Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIEŃKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny dzieci hipotroficznych urodzonych z ciąż donoszonych.
Tytuł angielski: Postnatal somatic development of full-term infants with restricted intrauterine growth.
Autorzy: Welfel Ewa, Bieńkiewicz Andrzej, Welfel Jakub
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.308-313, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu jest jednym z najbardziej istotnych problemów we współczesnej medycynie perinatalnej, wpływającym bezpośrednio na zachorowalność i umeralność okołoporodową noworodków. Występujące w życiu płodowym zaburzenia metaboliczne i energetyczne wpływają niekorzystne na dalszy rozwój dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu powodując skutki odległe w postaci wolniejszego ich rozwoju fizycznego. Celem pracy była ocena dalszego rozwoju fizycznego dzieci urodzonych z hipotrofią w Instytucie Gienekologii i Położnictwa w latach 1994 - 1998. Badaniami objęto 136 donoszonych dzieci. Do grupy badanej zakwalifikowano 76 dzieci w wieku 2 - 6 lat, które urodziły się z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu, z masą ciałą poniżej 5 centyla. Grupę kontrolną stanowiło 60 dzieci urodzonych w tym samym czasie z masą ciała pomiędzy 25 i 75 centylem. Wszyscy zakwalifikowani do analizy pacjenci zostali poddani badaniu lekarskiemu i antropometrycznemu w dniu rocznicy swoich urodzin z odchyleniem ń30 dni od tej daty. Uzyskane wyniki po uprzedniej analizie statystycznej pozwoliły ustalić, że dzieci hipotroficzne wykazują mniejsze tempo rozwoju cech somatycznych w stosunku do swych rówieśników urodzonych jako noworodki eutroficzne. Ustalono, że spośród wielu czynników utrudniających procesy wzrastania u dzieci hipotroficznych najsilniejszym modulatorem jest obniżone łaknienie. Wyniki pracy wskazują, że u dzieci hipotroficznych najsilniejszych modulatorem jest obniżone łaknienie. Wyniki pracy wskazują, że dzieci donoszone urodzone w stanie ogólnym dobrym, u których jedynym powikłaniem było wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu pomimo pozornie prawidłowego rozwoju wymagają długofalowej opieki specjalistycznej zapobiegającej narastaniu u nich niedoborów.


  2/5

  Tytuł oryginału: Aktywność fosforylazy tymidynowej oraz neoangiogeneza w raku jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Bieńkiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 80 k. : tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20174

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna 105 przypadków raka sromu.
  Tytuł angielski: The clinical analysis of 105 cases of vulvar cancer.
  Autorzy: Bieńkiewicz Andrzej, Gottwald Leszek, Akoel Kindah Mo, Lech Waldemar, Welfel Jakub, Suzin Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.913-918, il., tab., bibligor. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się nieznaczny wzrost zachorowalności na raka sromu. W pracy dokonano analizy klinicznej 105 chorych na ten nowotwór. Oceniono wykrywalność w kolejnych stadiach zaawansowania klinicznego. Przeanalizowano rodzaje wykonywanych zabiegów operacyjnych. Omówiono protokół postępowania terapeutycznego u chorych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Vuvlar cancer has a low frequency (4-5 p.c.0 compared to other genital cancers. It should be considered as a skin tumor and its detection is possible in an early stage. However, because of patients' and doctors' delay, one in three vulvar cancers is not treated before and advanced stage. Design: To estimate clinical and histopathological features of vulvar cancer. Material and method: We analysed 105 women with a primary malignant vulvar disease treated operatively in our Dept. in the years 1991-2002. In the group there were 82 invasive tumours (80 squamous and 2 solid) and 23 intraepithelial cancers. Results: The mean age in the group of intraepithelial cancer was 53,2 ń 13,2 years, and in the group of invasive disease 65,0 ń 11,7 years. The most common symptoms were ache (40,0 p.c.) and pruritus of thevulva (35,2 p.c.). 33,3 p.c. women were asymptomatic. Most of cancers were localysed on the large pudendal lip (71,4 p.c.). Inguinal node dissections performed on invasive cancer patients showed negative nodes in 57 cases and positive in 25 cases. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value for clinical detection of metastatic cancer in the inguinal nodes were 60 p.c., 82,4 p.c., 60 p.c., 82,4 p.c. respectively. The distribution by stage included Stage 0 - 21,9 p.c.; Stage I - 19,0 p.c.; Stage II - 31,4 p.c.; Stage III - 11,5 p.c.; and Stage IV - 19,0 p.c. The commonest surgical procedure was a simple vulvectomy with a bilateral inguinal lymphadenectomy. Conclusion: Vilvar squamous cell carcinoma predominantly affects older women. It benefits from early detection, and rheir morbidity is decreased by early treatment. It is necessary to educate patients to improve the detection of vulvar cancer.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódź.
  Autorzy: Gottwald Leszek, Giernat Ludwika, Lech Waldemar, Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Akoel Kindah Mo, Kowalczyk-Amico Katarzyna, Estemberg Dorota, Grzesiak Mariusz, Sosnowski Dariusz, Guzowski Grzegorz, Baś Elżbieta, Tyliński Wiesław, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.934-938, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie przesiewowe w celu wczesnego rozpoznania stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy wśród 5000 kobiet mieszkanek regionu łódzkiego. Wykryto 7 ciężkich dysplazji, 3 przypadki raka przeinwazyjnego oraz 3 raki inwazyjne szyjki macicy. Uzyskane wyniki obrazują wysoką częstość występowania stanów przedrakowych i inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji mieszkanek regionu łódzkiego w wieku 30-59 lat. Liczba wykrytych patologii szyjki macicy potwierdza celowość przeprowadzonego projektu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Despite effective screening methods, most often tumor of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the precancerous lesions and cervical cancer justifies carrying otu such prophylactic tests in Poland. Design: Assessment of results of screening as a method of early detection of cancer of the uterine cervix among inhabitants of Łódź area. Material and Methods: Study was done between 1.07.2000 and 31.12.2000 among 5000 women aged from 30 to 59 years, inhabitants of Łódź area. Smears were evaluated in five-grade Papanicolau scale and according to TBS system. In cases of detection of erosion of the uterine cervix or abnormal results of cytological test (ň IIIř) biopsies were taken to make patholgocial diagnosis. Results: 459 smears were qualified to group I according to Papanicolau (9,18 p.c.), 4435 smears to group II (88,7 p.c.), 38 smears to II/III (0,76 p.c.), 65 smears to group III (1,3 p.c.), 2 smears to IV (0,04 p.c.) and 1 smear to V (0,02 p.c.). Due to histopathological verification of the cytological results 53 low grade cervical dysplasia (1,06 p.c.) were diagnosed, 8 dysplasia of medium grade (0,16 p.c.), 7 high grade dysplasia (0,14 p.c.0, 3 pre-invasive cancers (0,06 p.c.) and 3 invasive cancers (0,06 p.c.). Conclusions: Popoulation of inhabitans of Łódź area aged 30 to 59 years old is characterised by a high frequency fo incidence of pre-cancerous conditions and invasive cervical cancer. Number of detected pathologies of the uterine cervix proves purposefulness of this project.


  5/5

  Tytuł oryginału: Profilaktyka raka szyjki macicy w świadomości studentek.
  Tytuł angielski: Cervical cancer prophylaxis in the awareness of female students.
  Autorzy: Charążka Aneta, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.340-344, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród nowotworów narządów rodnych rak szyjki macicy występuje z największą częstością. W Polsce zachorowalność na raka szyjki macicy zajmuje II miejsce po raku sutka. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentek w zakresie profilatkyki raka szyjki macicy. Badaniami ankietowymi objęto, mieszkające w domach akademickich, studentki Uniwersytetu Medycznego (UM) - 154 osoby- i Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) - 146 osób. Średni wiek respondentek wynosi 21,65 lat. Ankietowane oceniały swoją wiedzę na temat profilaktyki raka szyjki macicy, czynników ryzyka, objawów i możliwości wczesnego wykrywania raka za pomocą szeroko dostępnego badania cytologicznego oraz badań profilaktycznych. Dobrą znajomością 5 wymienionych w kwestionariuszu czynników ryzyka wykazało się jedynie 14 proc. badanej grupy, w tym 25 proc. studentek z UM i 3 proc. z UŁ. Dobrą znajomość objawów stanów przedrakowych lub raka szyjki macicy stwierdzono u 31 proc. ankietowanych, w tym u 45 proc. studentek z UM i u 16 proc. z UŁ. Świadomość konieczności poddawania się badaniom kontrolnym uznano za zadowalającą, 89 proc. respondentek uważa, że należy poddawać się im rokrocznie, choć jedynie 37 proc. wie o możliwości wczesnego wykrywania raka za pomocą szeroko dostępnego badania cytologicznego. 21 studentek UM wyróżniło się zasobem wiedzy w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Dostrzeżono w tej grupie istotnie statystycznie wyższy, w porównaniu z resztą studentek UM, zasób wiedzy na temat czynników ryzyka ...

  Streszczenie angielskie: Cervical cancer is the most frequent type of the cancer of generative organs. Cervical cancer morbidity takes the second place after mamilla cancer in Poland. The aim of the study was to assess the knowledge concerning prevention of cervical cancer among female students. The study covered female students of Medical University (MU) - 154 students - and of Łódź University (ŁU) - 146 persons, living in hostels. The average age of the students was 21.65 years. Respondents estimated their knowledge concerning cervical cancer prophylactic, risk factors, symptoms, possibilities of early diagnosis of cervical cancer by means of widely available cytological examination and prophylaxis examinations. Ony 14 p.c. of respondents showed a good knowledge of 5 cervical cancer risk factors, listed in the questionnaire, 25 p.c. of them were from the MU and 3 p.c. - from ŁU. Good knowledge of symptoms of pre-cancer states and cervical cancer was observed in 31 p.c. of respondents, including 45 p.c. females of MU and 16 p.c. females of ŁU, correspondingly. Awareness of the necessity of having the control examinations has been recognised as "satisfacotry", 89 p.c. of respondents considered necessity of having the control examination annually, though only 37 p.c. of them were informed about early diagnosis of cervical cancer by means of widely available cytological examinations. 21 students of MU had thorough knolwedge concerning cervical cancer rophylaxis. Compared to other MU students, ...

  stosując format: