Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIERNACKA-WAWRZONEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Vessels involved in the venous outflow from glandular mucosa of hamster stomach.
Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Klimkiewicz Justyna, Zdun Rafał
Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.81-87, il., bibliogr. 18 poz.
Sygnatura GBL: 301,720

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki

  Streszczenie angielskie: Blood from the glandular part of hamster gastric mucosa is drained by collecting venules, running from the subepithelial layer towards lamina muscularis mucosae. To visualise vessels involved in the venous outflow, hamsters were exposed to atropine and subjected to intravital ligation of portal vein, causing strong hyperaemia. Distribution of vessels and their connections were studied a) in translucent, flat preparations of the glandular stomach, b) in thic sections of glandular mucosa cleared in the mineral oil, and c) in semi-thin plastic or parafin sections. Collecting venules were drained by single vessels running parallel to the lamina muscularis mucosae (paramuscular venules), which, in turn, joined submucosal veins through opening in muscularis mucosae. Moreover, some collecting and paramuscular venules discharged into venules belonging to vascular triples composed of two venules and arteriole. The triplets were also parallel to muscularis mucosae. Triplets did not form connections with submucosal veins but passed on the abluminal surface of muscularis mucosae. Thus, some structural elements involved in venous outflow from glandular gastric mucosa differ from those in rats, in which vascular triplets were absent and all collecting venules drained into single paramuscular vessels. Conctraction/relaxation of muscularis mucosae may regulat the amount of blood present in the venous system of the mucosa and the diameter of venules. Rhythmical changes of the latter could cause changes in intramucosal pressure, affecting movement of tissue fluid in the mucosa and thus the functio of gastric cells.


  2/2

  Tytuł oryginału: Komórki neuroendokrynowe w prawidłowym gruczole krokowym i zróżnicowanie neuroendokrynowe w adenocarcinoma prostatae.
  Tytuł angielski: Prostatic neuroendocrine cells and neuroendocrine differentiation in adenocarcinoma prostatae.
  Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Tomaszewska Alicja
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.413-421, il., bibligor. 111 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pomimo licznych badań, wiele istotnych zagadnień dotyczących pochodzenia i czynności komórek neuroendokrynowych (NE) gruczołu krokowego pozostaje nierozstrzygniętych. Według jednych autorów komórki NE dochodzą do gruczołu krokowego z grzebienia nerwowego w okresie płodowym; inni sądzą, że powstają lokalnie, z komórek macierzystych wspólnych dla wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczej części stercza. Komórki NE stanowią mieszaną populację, zawierającą szereg typów komórek wytwarzających serotoninę, i/lub różne białka, przeważnie o charakterze hormonów albo cytokin. Większość komórek NE zawiera chromograninę A i na tej podstawie identyfikuje się je metodami immunocytochemicznymi. Do ważniejszych substancji, wytwarzanych przez komórki NE, należy: serotonina, kalcytonina, swoista enolaza neuronów i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF). Ten ostatni, wpływając na rozwój naczyń, może przyśpieszać wzrost nowotworu. Wykazano także dodatnią zależność pomiędzy liczbą komórek NE, wykazujących ekspresję VEGF, zagęszczeniem mikronaczyń w obrębie raka i szybkością jego wzrostu. W prawidłowym gruczole krokowym i w jego łągodnym przeroście (benign prostate hyperplasia; BPH) komórki NE występują częściej w obrębie nabłonka dużych przewodów wyprowadzających i w leżących w pobliżu pęcherzykach gruczołowych, rzadziej w okolicy podtorebkowej. Komórki NE nie mają receptora dla horomonów androgennych. W rakach stercza komórki NE w znacznej liczbie przypadków (14-100 proc. w różnych ...

  Streszczenie angielskie: Despie numerous studies many aspects of prostatic neuroendocrine (NE) cell origin and function remain unexplained. According to some authros NE cells migrate to the prostate from the neural crest in the fetal period; others postulate local differentiation of NE cells from stem cells common for endo- and exocrine part of the gland. NE cells represent a mixed population containing several types of cells secreting serotonin, and/or various proteins, mainly of hormonal or cytokine-like character. Most of NE cells contain chromogranin A, serving as a useful marker for their immunocytochemical detection. Other important substances secreted by NE cells are calcitonin, neuron-specific enolase and vascular-endothelial growth factor (VEGF). THe last factor, stimulating angiogenesis, may accelerate cancer growth. A positive correlation has been demonstrated between the number of NE cells expressin BEGF, the density of microvessels and cancer progression. In the healhty prostate and in benign prostate hyperplasia (BPH) NE cells occur more frequently within duct epithelium and in acini close to the ducts, than in the subcapsular region. They do not express receptors for androgens. In adenocarcinoma, in 14-100 p.c. of cases, they form focal accumulations, frequently containing a considreable number of cells - a phenomenon referred to as neurondocrine differentiation. In some cases of neuroendocrine differentiation an increased concentration of chromogranin A - a specfic marker of ...

  stosując format: