Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁYNICKI-BIRULA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Leczenie immunosupresyjne w dermatologii.
Autorzy: Białynicki-Birula Rafał, Baran Eugeniusz
Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.35-36, 38, 40-43, tab., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Pyoderma gangrenosum - prawidłowe rozpoznanie i leczenie.
  Autorzy: Baran Eugeniusz, Białynicki-Birula Rafał
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.63-67, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Przypadek wieloogniskowej grzybicy skóry wywołanej różnymi patogenami.
  Tytuł angielski: A cause of multifocal cutaneous mycosis with different pathogens.
  Autorzy: Kołodziej Tomasz, Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Okołów Sylwia, Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.163-165, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 53-letniego pacjenta leczonego od 5 lat z powodu kłębuszkowego zapalenia nerek środkami immunosupresyjnymi rozwinęły się na skórze wieloogniskowe zmiany grzybicze. Stwierdzono rozległe zmiany na skórze stóp wywołane przez Trichophyton mentagrophytes, prawego podudzia - Trichophyton mentagrophytes oraz pachwin - Epidermophyton floccosum i Mucor sp. Ze zmienionych paznokci stóp i lewej ręki wyhodowano Trichophyton rubrum. Po 4 tygodniach leczenia doustnego terbinafiną (250 mg dziennie) oraz miejscowo cyklopirksem zmiany, z wyjątkiem paznokciowych, ustąpiły. Wniosek: W przypadku wieloogniskowych zmian u pacjenta poddanego immunosupresji należy badać każde ognisko osobno.


  4/5

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji połączenia mocznika, ceramidu i fizjologicznych lipidów w pielęgnacji suchej skóry.
  Tytuł angielski: Assessment of the efficacy and tolerance of urea, ceramid and physiological lipids combination in taking careof dry skin.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Białynicki-Birula Rafał
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (3) s.171-174, 176-177, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Suchość skóry stanowi istotny problem kliniczny. Celem pracy była ocena efektów leczenia suchej skóry serią preparatów zawierających połączenie mocznika, ceramidu 3 i fizjologicznych lipidów. Już po 7 dniach stosowania preparatów uzyskano znaczną poprawę kliniczną oraz obniżenie wartości przeznaskórkowej utraty wody (transepidermal water loss, TEWL). W drugim i trzecim tygodniu leczenia obserwowano dalszy, chociaż wolniejszy, spadek wartości badanych parametrów. Dla wszystkich badanych obszarów pomiary TEWL po 21 dniach leczenia były statystycznie niższe (p 0,02) w stosunku do wartości wyjściowych. Po odstawieniu preparatów wartości ocenianych parametrów ulegały pogorszeniu. Wszystkie stosowane preparaty były dobrze tolerowane. Badane preparaty zawierające połączenie mocznika, ceramidu 3 i fizjologicznych lipidów są skuteczne w leczeniu i pielęgnacji suchej skóry.

  Streszczenie angielskie: Dry skin is regarded as the important clinical problem. The present study was undertaken to evaluate the effectiveness of urea, ceramid 3 and physiological lipids combination in the treatment of dry skin. After 7 days of the therapy marked clinical improvement and decrease in transepidermal water loss (TEWL) measurement was achieved. During the next two weeks values of the assessed parameters continued to be reduced. In all selected areas for TWEL evaluation after 21 days of treatment those values were significantly (p 0.02) decreased compared with baseline data. After discontinuation values of all parameters increased. All used preparations were well tolerated. The studied combination of urea, ceramid 3 and physiological lipids is very effective of dry skin symptoms.

  stosując format: