Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOŻEK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Endoprotezoplastyka modularna PSO w materiale własnym.
Tytuł angielski: PSO modular hip endoprothesis - personal experiences.
Autorzy: Gaździk Tadeusz S., Bożek Marek, Wójcik Bogdan
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.19-24, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Reimplantacja protezy stawu biodrowego, szczególnie ze współistniejacą destrukcją kostną wokół trzpienia endoprotezy, powodującą całkowitą utratę właściwości mechanicznych tej części stawu, to jeden z poważniejszych problemów w dzisiejszej ortopedii. W okresie od maja 1998 roku do sierpnia 2000 roku w Klinice Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej wykonano dziewięć relloplastyk rekonstrukcyjnych stawu biodrowego sposobem PSO firmy Biomet. W czterech przypadkach przyczyną ich zastosowania było obluzowanie pierwotnej endoprotezy z masywnym uszkodzenziem kości wokół jej trzpienia. U trzech chorych endoprotezę PSO zastosowano w następstwie obluzowania drugiej endoprotezdy. U dwóch pacjentów endoprotezę zastosowano po destabilizacji złamania przezkrętarzowego, któremu towrzyszyła znaczna destrukcja głowy i okolicy podkrętarzowej kości udowej. W ocenie czynnościowej posłużono się skalą Merle d'Aubiigne'a. Przed zabiegiem operacyjnym uzyskano średnio 8 punktów, w 6 miesięcy po zabiegu - 10 punktów, uzyskując przede wszystkim ustąpienie dolegliwosci bólowych. U dwóch chorych wystąpiło zwichnięcie protezy - u jednej w 15 dobie, a u drugiej - 6 miesięcy po operacji. Naszym zdaniem endoptotezoplasatyka PSO jest godna polecenia u chorych z dużym uszkodzeniem kości udowej po pierwotnych lub wtórnych endoprotezoplastykach oraz w nie wygojonych złamaniach okolicy krętarzowej.

  Streszczenie angielskie: Hip prosthesis reimplantation, particularly with concomitatnt bone destructions around the stem, leading to a total loss of mechanical properties of the joint, is a major concern of modern orthopedic. Between may 1998 and august 2000 nine reimplantation procedures were performed in our Department. All were performed with the uase of the Biomet PSO system. In four cases reimplantation was performed because of aseptic loosening of the prosthesis, with massive bone destruction around the stem. In there cases surgery was necessary because of loosening of reimplanted prothesis. In two cases PSO prosthesis was used because of intertrochanteric fracture instability concomitant with massive femoral head and intertrochanetic bone destruction. Functional assessment was based on the Merle d'Aubigne classification. On 6 points were attented before surgery and 10 points - 6 months post-up, the difference resulting from a decrease of pain. Luxation of the prosthesis was noted in two cases one 15 days after surgery and the other one 6 months postup. In our opinion use of PSO endoprosthesis is a very valuable method of treating cases with bone destruction of the femour following loosening of hip prosthesis.


  2/5

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Zakażenie Chlamydia pneumoniae - metody diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Chlamydia pneumoniae infections - diagnostic methods.
  Autorzy: Stępień Ewa, Pieniążek Piotr, Branicka Agnieszka, Bożek Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.142-146, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chlamydia pneumoniae jest bakterią Gram-ujemną wyodrębnioną w 1989 roku, wywołującą u człowieka ostre i przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych. Opisano związek pomiędzy przebytymi infekcjami C. pneumoniae, a rozwojem miażdżycy naczyń i choroby niedokrwiennej serca. Celem pracy jest przybliżenie problemów związanych z wykrywaniem i diagnostyką C. pneumoniae, a także przedstawienie różnorodności metod stosowanych w praktyce laboratoryjnej. Wydaje się, że spośród wielu różnych metod detekcji najbardziej obiektywne są oznaczenia serologiczne, a w tym test immunoenzymatyczny (EIA) oraz metody biologii molekularnej (amplifikacja DNA metodą PCR, hybrydyzacja), które może potwierdzić poprzez hodowle komórkowe lub bezpośrednią detekcję (DFA). Metody te pozwalają na wykrycie bakterii w różnego rodzaju materiale klinicznym takim jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej, plwocina, tkanka, wypłuczyny oskrzelowe.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria Chlamydia pneumoniae was found in 1989 to cause acute and chronic respiratory tract infections. This agent has been as well associated with other disease: atherogenesis and coronary heart disease. This study is aimed both at making anintroduction to the issues related to C. pneumoniae diagnosis and presenting contemporary laboratory methods. Given the limitations of traditional diagnostics methods, serodiagnosis (EIA) and nucleic acids amplification (PCR, hybridisation) provide the most convincing evidence of C. pneumoniae infections. Culture and direct fluorescence antibody (DFA) may be useful in confirming these results. A variety of methods applied can provide an opportunity to detect bacteria in different clinical samples - incl. sputum, nasopharyngeal and throat swabs bronchoalveolar lavage (BAL) and tissues from biopsy and autopsy.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne w oddziale urazowo-ortopedycznym specjalistycznego szpitala wielooddziałowego.
  Tytuł angielski: Hospital infections in the orthopedics and traumatology department of a large multi-department specialized hospital.
  Autorzy: Bożek Marek, Gaździk Tadeusz S., Mrozek Stanisław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.488-491, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zakażenia szpitalne są wciąż jednym z poważniejszych problemów medycznych, szczególnie w oddziałach zabiegowych. Materiał i metody. W roku 1996 w Klinice Ortopedii wykonano 173 badania mikrobiologiczne, a w roku 2000 - 1114 badań. Wyniki. Najczęściej izolowanym drobnoustrojem z zakażeń szpitalnych, w Klinice Ortopedii, jest Staphylococcus aureus i w roku 2000 stanowił 23,13 proc. wszystkich wyników. Najczęściej rejestrowano zakażenia w obrębie miejsca operacyjnego oraz układu moczowego. W analizowanym okresie procentowy współczynnik zakażeń szpitalnych wynosił w roku 1996 - 6,32 proc., w 1997 - 8,27 proc., w 1998 - 5,48 proc., w 1999 - 8,28 proc., a w 2000 - 7,23 proc. Wnioski. Zmniejszenie tego współczynnika, pomimo zwiększenia liczby hospitalizacji i operacji, zawdzięczamy między innymi stałej kontroli i rejestracji zakażeń szpitalnych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań okolicy krętarzowej kości udowej sposobem DHS - dalsze spostrzeżenia
  Autorzy: Dec Juliusz, Bożek Marek, Gaździk Tadeusz Szymon
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.133-135, tab., bibliogr. 14 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: