Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BLOK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Przydatność dojścia podpotylicznego - zazatokowego w leczeniu operacyjnym dużych guzów kąta mostowo-móżdżkowego : [praca doktorska]
Autorzy: Blok Tomasz, Nowak Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
Źródło: [2002?], 100 k. : il., tab,. bibliogr. 160 poz., streszcz,. maszyn. - Karty luzem w teczce
Sygnatura GBL: 45/20527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/11

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i implikacje terapeutyczne wynikające z problemu ciąży powikłanej występowaniem mięśniaków macicy.
  Tytuł angielski: Etiology and diagnostic problems in pregnant women with uterine myomas.
  Autorzy: Blok Radosław, Łątkowski Krzysztof J., Blok Krystian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.266-270, bibliogr. 26 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Występowanie mięśniaków macicy jest powiązane z okresem aktywności hormonalnej jajników, a więc i okresem rozrodczym w życiu koiety. Autorzy pragną przedstawić niektóre aspekty współistnienia mięśniaków macicy i ciąży. W pracy zwrócono szczególną uwagę na genezę patologii, powikłania i praktyczne metody postępowania u kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Autohrs present different aspects of coexistence of uterine myomas with pregnancy. In the article special attention was given to etiology, complications and practical methods of treating pregnant women. Design: The occurrence of uterine myomas is connected with the period of hormonal activity of the ovaries, so with the female reproductive age. Uterine myomas are tumors whose actions are dependent on hormonal action of estrogens which are often characterized by acceleration of growth especially in the first trimester of pregnancy. The dynamics of uterine myomas is specifically different and independent of neither the original size nor localisation of the myomas. During the antenatal period together with the involutional changes of the uterine muscle there is an observed decrease in the size of the myomas. Materials: Based on literature, the effect of uterine myomas on fertility of women, pregnancy follow-up, development of foetus and occurance of perinatal complications was analysed. The diagnostic methods as well as procedures underwent analysis depending on the localisation of the changes. The effect of nonpharmacological and surgical therapy were compared in pregnant women and those planning to conceive. Conclusion: In modern obstetrics, pregnacy complications as a result of uterine myomas is still actual and there is a lot of controversy on this topic. This is because up until now, there is no generalised opinion on therapeutic procedures and ways of resolving pregnancy complicated by the presence of uterine myomas.


  3/11

  Tytuł oryginału: Therma-Choice w leczeniu krwawień z macicy w przypadku porfirii.
  Tytuł angielski: Using of Therma Choice system in treatment of metrorrhagia in case of porfiria.
  Autorzy: Blok Krystyna, Blok Radosław, Gabryś Marian, Łątkowski Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.221-224, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawiają wykorzystanie Uterine Baloon Therapy (UBT) - Therma Choice w leczeniu długotrwałych krwawień z dróg rodnych nie poddających się terapii zachowawczej w przypadku porfirii. Metodę te zastosowano u 44 letniej pacjentki chorującej od 9 lat na ostrą przerywaną porfirię wątrobową.

  Streszczenie angielskie: The author present the use of Uterine Ballon Therapy in the long term metrorrhagia restant to conservative treatment, in the case of porfiria. The method was used on a 44 year old female, suffering from acute intermitten liver porfiria for 9 years.


  4/11

  Tytuł oryginału: Niedrożność moczowodu w przebiegu endometriozy.
  Tytuł angielski: Ureteral obstruction due to endometriosis.
  Autorzy: Pałczyński Bogusław, Blok Krystian, Blok Radosław, Karmowski Andrzej, Gabryś Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.853-855, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki jednostronnego zwężenia moczowodów wywołane endometriozą. Pacjentki poddano leczeniu opearcyjnemu. Po wycięciu zmienionych fragmentów moczowodów i ich anastomozie oraz następowym leczeniu hormonalnym uzyskano całkowitą remisję choroby.

  Streszczenie angielskie: Two cases of unilateral uretheral osbtruction caused by endometriosis were reported. Two patietns aged 48 adn 35 years old were fully diagnosed with above mentioned abnormalities prior to a surgical operation. During the surgical operations the initial diagnosis was confirmed macroscopically, followed by the surgical amputation of the uretheral parts pathologically changed. The anastomosis of urethers was finally performed after confirmation that the remaining parts were macroscopically unchanged. Histopathological examinations conrimed the inital diagnosis. After the surgical operation both patietns were subjected to hormonal treatment attaining full recovery. The above presented cases - uretheral endometriosis is one of rare complications caused by endometriosis. Proper and early diagnosis, followed by an effective treatment is important in obtiating greivous consequences e.g. total renal failure.


  5/11

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe przerzuty mózgowe.
  Tytuł angielski: Supratentorial brain metastases.
  Autorzy: Liebert Włodzimierz, Jankowski Roman, Czyżewski Piotr, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przerzuty do mózgu są częstym powikłaniem u chorych z chorobą nowotworową. Informacje o wynikach leczenia operacyjnego są nieliczne. Dlatego celem doniesienia była ocena wyników leczenia operacyjnego i charakterystyki klinicznej przerzutów do mózgu. Analizą objęto grupę 311 chorych operowanych z powodu nadnamiotowych przerzutów do mózgu w Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu w latach 1985-2001. Stwierdzono wzrost częstości tych guzów w ostatnich latach. Od 1985 do 1994 roku operowano 104 chorych (74 M, średnia wieku 50,6 i 30 K, średnia wieku 48,2), natomiast w latach 1995-2001 207 chorych (130 M, średnia wieku 56,8 i 77 K, średnia wieku 55,3). Najczęściej pierwszym objawem przerzutu do mózgu były bóle głowy u 204/311 (66,5 proc.) i niedowład połowiczy u 174/311 (60 proc.) chorych. Typ przedwczesny przerzutu stwierdzono w 39,5 proc., różnoczasowy w 35,7 proc. i współczasowy w 24,8 proc. przypadków. W 270 (86,8 proc.) przypadkach stwierdzono guz pojedynczy, a u 41 chorych ogniska mnogie. Najczęściej guz był umiejscowiony w płacie ciemieniowym w 155 (49,8 proc.) i czołowym w 101 (32,5 proc.) przypadkach. Tylko w jednym przypadku stwierdzono przerzut do przysadki mózgowej. W 52 proc. przypadków przerzut do mózgu wystąpił w przebiegu raka płuca. U 262 (84,3 proc.) chorych guz usunięto całkowicie, u 41 (31,2 proc.) częściowo, u 5 chorych wykonano tylko biopsje a u 3 chorych założono zastawkę komorowo-przedsionkową. Śmiertelność okołooperacyjna była niska 5,7 proc. W doniesieniu również omówiono na podstawie piśmiennictwa rokowanie w przerzutach do mózgu.


  6/11

  Tytuł oryginału: Rzadkie guzy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.
  Tytuł angielski: Rare cerebellopontine angle tumors.
  Autorzy: Blok Tomasz, Nowak Stanisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.58-60, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1992-2002 w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu leczono 100 chorych z guzami zlokalizwanymi w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego. Autorzy przedstwiają doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym rzadkich histopatologicznie guzów umiejscowionych w tej okolicy. Przedstawiono 26 przypadków chorych, omawiając objawy klniczne i wyniki leczenia oraz dokonano analizy piśmiennictwa dotyczącego omawianej problematyki.


  7/11

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia i powikłania leczenia tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej.
  Tytuł angielski: Failures and complications connected with endovascular treatment of the brain aneurysms.
  Autorzy: Smól Sławomir, Majewski Tomasz, Liebert Włodzimierz, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.91-94, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają możliwe niepowodzenia i powikłania występujące po leczeniu tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej. Przedstawiony materiał obejmuje pacjentów leczonych tą metodą w ośrodku poznańskim, jak i chorych hospitalizowanych w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu po leczeniu endowaskularnym w innych ośrodkach neurochirurgicznych.


  8/11

  Tytuł oryginału: Przydatność badania TK w diagnostyce i planowaniu leczenia złamań kości piętowej.
  Tytuł angielski: Computerized tomography in evaluation and treatment planning of calcaneal fractures.
  Autorzy: Lewandowski Marek, Blok Agnieszka, Kalita Robert, Juszczak Adam
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.535-543, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kości stępu i ich powierzchnie stawowe są trudne do zobrazowania klasycznymi rentgenogramami, nawet obejmującymi projekcje uzupełniające. Autorzy prezentują metody radiologiczne i systemy klasyfikacyjne złamań kości piętowej. Tomografia komputerowa została użyta do przedstawienia 20 złamań kości piętowej, które były leczone w okresie od lipca do października 2001 w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. W celu zaplanowania leczenia zastosowano systemy klasyfikacyjne oparte na skanach TK. Wykonane badanie TK wykazało 17 złamań śródstawowych, wśród których były 4 przypadki bez przemieszczenia (typ 1). 10 przypadków z przemieszczeniem (typ 2), 3 przypadki rozkawałkowania kości pię towej (typ 3). Tomografia komputerowa powinna być metodą z wyboru w diagnostyce planowania leczenia złamań kości piętowej.


  9/11

  Tytuł oryginału: Regiony organizatorów jąderkowych (AgNORs) i ekspresja antygenu Ki67 w rozmazach z części pochwowej i kanału szyjki macicy w odniesieniu do zmian typu ASCUS i AGUS wg systemu klasyfikacji cytologicznej Bethesda.
  Tytuł angielski: Regions of nucleal aorganisations (AgNORs) and Ki-67 antygen expression from the cervix and cervical canal smears with respect to changes in ASCUS and AGUS (atypical cells of unspecified importance) according to the Bethesda cytological system of classification.
  Autorzy: Jeleń Michał, Blok Krystian, Blok Radosław, Leśkow Elżbieta, Gruszczyńska-Szkudlarek Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1192-1198, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 97 pacjentek oceniano przydatność prognostyczną oznaczania regionów organizatorów jąderkowych AgNORs i ekspresji antygenu Ki-67 w komórkach z rozmazów części pochwowej szyjki macicy w ustalaniu potencjału proliferacyjnego i ryzyka występowania zmian o charakterze złośliwym wśród wyników o nieokreślonym znaczeniu typu ASCUS i AGUS wg klasyfikacji cytologicznej Bethesda. Wykazano zależność pomiędzy rozpoznaniem histopatol. a rozmieszczeniem i charakterystyką morfologiczną regionów organizatorów jąderkowych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The cytologic report written by a cythopathologist on the basis of smears from the cervix and cervical canal ought to give detailed and worthwhile information which allows making appriopriate diagnostic and therapeutic decisions. The diagnosis of atypical cells of unspecified importance (ASCUS and AGUS) ought to have clinicians to carry out further diagnostic histopathologic procedures in order to explain the pathologic character of processes going on in the female reproductive organ. This is because such pathological states may as well spell could mean reactive, preinvasive as neoplastic changes of invasive character. Design: This problem has led to carry out a research in order to examine the proliferative potential of cells in cytological smears (Ki-67, AgNORs) and to answer whether this potential allows us to qualify atypical cells as changes of reactive or neoplastic type. Materials and methods: In our study there were estimated 97 cases of cytological smears from the cervix and cervical canal. In this paper, immunohistochemical methods, and staining techniques developed by Ploton et al. in the detection of and in the examination of Ki-67 antygen were used. Conclusions: The average number of AgNORsin cell nucleus was highest in ASCUS cells and exceedingly higher in CIN 1 and CIN 3. 2. The areal ratio of AgNORs to that of the cell nucleus was highest in HSIL and cancer cells, least in ASCUS and LSIL, AgNORs were minute and scattered whereas they were large and centrally in HSIL and cancer cells...


  10/11

  Tytuł oryginału: Ginekologia Polska
  Tytuł angielski: Gliomatosis peritonei with mature teratoma of the ovary.
  Autorzy: Gabryś Marian, Blok Krystian, Rabczyński Jerzy, Kochman Agata, Łątkowski Krzysztof, Blok Radosław, Godwin Bwire Ekonjo
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1224-1227, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje przypadek olbrzymiego, dojrzałego potworniaka jajnika z rozsiewem tkanki glejowej w obrębie otrzewnej i jej wytworów. Po usunięciu nowotworu i sieci większej, wykonano kontrolne badanie laparoskopowe stwierdzając redukcję utkania guzków glejowych z ich włóknieniem oraz wybitnym odczynem komórkowym w sąsiedztwie.

  Streszczenie angielskie: We report a case of monstrual mature teratoma of ovary with implants of glial tissue in peitoneum and its adnexa. After resection of the tumour and omentum laparoscopic examination was performed and revealed reduction, fibrosis of glial implants and massive cellular reaction.


  11/11

  Tytuł oryginału: Analiza neoangiogenezy, metylacji DNA i ekspresji antygenu Ki-67 jako markerów prognostycznych i predykcyjnych w surowiczych rakach jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Blok Radosław, Jeleń Michał (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 226 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: