Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOBER
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/9

  Tytuł oryginału: Izomery kwasów oleinowego i linolowego jako składniki blaszki miażdżycowej.
  Tytuł angielski: Isomers of oleic and linoleic acids as components of the atherosclerotic plaque.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Bober Joanna, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław, Trojnacka Beata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano zawartosć izomerów trans kwasu oleinowego (C18:1), izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego (C18:2) oraz sprzęgnietych dienów kwasu linolowego (CLA) w blaszkach miażdżycowych tętnicy szyjnej pozyskanych śródoperacyjnie od pacjentów operowanych z powodu powikłań miażdżycy. Przeprowadzono analizę chromatograficzną 17 blaszek, stwierdzając w większości z nich obecność izomerów trans kwasu oleinowego i izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego.

  Streszczenie angielskie: Contents of trans isomers of oleic acid (C18:1), trans 9, trans 12 linoleic acid (C18:2) and conjugated diens of linoleic acid in atheromatous plaques were determined by gas chromatography. Seventeen atheromatous plaques were obtained from the caroid artery of patients surgically treated for atherosclerotic complications. Trans isomers of oleic acid and trans 9, trans 12 isomers of linoleic acid were detected in the majority of the samples.


  3/9

  Tytuł oryginału: Application of topological indexes for evaluation of the TLC separation of selected essential oil components.
  Autorzy: Pyka Alina, Bober Katarzyna, Gurak Danuta, Niestroj Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.87-91, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The selected essential oil components (menthol, (+)borneol, geraniol, linalool, carvone, camphor, (IR)-(-)fenchone) were separated by adsorption thin-layer chromatography using benzene as mobile phase. Investigated terpenes were characterized by selected topological indexes based on the adjacency and distance matrix. From among all the topological indexes counted only Si(o) index (the sum of the distance between the oxygen atom and the remaining atoms in graph) as well as cluster Randić indexes (4lambdac, and 4 lambdacv) allow for estimation of the chromatograms obtained. With the fact mentioned above, there exists the possibikity of prediction of relative situation on a chromatogram of the terpens investigated. For the rest of topological indexes that possibility was not stated.


  4/9

  Tytuł oryginału: Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Bober Joanna, Kędzierska Karolina, Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz, Widecka Krystyna, Stachowska Ewa, Safranow Krzysztof, Myślak Marek, Dutkiewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.619-624, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wymieniacz Na- - H- (NHE) jest systemem transportującym występującym w błonach komórkowych., biorącym udział w homeostazie wewnątrzkomórkowego sodu. Zwiększoną aktywność NHE obserwowano w erytrocytach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP). Zbadano 25 osób z NTP oraz 24 osoby bez nadciśnienia tętniczego (k). Pacjenci z NTP mieli statycznie (p 0,01) większą masę ciała (BMI odpowiednio 26,0 ń 2,9 vs 23,1 ń 2,7) oraz wyższe ciśnienie skurczowe, rozkurczowee i średnie (odpowiednio SBP 167 ń 24,6 z vs 120 ń 10,5; DBP 98 ń 16,7 vs. 76 ń 6,4; MAP 118,6 ń 17,9 vs 89 ń 6,4) niż osoby z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy MAP a BMI (p 0,02) u pacjentów z NTP. Średnia wartość aktywności erytrocytarnego NHE była istotnie wyższa w grupie NTP niż K (9,6 ń 3,6 vs. 8,2 ń 2,6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. W grupie NTP zaobserwowano bimodalny rozkład aktywności NHE. Nie wykazano zależności pomiędzy aktywnością NHE a BMI, MAP, SBP, BDP, wiekiem czy dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego w grupie NTP i K.

  Streszczenie angielskie: A sodium-proton exchanger (NHE) is a membrane transport system taking part in intracellular sodium homeostasis. An increased NHE activity was observed in erythrocytes of primary hypertension (NTP) patients. Study group consisted of 25 NTP patients and 24 control (K). NTP patients were significantly heavier (p 0.01) than control (BMI 26.0 ń 2.9 vs. 23.1 ń 2.7, respectively). They also had significantly higher systolic, diastolic and mean arterial pressure than K (SBP 167 ń 24.6 vs. 120 ń 10.5; DBP 98 ń 16,7 vs 76 ń 6.4; MAP 118.6 ń 17.9 vs. 89 ń 6.4, respectively). There was positive correlation between MAP and BMI (p 0.02) in NTP patients. Mean NHE activity was significantly higher in NTP than in K group (9.6 ń 3.6 vs. 8.2 ń 2.6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. A bimodal distribution of NHE activity in NTP groups was observed. There was no correlation between NHE activity and BMI, MAP, SBP, DBP, age or positive family history of hypertension in NTP or K groups.


  5/9

  Tytuł oryginału: Rola kolonizacji przewodu pokarmowego w fizjologii i patologii noworodka.
  Tytuł angielski: Gut colonization in neonatal physiology and pathology.
  Autorzy: Kornacka Maria Katarzyna, Bober-Olesińska Krystyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.62-64, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka dokonująca się w pierwszych dniach życia może mieć kluczowe znaczenie w prawidłowym jego funkconowaniu i dojrzewaniu. Korzystny wpływ mikroflory jelitowej związany jest z: hamowaniem wzrostu chorobotwórczych bakterii, stymulacją układu immunologicznego, działaniem troficznym na strukturę jelita, syntezą witamin (B1, B2, B12, K), udziałem w procesach trawienia. Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka dokonuje się głównie szczepami Bifidobakteriaceae, Enterobacteriaceae, Bacteroides, laseczkami Clostridium i ziarniakami Gram (+). U noworodków z małą masą ciała obserwujemy opóźnienie kolonizacji i zmniejszenie liczby szczepów bakteryjnych szczególnie Lactobacillus i bifidobakterii.

  Streszczenie angielskie: Neonatal gut colonization in me first days of life play a key role in development and normal function of gut. Theses advantages of protective barrier flora including decreased of pathogens, stimulating of gastrointestinal immunity system, synthesis of witamins (B1, B2, B12, K), as well as adequate digestive function. Premature infants compared with term infants have a delayed of colonization as well as restricted number of species - Lactobacillus and Bifidobacteria.


  6/9

  Tytuł oryginału: Glutamina w żywieniu prenatalnym u noworodków z małą urodzeniową masą ciała.
  Autorzy: Bober-Olesińska Krystyna, Kornacka Maria Katarzyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.65-67, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Glutamina należy do grupy aminokwasów endogennych, uważanym za aminokwas niezbędny. Glutamina ma znaczenie w metabolizmie szybko proliferujących komórek: układu odpornościowego (limfocyty a także makrofagi), śluzówki jelita zarówno cienkiego jak i grubego, śródbłonków, oraz szybko rozmnażających się komórek w hodowlach tkankowych. Bierze bezpośredni i pośredni udział w syntezie komórkowych białek i nukleotydów a także w procesach glukoneogenezy, glikozy i jest źródłem energii. Glutamina pełni także funkcję troficzną dla rozwijającego się układu pokarmowego noworodka.

  Streszczenie angielskie: Glutamine is endogenic amino acid which is consider a conditionally essential amino acid. Glutamina is required for the synthesis of protein and nucleotide as well as provides energy for rapidly dividing intestinal cells. Glutamine takes also part in glycogenesis and gluconeogenesis and may stimulate eterotrophic hormones.


  7/9

  Tytuł oryginału: Immunomodulujące właściwości polisacharydów grzybiczych z Tylopilus felleus (Bull. ex FR.) Karst.
  Tytuł angielski: Immunomodulating properties of fungal polysaccharides from Tylopilus felleus (Bull. ex Fr.) Karst. P. 2.
  Autorzy: Kucharska E., Bober J., Kucharska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.40-48, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Praca jest kontynuacją wcześniejszych badań nad wpływem tylopilanu na niektóre parametry odporności. Doświadczenia wykonano na myszach i świnkach morskich. Celem pracy był wpływ tylopilanu na uwalnianie cytokiny MIF, długość przeżycia świnek morskich zakażonych prątkami gruźlicy oraz zdolność odnowy miąższu śledzinowego i odsetek przeżycia myszy poddanych naświetlaniu subtelną dawką promieniowania ç. Stwierdzono wzrost zdolności hamowania migracji komórek żernych pod wpływem tylopilanu, wydłużenie czasu przeżycia po trzech i po dziesięciu dawkach związku u myszy poddanych naświetlaniu. Towarzyszył temu wzrost indeksu śledzionowego oraz ilości ognisk odnowy w miąższu śledzion.

  Streszczenie angielskie: This work is continuation of recently investigations on the influence of tylopilan on some immune parameters. Experiments were done on mice and guine pigs. The aim of the work was to check influence of tylopilan on the release of MIF-cytokine, lenght of survival time of guine pigs infected with mycobacteria, regenerative abilities of spleen and percentage of survival mice after sublethal dose ç-irradiation. The increase of inhibitory migration by phagocytic cells under influence of tylopilan and longer survival time after third and tenth doses in mice after irradiation by Co it was shown. These were connected with increase of spleen index and number of spleen foci.


  8/9

  Tytuł oryginału: Światowy Kongres Wychowania Fizycznego
  Opracowanie edytorskie: Bober Tadeusz (red.), Doll-Tepper Gudrun (przedm.), Ciekot-Reczon Karolina (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 108 s. : il., tab., 30 cm. - Światowy Kongres Wychowania Fizycznego Berlin 03-05.11. 1999
  Sygnatura GBL: 802,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  9/9

  Tytuł oryginału: Ibuprofen w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków.
  Autorzy: Kornacka M. Katarzyna, Kłosińska Inga, Bober Krystyna
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.35-36, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  stosując format: