Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIELECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Żywność probiotyczna.
Tytuł angielski: Probiotic food.
Autorzy: Bielecka Maria
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.27-32, bibliogr. 40 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rosnąca wiedza konsumentów na temat znaczenia diety dla zdrowia stymuluje innowacyjny rozwój produktów spożywczych, w tym żywności probiotycznej zawierającej żywe komórki bakterii jako aktywne składniki poprawiające zdrowie i dobre samopoczucie. Skuteczność korzystnego dla zdrowia oddziaływania probiotyków jest uwarunkowana czynnikami, takimi jak odpowiednia selekcja szczepów, sposób ich przygotowania, wysoka liczba żywych komórek i potwierdzenie prawidłowości wyboru w odpowiednio przeprowadzonych badaniach klinicznych. Jako probiotyki najczęściej stosowane są bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium wchodzące w skład naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego. Ich korzystne działanie polega na przywróceniu i zachowaniu naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego, ochronie organizmu przed infekcjami, wzmacnianiu systemu immunologicznego i wspomaganiu funkcji fizjologicznych organizmu. W selekcji priobiotycznych szczepów i ich stosowaniu w produkcji żywności probiotycznej istotny jest również aspekt bezpieczeństwa, ograniczający wykorzystanie jelitowych bakterii jako probiotyków do rodzajów nie wykazujących żadnych cech patogenności. Rozwój probiotyków zmierza w kierunku poznania mechanizmów korzystnego ich oddziaływania na zdrowie człowieka, doskonalenie szczepów metodami inżynierii genetycznej i poszerzenia kierunków ich wykorzystania.

  Streszczenie angielskie: The growing consumers' awareness of diet influence on human health, stimulates innovative development of healthy food products, including probiotic foods containing live cells of bacteria as biologically active compounds which improve health and well-being. Effectiveness of probiotics depends on several factors such as: adequate selection of strains, procedure of their preparation and number of live cells, and it should be confirmed in controlled nutritional and clinical studies. Bacteria belonging to genera Lactobacillus and Bifidobacterium - members of natural microflora of gastrointestinal tract, are the most often used as probiotics. The effects of their beneficial action are: restoring or maintaining of natural balance of the gut microflora, protection of host against infections, enhancing of immune system and supporting the physiological functions of the host. Aspect of safety is extremely important during selection of probiotic strains and their use in the production of probiotic foods. Only the genera of intestinal origin with no pathogenic features should be used. The future development of probiotic foods includes: better revealed mechanisms of their action on human health, improvement of strains with methods of genetic engineering and their extended use.


  2/7

  Tytuł oryginału: Mikrodializa - nowoczesna technika badawcza w ocenie przenikania leków do tkanek.
  Tytuł angielski: Microdialysis - a modern research technique to evaluate drug penetration into tissues.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Nowak Adam
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.134-141, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mikrodializa jest nowoczesną techniką badawczą, pozwalającą na ocenę stężeń zarówno związków endogennych, jak i egzogennych w płynie śródmiąższowym różnych tkanek. W pracy omówiono metodę mikrodializy z uwzględnieniem możliwości jej zastosowania do pomiarów w skórze.


  3/7

  Tytuł oryginału: Imikwimod - nowy lek w leczeniu brodawek płciowych.
  Tytuł angielski: Imiquimod - a new drug in the treatment of genital warts.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Załuga Elżbieta, Maleszka Romuald
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.624-627, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Anogenital warts are induced by the different types of the human papillomavirus. During the last decade the number of infections has markedly increased. This review presents the therapeutic use of the new, drug - imiquimod - in the treatment of anogenital, as well as common warts. This drug exhibits immunomodulating properties.


  4/7

  Tytuł oryginału: Metoda mikrodializy w ocenie przezskórnego podawania leków jako próba racjonalizacji leczenia w dermatologii.
  Tytuł angielski: Microdialysis in evaluation of percutaneous drug application as a tool of improving of the dermatological treatment.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Nowak Adam, Maleszka Romuald
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.353-360, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskanie korzystnego działania terapeutycznego leku stosowanego w dermatologii wymaga osiągnięcia odpowiedniego stężenia w skórze. W celu określenia stężenia leku i jego metabolitów w skórze korzysta się z szeregu modeli doświadczalnych, obejmujących między innymi biopsję skóry, stripping, pęcherz skórny. Nowoczesną metodą stosowaną od niedawna w badaniach dermatologicznych jest technika mikrodializy skórnej. Zastosowano ją do pomiarów stężenia mediatorów stanu zapalnego w skórze zdrowej i chorobowo zmienionej. Metoda ta okazała się również przydatna do pomiaru stężeń leków i ich metabolitów w skórze, zarówno po podaniu ogólnym, jak i zewnętrznym. Zasada metody polega na naśladowaniu funkcji małych naczyń krwionośnych, bowiem pozwala ona na bierną dyfuzję małych cząsteczek, w tym wody, przez błonę półprzepuszczalną, zgodnie z gradientem stężeń. W pracy przedstawiono, w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne, zastosowanie metody mikrodializy w badaniach uwalniania mediatorów stanu zapalnego, jak również nieliczne jak do tej pory próby zastosowania tej techniki do oceny przenikania do skóry leku podanego zewnętrznie. Ponadto omówiono wybrane czynniki wpływające na proces przenikania leku.


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena reaktywności oskrzeli u chorych na mukowiscydozę : praca doktorska
  Autorzy: Bielecka-Zylbersztejn Maria, Milanowski Andrzej (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Klinia Pediatrii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 72 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19845

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie mikrodializy - nowoczesnej techniki badawczej - w badaniach farmakokinetycznych.
  Tytuł angielski: Application of microdialysis - a modern research technique in pharmacokinetic investigations.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.999-1004, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Based on administered systemically drugs of different mechanism of action an application of microdialysis, recently introduced modern research technique, to evaluate protein-unbound drug in peripheral compartment, i.e. in subcutaneous tissue and muscle of healthy subject and patients is presented. The determination of endogenic and egzogenic compounds as well as evaluation of metabolic processes in certain tissue can be performed with this method with only minor trauma, so the can be helpful to establish an optimal drug dosage.


  7/7

  Tytuł oryginału: A simple and rapid liquid chromatographic method for the determination of metronidazole and its hydroxymetabolite in plasma and cutaneous microdialysates.
  Autorzy: Klimowicz Adam, Bielecka-Grzela Stanisława, Tomaszewska Urszula
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.327-331, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A rapid, accurate, simple and low-cost method for quantitative determination of metronidazole and its hydroxymetabolite, in plasma and microdialysate samples, using tinidazole as internal standard, has been developed. Metronidazole is widely used as a valuable agent for antiprotozoal as well as antibiotic therapy when anaerobic organisms are involved. Separation of the compounds studied was performed on a 120X4 mm analytical column, filled with LiChrosorb RP-8, 5 ćm, the mobile phase consisted of 0.05 mol/L aqueous solution of potassium dihydrogen phosphate, adjusted to pH=3.5 with orthophosphoric acid, methanol and acetonitrile (40:22:3, v/v/v). Detection was performed at 320 nm. Intra- and interserial precision was below 4,6 p.c. and 7.9 p.c., respectively, for both the compounds studied. The presented method is suitable for pharmacokinetic studies.

  stosując format: