Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BILIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/26

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie nabytych zarośnięć przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Tytuł angielski: The surgical treatment of the acquired external auditory canal atresia.
  Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Ścierski Wojciech, Mrówka-Kata Katarzyna, Bilińska-Pietraszek Elżbieta, Turecka Lucyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.63-67, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nabyte zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego jest stosunkowo rzadką jednostką chorobową, która może być wynikiem jego przewlekłego stanu zapalnego, przewlekłego zapalenia ucha środkowego, urazów, nowotworów ucha czy powikłań jatrogennych. W pracy przedstawiono wyniki leczenia chirurgicznego u 7 chorych z nabytym zarośnięciem przewodu słuchowego zewnętrznego. Średni wiek chorych wynosił 34,1 lat, a stosunek kobiet do mężczyzn 2:5. W 6 przypadkach zastosowano dostęp wewnątrzprzewodowy. Usuwano miejsce zarośnięcia i odwarstwiano pozostałą skórę przewodu. Zwracano szczególną uwagę na stan kąta przedniego błony bębenkowej. Poszerzano wiertłem część kostną przewodu. Ściany przewodu pokrywano wolnymi lub uszypułowanymi płatami skórnymi. W razie perforacji błony bębenkowej wykonywano myringoplastykę z użyciem powięzi mięśnia skroniowego lub ochrzęstnej skrawka. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosił od 8 do 39 miesięcy. W 43 proc. przypadków uzyskano zadowalającą poprawę słuchu po zabiegu operacyjnym. W 28 proc. przypadków doszło do rozwoju ponownego zarośnięcia po operacji. Ze względu na częsty rozwój perlaka za miejscem zarośnięcia przewodu słuchowego (w 28 proc. przypadków) zalecamy leczenie operacyjne we wczesnym okresie choroby.

  Streszczenie angielskie: Acquired atresia of the external auditory canal is a relatively rare disease, that can be the result of the recurrent external otitis, chronic media otitis, ear trauma, neoplasms or iatrogenic complications. The surgical treatment results after operation in the 7 patients with acquired external auditory canal atresia were presented. The mean age of the patients was 34,1 and the female to male ratio was 2:5. In 6 cases we performed transcanal operation. The meatus atresia was removed and then the stenotic canal was widened by removing the skin and fibrous tissue. We especially focused our attention on the state of the anterior angle of the tympanic membrane. The bony canal was widened by burr in cases with bony overhangs. The bony canal walls were lined with pediculate or free skin grafts. In cases of tympanic membrane perforation we performed myringoplasty with temporal muscle fascia or tragus perichondrium. The follow-up period was from 8 to 39 months. The hearing improvement with primary closure of air bone gap within 20 dB was achieved in 43 p.c. of cases. In 28 p.c. of the patients recurrent atresia developed. The early surgical treatment is recommended in all the cases because cholesteatoma behind the atresia was found in 28 p.c. of patients.


  3/26

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy - a prospective family study.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa. Badanie prospektywne rodzin.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Michalak Ewa, Grzybowski Jacek, Skwarek Mirosław, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Piotrowski Walerian, Rydlewska-Sadowska Wanda, Rużyłło Witold
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-39, tab., bibliogr. 22 poz. - Kongres AHAKongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego AtlantaBarcelona 19991999 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. There is an increasing awareness of the familial nature of dilated cardiomyopathy (DCM) and of the fact that a sizeable proportion of DCM relatives have left ventricular enlargement (LVE). Aim. To detect the early stage of DCM by repeated clinical and non-invasive assessment of symptom-free relatives of patients with the disease. Methods. We prospectively evaluated 371 relatives (mean age 28.2 years, 191 male, 229 1st degree relatives) of 60 consecutive DCM patients (6.2 relatives/family). The diagnosis of DCM was based on the WHO criteria. The familial DCM was defined as 1 affected family member with DCM. The study protocol included clinical examination, 12-lead ECG and 2-D Doppler echocardiogram. LVE was defined according to the method of Henry. Results. Familial disease was present in 27 pedigrees. Sixty three (17 p.c.) relatives were excluded from the study because of other cardiovascular and/or systemic disease. Based on the screening results, we identified 13 (6 p.c.) relatives with DCM coming from 10 familial pedigrees. Of the 296 non-affected relatives, 78 (46.2 p.c.) fromfamilial and 47 (37.3 p.c.) from non-familial pedigrees were found to have LVE and/or other minor cardiac abnormalities (NS). Thirteeen newly-daignosed relatives were treated with angiotensin converting enzyme inhibitor.Long-term follow-up data ( 2 years) were available for 9 of them. One relative - a 82 year old male, with a fractional shortening of 15 p.c., died. In 5 of the affected relatives the fractional shortening increased from 21.9 ń 2.0 p.c. to 27.7 ń 2.4 p.c. whereas in the other three it remained unchanged...


  4/26

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of androgen receptors in testicular cells of mice with mosaic mutation.
  Autorzy: Kowal M., Kotula-Balak M., Styrna J., Bilińska B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.161-162, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mice with mosaic mutation could be one of the models of human Menkes disease, which is associated with abnormal cooper metaolism. The aim of the present study was to localize androgen receptors (ARs) in the testes by means of immunohistochemistry. AR expression was observed in the nuclei of all somatic cells such as Leydig cells. Sertoli cells, and peitubular cells in sections from testes of control and mosaic mutant males. In the latter, very strong immunoreactivity for ARas well as higher levels of steroid hormones in homogenates were noticed in comparison to control mice. No positive immuoreaction for ARs was seen in control sections incubated without the primary antibody.


  5/26

  Tytuł oryginału: Miastenia seronegatywna.
  Tytuł angielski: Seronegative myasthenia gravis.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.49-53, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Miastenia (myasthenia gravis -MG) jest nabytą chorobą autoimmunologiczną, w której przeciwciała są skierowane przeciwko receptorom acetylocholiny (AChRAB) w błonie postsynaptycznej doprowadzają do redukcji liczby receptorów i zaburzeń transmisji nerwowomięśniowej. Występowanie AChRAB w surowicy stwierdza się u 80-90 proc. chorych na uogólnioną postać MG oraz u 55-70 proc. chorych na postać oczną choroby. Jednocześnie u 10-20 proc. chorych z typowymi objawami MG standardowy test na obecność AChRAB jest negatywny. Ci chorzy stanowią grupę z seronegatywną postacią MG (SNMG). Celem pracy była ocena częstości występowania SNMG wśród chorych z różnymi typami MG wg klasyfikacji Ossermana oraz ustalenie zależności między nieoznaczaniem AChRAB w surowicy a stanem klinicznym chorych. Badaniami objęto 74 chorych z rozpoznaną MG oraz 30 zdrowych (grupa kontrolna). MG rozpoznano na podstawie objawów klinicznych oraz jednego z następujących kryteriów: wynik testu farmakologicznego z edrofonium, dodatni wynik próby miastenicznej elektrofizjologicznej i wykazanie AChRAB w surowicy. Wszystkich badanych poddano klinicznemu badaniu neurologicznemu oraz oznaczono u nich stężenie AChRAB (metodą radioimmunologiczną z użyciem 125-J-a-bungarotoksyny. Chorych z rozpoznaną MG kwalifikowano do poszczególnych typów MG wg klasyfikacji Ossermana. Oceniano aktualne nasilenie objawów męczliwości mięśni, posługując się skalą ciężkości MG Oosterhuisa. U osób z grupy kontrolnej stężenia AChRAB mieści ...

  Streszczenie angielskie: Myasthenia gravis (MG) is an acquired autoimmune disorder of neuromuscular transmission in which antibodies to acetylcholine receptor (AChRAB) attack the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction. Ciruclating AChRAB are present in 80-90 p.c. of patients with the generalised form of MG and in 55-70 p.c. of patients with the ocular form of disease. Contrary in 10-20 p.c. of patients with typical symptoms of MG, the standard immunoprecipitation test for AChRAB is negative. Those patients contain a group of seronegative MG (SNMG). The aim of this study was the examination of frequency of SNMG in patients with different types of MG according to Osserman's classification. The establishment a relation between the fact of non-marking AChRAB in the plasma and the clinical state of the patients was also done. 74 patients with diagnosed MG and 30 healthy controls were evaluated. The diagnosis of MG was based on clinical features and one or more of the following factors: response to edrophonium chloride, electrophysiologic studies and demonstration of circulating AChRAB. In all of persons standard neurological examination was performed and measurement of the level of AChRAB was done. AChRAB were determinated with a radioimmunoassay using 125-I-alpha-bungarotoxin. The myasthenic patients were classified according to Osserman's classification. The Oosterhuis' personal disability scoring system was used to indicate disease severity. In all of healthy controls the levels ...


  6/26

  Tytuł oryginału: Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową.
  Tytuł angielski: Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in Polish patients with dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Piątosa Barbara, Kruk Mariusz, Grzybowski Jacek, Demkow Marcin, Michalak Ewa, Rużyłło Witold
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.18-20, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny czy istnieje związek między układem HLA a kardiomiopatią rozstrzeniową (KMR) zbadano występowanie alleli HLA II klasy u 52 niespokrewnionych chorych z KMR (25 kolejnych mężczyzn, 27 kolejnych kobiet, śr. wieku 38 ń 16 lat). Kardiomiopatię rozstrzeniową rozpoznano wg kryteriów WHO. Allele HLA-DR i DQ badano metodą PCR-SSP. Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* w badanej grupie porównano z lokalną grupą kontrolną (n = 126 - allele DRB1* i n = 76 - allele DQB1*). Stwierdzono nieznamiennie częstsze występowanie allelu HLA-DRB1*03 (p 0,05, p skorygowane - NS) i HLA-DQB1*02 (p 0,05, p skorygowane NS) u chorych na KMR w porównaniu z grupą kontrolną. Częstość występowania allela DRB1*04 była nieznamiennie niższa w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,05, p skorygowane - NS). Allel DRB1*03 ma związek z chorobami autoimmunologicznymi, interesujący jest fakt częstszego występowania tego allela u chorych z idiopatyczną miopatią mięśni szkieletowych. Heterozygotyczność dla DRB1*03/DRB1*04 występuje w cukrzycy insulinozależnej; taki genotyp stwierdzono u 3 chorych (5,7 proc.) na KMR, dwóch spośród nich miało cukrzycę insulinozależną rozpoznaną w wieku dojrzałym. Stwierdzono tendencję do częstszego występowania HLA-DRB1*08 u mężczyzn z KMR. Podsumowując, nie ma danych na pewny związek pomiędzy HLA a KMR, ale wyniki naszych badań dostarczają pewnego podparcia dla hipotezy autoimmunologicznej, przynajmniej u części chorych na KMR.

  Streszczenie angielskie: We investigated distribution of HLA class II alleles among 52 urelated patients with dilated cardiomyopathy (DCM) (25 consecutive men, 27 consecutive women, meaN AGE 38 ń 16 years) to determine if there is any immunogenic predisposition to the disease. DCM was diagnosed according to WHO criteria. HLA-DR and DQ alleles were examined by PCR-SSP typing. Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in the study group was compared to local control group (n = 126 for DRB1* and n = 76 for DQB1* alleles). There was a non-significant increase in the frequency of HLA-DRB1*)3 (chi square = 4,78, p 0.05, p corrected for multiple comparisons (pcorr) - NS) and HLA-DQB1*02 (chi square = 4,92, p 0.05, pcorr - NS) among DCM patients as compared to controls. Frequency of DRB1*04 allele was lower than expected (chi square = 4.58, p 0.05, pcorr - NS). DRB1*03 is associated with several autoimmune diseases, of interest it confers risk for idiopathic myopathy in Polish patients. Heterozygozity for DRB1*03/DRB1*04, known for association with insulin-dependent diabetes mellitus was found in 3 patients (5.7 p.c.), two of them had adult-onset insulin-dependent diabetes mellitus. There was a tendency to overrepresentation of DRB1*08 among men with DCM. In conclusion, these data give some support for autoimmune involvement in the pathogenesis of dilated cardiomyopathy.


  7/26

  Tytuł oryginału: Zezłośliwienie olbrzymiego guza kłębka szyjnego.
  Tytuł angielski: Malignant transformation of giant jugular chemodectoma.
  Autorzy: Bilińska-Pietraszek Elżbieta, Mrówka-Kata Katarzyna, Namysłowski Grzegorz, Pietraszek Krzysztof, Motyka Marek, Urbaniec Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.717-720, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma, paraganglioma) jest rzadkim nowotworem głowy i szyi. Najczęstszym jego umiejscowieniem jest ściana tętnicy szyjnej wspólnej. Zezłośliwienie lub przerzuty rozwijają się u 4-9 proc. chorych. W pracy przedstawiono przypadek guza szyi z naciekaniem ściany tętnicy. Guz usunięto w całości oraz wykonano rekonstrukcję naczynia. Leczenie uzupełniono radioterapią.


  8/26

  Tytuł oryginału: Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego. Śmiertelna często pułapka diagnostyczna.
  Tytuł angielski: Eosinophilic myocarditis.
  Autorzy: Bilińska Zofia Teresa, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Rużyłło Witold
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.268-270, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/26

  Tytuł oryginału: The compounds from the hollyhock extract (Althaea rosea Cav. var. nigra) affect the aromatization in rat testicular cells in vivo and in vitro.
  Autorzy: Papież Monika, Gancarczyk Monika, Bilińska Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.353-359, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Among medicinal plants, extract from the hollyhock flowers is a source of antocyanides and flavonoids. The latter coompounds belong, among others, to phytoestrogens (plant-derived dietary estrogens). The important role of estrogens in the testis is now well documented, and phytoestrogens, which may act as estrogen agonists or estrogen antagonists can also alter the reproductive function of the male. The aim of this study was to show whether the exposure of male rats to the aqueous hollyhock extract could affect the process of aromatization in their testes and in cultured Leydig cells. This was investigated by immunocytochemistry and radioimmunological assays. Immunoreactivities for aromatase and estrogen receptor á were weaker both in testicular sections and cultured Leydig cells after hollyhock extract administration when compared to the controls, while the intensity of immunoreaction for estrogen receptor ŕ remained unchanged. A lower level of estradiol secreted by cultured Leydig cells from the experimental group positively correlated with a direct inhibition of aromatase activity. Additionally, a quantitative analysis of flavonoid fraction from the hollyhock extract revealed the presence of quercetin and kaempherol. It seems that a weak antiestrogenic activity of flavonoid compounds present in the hollyhock extract is mediated through aromatase and estrogen receptor á rather than by estrogen receptor ŕ.


  10/26

  Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  11/26

  Tytuł oryginału: Unexpected eosinophilic mycoarditis in a young woman with rapidly progressive dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Bilińska Maria, Grzybowski Jacek, Przyłuski Jakub, Michalak Ewa, Walczak Ewa, Wagner Teresa, Rużyłło Witold
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (2/3) s.295-297, ml., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present the case of 23-year-old woman with good living conditions, one year history of ventricular arrhythmia and 6 months history of decreased exercise tolerance, who was found to have dilated cardiomyopathy after aborted sudden death. Endomyocardial biopsy did not show specific findings. Within 3 months she develooped profound bradycardia requiring pacemaker implantation and refractory heart failure, treated with heart transplantation. Intense eosinophilic myocarditis was found in the explanted heart. Retrospective analysis of the patient's blood count revealed mild eosinophilia (eosinophil count: 0.86 x 109/1) on one examination only. Following heart transplantation the patient had persistent eisinophilia (eosinophil count: 0.62 x 109/1). Although there was no proven parasitic infestation, based on positive family history of Enterobius vermicularis infestation she was treated with broad-spectrum antiparasitic agent: albendazole and her eosinophil count returned to normal values. This case shows that active eosinophilic myocarditis may present clinically as progressive dilated cardiomyopathy with severe involvement of conduction system. Massive myocardial tissue eosinophilia occurred in the setting of mild and transient blood eosinophilia. Favourable outcome following antiparasitic treatment suggests a potential parasitic infestation as a cause of the disease.


  12/26

  Tytuł oryginału: Wpływ składników wyciągu z kwiatów malwy czarnej (Flos Malvae arboreae) na obraz histoenzymatyczny i morfologiczny tarczycy i gonady męskiej szczura : praca doktorska
  Autorzy: Papież Monika, Bilińska Barbara (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Cytobiologii i Histochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 106 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  13/26

  Tytuł oryginału: Kardiomioptia rozstrzeniowa idiopatyczna - ocena metabolizmu mięśnia serca metodą spektroskopii protonowej (1H MRS). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Idiopatic dilated cardiomyopathy - proton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) in evaluation of myocardial metabolism. Preliminary study.
  Autorzy: Michalak Małgorzata J., Walecki Jerzy, Michalak Ewa, Bilińska Zofia T., Rużyłło Witold
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.5-11, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Primary dilated cardiomyopathy is a disease of unknown etiology and it leads to serious cardiac insufficiency. Abnormalities in cardiac metabolism can play an important role in clinical manifestation and prognosis in this group. The aim of this study was an attempt to assess cardiac metabolism using proton spectroscopy magnetic resonance method (1H MRS) and to find a relationship between cardiac metabolites and functional class NYHA and left ventricular function parameters obtained by echocardiography. Material/Methods: proton spectroscopy magnetic resonance was performed in 15 patients with angiographically documented idiopathic dilated cardiomyopathy and 12 healthy volunteers with voxel localized at interventricular septum area. The contents of total creatine (CR) e.g. creatine + phosphocreatine, lipids (LIP) lactates (LAC) and their ratios (CR1A), CR2A, CR1/H2O, CR2/H2O, CR2CR1, LIPA, LIP/H2O, LIP/CR1, LACA, LAC/H2O, LAC/CR1) were examined. Results: Patients with dilated cardiomyopathy had significantly lower level of creatine CR1A (5.04 ń 0.88 vs. 5.94 ń 1.15, p 0.02) and ratios LIP/H2O (4.34 ń 2.3 vs. 15.46 ń 20.39, p 0.04) and LIP/CR1 (24.49 ń 21.26 vs. 34.08 ń 13.36, p 0.05) compared to healthy volunteers. Significant correlations between NYHA functional class and ratios CR2/CR1, CR12/H2O (r = 0.59 p 0.038, r = 0.59 p 0.02) and between p.c. EFLV and LIP/CR1 (r = 0.64, p 0.036), as well as between the duration of the disease (CTCH) and LIP/CR1 (r = 0.067, p 0.046) were found. Conclusion: Preliminary study with proton spectroscopy magnetic resonance...


  14/26

  Tytuł oryginału: Zmiany refrakcji po operacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej w oczach po uprzednio wykonanej witrektomii.
  Tytuł angielski: Refraction changes after cataract extraction with IOL implantation in eyes with previous performed vitrectomy.
  Autorzy: Bilińska Ewa, Nawrocki Jerzy, Suprunowicz Irena, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.344-346, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Puropse: To determine differences between the predicted and postoperative refraction after cataract extraction with intraocular lens implantation in the eyes, which previous underwent vitrectomy. Material and methods: Fifty three eyes of 52 patients underwent the analysis: twenty five in group I, nineteen in group II and nine eyes with previous scleral bucking in group III. All the eyes had ECCE adn IOL with PMMA implantation after vitrectomy. In groups II and. III silicone oil tamponade was used and removed before cataract extraction. Thirty eyes of the control gorup K underwent cataract surgery and OIL implantation alone. The IOL power calculation was performed with SRK II formul. The predicted and postoperative refractions were compared. The follow - up was minimum 4 months (on average 15 ń 12,71 months). Results: The postoperative refractions were significantly shifted toward myopia the it was predicted - 1,41 ń 1,21 D in group I, -0.81 ń 2.11 D in group II and -3.03 ń 1.49 D in group III. In the control group K the difference was 0.07 ń 0.91. Conclusions: Myopic shift of postoperative refraction after cataract surgery should be considered, when calculating the IOL power in the eyes after vitreoretinal procedures.


  15/26

  Tytuł oryginału: Myasthenia gravis - obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.134-142, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/26

  Tytuł oryginału: Laser Assisted Uvulopalatoplasty (LAUP) w leczeniu łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego zespołu obturacyjnych bezdechów sennych
  Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Ścierski Wojciech, Mrówka-Kata Katarzyna, Bilińska-Pietraszek Elżbieta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.65-70, il., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/26

  Tytuł oryginału: Poziom angiotensyny II i aldosteronu w osoczu jest często podwyższony u chorych z niewydolnością serca leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Angiotensin II and aldosterone plasma levels are often elevated in patients with heart failure treated with angiotensin converting enzyme inhibitors - preliminary results.
  Autorzy: Grzybowski Jacek, Bilińska Zofia T., Janas Jadwiga, Michalak Ewa, Skwarek Mirosław, Rużyłło Witold
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.587-589, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W licznych randomizowanych badaniach klinicznych wykazano istotną poprawę rokowania chorych z niewydolnością serca (NS) leczonych inhibitorami konwertazy angitoensyny (ACE-I), jednak w ogólnej populacji poprawa rokowania nie jest już tak wyraźna. Uważa się, żę jedną z możliwych przyczyn może być niedostateczna supresja parametrów aktywacji neurohormonalnej w trakcie przewlekłęgo leczenia. Celem obeacnego badania była ocena poziomów angiotensyny II (AII) i aldosteronu w grupie chorych z zaawansowaną NS leczoncyh adekwatnymi klinicznie dawkami ACE-Im (średnia dawka enalaprilu 9,7 ń 7,1 mg/dobę). Gurpa badana obejmowała 41 chorych (36 M, średni wiek 52 ń 12 lat), których średnia frakcja wyrzucania lewej komory wynosiła 22 ń 8 proc., wymiar końcoworozkurczowy lewej komory w badaniu echokardiograficznym 72 ń 10 mm, średnia klasa NYHAA 2,6 ń 0,7. Stężenia AII i aldostserounu oznaczano w osoczu metodą radioimmunologiczną. Średnie poziomoy AII i aldosteronu w grupie badanej nie odbiegały istotnie od poziomów w grupie kontrolnej 5 osób zdrowych (4,8 ń 8,2 pg/ml vs 4,1 ń 3,2 pg/ml dla angiotensyny II oraz 129 ń 93 pg/ml vs 78 ń 29 pg/ml dla aldosteronu). Zwraca uwagę duży rozrzut wyników zwłaszcza w przypadku AII, - sugeruje to dużą indywidualną zmienność reakcji pacjentów na stosowane leczenie ACE-I. Pełną supresję angiotensyny II ( 2,0 pg/ml) stwierdzono u 21 chorych (58 proc.), 10 chorych (28 proc.) prezentowało wyniki pośrednie (2,0 - 10,0 pg/ml), a u 5 chorych (14 proc.) stężenia AII były istotnie podwyższone ( 10 pg/ml). Pełną supresję Aldostseronu ( 80 pg/ml) stwierdzono tylko u 15 chorych...


  18/26

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji lewego przedsionka w kardiomiopatii rozstrzeniowej z restrykcyjną i nierestrykcyjną dopplerowską krzywą napływu mitralnego.
  Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of left atrial function in dilated cardiomyopathy with and without restrictive left ventricular Doppler filling pattern.
  Autorzy: Michalak Ewa, Bilińska Zofia Teresa, Grzybowski Jacek, Rużyłło Witold, Rydlewska-Sadowska Wanda, Hoffman Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.590-594, il., tab., bibliogr 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Lewy przedsionek (LP) pełni istotną rolę w napełnianiu lewej komory (LK). Istnieją dane, że dopplerowskie krzywe napływu mitralnego, rutynowo wykorzystywane do oceny napełniania LK, są zależne od funkcji lewego przedsionka. Nieliczne prace uwzględniają zależności pomiędzy wielkością i funkcją LP oraz napływem mitralnym. Zastosowaliśmy dwuwymiarową echokardiograficzną metodę acoustic quantification do oceny funkcji LP w kardiomiopatii rozstrzeniowej (KR) i grupie kontrolnej. Chorych z kardiomiopatią podzielono na dwie podgrupy: 1. z restrykcyjnym napływem mitralnym (KR-R) - 18 chorych i 2. nierestrykcyjnym napływem mitralnym (KR-NR) - 11 chorych z podobną częstością rytmu, wiekiem istopniem niedomykalności mitralnej. Oceniono maksymalną powierzchnię przedsionka, całkowitą frakcję opróżniania oraz bezwzględną zmianę pola i procentową frakcję opróżniania LP w czasie biernej/wczesnej i czynnej fazy opróżniania. Lewy przedsionek był powiększony jedynie w KR-R. W obu grupach KR całkowita frakcja opróźniania i wczesna zmiana powierzchni LP były mniejsze w porównaniu do grupy kontrolnej. Znamienne powiększenie lewego przedsionka i niższą całkowitą frakcję opróżniania wykazano w KR-R z wysokim ciśnieniem napełniania komory w porównaniu do KR-NR. Grupa z restrykcyjnym napływem miała znamiennie mniejszą zmianę pola przedsionka we wczesnej fazie opróżniania, a także zmniejszone opróżnianie LP w czasie jego skurczu w porównaniu do KR-NR. W czasie ó 2 godz po badaniu echokardiograficznym wykonywano cenikowanie serca ze wskazań klinicznych. U chorych z KR-R stwierdzono znamiennie wyższe ciśnienie napełniania i niższą...


  19/26

  Tytuł oryginału: Immunopatogeneza miastenii.
  Tytuł angielski: Immunopathogenesis of myasthemia.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.175-181, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie współczesnych badań doświadczalnych i w oparciu o piśmiennictwo, omówiono patogenezę miastenii. Scharakteryzowano budowę i funkcję złącza nerwowo-mięśniowego oraz receptora nikotynowego acetylocholiny. Przytoczono przesłanki eksperymentalne i kliniczne przemawiające za autoimmunologicznym mechanizmem zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej. Wskazano nowe kierunki badań nad tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: Immunopathogenesis of myasthenia gravis is descussed on the ground of current experimental studies and medical literature. The structure and function of neuromuscular junction and nicotinic acetylcholine receptor are described. The experimental and clinical data which indicate for the autoimmune background of neuromuscular transmission disorders are presented. Directions of further myasthenia research are also outlined.


  20/26

  Tytuł oryginału: Leczenie miastenii.
  Autorzy: Nyka Walenty M., Bilińska Małgorzata
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.46-48, 61, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/26

  Tytuł oryginału: Wrodzony zespół nerczycowy.
  Tytuł angielski: Congenital nephrotic syndrome.
  Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Puczko-Nogal Barbara, Nowicki Michał
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.89-98, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Określenie wrodzonego zespołu nerczycowego (WZN) dotyczy tych przypadków, w których objawy nerczycowe (masywny białkomocz, hipoalbuminemia i obrzęki) stwierdza się już przy urodzeniu. W szerszym znaczeniu pojęcie to obejmuje również dzieci, u których zespół nerczycowy stwierdzono przed 3. miesiącem życia, zakładając, że białkomocz występował wcześniej niż pierwsze uchwytne kliniczne objawy choroby. Najczęstszą, a zarazem najcięższą postacią wrodzonego zespołu nerczycowego jest wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego (FZN), który uznany jest za prototyp WZN. Z tego powodu, na jego przykładzie omówiono przebieg kliniczny, diagnostykę i zasady wielokierunkowego leczenia. Zwrócono też uwagę na diagnostykę różnicową tego zespołu z innymi postaciami wrodzonych zespołów nerczycowych. Przedstawiono również opis dobrze udokumentowanego przypadku zespołu Denysa-Drasha - rzadkiej postaci wrodzonego zespołu nerczycowego.


  22/26

  Tytuł oryginału: Miopatia związana ze stosowaniem statyny wraz z cyklosporyną po transplantacji serca.
  Tytuł angielski: Skeletal myopathy associated with concomitant use of statin and cyclosporin in a heart transplant patient - case report.
  Autorzy: Wolszakiewicz Jadwiga, Bilińska Maria, Wołkanin-Bartnik Jolanta, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.446-447, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 62-letniej chorej po transplantacji serca z powodu kardiomiopatii niedokrwiennej z zaburzeniami gospodarki lipidowej w wywiadzie, zastosowano terapię cykosporyną i statynami. W trakcie skojarzonego leczenia obserwowano kliniczne i biochemiczne cechy miopatii, które ustąpiły po odstawieniu statyn. Prezentacja przypadku ma zwrócić uwagę na możliwość występowania opisywanych powikłań u pacjentów po przeszczepie serca.


  23/26

  Tytuł oryginału: Miopatie z zaburzeniami agregacji desminy - problem diagnostyczny i patogenetyczny.
  Tytuł angielski: Myopathies with abnormal desmin accumulation - the diagnostic and pathogenetic problem.
  Autorzy: Wagner Teresa, Bilińska Zofia T., Walczak Ewa
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.165-175, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa agregacja desminy wykrywana za pomocą badania immunohistochemicznego mięśnia szkieletowego lub mięśnia serca (tzw. plus proteinopatia) jest cechą charakterystyczną desminopatii. Może być sprawą pierwotną, genetycznie uwarunkowaną lub sporadyczną, a także występować wtórnie do zaburzeń dotyczących innych białek sarkomeru. Wczesne rozpoznanie tej jednostki, dającej kliniczny obraz różnie nasilonej miopatii obwodowej, często także kardiomiopatii restrykcyjnej, a czasem rozstrzeniowej, jest o tyle istotne, że pozwala na przygotowanie chorego do przeszczepu serca. W pracy przedstawiono także poznane aspekty zaburzeń genetycznych w tej jednostce chorobowej.

  Streszczenie angielskie: Abnormal aggregates of desmin - intermediate filaments protein detected by immunohistochemistry of muscle specimens is the basic morphological feature of desminopathy (desmin - related myopathy). Some observations indicate, that abnormal desmin aggregates are present primarily as the result of the defect in desmin coding gene or secondary as the phenomenon accompanying different proteinopathies related to other sarcomere proteins. Early diagnosis of desminopathy with clinical signs of peripheral myopathy and restrictive or dilated cardiomyopathy is very important for life saving of patients (sufficient time for heart transplantation). Some aspects of genetic basis of this disorder are also present.


  24/26

  Tytuł oryginału: Shunt nephritis.
  Tytuł angielski: Shunt nephritis.
  Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Finke Daria, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.500-502, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Terminem "shunt nephritis" określa się kłębuszkowe zapalenie nerek związane z odkładaniem kompleksów immunologicznych, będące powikłaniem przewlekłego zakażenia zastawki komorowo-przedsionkowej i rzadziej komorowo-otrzewnowej założonej w celu leczenia wodogłowia. Rokowanie w tej postaci choroby nerek jest dobre, jeżeli zakażenie zostanie szybko rozpoznane i leczone. Z uwagi na mnogość objawów klinicznych i podstępny przebieg zakażeń zastawki rozpoznanie jest jednak często stawiane zbyt poźno. W pracy przedstawiono przypadek 13-letniej dziewczynki z kłębuszkowym zapaleniem nerek o ciężkim przebiegu, u której właściwe rozpoznanie było opóźnione. Niewłaściwa interpretacja wyników badań i objawów choroby stała się powodem rozpoznania tocznia trzewnego i z tego powodu chora otrzymywała leczenie immunosupresyjne.

  Streszczenie angielskie: The term "shunt nephritis" stands for an immune-complex- mediated glomerulonephritis which develops as a complication of chronically infected ventriculoatrial or rarely ventriculoperitoneal ahunt inserted for the treatment of hydrocephalus. The renal outcome of shunt nephritis is good if early diagnosis and treatment is provided. Due to a wide clinical spectrum of this disorder, as well as indolent courses of shunt infections, the diagnosis is often delayed. We present the case of 13-year-old girl with a severe course of shunt nephritis in whom the diagnosis was both overlooked and delayed. Misinterpretationof her symptoms led to erroneous diagnosis of lupus nephritis and introduction of immunosupressive therapy.


  25/26

  Tytuł oryginału: Serum levels of sTNFR-1 and sFas in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata, Frydecka Irena, Podemski Ryszard, Gruszka Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR720-CR723, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: During the relapse of multiple sclerosis (MS), activated T cells, T cells autoreactive against myelin antigens as well as antigen-nonspecific lymphocytes and monocytes produce a number of proinflammatory cytokines such as TNF (Tumor Necrosis Factor). For a proinflammaoty effect to take place TNF must bind together with appropriate receptors. The aim of the study was to assess value of serum sTNFR-1 adn sFas levels with reference to clinical activation of disease. Material/Methods: Thirty-three patients with clinically documented diagnosis of relapsing-remitting MS and 22 healthy subjects were included in the study. In 15 patients the measurements of sTNFR-1 and sFas levels were performed at the beginning of MS relapse and in 18 subjects - they were taken in MS remission. The levels of both soluble molecules were determined with the use of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Mean serum sTNFR-1 levels in patients with MS relapse did not differe significantly from mean sTNFR-1 level in patients with MS remission and a control group. Mean serum sFas level in patients with MS relapse was significantly higher comparing with the results obtained in patients with MS remission and in control group. Conslusions: The absence of changes in serum sTNFR-1 levels relative to clinical activation of the disease makes this measurement ineffective in the assessment of MS status. On the other hand, the measurement of serum sFas levels may be a valuable parameter for the monitoring of both MS clinical couse and immune response to treatment when the symptoms of neurological aggravate.


  26/26

  Tytuł oryginału: Severe toxic encephalopathy with corpus callosum demyelination.
  Autorzy: Pokryszko-Dragan Anna, Bieszczad Małgorzata, Bilińska Małgorzata
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.245-249, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Marchiafava-Bignami disease (M.-B.) is one of the rarer toxic encephalopaties due to alcohol abuse. The most chracteristic feature of this disorder is demyelination of the corpus callosum. The disease usually takes a subacute course and leads to death. To date, the diagnosis has been established most frequently on the basis of autopsy. Case report: The authors present a case of severe toxic encephalopathy (in a patient with chronic excessive alcohol intake). The clinical presentation included: disturbances of consciousness and intellectual degradation, elements of neglect syndrome, seizures, gait and posture abnormalities, symptoms of pyramidal tract damage. Imaging of the CNS, demonstrating corpus callosum demyelination, played an important role in diagnostics. Atypical, favorable outcome of the disease is noteworthy. Conclusions: Advances in CNS imaging techniques allow curently intravital diagnostics of M.-B. disease. Remission of some clinical symptoms and lesions demonstrated by imaging techniques in the course of the disease is possible.

  stosując format: