz wytwarzanie przetok zewnętrznych. Problemem pozostaje włąściwa kwalifkacja chorych, co powoduje, że zabiegi te wykonywane są dość rzadko. U większości bowiem pacjentów jednoznaczne określenie braku możliwości chirurgicznego usunięcia masy guza możliwe jest jedynie podczas klasycznego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents our experience with minimally invasive techniques in the treatment of inoperable rectal tumors. Minimally invasive approach may be advantageous in selected cases by minimizing surgery-related trauma and contributing to as moother postoperative course and shorter hosptialization. These techniques may be used to control bleeding, to restore patency of bowel lumen blocked by tumor mass and in the creation of external stomies. Adequate selection of patients for such procedures still presents many problems, so there techniques are in fact rarely implemented. In most cases, only after classic surgical procedure the possibility of surgical removal of tumor mass may be excluded.


  2/16

  Tytuł oryginału: Technika i wyniki przezskórnej endoskopowej gastrostomii.
  Tytuł angielski: The technique and results of percutaneous endoscopic gastrostomy.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Tomik Barabara, Budzyński Andrzej, Szczudlik Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.371-378, bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie techniki zakładania endoskopowej gastrostomii odżywczej, wskazań do zabiegu oraz wstępnej analizy własnych wyników i powikłań. Materiał i metodyka. W latach 1999-2001 założono 17 przezskórnych endoskopowych gastrostomii. U 12 z nich wskazaniem było stwardnienie boczne zanikowe, u 3 następstwa ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych, u 2 zaburzenia połykania w przebiegu zaawansowanych nowotworów szyi. Wyniki. U dwóch chorych zanotowano dość masywne ropienie wokół mankietu, które opanowano jego zwolnieniem i sączkowaniem okolicy. Wśród chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym pięciu zmarło w okresie 9 dni do 14 miesięcy, siedmiu pozostaje w obserwacji. Trzech z pozostałych 5 chorych zmarło w okresie do 6 tygodni. Wniosek. Gastrostomia przezskórna jest małoinwazyjną procedurą skutecznie przywracającą drogę pokarmową. Przyczynia się do przedłużenia życia chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present method of endoscopic gastrostomy (PEG) insertion, procedure indications and initial analysis of its results and complications, based upon oun experience. Material and methods. During the period 1999-2001 we performed 17 PEG tube insertions, in 12 patients with SLA, 3 with head injuries, and 2 with inability to swallow resulting from advanced neck cancer. Results. In two patients we noticed an important infection surrounding the gastrostomy tube that was treated by means of drainage. Among patients with SLA 5 died between 9 days and 14 months, 7 remain under follow-up. Ther out of the remaining 5 patients died within 6 weeks. Conclusion. Percutaneous gastrostomy is a safe minimally invasive procedure that enables enteral feeding in selected cases It prolongs the life span of SLA patients.


  3/16

  Tytuł oryginału: Technika "vessel first" w technicznie trudnej splenektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: "Vessel first" technique during a technically difficult laparoscopic splenectomy.
  Autorzy: Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Krzywoń Jerzy, Biesiada Zbigniew, Budzyński Piotr, Strzałka Marcin
  Opracowanie edytorskie: Dzielicki Józef (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.789-798, bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń z zastosowaniem techniki laparoskopowej splenektomi metodą "vessel first" również w przypadkach znacznego powiększenia śledziony i trudnych warunków anatomicznych. Materiał i metodyka . Od 1998 do 2000 r. wykonano 35 splenektomii laparoskopowych. Wśród chorych wyróżniono 2 grupy: grupę A - 27 chorzy z niepowiekszoną śledzioną oraz grupę B - 8 chorych, u których splenektomia została oceniona jako technicznie trudna (mikrosferocytoza - 3, chłoniak - 3, osteomyelofibrosis - 1, pourazowe pęknięcie - 1). Wyniki średni czas operacji oraz hospitalizacji był dłuższy w grupie B, podobnie jak większa liczba konwersji. Nie odnotowano zgonów. U jednej chorej z grupy A doszło do wytworzenia ropnia podprzeponowego. W pozostałych przypadkach przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Wnioski. Zastosowanie metody "vessel first", mimo iż jest ona trudniejsza technicznie, umożliwia poszerzenie wskazań również o przypadki ze znaczną splenomegalią lub nietypowe.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the laparoscopic splenectomy in cases of massively enlarged spleens or particularly difficult situations in the operating field. Material and methods. During the period between 1998-2000 we performed 35 laparoscopic splenectomies. Patients were divided into two groups. Group A - comprised 27 patients with normal size spleens, while group B - 8 patients following splenectomy due to other indications assessed by the operator as technically difficult (microspherocytosis - 3, lymphomas - 3, ostemyelofibrosis - 1 and 1 delayed traumatic rupture). Results. Teh mean surgical period and hospitalization time were longer in group B. Conversions were more frequent in group B. There was no mortality. One group A patinet developed a subphrenic abscess. In remaining cases the postoperative course proved uneventful. Conclusions. The usse of the "vessel first" technique even though more technically demanding enables to include laparoscopic splenectomy, atypical cases or those with massively enlarged spleens.


  4/16

  Tytuł oryginału: Case presentation of gastrinoma combined with gastric carcinoid with the longest survival record - Zollinger-Ellison syndrome: pathophysiology, diagnosis and therapy.
  Autorzy: Konturek Stanisław J., Konturek Piotr C., Bielański Władysław, Lorens Krzysztof, Sito Edward, Konturek Jan W., Kwiecień Sławomir, Bobrzyński Andrzej, Pawlik Teresa, Karcz Danuta, Areny Hany, Stachura Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CS43-CS59, il., bibliogr. 129 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Zollinger-Ellison syndrome is a very rare disease caused by tumor with gastrin producing cells accompanied by hypergastrinemia leading to gastirc hypersecretion and peptic ulcers and their complications. Female case of gastrinoma (Zollinger-Ellison syndrome; Z-E) with a record of 38 yrs of survival. Acute gastro-duodenal ulcers started at 28 yr of age and Z-E was diagnosed by using gastrin assays. Basal and maximal acid outputs and ratio of basal/maximal outputs were away over normal limits. Because of ulcer recurrence and complications, patients was subjected to several gastric surgeries but refused total gastrectomy. She was also treataed with many H2-receptor (R) antagonists and proton-pump inhibitors (PPI), each new drug being initially highlyt effective but then showing declinig efficacy except when PPI, lansoprazole was used. The gastrin level rose in the course of disease from initial high value of 2000 pg/mL to the extreme 4500 ng/mL at present. During the last 2 yrs, metastasis mainly to liver developed and they were successfully treated by synthetic octapeptided derivative of somatostatin and, as a result, metastatis partly reduced and plasma gastrin drasticly decreased. Biopsy taken from liver metastasis showed the presence of typical gastrinoma cells with gastrin and chromogranin, while that from oxyntic mucosa revealed the ECL-cell hyperplasia with corcinoid tumors and unexpected gastric atrophy. This phenomenal case described in this article might be the new proven evidence needed by gastroenterologists to overturn the traditional treatemnt using total gastrectomy as a treatment of choice to the partial gastrectomy combined with proton pump inhibitors.


  5/16

  Tytuł oryginału: Przezskórna gastrostomia endoskopowa u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym i dysfagią. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis patients with dysphagia. A preliminary report.
  Autorzy: Tomik Barbara, Szczudlik Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Budzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Banach Marta, Pichór Anna, Partyka Dorota
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.891-901, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna gastrostomia endoskopowa (PEG) jest polecana metodą leczenia objawowego dysfagii u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Celem badania była ocena bezpieczeństwa, powikłań oraz przeżywalności i po założeniu PEG u 13 chorych z SLA. W pracy dyskutowane są czynniki związane z przeżywalnością chorych po założeniu PEG w dwóch grupach chorych: zmarłych po założeniu PEG (6 z 13) i nadal żyjących (7 z 13). Praca wskazuje, że w naszym materiale procedura związana z założeniem PEG jest bezpieczna oraz, że należna pojemność życiowa (FVC) jest czynnikiem istotnie związanym z przeżywalnością chorych po założeniu PEG.


  6/16

  Tytuł oryginału: Incidence of complications of peptic ulcers in patients with Helicobacter pylori (Hp) infection and/or NSAID use in the era of Hp eradication.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Bęben Piotr, Budzyński Andrzej, Bielański Władysław, Płonka Małgorzata, Konturek Stanisław J.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR554-CR557, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hp and NSAID are considered as major pathogens in peptic ulcerations and their complications but little is konwn about the incidence of ulcaers and their complications following widespread use of Hp eradication. The aim of the study were: 1) to analyze incidence of ulcers and their complications, bleeding and perforations at time when the HP eradicaton has been used in ulcer therapy, and 2) to assess the impact of Hp infection and NSAID use on the incidence of ulcers and complications. Material/Methods: From 1996 to 2001, 381 patients with complications of peptic ulcers were admitted to the emergency surgery, including 273 patients with bleeding ulcers and 108 with perforations out of a sample of 6515 dyspeptic patients examined with upper endoscopy and 13C-urea breath test (UBT). Results: The rate of ulcer bleeding and perforations, remained relatively constant throughout the study period. NSAID use in that group increased form 15.8 p.c. in 1999 to 19.3 p.c. in 2001. The incidence of HP in patients with complications assessd by UBT or CLO was 76.7 p.c., while the incidence of Hp in 7920 patients ranged form 72.8 p.c. in 1996 to 53.8 p.c. in 2001. There were 1940 (29.7 p.c.) patients with duodenal and/or gastric ulcer diagnosed by upper gastroscopy. The decline in the prevalence of peptic ulcer from about 44 p.c. to 8 p.c. occurred over the same time. A slight increase in the number of ulcer resulting from NSAID use was observed so was the number of ulcers without Hp or NSAID (idiopathic). Conclusions: Despite decreased Hp prevalence, the incidence of ulcers complications remained unchanged probably due to increased use of NSAID and the appearance of idiopathic ulcers.


  7/16

  Tytuł oryginału: Drenaż przezskórny ropni pod kontrolą ultrasonograficzną
  Autorzy: Budzyński Andrzej, Poźniczek Marek, Krzywoń Jerzy, Budzyński Piotr, Bobrzyński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.102-105, bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/16

  Tytuł oryginału: Operacje laparoskopowe u chorych w wieku podeszłym
  Autorzy: Strzałka Marcin, Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/16

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego - wskazanie do doraźnej cholecystektomii laparoskopowej?
  Autorzy: Biesiada Zbigniew, Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.160-163, bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/16

  Tytuł oryginału: Diagnostyczna i operacyjna laparoskopia w tępych urazach jamy brzusznej
  Autorzy: Kuliś Marek, Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Brongel Leszek, Jarzynowski Wiesław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.268-272, bibliogr. 11 poz. sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  11/16

  Tytuł oryginału: The influence of cholecystokinin on gastric myoelectrical activity in duodenal ulcer following Helicobacter pylori eradication - an electrogastrographic study.
  Autorzy: Budzyński A., Bobrzyński A., Lorens K., Konturek P. C., Thor P., Konturek S[anisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.171-182, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cholecystokinin (CCK) plays an important role in the regulation of postprandial gastric motor activity which was found to be abnormal in duodenal ulcer patients. This study was designed to compare the influence of CCK on gastric myoelectrical function in duodenal ulcer patients and healthy controls. Fifteen patients with activite duodenal ulcer and Helicobacter pylori (H. pylori) infection and 15 healthy controls were included into this study. Electrogastrography w(EGG) was performed before and 4 weeks after the eradication of H. pylori in ulcer patients and in healthy controls. We compared EGG parameters in the fasting and postprandial period and during intravenous infusion of caerulein, and analog of CCK with or without of loxiglumide, a specific CCK-1 receptor antagonist. The amplitude of fasting EGG in duodenal ulcer patients was similar to that in control subjects and was not affected by H. Pylori eradication. In contract, the amplitude of postprandial EGG was markedly increased in duodenal ulcer patients when compared to that in healthy controls and it was significantly reduced following the eradication of H. pylori. The blockade of CCK-1 receptors with loxiglumide in healthy controls or H. pylori eradicated ulcer patients significantly enhanced postprandial EGG amplitude almost to the level observed in the infected duodenal ulcer, patients, but failed to affect this amplitude in ulcer patients. Exogenous caerulein, an analog of CCK, failed to affect EGG amplitude in duodenal ulcer patients with H. pylori ...


  12/16

  Tytuł oryginału: Utrzymywanie się blizny powrzodowej po eradykacji Helicobacter pylori u chorych z wrzodem żołądka
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Stachura Jerzy, Rembiasz Kazimierz, Budzyński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.160-163, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/16

  Tytuł oryginału: Częstość występowania szczepów Helicobacter pylori kodowanych genem CagA u chorych z krwawiącym wrzodem żołądka
  Autorzy: Rembiasz Kazimierz, Bobrzyński Andrzej, Winiarski Marek, Konturek Stanisław, Karczewska Elżbieta, Budzyński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.164-166, bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  14/16

  Tytuł oryginału: Minimalnie inwazyjna chirurgia endokrynologiczna.
  Tytuł angielski: Minimally invasive endocrine surgery.
  Autorzy: Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Budzyński Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.950-954, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy na zastosowanie technik endoskopowych w chirurgii endokrynologicznej. Szerzej omówiono laparoskopową adrenalektomię jako uznaną metodę leczenia łagodnych guzów nadnerczy. Podano wskazania oraz zasady przeprowadzania zabiegów techniką wewnątrzbrzuszną i pozaotrzewnową przedstawiono również operacje hormonalnie czynnych guzów trzustki, przytarczyc oraz tarczycy.

  Streszczenie angielskie: Contemporary concepts regarding the use of endoscopic techniques in endocrine surgery have been presented. Laparoscopic adrenalectomy as a generally accepted method of treatment of benign adrenal tumorurs was discussed. Indications and technique of transperitoneal and retroperitoneal access were given. Operations of hormonally active tumours of the pancreas, parathyroids and thyroid were presented.


  15/16

  Tytuł oryginału: Laparoskopia ze wskazań doraźnych.
  Tytuł angielski: Laparoscopy in abdominal emergencies.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Budzyński Andrzej, Strzałka Marcin
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.873-876, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy na rolę laparoskopii w leczeniu "ostrego brzucha". Omówiono najczęściej wykonywane zabiegi przedstawiając ich zastosowanie zarówno w odniesieniu do ostrych chirurgicznych schorzeń jamy brzusznej jak i urazów tej okolicy. W oparciu o własne doświadczenie i dane z literatury dokonano analizy wskazań, przeciwwskazań oraz wad i zalet użycia technik minimalnie inwazyjnych u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Up-to-dated concepts about the use of laparoscopy in the "acute abdomen" have been discussed. Most frequently performed procedures in abdominal emergencies and trauma were presented. Indications, contraindications, advantages and drawbacks with regard to own experience and literature were discussed.


  16/16

  Tytuł oryginału: Chirurgia laparoskopowa.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Strzałka Marcin
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.53-56, 90, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: