Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BITNER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wsteczna zimna perfuzja mózgu w operacjach rozwarstwienia lub tętniaka łuku aorty.
Tytuł angielski: Retrograde brain perfusion in repair of the aortic arch dissection or aneurysm.
Autorzy: Bitner Mirosław, Jaszewski Ryszard, Golański Ryszard, Zasłonka Janusz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.4-10, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Ochronę mózgu wsteczną ciągłą perfuzyjną (RBP - retrograde brain perfusion) podczas zatrzymania krążenia w głębokiej hipotermii (HCA - hypothermic circulatory arrest) stosujemy od września 1994 r. Do końca 1999 r. zoperowano 59 chorych z tętniakiem aorty wstępującej (32 z ostrym rozwarstwieniem typu de Bakey I w trybie pilnym, 27 w trybie planowym, w tym 5 z przewlekłym rozwarstwieniem). Stosowano krążenie pozaustrojowe (CPB - cardiopulmonary by-pass) z kaniulacją tętnicy udowej wspólnej i obu żył głównych, hipotermię ogólną, zakleszczenie aorty przed jej otwarciem oraz zimną krystaliczną przerywaną kardioplegię do ujść wieńcowych. Jedenastu chorych wymagało HCA (10 z rozerwaniem błony wewnętrznej na granicy bliższej łuku lub w samym łuku aorty, jeden z rozległym tętniakiem bez rozwarstwienia). Jednocześnie prowadzono u nich RBP zimną utlenowaną krwią podawaną przez bocznicę linii tętniczej do kaniuli umiejscowionej w żyle głównej górnej. Po wykonaniu dalszego zespolenia protezy aortalnej i implantacji ujść wielkich naczyń do protezy (7 chorych, w tym u 1 chorego z zastosowaniem sztucznego łuku aorty firmy Vascutec) kończono RBP i przywracano CPB. Korygowano niedomykalność zastawki aortalnej podwieszając spoidła i wykonywano bliższe zespolenie protezy nad ujściami wieńcowymi. Zmarło 7 chorych: 1 (z aortą olbrzymią) śródoperacyjnie, 2 w drugiej dobie z powodu wstrząsu kardiogennego, 3 w drugim tygodniu po operacji z powodu niewydolności wielonarządowej, w tym 2, u ...

  Streszczenie angielskie: We have used hypothermic retrograde brain perfusion (RBP) as a cerebral protection concur-rently with hypothermic circulatory arrest (HCA) since September 1994. Till January 2000, 59 patients with ascending and arch aortic aneurysms were operated on (32 emergency cases with acute aortic dissection, 27 elective, including 5 with the chronic dissection). Cardio-pulmonary bypass (CPB) was established, using a common femoral artery and two venous caval cannuale, general hypothermia, aorta cross-clamping, and cold crystalloid intermittent cardioplegia via the coronary orifices. In 10 patients with De Bakey type I dissection, in whom the intimal tear was localised either in the arch or high in the ascending aorta near the orifice of the brachiocephalic trunk, and in 1 patient without dissection, after implementing HCA, con-tinuous RBP was carried on with cold oxygenated blood via the superior caval cannula from its additional connection with the arterial line. After accomplishing the distal anastomosis (in 6 cases with the top of the arch containing the orifices of the brachiocephalic arteries and upper descending thoracic aorta, in 1 case using artificial arch, in 4 cases before the orifice of the brachiocephalic trunk) RBP was finished and CPB re-established. The incompetent aortic valve was repaired by suspension of its commissures and the prosthesis was anastomosed proximally above the coronary orifices. Seven patients died, one (with megaaorta syndrome) during the ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia przeciwpłytkowego po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Czy kwas acetylosalicylowy w dawce 150 mg na dobę zapobiega zwiększeniu agregacji płytek krwi po operacji pomostowania tętnic wieńcowych?
  Tytuł angielski: Antiplatelet therapy after coronary artery bypass grafting. Does 150 mg per day acetylsalicylic acid prevents, increased platelet aggregation after coronary bypass grafting surgery?
  Autorzy: Golański Ryszard, Chiżyński Krzysztof, Bitner Mirosław, Zasłonka Janusz, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Watała Cezary, Golański Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.31C-34C, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzmożona reaktywność płytek krwi obserwowana u pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) w krążeniu pozaustrojowym może częściowo odpowiadać za wczesną niedrożność pomostów, dlatego istotne jest blokowanie funkcji krwinek płytkowych u niektórych pacjentów w okresie pooperacyjnym. U niektórych pacjentów jednak, można zaobserwować słabszą odpowiedź na leki przeciwpłytkowe. Celem pracy było zbadanie, czy dawka 150 mg dziennie kwasu acetylosalicylowego (ASA) jest wystarczająca do zahamowania reaktywności płytek krwi po zabiegu CABG. U 30 pacjentów w wieku 56 ń 8 lat, poddawanych standardowemu zabiegowi operacyjnego leczenia choroby wieńcowej stosowano rutynowo 150 mg kwasu acetylosalicylowego na dobę, począwszy od 1 dnia po operacji. Badania wykonywano dwukrotnie: przed operacją (A) oraz w dziesiątej dobie po operacji (B). Do badania krwinek płytkowych stosowano metodą agregacji we krwi pełnej (WBA) oraz pomiar czasu okluzji (CT) przy użyciu PFA-100TM. Za próg efektywnego zahamowania reaktywności płytek krwi przyjęto czas okluzji (PFA-100TM) w kasetach CEPI 149 s. oraz całkowite (0ř) zahamowanie agregacji z kwasem arachidowym (AA). Wśród badanych pacjentów tylko jedna osoba spełniała oba warunki skutecznej inhibicji płytek. U chorych, u których stwierdzono brak zahamowania agregacji z AA zmieniono leczenie na tiklopidynę, u pozostałych na podstawie uzyskiwanych badań indywidualnie zwiększano dawkę kwasu acetylosalicylowego. Wyniki wstępnego badania wskazują na konieczność stosowania u pacjentów poddawanych zabiegom CABG dawek wyższych niż 150 mg ASA na dobę.

  Streszczenie angielskie: Platelet hyperactivity in patients subjected to coronary artery bypass grafting (CABG) in extracorporeal cardiopulmonary bypass (CPB) surgery may by partially responsible for the early coronary bypas occlusions. Hence, the appropriate postoperative inhibition of the platelet function may be essential. In some patients, however, the abnormal response to antiplatelet drugs can be detected. The aim of the study was to determine effect of 150 mg/day ASA on platelet reactivity in thirty CABG patients, aged 56 ń 8 yrs. The whole blood aggregation (WBA) and closure time (CT) were checked before surgery (A) and 10 days after (B) on the platelet function analyzer (PFA-100TM, Dade Behring, Germany). The complete inhibition of arachidonate-induced whole blood platelet aggregation and CT 150 sec were accepted as criteria of the effective inhibition of platelet reactivity. Only one patient met these criteria. Patients who showed arachidonate-triggered reduced inhibition of platelet aggregation ASA was replaced with ticlopidine, all other received ASA in the individually increased doses was increased. We conclude that 150 mg per day of ASA is inadequate in the CABG patients. Platelet sensitivity to ASA should be monitored, and antiplatelet therapy should be individualized. In the aspirinresistant cases it should be replaced with another antiplatelet drug.

  stosując format: