Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIEG
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Pochodne parametrów biometrycznych płodu w predykcji nadmiernej jego masy na podstawie cyklicznie przeprowadzanych badań ultrasonograficznych w III trymestrze ciąży powikłanej cukrzycą.
Tytuł angielski: Derivative biometric fetal parameters as predictors for overweight based on longitudinally ultrasound examinations in 3rd trimester in pregnancy complicated by diabetes mellitus.
Autorzy: Mitkowska-Woźniak Hanna, Biczysko Romuald, Wender-Ożegowska Ewa, Brązert Jacek, Meissner Wioletta, Meller Sławomir, Biegańska Ewa
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.321-327, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/12

  Tytuł oryginału: Filtracja jako sposób zmniejszenia narażenia pacjentów w diagnostyce radiologicznej.
  Tytuł angielski: Filters for dose reduction in radiology.
  Autorzy: Barańska Dobromiła, Biegański Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.83-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawion ofizyczne aspekty zastosowania filtracji w celu utwardzenia wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przydatność tej metody w zmnijeszeniu narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące. Spośród różnych materiałów używanych jako filtry Komisja Europejska zaleca stsowanie odpowiedniej grubości płytek aluminium i miedzi (1 mm Al i 0,1 - 0,2 mm Cu) w większości konwencjonalnych badań rentgenowskich. Uzyskiwane wówczas redukcje dawki powierzchniowej i efektywnej są w zakresie 37 - 45 proc. Montaż dodatkowego filtru jest postępowaniem prostym, o niskich kosztach. Wprowadzenie tej metody zalecane jest w każdej pracowni rentgenowskiej.

  Streszczenie angielskie: The physical aspects of additional filtration as a method of "hardening" of the X-ray beam, and its effectiveness on the reduction of the radiation dose are presented. Among many various filter materials, European Commission recommend the aluminium and copper filters (1 mm Al and 0,1 - 0,2 mm Cu) as sufficient in most conventional X-ray examinations. This filtration allows to reduce the effective dose and entrance surface dose by 37-45 p.c. of initial value. Filter installation is easy and inexpensive, hence it is recommended for all X-rays departments.


  3/12

  Tytuł oryginału: Zakażenia dróg moczowych w ciąży powikłanej cukrzycą.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in diabetic pregnancy.
  Autorzy: Biegańska Ewa, Wender-Ożegowska Ewa, Pietryga Marek, Meissner Wioletta, Mitkowska-Woźniak Hanna, Meller Sławomir, Biczysko Romuald
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.817-822, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: U 120 ciężarnych chorujących na cukrzycę wykonano posiewy moczu w momencie objęcia opieką położniczą oraz w III trymstrze ciąży. W trakcie pierwszej oceny u 10 proc. pacjentek stwierdozno jałowe posiewy, u 46,7 proc. nieznamienny bakteriomocz a w 43,3 proc. przypadków bakteriomocz znamienny. Odsetek wyników wskazujących na znamienny bakteriomocz uległ zmniejszeniu do 35,8 proc. przy utrzymanym 10 proc. odsetku jałowych posiewów w III trymestrze ciąży. Zmniejszające się ilości nieprawidłowych wyników badania moczu w miarę upływu czasu trwania ciąży pozostawały w związku z ulegającymi poprawie średnimi dobowymi poziomami glikemii badanych ciężarnych. Wśród bakterii wyhodowanych w posiewach moczu najczęściej stwierdzano: Staphylococcus i Escherichia coli. Grupę kontrolną stanowiło 60 ciężarnych nie chorujących na cukrzycę, spośród których w 15 proc. stwierdzono znamienny bakteriomocz a jałowe posiewy moczu zanotowano u 43,4 proc. pacjentek.

  Streszczenie angielskie: The analysis of urine culture was perfomed twice in 120 pregnant women with diabetes mellitus: on their first visit and during the 3rd trimester of pregnency. During the first evaluation 10 p.c. of patients hed germ - free culture, 46,7 p.c. non - significant becteriuria and 43,3 p.c. significant ones. The percentage of results in teh studied group indicating significant bacteriuria decreased as far as to 35,8 p.c., but germ - free culture were still 10 p.c. during the second analyses, in 3rd trimester. The incorrect urine culture decreasing count during pregnancy stood in relation with better diabetes control based on 24 - hours glucose profile. Staphylococcus and Escheria colli culture occurred more frequently. The control group comprised of 60 pregnant women without diabetes mellitus - significant bacteriuria occurred in 15 p.c. and germ - free culture were observed in 43,4 p.c. of patients.


  4/12

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa wad wrodzonych płuc: torbiele i zmiany torbielopodobne.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging of congenital lung malformations: cysts and cystlike lesions.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.689-700, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono patogenezę, objawy kliniczne i diagnostykę obrazową torbieli i torbielopodobnych wad płuc: wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej, wrodzonego rozdęcia płatowego, torbieli jelita pierwotnego oraz atrezji oskrzelowej. Zwrócono uwagę na cechy diagnostyczne obrazów w okresie prenatalnym i u pacjentów w wieku dziecięcym.

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis, clinical symptoms and diagnostic imaging of cystic and cystlike lung lesions, i.e. cystic adenomatoid malformation, congenital lobar overinflation, foregut cysts in the thoerax and bronchial atresia are presented. Attention is paid to the diagnostic appearances of malformations in the prenatal period and in pediatric patients.


  5/12

  Tytuł oryginału: Wewnątrzoczodołowe ciała obce u dzieci - diagnostyka USG i TK.
  Tytuł angielski: Intraorbital foreign bodies in children - US and CT imaging.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Łosowska-Kaniewska Danuta, Stefańczyk Ludomir, Czajkowski Janusz
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.34-41, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The identification of the intraorbital foreign body (IOFB) as well as management and prognosis depends mostly on its composition, location and size. The purpose of the study was to assess the value of US and CT in detection and location of IOFBs of various compositions and to determine the associated damage to the anatomy with late sequelae of penetrating orbital injury. Material/Methods: Twenty two children (86 p.c. of boys, mean age - 10.6 yrs) with orbital trauma by IOFBs were diagnosed by CT. US studies were performed in 15 of them. Results: IOFBs were found in 12 children: metallic in 7 patients, wooden in 4, and plastic in 1 child. CT and US features of the diagnostic images are presented. The effectiveness of the both methods in detection and location of IOFBs with orbital integrity evaluations are described. Conclusions: CT is the method of choice in metallic IOFBs detection and location. It is difficult to detect wooden or plastic IOFB by CT when it is isodense or placed in the hemorrhage focus. US detection of IOVF is unsuccessful when it is behind an air collection or outside the globe. Retinal localization and integrity is easily visualized with color Doppler US. CT and US are complementary modalities in evalution of IOFV injury.


  6/12

  Tytuł oryginału: Podłoże genetyczne oraz obrazy radiologiczne osteochondrodysplazji wywołanych zaburzeniami transportu siarczanów.
  Tytuł angielski: Genetic basis and radiological appearances of osteochondrodysplasias caused by defect of sulfate transport.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Czarny-Ratajczak Malwina
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.94-99, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of bone dysplasias in the gorup of diastrophic dysplasia, are caused by mutations in the DTDST gene, the protien product which is defined as a sulphate transporter (DTD). The result of the mutations is a decline in concentration of sulphate in proteoglicans, an essential component of the cartilage. The discussed group of osteochondrodysplasias includes: diastrophic dysplasia, achondrogenesis IB, atelosteogenesis type II, multiple epiphyseal dysplasia type IV and familiar, isolated club foot. This publication presents recognized mutations of theDTDST gene from a group of about 30 muatations and their correlation with the phenotype. The clinical and radiological symptoms of these dysplasias are described in detail.


  7/12

  Tytuł oryginału: Digital analysis of ophthalmological images - a proposal for a screening strategy.
  Autorzy: Berndt-Schreiber Maria, Bieganowski Lech, Kowalczyk Andrzej, Maciejewski Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (2) s.89-98, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study ias to develop a cost-effective and objective method supporting ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine non-invasive clinical procedures either as directly captured digital images or digitized analogue ones. Important morphological parameters, such as cup to disc surfaces ratios, have been directly measured in the images by the professional image processing software. The values of the fractal dimensions for the image textures have been estimated both in the space and frequency domains. They are treated as additional classifying parameters, describing the complexity of retinal patterns. All the collected data - the fundus images and their characteristics - both for hospital patients and a control group have been described according to the approved medical standards. A proper database management environment, being crucial in performing appropriate comparison, queries and data classification has been set up. Pilot results with preliminary statistical analysis are presented and discussed.


  8/12

  Tytuł oryginału: Glikozylacja z zastosowaniem pochodnych 1-tiocukrów jako substratów.
  Tytuł angielski: Derivatives of 1-thiosugars as substrates in glycosylation reactions.
  Autorzy: Szeja Wiesław, Bugla Joanna, Niemiec Aleksandra, Pastuch Gabriela, Kasprzycka Anna, Ślusarczyk Anna, Wandzik Ilona, Bieg Tadeusz, Przybysz Bogdan, Bogusiak Jadwiga
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.605-625, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: It was found that carbohydrate parts of complex glycosides may act as antigens or receptors for proteins, and these findings led to the discovery of the important role of carbohydrates in cell-cell recognition phenomena and cell differentiation. At the same time the methods of glycosylation rapid development. The present paper gives an overview of development of 1-thiosugar derivatives in oligosaccharide syntesis. In the first part of this review, recent results of the use of thioglycosides, dithocarbonates, dithiocarbamates and thiophosphatase as glycosyl donors and acceptors are presented. A survey of important methods for the synthesis of thiosugars is presented, followed by discussion of methods converting anomeric substituent into a good leaving group (activation) in nucleophilic substitution reaction. The mechanism and procedures, which provide stereoselective formation of 1,2-cis and 1,2-trans glycoside bond, are discussed. The versatility of 1-thiosugar derivatives in synthetic carbohydrate chemistry is illustrated by selective activation strategies. The most important synthetic methodologies of the synthesis of oligosaccharides like linear glycosylation strategy in step-by-step and multistep 'one-pot' sequence, 'armed-disarmed' glycosal donor, 'latent-active' glycosylation, orthogonal strategy are illustrated on several examples. The last part is devoted to methods for solid support oligosaccharide synthesis.


  9/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zaburzenia rytmu serca].
  Autorzy: Bieganowska Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.60-61 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(3)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci.
  Autorzy: Bieganowska Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.11-12, 14-19, tab.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: Changes in glycated haemoglobin (HbA1C) level and daily insulin dosage during pregnancy in women with pre-existing diabetes mellitus (PGDM).
  Autorzy: Zawiejska Agnieszka, Wender-Ożegowska Ewa, Pietryga Marek, Biegańska Ewa, Mitkowska Hanna, Meissner Wioletta, Meller Sławomir, Biczysko Romuald
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.50-53, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus coexisting with pregnancy constitutes a higher perinatal risk, apart from an improvement in perinatal care made during last years. Pregnant women with pre-existing DM (PGDM) develop many obstetric complications more often than healthy gravides. To prevent from the adverse perinatal outcome, tightly corrected glucose blood level, intensive insulin therapy and continuous monitoring of therapy are required. The aim of the study was to find out whether a more often assessment of HbA1C level can be helpful when monitoring changes in this parameter and useful for a purpose of following a glycemia correction. A dynamics of changes in HbA1C level during pregnancy in women with PGDM was also evaluated relating to a stage of the disease. Our group consisted of patients hospitalise d in the Department of Obstetrics and Maternal Disease of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań between 1999-2001. The study covered 64 gravidas suffering from PGDM at different stages, according to a Priscilla White's classificaion: class B - 23 patients (35,9 p.c.), class C - 23 patients (35,9 p.c.), class D - 7 patients (11 p.c.), class R-F - 11 patients (17.2 p.c.). The average initial HbA1C level was: 7.3 ń 2.1 p.c., 6,5 ń 1.8 p.c., 7.1 ń 1.4 p.c. and 7.5 ń 1.5 p.c., in the moment of delivery average level of HbA1C was: 6.8 ń 1.3 p.c., 6.0 ń 1.2 p.c., 5.8 ń 1.5 p.c., 5.5 ń 1.5 p.c., respectively. All patients were treated with intensive insulin therapy (NovoNordisk**R, Eli Lilly**R). Every gravida underwent a special training for diabetics...


  12/12

  Tytuł oryginału: Diagnostic aspects of fetal/neonatal cystic adenomatoid lung malformation at the reference centre.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Respondek-Liberska Maria, Kaniewska Danuta, Biegański Tadeusz, Czichos Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.31-34, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of lungs is a relatively rare developmental anomaly, at present could be diagnosed prenatally. This study presents our own experience in CCAM diagnosis during fetal and neonatal life, using ultrasonography, echocardiography, X-ray and computed tomography.

  stosując format: