Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BILIKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9
- Gdańsk, , Via Medica 2002
Tytuł angielski: Images in psychiatry Poland
Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Rybakowski Janusz (red.).
Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, 212 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 744,580

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 2 Psychiatria kliniczna
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórko Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, IX, [3], 751 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/9

  Tytuł oryginału: Wkład psychiatrów polskich do epileptologii (w aspekcie historycznym).
  Tytuł angielski: The role of Polish psychiatrists in the history epileptology.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.117-123, bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Padaczka jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Linie podziału kompetencji między neurologami, neurochirurgami, psychiatrami i pediatrami mają ścisły związek z wyodrębnianiem się poszczergólnych specjalności. Rozdział psychiatrii i neurologii, jakkolwiek uzasadniony rozwojem obydwu descyplin, ma również ujemne skutki. Jednym z nich jest malejący z biegiem lat zakres zainteresowań epileptologią wśród psychiatrów. Tracą na tym przede wszystkim chorzy, ale również psychiatrzy dystansując się do zagadnień związanych z neurologicznymi i patofizjologicznymi aspektami funkcjonowania mózgu.

  Streszczenie angielskie: Many scientific and medical disciplines are involved in study of epilepsy, especially neurology, neurosurgery, psychiatry and pediatrics, but the boundaries of their competence are not clearly defined. The partition of psychiatry and neurology resulting from development of each specializations brings some negative consequences, lessening of the psychiatrists' interest in epileptology is one of them. It is bad so for the epileptic patients as for the psychiatrist who pay less attention to neurobiology and pathophysiology of brain.


  4/9

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  6/9

  Tytuł oryginału: Leczenie derpesji wieku podeszłego.
  Tytuł angielski: Treatment of old age depression.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Turczyński Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.782-788, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Depresje wieku podeszłego stanowią istotny problem kliniczny nie tylko ze względu na swe znaczne rozpowszechnienie ale także z powodu trudności i ograniczeń związanych z leczeniem przeciwdepresyjnym osób starszych. Ze względu na liczne działania niepożądane i przeciwwskazania, mimo dużej skuteczności trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne wychodzą z użycia w leczeniu depresji wieku podeszłego. Najchętniej stosuje się leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, które są bezpieczne i mają stosunkowo niewiele działań niepożądanych. Wydaje się, że w cięższych, zwłaszcza endogennych depresjach najbardziej odpowiednimi lekami są moklobemid i mianseryna. Nowsze leki przeciwdepresyjne takie jak wenlafaksyna, milnacipran, reboksetyna, mirtazapina są obiecujące jednak niewielka, jak na razie liczba badań klinicznych ogranicza ich zastosowanie. Niedocenianą i bezpieczną metodą leczenia depresji wieku podeszłego są elektrowstrząsy. Stosowane powinny być zwłaszcza w ciężkich i lekooporncyh depresjach endogennych. Kolejną, niedocenianą i niezastąpioną metodą leczenia jest psychoterapia. Błędne przekonanie o jej nieskuteczności w przypadku osób starszych powoduje, że jest sotsowana zbyt rzadko. Nie można także zapominać o ogromnym znaczeniu dla powodzenia terapii wsparcia ze strony osób bliskich, a szczególnie rodziny chorego.

  Streszczenie angielskie: Old age depression is an important clinical problem not only because of its high prevalence but also because of treatment difficulties. In spite of high efficacy tricyclics are not often used in elderly because of its adverse events. The most commonly used are SSRIs which are much more safe. It seems that moclobemide and mianserin are the best choice in melancholic type of derepssion. Newer antidepressants like venlafaxine, milnacipran, reboxetine, mirtazapine seems to be quite promising. Electroconvulsive therapy is a safe method however unappreciated. ECT should be used in severe and drug resistant depression. Another underestimated method of treatment old age depression is pychotherapy. Social support is necessary for successful treatment.


  7/9

  Tytuł oryginału: Depresja u osób w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Old age depression.
  Autorzy: Turczyński Jacek, Bilikiewicz Adam
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (2) s.99-107, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wraz ze starzeniem się społeczeństw i zwiększaniem odsetka ludzi starych w ogólnej populacji problem zaburzeń nastroju staje się coraz bardziej istotny. Zespoły depresyjne obok otępień należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku. Częstość jakichkolwiek zaburzeń depresyjnych osób po 65 roku życia ocenia się na około 15-20 proc., a dużej depresji - na 2-5 proc. Panuje powszechne przekonanie o odmienności obrazu klinicznego depresji u osob w podeszłym wieku. Za objawy charakterystyczne dla depresji osób starszych uważa się płaczliwość, drażliwość, większą intensywność lęku, skargi na rozmaite delegliwości somatyczne oraz urojenia, zwłaszcza hipochondryczne i nihilistyczne, poczucie winy, myśli i zamiary samobójcze. Uznaje się również, że depresja u osób starszych częściej może imitować swym obrazem zespoły nerwicowe. Wiele badań prowadzonych w ostatnich latach wskazuje jednak na brak istotnych różnic w obrazie klinicznym depresji u osób starszych i młodszych, co może się wiązać ze stosowaniem aktualnie obowiązujących kryteriów diagnostycznych ICD-10 i DSM-IV. Najnowsze badania wskazują również na fakt, że wbrew obiegowym opiniom i przekonaniom rokowanie co do ustąpienia depresji nie pogarsza się wraz z wiekiem. Niewątpliwie wpływają na to coraz nowocześniejsze i skutecznjesze metody leczenia, głównie farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: It estimates that the prevalence of depressive disorders in the population over 65 is aproximately 15-20 p.c. and major depressive disorder 2-5 p.c. It is the common opinion that old age depression varies. Characteristic symptoms of old depression are: tearfulness, nervousness, increasing intensity of anaxiety and agitation, somatic complaints, delusions (particulary hypochondrial and nihilistic), feel of guilt, suicidal thougghts and intensions. depresion in eldery often mimics neurosis. Most recent clinical studies indicate that there is no difference between old and young age depression. The reason may be using of DSM-IV or ICD-10 diagnostic criteria. The newest studies indicate that prognosis of depression treatment doesn't get worse as getting older. It seems to be an advantage of present pharmacotherapy of depression.


  8/9

  Tytuł oryginału: Rys biografii profesora Tadeusza Bilikiewicza.
  Tytuł angielski: Short biography of Professor Tadeusz Bilikiewicz.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.15-19 - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bilikiewicz
 • Tadeusz 1901-


  9/9

  Tytuł oryginału: Nowe środki farmakologiczne w leczeniu choroby Alzheimera.
  Tytuł angielski: New pharmacological means for the treatment of Alzheimer's disease.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Bidzan Leszek
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.2-12, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu środków farmakologicznych obecnie stosowanych lub mogących znnaleźć zastosowanie w najbliższej przyszłości w leczeniu choroby Alzheimera. Oprócz obecnie zarejestrowanych w terapii choroby Alzheimera inhibitorów acetylocholinesterazy (donepezilu, riwastigminy i galantaminy) omówiono również inne środki, które mogą okazać się przydatne nie tylko w postępowaniu objawowym, ale również w leczeniu przyczynowym choroby Alzheimera.

  Streszczenie angielskie: We analyzed pharmacological means which are currently in use for treatment of Alzheimer's disease and those which may soon come in use. Additionally to the registered acetylcholinesterase inhibitors (donepezil, rivastigmine and galantamine), we discussed other drugs which may become useful for the causative and symptomatic treatment of Alzheimer's disease.

  stosując format: