Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BLASIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Program leczenia domowego dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową.
Autorzy: Migdał Marek, Szreter Tadeusz, Blasiak Rafał
Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.232-237, il., bibliogr. 4 poz.
Sygnatura GBL: 313,619

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Decyzje podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2000 (możliwość zakupu stymulatorów nerwów przeponowych w ramach procedury wysokospecjalistycznej oraz powołanie Banku Respiratorów do przewlekłej wentylacji dzieci w domu) stworzyły podstawy zorganizowanej formy opieki nad dziećmi z przewlekłą niewydolnością oddechową. Standardy kwalifikacji dzieci do programu, a następnie dalszej opieki zostały opracowane przez wielodyscyplinarny zespół składający się z pneumonologa, anestezjologa, psychologa, chirurga, rehabilitanta, wyspecjalizowanej pielęgniarki oraz wyspecjalizowanego technika medycznego. Od rozpoczęcia programu otrzymano 55 zgłoszeń z 22 oddziałów intensywnej terapii z całej Polski. Głównymi przyczynami przewlekłej niewydolności oddechowej były choroby nerwowo-mięśniowe oraz urazy i schorzenia rdzenia. W sumie do programu przewlekłej wentylacji w domu zakwalifikowano 21 dzieci. Dwoje dzieci zmarło w domach, jedno z dzieci z powodów socjalnych ostatecznie nie otrzymało respitora. W chwili obecnej leczeniem domowym objętych jest 18 dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową, pozostałe oczekują na dalsze zakupy sprzętu. Jednocześnie u 6 dzieci wykonano wszczepienie stymulatora nerwów, żyje obecnie 3 (najdłuższy okres przeżycia 3,5 roku).

  stosując format: