Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BLITEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from children with chronic gastritis.
Autorzy: Gościniak Grażyna, Przondo-Mordarska Anna, Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.104-107, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Występowanie antygenów Helicobacter pylori określono metodą EIA za pomocą testu HpSA częstości występowania antygenów H. pylori w próbkach kału 62. dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U wszystkich badanych obecność pałeczek H. pylori potwierdzono badaniem bakteriologicznym wycinków błony śluzowej żołądka. Dzieci leczono klarytromycyną, amoksycyliną i omeprazolem przez 7 dni, a kontrolne badanie bakteriologiczne wykonano po 3. miesiącach. Przed leczeniem wśród 62. bakteriologicznie dodatnich chorych antygen H. pylori wykazano w 55. próbkach kału a w 7. próbkach wynik był fałszywie ujemny, co stanowi 11 proc. Czułość testu HpSA wynosiła 88,7 proc. Po leczeniu eradykację H. pylori na podstawie badania bakterioogicznego wykazano u 53. badanych (85,5 proc.), a na podstawie testu HpSA u 52. (83,9 proc.). Czułość testu HpSA po leczeniu wynosiła 88,9 proc., a swoistość 96,2 proc. Wykrywalność testem HpSA antygenów H. pylori w próbkach kału chorych w 3 miesiące po zakończeniu leczenia jest porównywalna z wynikami badania.

  Streszczenie angielskie: Various examinations are successfully applied for the diagnosis of Helicobacter pylori infection, but non-invasive techniques are still required for the therapeutic monitoring after eradication therapy, especially in children. In the search for new non-invasive techniqes to diagnose H. pylori infection, we evaluated an EIA for H. pylori antigen in stool (HpSA). Our study included 62 H. pylori-positive children with chronic gastritis. H. pylori infection was diagnosed by using the culture of gastric mucosa before treatment (clarithromycin, amoxicillin, omeprazole for 7 days) and after 3 months following treatment. Before therapy, stool antigen was detected in 55 out of 62 H. pylor-positive patients, which indicates that the sesitivity of the test was 88.7 p.c. After therapy, eradication was obtained (and confirmed by culture) in 53 out of 62 subjects. When the HpSA test was used, the ratio was 52 out of 62. The sensitivity, specificity of HpSA was 88.9 p.c. and 96.2, respectively. The accuracy of the HpSA test for the detection of H. pylori in human stool 3 months after treatment is comparable with the accuracy of the culture results.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wtórne zaburzenia motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Secondary esophageal motility disorders in children with gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek ALeksander
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.127-134, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W patogenezie choroby refluksowej przełyku oprócz niewydolności anatomicznej bariery antyrefluksowej, zwiększonej częstości występowania przejściowych relaksacji dolnego zwieracza przełyku, dużą rolę odgrywa upośledzone samooczyszczanie przełyku. Efektywne oczyszczanie przełyku umożliwia sprawna motoryka trzonu przełyku. U chorych na chorobę refluksową obserwuje się zjawisko nieefektywnej motoryki przełyku, polegające na występownaiu fal o obniżonej amplitudzie, fal nietransmitowanych. Zalegająca w przełyku treść wyzwala powstanie wtórnych fal perystaltycznych. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania wtórnych zaburzeń motoryki przełyku w chorobie refluksowej u dzieci w zależności od nasilenia i rodzaju refluksu. Materiał i metodyka: Analizą objęto 76 dzieci z chorobą refluksową przełyku potwierdzoną 24-godzinną pH-metrią oraz 10 dzieci z prawidłowym wynikiem badania pH-metrycznego. W zależności od wyników badania pH-metrycznego dzieci podzielono na 6 grup (I - refluks kwaśny ciężki, II - refluks kwaśny średni, III - refluks kwaśny łagodny, IV - refluks mieszany, V - refluks alkaliczny oraz grupa VI - porównawcza z prawidłowym wynikiem pH-metrii). Badanie manometryczne przełyku wykonano metodą stacjonarną przy użyciu 4-kanałowej sondy przepływowej. Analizowano wielkość amplitud, czas trwania i prędkość transmisji pierwotnych fal perystaltycznych. Oceniano częstość występowania wtórnych fal perystaltycznych oraz fal nietransmitowanych i ...

  Streszczenie angielskie: Background: Very important mechanisms of gastroesophageal reflux disease are an imcompetent antireflux barrier, transient lower esophageal sphincter relaxation and abnormality of esophageal clearance. Esophageal peristalsis play a key role in the clearance of refluxed material from the esophagus. Ineffective esophageal motility is commonly associated with GERD. It is defined as esophageal low-amplitude or non-transmitted contractions. The refluxed material could be clear by secondary peristalsis. The aim of the study was the evaluation of secondary esophageal motility disorders in children with GERD depending on the kind and severity of gastroesophageal reflux. material and methods: The study involved 76 children with GERD and 10 children with normal result of 24-h esophageal pH-metry. The children subjected to the examination were divided into 6 groups: I - severe acid reflux; II - moderate acid reflux; III - mild acid reflux; IV - mixed reflux, V - alkaline reflux, VI - control group of children with normal result of 24-h esophageal pH-metry. Stationary esophageal manoometry was performed by using 4 channels water-perfused catheter. Amplitude, duration and velocity of the contractions were calculated. The frequency of secondary, non-transmited and simultaneous contractions were also evaluated. Results: In children with severe and moerate acid reflux the lowest mean distal amplitude of contractions were observed. Duration and velocity of contractions were similar in ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Śródścienny rzekomy uchyłek przełyku u chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym i posteroidową cukrzycą.
  Tytuł angielski: Esophageal intramural pseudodiverticulosis in a boy with dermatomyositis and poststeroid diabetes.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander, Iwańczak Franciszek, Wawro Józef
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.331-334, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisal 16-letniego chłopca od 5 lat chorującego na zaplenie skórno-mięśniowe i posterydową cukrzycę, u którego rozpoznano śródścienny rzekomy uchyłek przełyku. Od roku chłopiec skarżył się na nawracające bóle w nadbrzuszu. Badaniem endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego rozpoznano nadżerkowe zapalenie przełyku. Ponadto w czasie badania uwidoczniono, że uchyłek przełyku tworzy wewnątrzną przetokę, którą stwierdzono po podaniu środka kontrastowego. Badanie manometryczne przełyku wykazało niespecyficzne zaburzenia motoryki o chrakterze fal nietransmitowanych, przerywanych i perystaltyki wtórnej. Ciśnienie dolnego zwieracza przełyku było na dolnej granicy normy, 24-godzinna pHmetria przełyku była prawidłowa. Endoskopia i badanie histopatologiczne wykazało przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka i zakażenie Helicobacter pylori. W leczeniu eradykacyjnym stosowano omeprazol, amoksycylinę i klarytromycynę. Ponadto przez 6 tygodni stosowano omeprazol i cyzapryd. Po zastosowanym leczeniu chłopiec nie zgłaszał dolegliwości, ustąpiły nawracające bóle nadbrzusza.

  Streszczenie angielskie: The authors of the paper describe a 16-year-old boy suffering for 5 years from dermatomyositis and posteroid diabetes. In this boy the esophageal intramural pseudodiverticulosis was recognized. For a year he complained of recurrent abdominal pain. Endoscopically, the erosive esophagitis was recognized. Esophageal diverticulum with fistula was visualized by means of endoscopy with contrast. With esophageal manometry nonspecific motility abnormalities, non transmitted, interrupted contractions and secondary paeristalsis were observed. The pressure of the lower esophageal was, but not below the reference value, the result of 24-hour pH-metry was normal. On endoscopy and biops also the chronic gastritis with Helicobacter pylori infection was diagnosed. The Helicobacter pylori infection was treated with omeprazol, amoxyciline and clarithromycin. During 6 weeks after the H. pylori eradication the patient was treated with omeprazol and cisapride. After the treatment the boy stopped complaining of abdominal pain.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wskazania i podstawowe zasady badania manometrycznego przełyku.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.117-121, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podział zaburzeń motoryki przełyku, objawy kliniczne, diagnostykę oraz metodykę badania manometrycznego. Omówiono jednorazowe badanie manometryczne przełyku, badanie dolnego zwieracza, trzonu i badanie głównego zwieracza przełyku. Omówiono także 24-godzinną manometrie przełyku. Na zakończenie pracy krótko przedstawiono leczenie zaburzeń motoryki przełyku.

  stosując format: