Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BLICHARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Blockade of reticular formation activity, due to carisoprodol maternal administration, and its effects on rat skeleton development.
Tytuł polski: Blokada aktywności tworu siatkowatego po podaniu matce carisoprodolu oraz jego wpływ na rozwój szkieletu szczura.
Autorzy: Blicharski Tomasz, Burdan Franciszek, Małkiewicz Jarosław, Piechota Grzegorz
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.143-149, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem eksperymentu była ocena wpływu blokady tworu siatkowatego po podaniu matce carisoprodolu oraz przebadanie wpływu na rozwój szkieletu kostnego. Lek był podawany trzy razy dziennie sondą dożołądkową w dawkach: T1 - 20 mg/kg/24h, T2 - 200 mg/kg/24h, T3 - 400 mg/kg/24h. W 21 dniu ciąży cesarskim cięciem wydobywano płody. Dokonano analizy makroskopowej. Płody i łożyska ważono. Mierzono długość płodu i ogona. Utrwalone w 95 proc. alkoholu preparaty barwiono alizaryną metodą Dawsona. Oceny dokonano przy użyciu mikroskopu świetlnego. Nie wykryto znaczącego wzrostu występownaia malformacji w porównaniu z kontrolą. Doświadczenie wykazało, że carisoprodol nie wpływa na rozwój szkieletu kostnego szczura.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this experiment was to study the influence of reticular formation blockade, due to carisoprodol maternal administration, on rat skeleton development. The drug was administered three times a day orally by stomach tube at doses: T1 - 20 mg/kg/24h, T2 - 200 mg/kg/24h, T3 - 400 mg/kg/24h. The fetuses obtained on 21st day of gestation were counted and macroscopically examined. Placental and fetal weight, fetal and tail length were checked. After fixation in 95 p.c. ethanol the fetuses were stained under single alizarin red S Dawson method and examined under a stereo-dissection microscope. Morphological examination revealed no major malformations. Insignificant number of subcutaneous ecchymose and various skeleton anomalies were observed. The experiment revealed that carisoprodol has no influence on rat skeleton development.

  stosując format: