Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIELAK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci.
Tytuł angielski: The early results of the operative treatment of the supracondylar humerus fractures in children.
Autorzy: Snela Sławomir, Bielak Ryszard
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.573-580, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wczesne wyniki leczenia operacyjnego 83 złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci w wieku 4-14 lat. Stosowano 2 techniki operacyjne, tj. zamkniętą lub otwartą repozycję złamania pod kontrolą monitora rtg ze stabilizacją drutami Kirschnera. Około 20 proc. złamań leczono metodą zamkniętej repozycji. Wszystkie dzieci operowano w pierwszej dobie przyjęcia na Oddział. Średni czas hospitalizacji wyniósł 6 dni. Wyniki leczenia oceniono w okresie obserwacji wynoszącym średnio 14 m-cy. Uzyskano 94 proc. b. dobrych wyników. W dotychczasowym okresie obserwacji nie zanotowano zaburzeń osi kończyny. Zaproponowano wykonywanie standardowe operacyjnej repozycji złamania ze stabilizacją drutami Kirschnera w leczeniu złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Hereby paper presents the early results of the operative treatment of the 83 supracondylar humerus fractures in children. Two operative methods are applied: closed or opened reposition of the fractures under the xary monitoring with K-wires stabilisation. About 20 p.c. of fractures were treated with the use of closed reposition method. All children underwent the operation in the first day of admission. The average time of hospitalisation lasted for 6 days. The results were evaluated after average 14 months long observation. Very good results were achieved in 94 p.c. of cases. The limbs axis deviations during the time of observation were not noticed. The authors suggest operative reposition with K-wires fixation in the treatment of the supracondylar fractures of the humerus in children.


  2/10

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci.
  Tytuł angielski: The results of the operative treatment of the lateral humeral condyle fractures in children.
  Autorzy: Bielak Ryszard, Snela Sławomir
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.581-586, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia 15 złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci w wieku 2-15 lat (5 dziewcząt, 10 chłopców). Złamania klasyfikowano wg podziału Jakoba-Fowlesa. Po otwartej repozycji złamania dokonywano stabilizacji 2 lub 3 drutami Kirschnera. Wynik leczenia oceniono po okresie obserwacji od 8- m-cy do 1.5 roku. Osiągnięto b. dobre wyniki leczenia u wszystkich 15 pacjentów oceniając je wg skali czynnościowej oceny łokcia Hardacrego. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń oraz piśmiennictwa polecają otwartą, operacyjną repozycję złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci połączoną ze stabilizacją drutami Kirschnera.

  Streszczenie angielskie: Hereby paper presents the results of the operative treatment of the 15 lateral humeral condyle fractures in children aged 2-15 years. The fractures were classified according to Jakob-Fowles scale. After the operative reposition of the fracture the 2 or 3 K-wires stabilisation connecting was done. The results were evaluated according to Hardacre classification after 8 till 18 months long observation. The very good results were obtained in all of 15 patients. On the base of own experiences and literature the authors suggest operative reposition with K-wires fixation in the treatment of the lateral humeral condyle fractures in children.


  3/10

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu i leczeniu osteoid osteoma u dzieci.
  Tytuł angielski: A procedural model for the diagnosis and treatment of osteoid osteoma in children.
  Autorzy: Snela Sławomir, Bielak Ryszard, Cnota Henryk, Bilski Paweł
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.703-707, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaproponowano schemat postępowania diagnostycznego przy podejrzeniu zmiany typu osteoid osteoma (kostniak kostnawy) u dzieci. Badanie kliniczne i dokładnie zebrany wywiad sugerują możliwość wystąpienia kostniaka kostnawego. Weryfikacja podejrzenia odbywa się po wykonaniu badania scyntygraficznego kośćca oraz tomografii miejsca występowania zmiany.

  Streszczenie angielskie: The authors propose a procedural model for diagnosing osteoid osteoma in children. Careful clinical examination and a thorough anamnesis can suggest the possibility of osteoid osteoma-like changes. The diagnosis is confirmed after skeleton scintigraphy and computer tomography.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wpływ magnezu, miedzi i ołowiu podawanych w wodzie do picia na stężenie magnezu i wapnia w tkankach szczurów z doświadczalną hipertyreozą.
  Tytuł angielski: The influence of magnesium, copper and lead in drinking water of rats with experimental hyperthyroidism on the magnesium and calcium tissue concentration.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Bielak Ewa, Kiełczykowska Małgorzata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.47-53, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  5/10

  Tytuł oryginału: Cynk - ważny pierwiastek chemiczny.
  Tytuł angielski: Zinc - an important chemical element.
  Autorzy: Bielak Ewa, Pasternak Kazimierz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.55-64, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920


  6/10

  Tytuł oryginału: Mezojonowe 1-metylo-4-R1-5-pirydylo-3-tio-1,2,4-triazole i ich niektóre pochodne.
  Tytuł angielski: Mesoionic 1-methyl-4-R1-5-pyridyl-3-thio-1,2,4-triazoles and some of their derivatives.
  Autorzy: Bielak Lidia, Kiełczykowska Małgorzata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.77-88, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  7/10

  Tytuł oryginału: Relationship of blood pressure measures with coronary artery calcification.
  Autorzy: Jamjoum Lama S., Bielak Lawrence F., Turner Stephen T., Sheedy II Patrick F., Boerwinkle Erick, Raghunathan Trivellore E., Peyser Patricia A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR775-CR781, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Increased blood pressure level is a major risk factor for coronary artery disease. Previous studies of relationship of blood pressure level and hypertension status with coronary artery calcification (CAC), a measure of subclinical atherosclerosis, were restricted to participants who were physician- or self-referred, high risk, selected on hypertension status, or young adults. Material/Methods: 803 asymptomatic individuals at least age 40 years were studied from a community. Blood pressure level was measured and blood pressure diagnostic category (i.e. hypertension vs. normotension) was determined by considering reported history of physician-diagnosed hypertension use of antihypertensive medication, and measured blood pressure levels. CAC was measured non-invasively with electron beam computed tomography. Tobit regression models allowed simultaneous modeling of presence and quantity of CAC. Results: In men, age, having ever smoked, having hypertension, LDL-C level, and body mass index were significantly and postively associated with presence and quantity of CAC. In women, age, systolic blood pressure level, use of lipid lowering medications, and waist-to-hip ratio were significantly and positively associated with presence and quantity of CAC. Relationships of measures of blood pressure with CAC were modified by age, but not other risk factors, in both sexes. Conclusions: Our results indicated that measures of blood pressure make a relatively large contribution to predictions of CAC at younger ages. CAC quantification, especially among younger individuals...


  8/10

  Tytuł oryginału: Influence of time period of cadmium intoxication on the concentrations of ascorbic acid selenium in certain tissues and blood serum of rats.
  Tytuł polski: Wpływ czasu intoksykacji kadmem na stężenie witaminy C i selenu w wybranych tkankach i surowicy szczurów.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Bielak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.132-137, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Kwas askorbinowy i selen spełniają ważną rolę jako antyoksydanty w unieczynnianiu reaktywnych form tlenu. Celem przeprowadzonych doświadczeń było wykazanie wpływu różnych stężeń kadmu na stężenie kwasu askorbinowego i selenu w wybranych tkankach szczuró . uzyskane wyniki wykazały, że kadm podawany w pożywieniu wpływał na stężenie kwasu askorbinowego w surowicy krwi i badanych tkankach szczurów. Kadm wpływał również na tkankowe stężenie selenu w wybranych tkankach. Stężenie kwasu askorbinowego i selenu zależały od rodzaju badanej tkanki, jak ró neiż od stężenia podawanego kadmu oraz czasu intoksykacji.

  Streszczenie angielskie: Ascorbic acid and selenium are important antioxidants for the reactive forms of oxygen. The purpose of these experimetns was to determine the influence of various concentrations of cadmium on ascorbic acid and selenium concentrations in certain tissues of rats. The results showed that cadmium, added to rats' feed, influenced the concentration of ascorbic acid in blood serum and tested rats' tissues. Cadmium influenced the concentration of selenium in certain tissues as well. Furthermore, it has been demonstrated that ascorbic acid and selenium concentrations are dependent on the type of tissue tested as well as on the size of cadmium concentrations and length of the experiments.


  9/10

  Tytuł oryginału: The influence of zinc and copper supplemenation in feed on the concentrations of certain metals in rats' skin.
  Tytuł polski: Wpływ podawania cynku i miedzi w pożywieniu na stężenie niektórych metali w skórze szczurów.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Bielak Ewa, Bulikowski Włodzimierz, Lingas Wiesław
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.138-142, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Cynk i miedź dostarcane do organizmu w nadmiarze mogą również wpływać na stężenia innych pierwiastków, a wtórnie i procesów przez nie regulowanych. Celem eksperymentu było określenie wpływu podawania cynku i miedzi w pożywieniu na stężenie magnezu, wapnia, cynku i miedzi w skórze szczurów. Przeprowadzone badania wykazały, że podawanie cynku powodowało spadek stężenia wapnia oraz wzrost stężenia cynku w badanym materiale. Stężenie magnezu i miedzi zmieniało się tylko nieznacznie. Podawanie miedzi powodowało zmniejszenie stężenia magnezu, wapnia i cynku, natomiast następował wzrost stężenia miedzi. Zmiany w stężeniach badanych metali były zależne od stężenia metalu podawanego szczurom w pożywieniu.

  Streszczenie angielskie: Zinc and copper, administered to the organism in excess can also influence the concentrations of other elements, and have a secondary influence on the processes that these elements regulate. The purpose of this experiment was to determine the influence of zinc and copper dietary supplementation on the concentrations of magnesium, calcium, zinc and copper in the rat's skin. The results showed that zinc supplementation caused a decrease in calcium concnetration as well as an increase in zinc concentration in the tested materials. The concentrations of magnesium and copper changed insignificantly. Copper supplementation cuased a decrease in the concentration of magnesium, calcium and zinc but caused an increase in copper concentration. Changes in concentrations of the tested metals were dependent upon the concentrations of various metals added to the rat's diets.


  10/10

  Tytuł oryginału: Comparison of cervical sonography and fetal fibronectin in diagnosing patients with preterm labor.
  Autorzy: Hincz Piotr, Wilczyński Jan, Kozarzewski Marek, Pawłowicz Paweł, Krekora Michał, Borowski Dariusz, Bielak Adam, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.25-27, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objective: The purpose of our study was to compare predictive values of fFN and cervical sonography in patients with signs and symptoms pf preterm labor. Study design: We prospectively evaluated 82 patients admitted with preterm labor. In each case an assay of fetal fibronectin (fFN) in the cervico-vaginal secretions and transvaginal sonographic examination of the uterine cervix was performed. The outcome measure was delivery 28 days. Results: 17.1 p.c. (14/82) of the examined patients 28 days. Among the analyzed sonographic parameters of the cervix only the functional canal lenght (FCL) was significantly correlated with PTD 28 days (21.6 ń 7.0 mm vs 30.1 ń 6.5 mm, p 0.001). Positive fFN was found in 71.4 p.c. of patients delivered 28 days and in 7.4 p.c. delivered 28 days (p 0.001). Analysis of ROC curves revealed two important cutoff for FCL. FCL 20 mm predicted preterm delivery (PTD) 28 days with sensitivity 57.1 p.c., specificity 92.6 p.c. and PPV and NPV 61.5 p.c. and 91.3 p.c. respectively. For FCL 31 mm sensitivity was 100 p.c., specificity 47.1 , PPV 28 p.c. and NPV 100 p.c. The 10th percentile (26 mm) had lower diagnostic capability. Positive fFN testing had sensitivity 71.4 p.c., specificity 92.6 p.c., PPV 66.7 p.c. and NPV 94.0 p.c. The sensitivity, specificity, PPV and NPV for fFN were somewhat better than any other single parameter. However, the areas under cirve for fetal fibronectin and functional canal lenght were 0.806 and 0.816 respectively and the difference (0.011) was not statistically significant,...

  stosując format: