Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BINIKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rola echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w diagnostyce podzastawkowego zwężenia aorty.
Tytuł angielski: The role of transesophageal echocardiography (TEE) in assessement of left ventricular outflow tract obstruction.
Autorzy: Moll Jadwiga A., Binikowska Jolanta, Ostrowska Katarzyna, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Moll Jacek J.
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.732-736, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 12 dzieci, u których rozpoznano podzastawkowe zwężenie aorty, u 3 w postaci izolowanej, u 9 zaś jako zwężenie wtórne, pojawiające się w róznym czasie po wcześniejszej operacji wrodzonej wady serca. U 25 proc. z nich (głównie izolowanych form zwężenia) badanie echokardiograficzne przezklatkowe było wystarczająco diagnostyczne, u pozostałych - przedoperacyjen badanie przezprzełykowe pozwoliło na precyzyjną ocenę miejsca zwężenia.

  Streszczenie angielskie: Twelve children with subaortic stenosis were analysed. Nine of them developed left ventricular outflow obstruction after surgery for congenital heart disease (VSD+IAA, VSD+DORV, VSD+TGS, VSD+CoA) and then developed an isolated form of primary stenosis. Both echocardoigraphic exams, TTE and TEE were performed in all patients. TTE was sufficient to assess isolated subaortic stenosis. In children after cardiosurgery, TEE was more reliable and provided more detailed visualisation of the stenosis and its relationship to surrounding structures.

  stosując format: