Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIEGAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Filtracja jako sposób zmniejszenia narażenia pacjentów w diagnostyce radiologicznej.
Tytuł angielski: Filters for dose reduction in radiology.
Autorzy: Barańska Dobromiła, Biegański Tadeusz
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.83-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawion ofizyczne aspekty zastosowania filtracji w celu utwardzenia wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przydatność tej metody w zmnijeszeniu narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące. Spośród różnych materiałów używanych jako filtry Komisja Europejska zaleca stsowanie odpowiedniej grubości płytek aluminium i miedzi (1 mm Al i 0,1 - 0,2 mm Cu) w większości konwencjonalnych badań rentgenowskich. Uzyskiwane wówczas redukcje dawki powierzchniowej i efektywnej są w zakresie 37 - 45 proc. Montaż dodatkowego filtru jest postępowaniem prostym, o niskich kosztach. Wprowadzenie tej metody zalecane jest w każdej pracowni rentgenowskiej.

  Streszczenie angielskie: The physical aspects of additional filtration as a method of "hardening" of the X-ray beam, and its effectiveness on the reduction of the radiation dose are presented. Among many various filter materials, European Commission recommend the aluminium and copper filters (1 mm Al and 0,1 - 0,2 mm Cu) as sufficient in most conventional X-ray examinations. This filtration allows to reduce the effective dose and entrance surface dose by 37-45 p.c. of initial value. Filter installation is easy and inexpensive, hence it is recommended for all X-rays departments.


  2/5

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa wad wrodzonych płuc: torbiele i zmiany torbielopodobne.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging of congenital lung malformations: cysts and cystlike lesions.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.689-700, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono patogenezę, objawy kliniczne i diagnostykę obrazową torbieli i torbielopodobnych wad płuc: wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej, wrodzonego rozdęcia płatowego, torbieli jelita pierwotnego oraz atrezji oskrzelowej. Zwrócono uwagę na cechy diagnostyczne obrazów w okresie prenatalnym i u pacjentów w wieku dziecięcym.

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis, clinical symptoms and diagnostic imaging of cystic and cystlike lung lesions, i.e. cystic adenomatoid malformation, congenital lobar overinflation, foregut cysts in the thoerax and bronchial atresia are presented. Attention is paid to the diagnostic appearances of malformations in the prenatal period and in pediatric patients.


  3/5

  Tytuł oryginału: Wewnątrzoczodołowe ciała obce u dzieci - diagnostyka USG i TK.
  Tytuł angielski: Intraorbital foreign bodies in children - US and CT imaging.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Łosowska-Kaniewska Danuta, Stefańczyk Ludomir, Czajkowski Janusz
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.34-41, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The identification of the intraorbital foreign body (IOFB) as well as management and prognosis depends mostly on its composition, location and size. The purpose of the study was to assess the value of US and CT in detection and location of IOFBs of various compositions and to determine the associated damage to the anatomy with late sequelae of penetrating orbital injury. Material/Methods: Twenty two children (86 p.c. of boys, mean age - 10.6 yrs) with orbital trauma by IOFBs were diagnosed by CT. US studies were performed in 15 of them. Results: IOFBs were found in 12 children: metallic in 7 patients, wooden in 4, and plastic in 1 child. CT and US features of the diagnostic images are presented. The effectiveness of the both methods in detection and location of IOFBs with orbital integrity evaluations are described. Conclusions: CT is the method of choice in metallic IOFBs detection and location. It is difficult to detect wooden or plastic IOFB by CT when it is isodense or placed in the hemorrhage focus. US detection of IOVF is unsuccessful when it is behind an air collection or outside the globe. Retinal localization and integrity is easily visualized with color Doppler US. CT and US are complementary modalities in evalution of IOFV injury.


  4/5

  Tytuł oryginału: Podłoże genetyczne oraz obrazy radiologiczne osteochondrodysplazji wywołanych zaburzeniami transportu siarczanów.
  Tytuł angielski: Genetic basis and radiological appearances of osteochondrodysplasias caused by defect of sulfate transport.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Czarny-Ratajczak Malwina
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.94-99, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of bone dysplasias in the gorup of diastrophic dysplasia, are caused by mutations in the DTDST gene, the protien product which is defined as a sulphate transporter (DTD). The result of the mutations is a decline in concentration of sulphate in proteoglicans, an essential component of the cartilage. The discussed group of osteochondrodysplasias includes: diastrophic dysplasia, achondrogenesis IB, atelosteogenesis type II, multiple epiphyseal dysplasia type IV and familiar, isolated club foot. This publication presents recognized mutations of theDTDST gene from a group of about 30 muatations and their correlation with the phenotype. The clinical and radiological symptoms of these dysplasias are described in detail.


  5/5

  Tytuł oryginału: Diagnostic aspects of fetal/neonatal cystic adenomatoid lung malformation at the reference centre.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Respondek-Liberska Maria, Kaniewska Danuta, Biegański Tadeusz, Czichos Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.31-34, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of lungs is a relatively rare developmental anomaly, at present could be diagnosed prenatally. This study presents our own experience in CCAM diagnosis during fetal and neonatal life, using ultrasonography, echocardiography, X-ray and computed tomography.

  stosując format: