Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIERNAT
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Drug-induced liver damage - a three-year study of patients from one gastroenterological department.
Autorzy: Hartleb Marek, Biernat Łukasz, Kochel Anna
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR292-CR296, tab., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bakcground: The aim of our study was to analyze drug-induced liver disease over a 3-year period in one gastroenterological department. Material/Methods: International consensus standard definitions and criteria for assessing causality of adverse drug reactions were applied to all patients with abnormal hepatic test results. Results: Drugs were implicated in hepatic injury in 14 patietns (8 females) in whom causal relationship between drug and liver disease was definite or highly probable. The drugs responsible were amoxicillin with clavulanic acid (3 cases), fluvastatin and pravastatin (3 cases), antituberculous drugs (2 cases), estrogens, roxithromycin, asacol, satolol, enalapril and thiamazol. A total of 78.6 p.c. (11 cases) were classified as hepatocellular or mixed hepatitis, while cholestatic injury was found in 21.4 p.c. (3 cases). There were no lethal or severe (prothrombin 50 p.c.) hepatic drug reactions. In 13 patietns the course of liver disease after with drawal of the offensive drug was either acute or protracted, while in one patient there was chronic cholestasis ( 3 years) resulting from injury to interlobular bile ducts by amoxicllin with clavulanic acid. Conclusion: A thorough history of drug intake should be taken in all patients presenting with abnormal hepatic test results. Amoxicillin & clavulanic acid, cholesterol-lowering and antituberculin drugs were the most frequent hepatotoxic factors in our patients. In a majority of cases the liver injury was not severe, and resolved after prompt withdrawal of the responsible drug.


  2/18

  Tytuł oryginału: Bakteryjne zapalenie wsierdzia zastawki trójdzielnej po przebytym zapaleniu żył głębokich kończyn dolnych powikłane zatorowością płucną.
  Tytuł angielski: Tricuspid valve endocarditis following deep vein thrombosis complicated by pulmonary embolism - a case report.
  Autorzy: Żurek Paweł, Domaradzki Wojciech, Biernat Jolanta, Gemel Marek, Olszówka Piotr, Woś Stanisław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.434-436, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek 45-letniego mężczyzny, który został przyjęty do Kliniki Kardiochirurgii z rozpoznaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej IV oraz zatorowością płucną po uprzednio przebytym zapaleniu żył głębokich kończyn dolnych. W trakcie zabiegu operacyjnego uwidoczniono zapalny guz na przednim płatku zastawki trójdzielnej, który był źródłem zatorowości płucnej, a który powstał najpewniej przez kolonizację zakażonym materiałem z żył głębokich kończyn dolnych. Z powodu destrukcji przedniego płatka musiano go zrekontruować za pomocą osierdzia własnego pacjenta oraz implantować pierścień. Zabieg operacyjny zakończył się powodzeneim a kolejne badanie echokardiograficzne potwierdziło brak istotnej niedomykalności zastawki trójdzielnej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 45-year-old man with pulmonary embolim, tricuspid valve insufficiency and deep vein thrombosis is reported. Tricuspid regurgitation was caused by endocarditis. The cource of endocarditis were infected emboli originating in deep veins of lower extremities. The patient was successfully operated. Tricuspid valve was repaired by ring insertion and anterior leaflet plasty by pericardial patch.


  3/18

  Tytuł oryginału: Anemarrhena asphodeloides Bunge - ciekawa bylina lecznicza.
  Autorzy: Biernat Agata
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (5) s.16
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  4/18

  Tytuł oryginału: Evaluation of haemodynamic effects of stentless versus conventional stended biological aortic valves.
  Tytuł polski: Biologiczne protezy aortalne bezstelażowe i stelażowe. Właściwości hemodynamczne.
  Autorzy: Jasiński Marek J., Hayton Julie, Kadzioła Zbigniew, Gołba Krzysztof, Biernat Jolanta, Szafranek Adam, Bachowski Ryszard, Woś Stanisław, Sosnowski Andrzej W.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.610-617, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Increasing data suggest that stentless biological aortic valves may be more durable and cause better haemodynamic imporvement than convetional biological aortic valves. Aim. To compare the haemodynamic effects of stentless versus conventonal stented bioprostheses of aortic valve. Methods. The study gorup consisted of 28 patients who were selected from 100 consecutive patients who underwent aortic valve replacement in 1996 and 1997. Fourteen patiens (7 males, mean age 68 ń 5 years) received a stentless bioprosthesis (Freestyle wheras in the remaining fourteen (7 males, mean agae 73 ń 6 years) a conventional aortic valve (mosaic) was implanted. Both groups were matched for age, gender and the size of the implanted valve. Because of the same technology of valve fixation and anticalcification, the differences between the two types of valves may be only due to the presence of stent. Haemodynamic effect were assessed using echocardiography performed just after, 6 months and 12 months afte surgery. Flow velocities across the valve and the left ventricular outflow tract, fractional chortening and left ventricular mass were measured. Results. The maximal flow velocity across the valve was significantly lower in the stentless group compared with the patients with stented valve. Also, the mean transvalvular gradient significantly decreased in the former group of patients. The regresson of the left ventricular mass was similar in both groups. Left ventricular ejection fraction increased in both groups, however, the improvement was significantly greater in the patients with a seentless valve. Conclusions. Haemodynamic effects of stentless prosthetic aortic valves are better than those of conventional stented bioprosthesis.


  5/18

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu a aktywność mioelektryczna jelita cienkiego w niedokrwieniu i reperfuzji.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and myoelectric activity of the small intestine during ischemia and reperfusion.
  Autorzy: Biernat Jarosław, Sendur Ryszard, Obuchowicz Rafał, Thor Piotr, Pawlik Wiesław W.
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.17-25, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niedokrwienie jelita cienkiego i następowa reperfuzja indukują nie tylko zmiany parametrów krążeniowych, lecz także zmiany w aktywności mioelektrycznej tego narządu. Szczególną rolę w mediowaniu następstw niedokrwienia i reperfuzji jelita przypisuje się tlenkowi azotu (NO) - gazowej molekule uwalnianej nie tylko przez komórki śródbłonka naczyniowego, ale również przez zakończenia neuronów nieadrenergicznego, niecholinergicznego układu nerwowego (NANC), występujących licznie w ścianie jelita cienkiego. Cel pracy: Wykazanie zmian aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego u szczura w czasie niedokrwienia i reperfuzji i określenie ich związku z lokalnie generowanym tlenkiem azotu. Materiał i metody: Utworzono 6 grup eksperymantalnych. W grupie I badano zachowanie się systemowego ciśnienia tętniczego (AP), przepływu krwi w tętnicy krezkowej przedniej (MBF) i mikrokrążeniowego przepływu krwi w jelicie (LDBF) oraz parametrów podstawowej aktywności mioelektrycznej jelita - amplitudy (SWA) i częstotliwości (SWF) fali wolnej w czasie 30-minutowego niedokrwienia i następowej 60-minutowej reperfuzji. W grupie II badano efekty krążeniowe i mioelektryczne 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji. W grupie III i IV przed indukcją odpowiednio 30- i 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji podawano nieselektywny bloker syntazy tlenku azotu (L-NAME). W grupie V (30-minutowe niedokrwienie) i VI (45-minutowe niedokrwienie) przed zamknięciem ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Ischemia and reperfusion (I/R) of the small intestine not only influences hemodynamic parameters of the small intestine but strongly affects its myoclectric and motor activity. Nitric oxide (NO) - a gaseous molecule released from vascular endothelial cells and the endings of the nonadrenergic, noncholingic (NANC) nervous system, present in the small intestine, plays an important role in the mediation of myoelectric and hemodynamic changes induced by I/R. Aim: To describe the intestinal myoelectric activity changes during ischemia and reperfusion of the small intestine and to assess the participation of locally generated nitric oxide from neural form of nitric oxide synthase (nNOS). Material and methods: Experments were performed on 6 groups of Wistar rats. Experimantal animals (n = 52) were divided into 6 groups due to experimental protocol. In the first group arterial pressure (AP), mesenteric blood flow (MBF), microcirculatory intestinal blood flow using laser-Doppler method and two major parameters describing intestinal myoelectric activity (IMA) - slow waves amplitude (SWA) and frequency (SWF), were measured during 30 min occulsion of the anterior mesenteric artery (AMA) and subsequent 60 min reperfusion. In the second group small intestine was subjected to 45 min lasting AMA occlusion and 60 min reperfusion. In the third and fourth group 30 and 45 min ischemia respectively followed by 60 min reperfusion was proceeded by administration of ...


  6/18

  Tytuł oryginału: Ganglioneurofibroma partim plexiforme pęcherza moczowego u ciężarnej.
  Tytuł angielski: Ganglioneurofibroma partim plexiforme urinary bladder at pregnant woman - a case report.
  Autorzy: Futyma Henryk, Biernat Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.776-778, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Opisany przypadek 29 letniej ciężarnej, u której w czasie cięcia cesarskiego wykryto guz pęcherza moczowego. Guz ten był przyczyną braku postępu porodu i zagrażał wewnątrzmaciczną zamartwicą płodu. Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono lity konglomerat guzów wychodzących z pęcherza moczowego. Podczas zabiegu usunięto guz oraz 2/3 pecherza. W literaturze opisane są pojedyńcze przypadki takich guzów.

  Streszczenie angielskie: This study describes the case of 29 year old pregnant woman. During the caesarean section the tumor of the bladder was detected. The reason for the caesarean section was the lack of delivery progress and impending asphyxia. After the opening of the abdominal a hard and solid conglomerate of tumors coming out of the bladder was certified. The tumor of the urinary bladder was the reason for the caesarean section and removing 2/3 of the urinary bladder. The histopatological examination showed that it was ganglineurofibroma partim plexiforme. The medical literature knows only very few cases concerning this type of cancer of the bladder.


  7/18

  Tytuł oryginału: Nadczynność tarczycy u biorcy serca.
  Tytuł angielski: Hyperthyreosis in heart recipients.
  Autorzy: Skirzyńska Dorota, Garlicki Mirosław, Plicner Dariusz, Wysocka Teresa, Wierzbicki Karol, Biernat Marta, Sadowski Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.493-495, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 1992 do 2000 roku wśród chorych zakwalifikowanych do przeszczepu serca (HTx), nadczynność tarczycy wywołana podawaniem amiodaronu (AIT) wystąpiła u 5 chorych (czterech mężczyzn i jedna kobieta, średnia wieku 45,5 lat). W tej grupie u 4 pacjentów wykonano ortotopowy przeszczep serca. Przebieg pooperacyjny u chorych będących w momencie zabiegu w stadium eutyreozy był niepowikłany. U jednego pacjenta po HTx doszło do rozwoju przełomu tarczycowego i zgonu.

  Streszczenie angielskie: Between 1992 and 2000 in the group of the patients before heart transplantation, amiodarone indiuced thyreotoxicosis occured in 5 (4 male and 1 female, avreage age 45,5 years) patients. In four of the patients of that group orthotoptic heart transplantation was done. Postoperative period in the patients with euthyreosis was uncomplicated. One patient died after HTx because of thyroid crisis.


  8/18

  Tytuł oryginału: Successful treatment of leukaemia cutis with cladribine in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Robak E[wa], Robak T[adeusz], Biernat W[ojciech], Bartkowiak J[acek], Krykowski E[uzebiusz]
  Źródło: Br. J. Dermatol. 2002: 147 (4) s.775-780, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 300,728

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cutaneous presentation of B-cell chronic lymphocytic laukaemia (B-CLL) is uncommon, and the influence of skin changes on B-CLL prognosis is unclear. We report a patient with B-CLL Rai II, with multiple nodular skin infiltrations on the trunk, arms and thighs as well as constitutional symptoms, who was successfully treated with cladribine. The peripheral blood (PB) lymphocytes were CD19, CD20, Cd23 and CD5 positive, which confirmed the diagnosis of B-CLL. Skin biopsy of one of the lesions showed an intense infiltrate composed of small lymphocytes with no epidermotropism. These cells also showed the expression of CD19, CD20, CD23 and CD5 antigens similar to those presented on PB lymphocytes. Polymerase chain reaction performed on bone marrow lymphocytes and a lesional skin biopsy using consensus primers for immunoglobulin heavy-chain genes also showed the same monoclonal population of B lymphocytes both in the bone marrow and in the skin. The patient received four courses of cladribine 0ú12 mg/kg**-1 daily as a 2-h infusion for five consecutive days. The courses were repeated at monthly intervals. The lymphocytosis gradually decreased and the PB count normalized after three courses. At the same time, a significant decrease in the cutaneous symptoms was observed. The patient became free of skin tumours after the fourth course of cladribine; only slight discoloration at the previous sites of cutaneous infiltration remained. There was no relapse of laukaemia cutis during a further 7 months of observation.


  9/18

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna, metaboliczna i krążenie jelitowe oraz aktywność nerwu błędnego a sympatektomia chemiczna.
  Tytuł angielski: Myoelectric, metabolic and circulatory functions of the intestine and vagal activity after chemical sympathectomy.
  Autorzy: Obuchowicz Rafał, Sendur Ryszard, Pawlik Michał, Biernat Jarosław, Koprowska Bernadetta, Jaworek Jolanta, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.95-109, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Toniczny wpływ układu adrenergicznego posiada znaczenie w kontroli aktywności elektrycznej oraz mechanicznej mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego, jak również czynności miocytów ścian krezkowych naczyń krwionośnych. W celu określenia wpływu układu adrenergicznego na czynność efektorów układu pokarmowego oraz krążenia wykorzystano metodę selektywnej chemicznej ablacji włókien układu sympatycznego przez zastosowanie 6-hydroksydopaminy (6-OHDA). Do badań użyto 50 sczurów rasy Wistar. Zwierzęta były głodzone 24 godziny przed eksperymentem z zachowanym dostępem do wody. Ustalono następujące cztery grupy ekspermentalne: I - kontrolna, II i III - zwierzęta odnerwione przez podanie 6-OHDA (25 mg/kg/25 s.c.) (3 dni przed eksperymetnem). Grupa IV (20 zwierząt) służyła do eksperymentów chronicznych. Zwierzęta usypiano przez podanie preparatu Vetbutal (Biovet, Puławy). Zwierzęta wentylowano sztucznie - pompa dla gryzoni (Ugo Basile). Temperatura ciała była podtrzymywana za pomocą stolika grzewczego i monitorowana przez sondę doodbytniczą (FST). W czasie trwania eksperymentu zapewniano ciągłą infuzję soli fizjologicznej (0,2 ml/H). Monitorowano następujące parametry: skurczowe ciśnienie tętnicze - za pomocą elektromanometru (S&W) (mmHg); całkowity przepływ krezkowy - za pomocą ultrasonicznej elektrody (Altron T206) umieszczanej na tętnicy krezkowej przedniej; tkankowy jelitowy przepływ krwi - techniką Laser Doppler (Periflux 4001 Master); tkankowy wychwyt tlenu (VO2) ...

  Streszczenie angielskie: Adrenergic innervation plays an important role in the control of electric activity and circulatory parameters of the gut. Importance of adrenergic system as a modulator of motor, neural and metabolic acitivity of the intestine is studied extensively but still not well understood. We use 6-OHDA a neurotoxin and a blocking agent of adrenergic fibers, to evaluate their exact role in the control of vital parameters of the intestine and vagal nerves. 50 Wistar rats were used. Animals were fasted 24h prior to experiment with free access to water allowed. Acute experiments were performed on 30 rats, divided in the three groups. Four experimental groups were established. I - sham operated. II and III - pretreated with 6-ODHA (25 mg//kg/24h s.c.) 3 days before experiment. IV group were used for chronic procedure. Tiopental anestehsia (Vetbutal Biovet) was applied. Animals were artificially ventilated with positive pressure rodent ventilator (Ugo Basile), and heated with continuous temperature control by rectal thermistor (FST). Left carotid artery was cannulated and connected with electro manometer - arterial administration 0.2 ml/h. Mesenteric blood flow (MBF) was recorded with use of ultrasonic probe (Transonic systems T206). Microcirculatory blood Flow (LDBF) was estimated by laser Doppler flowmetry (Periflux 2001 Master). Arterio-venous difference (AVO2) was estimated from whole blood (AVOXimeter 1000 E). Oxygen uptake was calculated from MBF and AVO2 and expressed in ...


  10/18

  Tytuł oryginału: Rhabdomyosarcomatous (myoblastic ?) phentype of metastatic malignant melanoma. A case report.
  Autorzy: Pasz-Walczak Grażyna, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kubiak Robert, Biernat Wojciech, Sygut Jacek, Kordek Radzisław
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.97-100, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Melanoma may present a great variety of cell morphology and mimic virtually almost all other neoplasms, and metastatic lesions pose major diagnostic diffimulties. A typical immunoreactive profile of melanoma is: S-100p- and HMB-45-positivity, but these markers are not always present. Other new antigents for melanoma are NKIC3 and Anti-Melan-A (MART-1). This tumor may also present axpression of unspecific markers, as cytokeratin, CEA, EMA, desmin, NFP, GFAP, CD68 and actins. We present here unusual featres of two metastatic melanomas, showing the anaplastic pattern, imunopositive for desmin.


  11/18

  Tytuł oryginału: Ocena warości żywieniowej tłuszczów zawartych w posiłkach przedszkolnych w aspekcie profilaktyki miażdżycy.
  Tytuł angielski: Nutritional value of fat in nursery school meals and atherosclerosis prevention.
  Autorzy: Grajeta Halina, Biernat Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.195-201, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: W posiłkach przedszkolnych badano zawartość tłuszczu ogółem oraz procentowy skład kwasów tłuszczowych. Stwierdzono, że w składzie kwasów tłuszczowych tłuszczu zawartego w posiłkach przedszkolnych przeważały, niekorzystne z punktu widzenia profilaktyki miażdżycy, nasycone kwasy tłuszczowe.


  12/18

  Tytuł oryginału: Porównanie składu chemicznego boczniaka ostrygowatego - Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Quel z pieczarką dwuzarodnikową Agaricus bisporus Lge. Sing.
  Tytuł angielski: A comparison of the chemical contents of Oyster fungus (Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Quel) and field mushroom (Agaricus bisporus Lge. Sing.).
  Autorzy: Karmańska Aleksandra, Wędzisz Anna, Biernat Jadwiga, Florczak Jolanta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.283-287, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Porównano skład chemiczny boczniaka ostrygowatego i pieczarki dwuzarodnikowej. Oznaczono zawartość wilgoci, popiołu całkowitego, związków azotowych, skład aminokwasowy, skład kwasów tłuszczowych i wybranych składników mineralnych.


  13/18

  Tytuł oryginału: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w świetle klasyfikacji WHO 2000.
  Tytuł angielski: Tumours of the central nervous system in the light of the WHO 2000 classification.
  Autorzy: Jaskólski Dariusz J., Papierz Wielisław, Rieskie Piotr, Biernat Wojciech, Liberski Paweł. P.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.200-235, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy tej omawiamy zagadnienia związane z nową klasyfikacja nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (oun) ogłoszoną przez WHO w 2000 r. Klasyfikacja ta przyniosła wiele zmian, uwzględnione w niej zostały także nowe jednostki chorobowe, np. glejak struniakowaty (ang. chordoid glioma) czy tłuszczakonerwiak komórkowy móżdżku (ang. cerebellar liponeurocytoma). Klasyfikacja WHO 2000 jest w chwili obecnej obowiązującym standardem. Jednocześnie coraz większą pomoc w zrozumieniu procesów nowotworowych oferuje biologia molekularna: wykrycie dwóch odrębnych dróg powstawania glioblastoma lub glejaków mieszanych jest tego najlepszym przykładem.


  14/18

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia reaktywnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Pharmacotherapy of reactive arthritis.
  Autorzy: Biernat-Kałuża Edyta
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.151-158, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reaktywne zapalenie stawów (ReA) jest nieropnym zapaleniem stawów rozwijającego się po przebytym zakażeniu przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego lub oddechowego. Czynnikami etiologicznymi są najczęściej Gram (-) pałeczki jelitowe z grupy Enterobacteriaceae i Chlamydia. Leczenie ReA jest kompleksowe, obejmuje farmakoterapię oraz fizyko- i kinezyterapię. W farmakoterapii stosuje się niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w tym koksyby, antybiotyki, tzw. leki modyfikujące przebieg choroby, leki immunosupresyjne oraz sterydy. NLPZ są szeroko stosowane w leczeniu głównie obawów mięśniowoszkieletowych reaktywnego zapalenia stawów. Większość autorów sugeruje, że antybiotyki nie są skuteczne w leczeniu "jelitowego" ReA w przeciwieństwie do Rea wywołanego przez Chlamydia. W przypdaku ReA będącego wynikiem zakażenia urogenitalnego największą skuteczność wyazują tetracykliny i makrolidy. Bardzo ważną rolę w leczeniu reaktywnego zapalenia stawów odgrywa Sulfasalazyna EN. W dostępnej literaturze nie znaleziono doniesień o stosowaniu terapii antycytokinowej w leczeniu chorych z reaktywnym zapaleniem stawów.

  Streszczenie angielskie: Reactive arthritis (ReA) is an aseptic arthritis due to infection of alimentary, genitourinary or respiratory tract. The most important aethiological role play Gram (-) Enterobacteriaceae and Chlamydia. Management of ReA is complex and consists of pharmacotherapy and physico- and kinezytherapy. In pharmacotherapy are used: nonsteroid antiinflammatory drugs (NSAID), antibiotics, disease-modyfing antirheumatic drugs-DMARDs, immunosuppresive and steroids. NSAID are widely prescribed to treat musculoskeletal manifestations of ReA. Most authors suggest that antibiotics are not effective in the therapy of so called "enteric ReA" in the contrary to reactive arthritis caused by Chlamydia. In case of CIA (Chlamydia-induced arthritis) tetracyclines and macrolides are the most effective. Sulfasalazin EN play a crucial role in the ReA treatment. There are no published data to present studies of anticytokin therapy in treatment of ReA.


  15/18

  Tytuł oryginału: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w świetle klasyfikacji WHO 2000.
  Tytuł angielski: Tumours of the central nervous system in the light of the WHO 2000 classification. P. 2.
  Autorzy: Jaskólski Dariusz J., Papierz Wielisław, Rieske Piotr, Biernat Wojciech, Liberski Paweł P.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (4) s.287-336, il., tab., bibliogr. 342 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy tej omawiamy zagadnienia związane z nową klasyfikacją nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (oun) ogłoszoną przez WHO w 2000 r. Klasyfikacja ta przyniosła wiele zmian, uwzględnione w niej zostały także nowe jednostki chorobowe, np. glejak struniakowaty (ang. chordoid glioma) czy tłuszczakonerwiak komórkowy móżdżku (ang. cerrebellar liponeurocytoma). Klasyfikacja WHO 2000 jest w chwili obecnej obowiązującym standardem. Jednocześnie coraz większą pomoc w zrozumieniu procesów nowotworowych oferuje biologia molekularna: wykrycie dwóch odrębnych dróg powstawania glioblastoma lub glejaków mieszanych jest tego najlepszym przykładem.

  Streszczenie angielskie: We report here current concepts of the central nervous system tumours as promulgated by the recent WHO 2000 classification. The latter classification introduced several new concepts and outlined ner entities - for example, chordoid glioma and cerebellar liponeurocytoma. Besides, molecular biology plays the pivotal role for current understanding of tumour development. The discovery of two paths leading to the formation of glioblastoma and mixed gliomas are the best examples of the latter statement.


  16/18

  Tytuł oryginału: Langerhans cell histiocytosis in a patient with systemic lupus erythematosus: a clonal disease responding to treatment with cladribine, and cyclophosphamide.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Kordek Radzisław, Robak Ewa, Bartkowiak Jacek, Biernat Wojciech, Liberski Paweł, Błoński Jerzy
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (10) s.2041-2046, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare neoplastic disease of specific dentritic cells which belong to the monocyte-macrophage system. The association of LCH with autoimmune disease is extremely rare and to our knowledge its coexistence with systemic lupus erythematous (SLE) has not been described so far. We report a case of LCH affecting liver, spleen and abdomen lymph nodes, which developed in an adult female six years after diagnosis of SLE treated for a long time with prednisone. Histology showed infiltration of characteristic Langerhans cells with folded, grooved or lobulated nuclei with fine chromatin. In the background there were eosinophils, lymphocytes and CD-68-positive histiocytes. The neoplastic cells were S100p-immunopositive, but stained negatively for CD1a-probably as the result of overfixation of consulted material. CD-68 was present mostly in macrophages. Ultrastructurally, the tumour cells presented structures consistent with Birbeck granules. Clonal origin of neoplastic cells was shown using the HUMARA-PCR assay. The disease was refractory to treatment with high doses of prednisone and vincristine but complete response was achieved after treatment with caldribine combined with cyclophosphamide.


  17/18

  Tytuł oryginału: Aggressive primary plasma cell leukemia with skin manifestations, trisomy 8 and molecular oligoclonal features.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Urbańska-Ryś Halina, Bartkowiak Jacek, Strzelecka Bogusława, Biernat Wojciech, Kordek Radzisław
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1067-1073, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Plasma cell leukemia (PCL) is a very rare variant of multiple myeloma (MM) occuring in about 2 p.c. of newly diagnosed patients. Plasma cell leukemia may develop during the course of MM (secondary PCL) or it can occur without any prior sign of MM (primary PCL). We report a case of aggressive primary PCL with unusual clinical, cytogenetic and molecular features. A 36-year-old male patient was first seen because of fever and bone pain. On the skin of his chest, back, abdomen, and palpebras, there were nodular infiltrations resembling urticaria. White blood cell count was 10.8x10**9/1 with 41 p.c. plasmacytes. Bone marrow aspiration was hypercellular, 93.5 p.c. of cells were atypical plasmacytes and plasmablasts. The cytogenetic analysis of G-banded chromosomes in bone marrow cells yielded the trisomy 8. The skin biopsy specimen showed intensive infiltrates of uninucleated blastic cells similar to those found in the bone marrow. Immunophenotyping of bone marrow and skin neoplastic cells showed CD45+, CD45R0+, CD68+, CD38+ and cytoplasmic kappa light chain+. The neoplasic cells stained negatively for lambda light chain, CD3, CD20, CD30, EMA, CD15, CD34, CD56 and factor VIII. The pattern of IgL genes rearrangement in the bone marrow aspirate, peripheral blood mononuclear cells, and skin specimens was examined by PCR analysis. All studied specimens showed three different Igkappa gene configurations suggesting that the neoplastic cells originated as a result of oligoclonal lymphoproliferation process. The patient received two courses of VAD (vincristine, doxorubicin, dexamethasone)...


  18/18

  Tytuł oryginału: Detection of anti-Borna Disease Virus antibodies in patients hospitalized in psychiatric hospitals situated in the mid-western region of Poland.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Yamaguchi Kazunari, Krzymiński Stefan, Zmyślony Franciszek, Biernat Jerzy, Kociałkowski Marek, Tandeck Andrzej, Trafarska Barbara, Zalejski Marian, Sawada Takashi, Naraki Tohru, Czerski Piotr, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.47-54, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The seroprevalence of anti-Borna Disease Virus antibodies in the population of patients hospitalised in psychiatric hospitals of mid-western Poland was assessed with the ACLIA methos.

  stosując format: