Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIERZYŃSKA-MACYSZYN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Biopsja stereotaktyczna nieglejowych guzów mózgu - trudności diagnostyczne.
Tytuł angielski: Stereotactic biopsy of non-glial brain tumors - diagnostic difficulties.
Autorzy: Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Wolańska-Karut Joanna, Lech Arkadiusz, Stępień Tomasz, Majchrzak Henryk
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.53-60, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza najczęściej występujących problemów w opracowywaniu materiału i rozpoznawaniu nieglejowych guzów ośrodkowego układu nerwowego pobieranych drogą biopsji stereotaktycznej w porównaniu z guzami glejowymi. Materiał stanowiły bioptaty pochodzące od 130 pacjentow ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, zdiagnozowanych w naszym ośrodku. Rozpoznanie oparte było o ocenę preparatów cytologicznych oraz histopatologicznych, wykonanych z materiału utrwalonego i przeprowadzonego w sposób rutynowy. W grupie guzów nieglejowych znacznie częściej, w porównaniu z grupą glejaków, konieczne do postawienia precyzyjnego rozpoznania było wykonanie barwień wybiórczych i identyfikacyjnych odczynów immunohistochemicznych. Poważnym utrudnieniem w wyborze dodatkowych technik specjalnych jakim poddaje się materiał bywa ograniczoność danych klinicznych na temat przebytych schorzeń, nie pozwalająca na ich ukierunkowanie, a narzucająca konieczność stosowania szerokiego panelu barwień i odczynów. Najpoważniejsze problemy interpretacyjne odnotowano w guzach anaplastycznych, szczególnie w wariantach drobnokomórkowych - wymagały one różnicowania immunohistochemicznego między rakiem, mięsakkiem, chłoniakiem a glejakiem. Znacznym utrudnieniem w diagnostyce była martwica tkanki nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was to analyse the most frequently occurring problems in material processing and in diagnosing non-glial CNS tumors, sampled by means of sterotactic biopsy compared with the glial tumours. The material consisted of bioptates from 130 patients with tumour diagnosed in our centre. The diagnosis was based on evaluation of cytologic smears and histopathologic slides done from material that was routinely embedded and processed. In the group of patients with non-glial tumors comparing with glial tumors, it was necessary to make often selective staining and immunohistochemistry in order to arrive at an accurate diagnosis, much more frequently than in the glioma group. A major difficulty in the selection of additional techniques the material was subjected to, was the lack of clinical data concerning the past medical history, which did not allow for focusing, and which required a wide panel of stains and reactions to be applied. Interpretation was associated with the greatest problems in the anaplastic tumors, especially in the microcellular variants; they required immunohistochemiocal test: glioma, carcinoma, lymphoma and sarcoma. A significant diagnostic difficulty was associated with tumor tissue necrosis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Histone mRNA in situ hybridization in assessing proliferative activity of normal and malignant cells.
  Autorzy: Słowiński Jerzy, Mazurek Urszula, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.335-339, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Proliferative capacity is an important determinant of tumour biological behaviour. For research and diagnostic purposes, immunohistochemical techniques are usually in the assessment of tissue proliferative status. An interesting alternative for these studies is a detection of histone mRNA. As the synthesis of histones is tightly coupled with DNA replication during S-phase of the cell cycle, histone mRNA level is a specific marker of S-phase cells. Furthermore, a short-lived transcript guarantees accurate estimation of S-phase cell pool at the moment of tissue fixation. The progress in molecular biology techniques during the last decade made possible the use of in situ hybridization, especially its non-radioactive version, in routine laboratory services. This technique can be successfully applied to detection of histone mRNA in routinely processed tissues. Advantages and limitations of such approach in tumour proliferation studies are discussed.

  stosując format: