Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIDZAN
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Changes in the volume of temporal lobe structures related to Alzheimer's type dementia.
Autorzy: Moryś Janusz, Bobek-Billewicz Barbara, Dziewiątkowski Jerzy, Bidzan Leszek, Ussorowska Dorota, Narkiewicz Olgierd
Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.47-56, il., tab., bibliogr. 59 poz.
Sygnatura GBL: 304,961

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We compared the volumes of the superior temporal gyrus, basolateral temporal area, parahippocampal gyrus, hippocampal head, amygdaloid body and the inferior horn of the lateral ventricle in 29 patients with dementia of Alzheimer's type (DAT) and in 14 cognitively normal controls. Measurements were performed on coronal MR images perpendicular to the long axis of the hippocampus then the raw data were normalised for intracranial volume. The volumes of all studied structures were significantly msaller in patients with DAT than in age-matched control group. The differences in the volume between DAT and age-matched control group were the largest for the amygdaloid body and the basolateral temporal area. The discriminant analysis including the volume of both the basolateral area and the left amygdaloid body allows for correct classification of 100 p.c. DAT patients and 93 p.c. controls. We conclude that the estimation of the volume of the amygdaloid body and basolateral temporal area seems to be the most important factor for DAT diagnosis.


  2/10

  Tytuł oryginału: Skuteczność wybranych grup leków przeciwdepresyjnych w leczeniu zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Efficacy of selected antidepressants in senile depressive disorders - the author's own research.
  Autorzy: Łapin Joanna, Bidzan Leszek, Turczyński Jacek, Sołtys Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.147-155, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Apart from dementia, depressive disorders are the commonest psychiatric disorders of eldery people. The treatment of these patients encounters numerous limitations due to their susceptibility to undesirable effects. Therefore, new better drugs are being searched for, which would be as effective as tricyclic (TLPD) antidepressants. The purpose of the research was to assess the effectiveness of selected antidepressants in senile depressive disorders. 90 patients (76 women and 14 men), diagnosed with a depressive episode according to the ICD-10 criteria, were examined. The following scales were used: the MMSE, Hachinski, IADL, GDS, ADAS and GdeprS. The CGI scale was used to assess clinical improvement. The research showed that mianserine was as effective as the TLPD. Both the TLPD and mianserine proved to be more efficient than the SSRI.


  3/10

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji wieku podeszłego i ich znaczenie rokownicze dla farmakoterapii.
  Tytuł angielski: The cognitive deficits in late-life depression and their prognostic value for pharmacotherapy.
  Autorzy: Sołtys Krzysztof, Bidzan Leszek, Turczyńskiut. Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.167-176, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognitive deficits in the late-life depresion are considered as risk factor for presentation of dementia in the long-term prognosis. In this research we were looking for correlation between the cognitive deficits and depression, their influence for the short-term prognosis and the activity of daily living in the eldery. 90 patients with depression (ICD-10 criteria were used) were assessed with scales: MADRS, MMSE, ADAS, IADL. After 3 months the evaluation with clinical improvement scale was made. The results indicate for correlations between the cognitive deficits and intensity of depression. No influence of cognitive deficits level for the clinical improvement after 3 months was proved. The intensity of depression was connected with lower level of daily living activities (assessed with IADL).


  4/10

  Tytuł oryginału: Geriatryczna Skala Depresji (Geriatric Depression Scale) jako pomocnicze narzędzie diagnostyczne u pacjentów powyżej 55 roku życia.
  Tytuł angielski: GDS as auxillary diagnostic tool at patients above 55 of year of life.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.187-192, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to examine the Geriatric Depresion Scale translated into Polish for its sensitivity and specificity in relation to obligatory criterions ICD-10. 208 at random selected patients from Psychiatry Department and Psychiatry Clinic were included into study. Diagnosis was based on ICD 10 criteria. Geriatric Depression Scale were used in full version containing 30 of questions directed to examined (self-rating). Each questions was read to examined persons. At last 185 persons were included to statistical analysis's. Sensitivity and specificity obtained for critical value equal or higher from 11 points, were 81 p.c. and 47 p.c. Geriatric Depression Scale is useful tool in initial diagnosis of depression in older people. However one should be clearly to underline, that investigation with Geriatric Depression Scale should start diagnostic process, never while to take place full psychiatric investigations.


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia zagrożenia otępieniem typu Alzheimera w oparciu o badanie "Kwestionariuszem Prognostycznym".
  Tytuł angielski: Estimation of the risk of Alzheimer type dementia based on "Prognostic Questionnaire".
  Autorzy: Bidzan Leszek, Bidzan Mariola
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.193-198, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of undertaken studies was verification of usefulness of "Prognostic Questionnaire" for estimations of risk of Alzheimer type dementia. In support for own base were included 286 persons, which were investigated by scales creating of "Prognostic Questionnaire" in years 1991-1993. From among 286 persons originally classified to renewed study one surrendered 163 persons. Result in investigation MMSE equal or lower from 25 points was base to removal full psychiatric investigations which had in view recognition of Alzheimer type dementia or its exclusion. Possible Alzheimer disease were recognized at 23 persons. Sensitivity and specificity for "Prognostic Questionnaire" obtained for several critical values were marked. The study showed usefulness of joint interpretation of results of several clinical scales creating "Prognostic Questionnaire" for estimations of risk of Alzheimer type dementia.


  6/10

  Tytuł oryginału: The predictive value of MMSE, ADAS-cog, IADL and PSMS as instruments for the diagnosis of pre-clinical phase of dementia of Alzheimer type.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Bidzan Mariola
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (1) s.27-33, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to describe factors that allow for the estimation of the degree of risk in the development of dementia (Alzheimer type). A five-year observation was performed on 204 indyviduals. Among the examined population, during the five-year observation, Alzheimer type dementia was recognised in 19 individuals. Based on the examination conducted after five years, the examined population was eventually divided into two groups: without dementia syndrome (Control group, n=185) and individuals in which Alzheimer type dementia was recognised during the five-year observation period (DAT group, n=19). A statistic analysis of the results indicates that it is possible, on the basis of the examination by means of proper clinical scales, to predict the danger of dementia, however it is necessary to take into account various elements of psychic state and social functioning. This is discussed in detail.


  7/10

  Tytuł oryginału: Strata osoby bliskiej a poziom funkcji poznawczych u osób z otępieniem typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: The loss of a close person and the cognitive functions of persons with Alzheimer type dementia.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Jacek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.695-702, tab., bibliogr 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the present investigations was qualification of influence of loss of near and dear persons on cognitive functions in persons with Alzheimer's disease. Method: The initial population consisted of all the people who in the period from 1/02 to 30/10/2000 were treated at one of the following psychiatric treatment institutions: psychiatric ward of the hospital, psychiatric regional outpatient clinic, psychiatric department. The qualifying criteria were: - patient's consent to the examinations; - possibility of obtaining an objective interview; - no psychic diseases in the interview; - recognition of dementia syndrome on the basis of DSM IV criteria. 59 persons have been qualified for the examinations. After qualifying the patient basic examination was being conducted and consisted of the following elements: - Mini Mental Scale Examination (MMSE); - Alzheimer's Disease Assessment Scale: AMDP scale - invetory 3 - anamnesis was applied to obtain history data. Results: The investigations showed a possible relationship between stress factors and degree of cognitive function.


  8/10

  Tytuł oryginału: Wpływ niekorzystnych wydarzeń życiowych z okresu dzieciństwa na obraz psychopatologiczny wybranych zaburzeń psychicznych w późniejszych okresach życia : praca doktorska
  Autorzy: Sołtys Krzysztof, Bidzan Leszek (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Chorób Psychicznych w Gdańsku
  Źródło: [2002], [3], 128 k. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Nowe środki farmakologiczne w leczeniu choroby Alzheimera.
  Tytuł angielski: New pharmacological means for the treatment of Alzheimer's disease.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Bidzan Leszek
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.2-12, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu środków farmakologicznych obecnie stosowanych lub mogących znnaleźć zastosowanie w najbliższej przyszłości w leczeniu choroby Alzheimera. Oprócz obecnie zarejestrowanych w terapii choroby Alzheimera inhibitorów acetylocholinesterazy (donepezilu, riwastigminy i galantaminy) omówiono również inne środki, które mogą okazać się przydatne nie tylko w postępowaniu objawowym, ale również w leczeniu przyczynowym choroby Alzheimera.

  Streszczenie angielskie: We analyzed pharmacological means which are currently in use for treatment of Alzheimer's disease and those which may soon come in use. Additionally to the registered acetylcholinesterase inhibitors (donepezil, rivastigmine and galantamine), we discussed other drugs which may become useful for the causative and symptomatic treatment of Alzheimer's disease.


  10/10

  Tytuł oryginału: Rola urazów psychicznych z dzieciństwa w rozwoju zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of mental trauma in childhood on the development of psychiatric disorders in adulthood.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.37-46, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wpływ niekorzystnych wydarzeń z okresu dzieciństwa na występowanie zaburzeń psychopatologicznych w późniejszych okrseach życia dostrzeżono już dawno. Prawdopodobnie dotyczy on różnych zaburzeń psychicznych, w patogenezie których postuluje się między innymi rolę stresu z zaangażowaniem mechanizmów neurobiologicznych osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (PPN). W świetle koncepcji rozwojowych, wskazujących na istnienie tak zwanych krytycznych okresów w kształtowaniu się poszczególnych regionów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wydaje się, że wiek, w którym występują czynniki zaburzające rozwój, może mieć szczególne znaczenie. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę grupy liczącej 243 pacjentów z rozpoznaniem otępienia, zaburzeń depresyjnych i nerwicowych. Stwierdzono, że wydarzenia niepożądane w grupie otępień występowały częściej w okresie wczesnego dzieciństwa, a w grupie zaburzeń depresyjnych i nerwicowych w okresie późniejszym. U wszystkich badanych wcześniejszy uraz wiązał się również z większym zaburzeniem funkcji poznawczych, podczas gdy zaburzenia napędu psychoruchowego były istotnie bardziej nasilone u pacjentów, u których ekspozycja na czynniki niekorzystne wystąpiła w późniejszym okresie dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The influence of stressful events in childhood on the development of psychopathologic disorders later in life has long been observed. It may play an important role in the pathogenesis of several psychiatric disorders, which involve different neurobiological mechanisms of the hypothalamus-pituitary gland-adrenal axis. Taking in account developmental concepts, which postulate existence of critical periods in the development of the central nervous system, one has to assume that the age at which the mental stress appears may have a crucial role. In our study we analyzed data of 243 patients with dementia, depressive disorders and anxiety disorders. Stressful events were more frequent early during childhood in the group of patients with dementia. In the group of patients with depressive and anxiety disorders mental stress apeared more often later during childhood. Patients who experienced mental trauma early in life had greated impairment in cognitive functions. Impairment in psychomotor functions was greater in those patients who were exposed to mental trauma during later fazes of childhood.

  stosując format: