Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BILSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Czy pracownik służby zdrowia zakażony wirusami wirusowego zapalenia wątroby może stanowić zagrożenie dla pacjenta? Próba oceny w odniesieniu do polskich warunków.
Tytuł angielski: Could a health service worker with viral hepatitis be a danger to patietns? An attemtp to assess the problem in polish conditions.
Autorzy: Bilski Bartosz, Wysocki Jacek
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.339-342, bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja przedstawia aktualne problemy dotyczące ryzyka zakażenia pacjenta wirusowymi zapaleniami wątroby poprzez zakaźnych pracowników służby zdrowia. W Polsce, naukowej oceny skali tego problemu dotychczas nie podejmowano, ponadto istnieją braki również w zakresie organizacji profilaktyki i prawa w tym zakresie. W naszym kraju pobyt w placówkach służby zdrowia wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia tymi wirusami (60 proc. przypadków zakażenia wirusem HBV stanowią zakażenia szpitalne). W świetle aktualnych programów profilaktyki HBV i HCV realizowanych w wielu krajach należy zwrócić również w Polsce uwagę na isntiejących nosicieli. Autorzy proponują stworzenie ram prawnych dla ograniczenia ryzyka zakażenia pacjenta wirusowym zapaleniem wątroby, powodowanego przez zakażonego pracownika służby zdrowia. Przestawione doświadczenia innych krajów mogą być w tym przypadku cenną wskazówką.

  Streszczenie angielskie: The paper presents current problems regarding the risk for viral hepatitis transmission to patietns by health service workers infected with this disease. In Poland, the scientific assessment of this problem has not as yet been undertaken. Moreover, there is a lack of preventive measures and leagal regulations in this area. In our country, the stay in a hospital is accompanied by a high risk of viral hepatitis infection (hospital ifnections make 60 p.c. of all HBV cases). In view of the HBV and HCV preventive programs carried out in many countries, the Polish specialists should turned attention to the virus carriers among health service workers. The authors propose to establish a legal framework aimed at reducing the risk of patietn' infection with viral hepatitis by a health service worker. The experince of other countries presented in this paper may prove to be a useful guide in taking appropriate steps.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zespół pasów bezpieczeństwa.
  Tytuł angielski: Seatbelt syndrome.
  Autorzy: Michno Piotr, Radło Wojcich, Bilski Jan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.327-331, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa i omawiają przypadek trudności diagnostycznych u 7-letneigo chłopca z zespołem pasów bezpieczeństwa. Zespół ten najczęściej dotyczy dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 9 lat. Charakteryzuje się uszkodzeniami powstałymi w czasie wypadku komunikacyjnego - zadziałania dwupunktowych pasów bezpieczeństwa. Obrażenia dotyczą narządów jamy brzusznej (jelit, krezki), jak również odcinka lędźwiowego kręgosłupa - w tym złamania Chance'a.

  Streszczenie angielskie: The authors review reference publications and discuss diagnostic intricacies in a case of a 7 year old boy with seatbelt syndrome. The syndrome concerns most commonly children aged 4 to 9 years. It results form injuries in communication accidents - and acutatiion of two-point seatbelts. Injuries concern both the abdominal cavity organs (i.e. intestines, mesentery) and lumbar segments of the spine - including Chance's fractures.


  3/5

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu i leczeniu osteoid osteoma u dzieci.
  Tytuł angielski: A procedural model for the diagnosis and treatment of osteoid osteoma in children.
  Autorzy: Snela Sławomir, Bielak Ryszard, Cnota Henryk, Bilski Paweł
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.703-707, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaproponowano schemat postępowania diagnostycznego przy podejrzeniu zmiany typu osteoid osteoma (kostniak kostnawy) u dzieci. Badanie kliniczne i dokładnie zebrany wywiad sugerują możliwość wystąpienia kostniaka kostnawego. Weryfikacja podejrzenia odbywa się po wykonaniu badania scyntygraficznego kośćca oraz tomografii miejsca występowania zmiany.

  Streszczenie angielskie: The authors propose a procedural model for diagnosing osteoid osteoma in children. Careful clinical examination and a thorough anamnesis can suggest the possibility of osteoid osteoma-like changes. The diagnosis is confirmed after skeleton scintigraphy and computer tomography.


  4/5

  Tytuł oryginału: Viral hepatitis in health service workers in the province of Wielkopolska.
  Autorzy: Bilski Bartosz, Wysocki Jacek, Hemerling Marcin
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.347-352, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Viral hepatitis is the most frequent occupational disease in the health service workers. On the ground of epidemiological data on certificaitons of occupational diseases, an analysis of morbidity of viral hepatitis was performed. Among viruses that can cause occupational hepatitis there are HAV, HBV and HCV. However, occupational HDV and HGV infections are also possible. In Poland, the number of hepatitis diagnosed as occupational diseases became more stable in the years 1996-1998, whereas morbidity of hepatitis C significantly increased. Such an epidemiological situation could be observed in the area of Wielkopolska and throughout the contry. In the former province of Poznań and in the present province of Wielkopolska, occupational hepatitis occurred mostly in nurses. In the nineteen sixties and seventies, the most dramatic increase in the incidence of hepatitis B was noticed in the population of nurses and midwives at the age between 21 and 30 years. This can provide evidence of especially high exposure to infectious factors in this occupational group and of high HBV infectivity. Nowadays, an average age at the time of diagnosis of hepatitis C is somewhat higher. Hepatitis C is usually recognized at the age between 30 and 39 years. A relatively low infectivity of HCV and mostly asymptomatic course of the infection, which delays diagnosis, may provide some explanations of these phenomena. The geographical distribution of stated cases of hepatitis C is difficult to predict and may suggest that some non-medical factors also play a role...


  5/5

  Tytuł oryginału: Influence of leptin administration on the course of acute ischemic pancreatitis.
  Autorzy: Warzecha Z., Dembiński A[rtur], Ceranowicz P., Jaworek J., Konturek P. C., Dembiński M., Bilski J., Konturek S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.775-790, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Leptin is involved in the regulation of food intake and previous studied have shown that leptin affects the inflammatory response in various tissues. The objective of this study was to examine the influence of leptin administration on the development and the course of acute ischemic pancreatitis. Acute pancreatitis was induced by limitation of pancreatic blood flow by clamping of inferior splenic artery for 30 min, followed by reperfusion. Leptin was administered three times daily at the dose 10 or 50 ćg/kg. Animals were sacrificed 1, 3, 5, 10 and 21 days after removal of vascular clips. Administration of leptin reduced development of pancreatic damage and accelerated pancreatic regeneration what was manifested by the improvement of pancreatic histology, the decrease in serum lipase and amylase activity, and the reduction in serum interleukin-1á concentration. Also, treatment with leptin caused the increase in the pancreatic blood flow and pancreatic DNA synthesis. Leptin administration was without effect on serum interleukin-10 concentration. Leptin at the dose 50 ć/kg was more effective than 10 ćg/kg. We conclude that leptin reduces the pancreatic damage in the course of ischemic pancreatitis and accelerates the pancreatic tissue repair. The beneficial effects of leptin appear to be dependent on the improvement of pancreatic blood flow, the increase in pancreatic cell growth, and the limitation of pro-inflammatory interleukin-1á release.

  stosując format: