Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIGDA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii
Autorzy: Bartel Hieronim, Bigda Jacek, Godlewska-Jędrzejczyk Jolanta, Hryniewiecka Lilla, Kawiak Jerzy, Kubrakiewicz Janusz, Litwin Jan A., Malejczyk Jacek, Moskalewski Stanisław, Myśliwska Jolanta, Myśliwski Andrzej, Orkisz Stanisław, Piasecka Małgorzata, Sawicki Wojciech, Wójcik Cezary, Zabel Maciej
Opracowanie edytorskie: Kawiak Jerzy (red.), Zabel Maciej (red.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, XVIII, 418 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,700


2/9

Tytuł oryginału: Rola czynnika martwicy nowotworu (TNF) w procesie angiogenezy.
Tytuł angielski: The role of tumor necrosis factor (TNF) in angiogenesis.
Autorzy: Okrój Marcin, Bigda Jacek
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.57-59, bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: TNF jest plejotropową cytokiną o charakterze prozapalnym. Oddziałuje na szereg komórek układu immunologicznego, wpływa na produkcję i wydzielanie innych cytokin, działa cytotoksycznie w stosunku do wielu linii nowotworowych. Stosunkowo mało wiadomo natomiast na temat roli TNF w procesie angiogenezy. Doniesienia nie są jednoznaczne i wydaje się, iż w zależności od warunków może on wpływać hamującą lub stymulująco na tworzenie nowych naczyń. Działanie stymulujące polega przede wszystkim na aktywacji genów kodujących czynniki proangiogenne, takie jak VEGF, FGF, IL-8 oraz ich receptory, podczas gdy działanie hamujące objawia się poprzez wygaszanie kaskad sygnalizacyjnych ww. receptorów oraz aktywacją inhibitorów angiogenezy. Wyniki badań, zarówno w układach in vitro, jak i in vivo sugerują, że zmiennymi warunkującymi efekt modulujący angiogenezę są: stężenie cytokiny oraz czas ekspozycji na jej działanie.

  Streszczenie angielskie: TNF is a pleiotropic, proinflammatory cytokine produced by activated monocytes and macrophages. Its action is mediated by the cell-surface receptor, of which two species have been identified as TNF-R1 or p55 (of molecular weight 55 kDa) and TNF-R2 or p75 (of molecular weight 75 kDa). TNF influences function of immunocompetent cells, production and secretion of other cytokines and induces cytotoxic effect towards different tumor cells. Since it is well known that angiogenesis is the limiting factor of tumor progression and it can be regulated by various cytokines, knowledge on the way particular cytokines modulate angiogenesis can be useful for design of antitumor therapies. TNF is a ligand that can initiate many signaling pathways resulting in production of factors influencing angiogenesis. TNF can also directly affect function of endothelial cells. Reports on the role of TNF in angiogenesis are equivocal and indicate that TNF seems to function as stimulatory or inhibitory agent dependently on the conditions applied in an experiment. Stimulatory action stems from activation of genes coding for proangiogenic factors (e.g. VEGF, FGF, IL-8) and its receptors. Activation of proangiogenic substances is mediated by transcription factors: NFkB, sp-1, c-Jun. THF-mediated inhibition of angiotensin results from down-regulation of receptors for proangiogenic factors (IL8-R, flt-1, flk-1, flg) and activation of angiogenesis inhibitors such as angiopoetin-2. Moreover, TNF can influence angiogenesis indirectly by stimulation of other cells, especially macrophages and modulation of...


  3/9

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw białku p53 w surowicy chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Serum anti-p53 antibodies (Ab-anty-p53) in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).
  Autorzy: Skrzypski Marcin, Szymanowska Amelia, Janowicz Anna, Dziadziuszko Rafał, Ramlau Rodryg, Kozielski Jerzy, Pilarska-Machowicz Anna, Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek, Krzakowski Maciej, Jassem Ewa, Jassem Jacek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.353-358, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the frequency of serum Ab-anty-p53 in 39 patients with advanced NSCLC and to evaluate the predictive value of the test. Antibodies were present in 10 (25.6 p.c.) of patients. There was no correlation between Ab-anty-p53 and clinical characteristics including age, gender, and histological type of tumor. In 17 patients response to chemotherapy (CT) was obtained (in one patient - complete, and in 16 - partial response). The percentage of patients responding to CT in group with and without serum antibodies did not differ significantly (33 p.c. and 48 p.c., respectively; p = 0.48). The results of the study indicate that serum Ab-anty-p53 are relatively often present in advanced NSCLC patients, however the clinical value of this test needs further evaluation.


  4/9

  Tytuł oryginału: Molecular cloning and sequencing of partial cDNA of tumor necrosis factor and p75 tumor necrosis factor receptor of Syrian golden hamster (Mesorcricetus auratus) with the use of universal primers.
  Autorzy: Dobrzańska Zuzanna, Więckiewicz Joanna, Bigda Jacek
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.427-431, il., bibliogr. [15] poz. - 6 Spotkanie Młodych Immunologów Sekcji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Gdańsk 2000
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this study we cloned and analysed partial cDNA of tumor necrosis factor (TNF) and p75 TNF-R receptor of Syrian golden hamster (Mesocricetus auratus). We obtained a 382-bp sequence of TNF and a 148-bp sequence coding for p75 TNF-R. The primers used for the cloning were designed on the basis of inter-species homology, thus presumably can be used for cloning and analysis of TNF and p75 TNF-R genes of other mammals.


  5/9

  Tytuł oryginału: Analiza mechanizmu cytotoksyczności interleukiny 1(IL-1) w komórkach HeLa : praca doktorska
  Autorzy: Doszczak Małgorzata, Bigda Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii w Gdańsku, Uniwersytet Gdański Studium Doktoranckie Wydziału Chemii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 125 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19930

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  6/9

  Tytuł oryginału: Wpływ reperfuzji nerki na procesy wolnorodnikowe u chorych poddanych przeszczepowi
  Autorzy: Biernacki Maciej, Bigda Justyna, Jankowski Kamil, Woźniak Michał, Śledziński Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.351-355, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/9

  Tytuł oryginału: Nietypowe metody leczenia zacieku moczu w proksymalnej części moczowodu po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Drączkowski Tomasz, Łaukiański Marian, Michalski Grzegorz, Śledziński Zbigniew, Pirski Maria Ignacy, Adamonis Walenty, Bigda Justyna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.355-358, bibliogr. 5 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  8/9

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów TNF i reaktywność immunologiczna wobec białka P53 u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Katedra Histologii i Immunologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 142 k : il., tab., bibliogr. 259 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20405

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/9

  Tytuł oryginału: Stanisław Żołnierowicz (1955-2001) - dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny UG, nauczyciel akademicki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG.
  Autorzy: Bigda Jacek, Składanowski Andrzej C., Tymińska Elżbieta
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.511-515, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • bibliografia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Żołnierowicz
 • Stanisław 1955-2001

  stosując format: