Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁY
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Effects of the combination of a proteasome inhibitor (PSI) and an inhibitor of ubiquitin-ligases (Leu-Ala) on the ultrastructure of human leukemic U937 cells.
Autorzy: Biały Ł. P., Ziemba H[alina], Pleban E., Wójcik C[ezary]
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.135-136, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have used the dipeptide Leu-Ala in an attempt to prevent the formation of ubiquitin-protein conjugates in U937 cells by inhibition of cellular E3 enzymes (ubiquitin ligases). Proteasome inhibitors induce the formation of perinuclear of ubiquitinated proteins and proteasomes (aggresomes) in the area of the proteolytic center of the cell. Leu-Ala did not prevent the formation of those aggregates under the action of PSI (peptidyl aldehyde, selective inhibitor of the chyotrypsin-like activity of teh proteasome), however it induced an accumulation of lipid droplets in treated cells, suggesting a previously unknown involvement of Leu-Ala in lipid metabolism. We conclude, that either Leu-Ala is not able to completely inhibit the cellular E3 enzymes or some of those enzymes are insensitive to this dipeptide, allowing therefore the build-up of ubiquitin-conjugates in the proteolytic centre of the cell.


  2/10

  Tytuł oryginału: Proteasome localization and ultrastructure of spermatozoa from patients with varicocele - immunoelectron microscopic study.
  Autorzy: Ziemba H[alina], Biały Ł. P., Frącki S[tanisław], Bablok L[eszek], Wójcik C[ezary]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.169-170, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Localization of proteasomes in spermatozoa from patients with varicocele-associated sterility was studied by means of immunolabeling with the MPC21 monoclonal antibody detecting the C3 subunit of the 20S proteasome. The reaction was visualized for electron microscopy using the secondary Nano-Gold-coupled antibody with Gold-Enhancement in pre-embeding technique. We found that semen samples from varicocele patients contained a large amount of abnormal spermatozoa characterized by the presence of dispersed chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets) as well as spermatids at various stages of spermiogenesis. In normal spermatozoa, the immunolabeling was found in the acrosome, postacrosomal regions, nuclear vacuoles, in the neck and in the middle-piece as well as in the residual bodies, while chromatin remained unlabeled. In varicocele spermatozoa, the immunolabeling was also associated with chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets). In contrast to normal, mature spermatozoa, the chromatin of the cells at earlier stages of spermiogenesis was strongly immunolabeled. The association of proteasomes with sperm chromatin and large residual bodies can be the sign of abnormality and distrubances in spermatogenesis associated wtih varicoc\ele.


  3/10

  Tytuł oryginału: Leczenie immunosupresyjne w dermatologii.
  Autorzy: Białynicki-Birula Rafał, Baran Eugeniusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.35-36, 38, 40-43, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a choroba wieńcowa. Jak często w badanej angiograficznie populacji nadciśnienie jest jedynym izolowanym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej?
  Tytuł angielski: Arterial hypertension and coronary artery disease. How often is arterial hypertension isolated coronary artery disease risk factor in angiographically examined patients?
  Autorzy: Nowosad Halina, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Poręba Rafał, Węgłowski Jan, Biały Dariusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.307-312, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Coraz częściej w literaturze podkreśla się duże znaczenie nadciśnienia tętniczego w powstawaniu miażdżycy tętnic wieńcowych. Terapia nadciśnienia nie przynosi natomiast spodziewanych wyników, tzn. są one wyraźnie gorsze niż w profilaktyce udarów mózgowych. Cel pracy. Przeprowadzono ocenę chorych z potiwerdzoną angiograficznie chorobą wieńcową. Następnie określono udział nadciśnienia tętniczego jako czynnika ryzyka u tych chorych. Materiał i metoda. Spośród chorych badanych w okresie 1999-2000 wybrano w sposób przypadkowy 5000 osób, u których stwierdzono istotne zwężenia tętnic wieńcowych. Analizowano występujące w tej grupie czynniki ryzyka choroby wieńcowej ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego. U wszystkich chorych wykonano ponadto badanie echokardiograficzne, oceniając wskaźniki zmieniające się pod wpływem nadciśnienia. Wyniki. Wykazano, że w badanym materiale tylko u 9,4 proc. nadciśnienie tętnicze było izolowanym czynnikiem ryzyka. U 61 proc. były to inne, powszechnie przyjęte czynniki ryzyka, bez nadciśnienia tętniczego. U 29 proc. badanych oprócz nadciśneinia występowały inne czynniki ryzyka. Wnioski. Izolowane nadciśnienie tętnicze jest procentowo najrzadszym czynnikiem ryzyka u chorych ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych. Chorobę dwunaczyniową stwierdzano najczęściej u pacjentów bez nadciśnienia, trójnaczyniową u pacjentów bez nadciśnienia i w grupie z nadciśnieniem, ale przy współistniejących innych czynnikach ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Background. The important role of arterial hypertension to atherosclerotic process in coronary arteries is more and more frequently postulated. However antihypertensive therapy is not so effective as it is expected, i.e. it does not reduce so much the rate of ischaemic heart disease patietns as brain stroke ones. Objectives. Having analysed coronary arteriography results, we randomized patietns with significant coronary artery stenotic lesions (single-, two and three-vessel disease, disseminated atherosclerosis in coronary arteries). Then we tried to evaluate contribution of arterial hypertension to coronary artery disease in the study group. Material and methods. We randomized 500 patietns with significant coronary artery stenotic lesions, who were hospitalized from 1999 to 2000. We analyzed coronary artery disease risk factors present in the study group with special attention to arterial hypertension. Besides, echocardiographic examination with evaluation of parameters, being influenced by arterial hypertension, was performed in all study patients. Results. We proved that arterial hypertension was the only ischemic heart disease risk factor in 9,4 p.c. of the study group. Other generally known risk factors, ecxept for arterial hypertension, were found in 61 p.c. of the study group. However, arterial hypertension with other risk facotrs was found in 29 p.c. of the study group. Conclusions. Patietns with significant coronary artery stenotic lesions suffer very rarely from arterial hypertension as the only risk factor. Two-vessel disease was most ferquently in patients without history of hypertension...


  5/10

  Tytuł oryginału: Pyoderma gangrenosum - prawidłowe rozpoznanie i leczenie.
  Autorzy: Baran Eugeniusz, Białynicki-Birula Rafał
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.63-67, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/10

  Tytuł oryginału: Przypadek wieloogniskowej grzybicy skóry wywołanej różnymi patogenami.
  Tytuł angielski: A cause of multifocal cutaneous mycosis with different pathogens.
  Autorzy: Kołodziej Tomasz, Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Okołów Sylwia, Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.163-165, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 53-letniego pacjenta leczonego od 5 lat z powodu kłębuszkowego zapalenia nerek środkami immunosupresyjnymi rozwinęły się na skórze wieloogniskowe zmiany grzybicze. Stwierdzono rozległe zmiany na skórze stóp wywołane przez Trichophyton mentagrophytes, prawego podudzia - Trichophyton mentagrophytes oraz pachwin - Epidermophyton floccosum i Mucor sp. Ze zmienionych paznokci stóp i lewej ręki wyhodowano Trichophyton rubrum. Po 4 tygodniach leczenia doustnego terbinafiną (250 mg dziennie) oraz miejscowo cyklopirksem zmiany, z wyjątkiem paznokciowych, ustąpiły. Wniosek: W przypadku wieloogniskowych zmian u pacjenta poddanego immunosupresji należy badać każde ognisko osobno.


  7/10

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/10

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu wysiłków izometrycznych i dynamicznych na układ krążenia u sportowców wyczynowych : praca doktorska
  Autorzy: Biały Dariusz, Nowosad Halina (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Chirurgii Serca we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Serce sportowca w obrazie echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: Athletic heart in echocardiography imaging.
  Autorzy: Biały Dariusz, Derkacz Arkadiusz, Nowosad Halina, Skalik Robert, Marszałek Edyta, Poręba Rafał, Zagrobelny Zdzisław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.529-536, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wyniki pomiarów echokardiograficznych u zawodników wyczynowo uprawiających sport porównano z wynikami osób aktywnych fizycznie. Materiał i metody: badaniem objęto 96 sportowców wyczynowych. Uwzględniając uprawianą dyscyplinę, podzielono ich na wykonujących wysiłki statyczne (S), dynamiczne (D) oraz mieszane (SD). Oceniając osiągane wyniki, zawodników podzielono na mistrzów świata (MS), mistrzów Europy (ME) i mistrzów Polski (MP). Grupę kontrolną (K) stanowiło 30 studentów AWF nietrenujących wyczynowo. U wszystkich osób wykonano badania echokardiograficzne i oceniono wymiary serca, kurczliwość i czynność rozkurczową lewej komory. Wyniki: Uwzględniając rodzaj wykonywanego wysiłku, w grupie S obserwowano mniejszy wymiar skurczowy lewej komory w stosunku do grup D i DS (odpowiednio 28,9 mm vs. 32,2 mmi 32,7 mm), natomiast masa lewej komory była większa w grupie D w stosunku do grupy K (273 g vs. 219 g). Czas relaksacji izowolumetrycznej (IVRT) we wszystkich grupach badanych był dłuższy w stosunku do grupy K (82-83 ms vs. 74 ms). Średnie ciśnienie w tęnticy płucnej (MPAP) w grupie S i DS było niższe w stosunku do grup D i K (odpowiednio 11,8 i 11,1 vs. 15,5 i 17,4 mm Hg). Uwzględniając podział sportowców według osiąganych wyników, masa lewej komory była wię sza w grupie MŚ w stosunku do grupy K (261 g vs. 219 g), IVRT był dłuższy w grupie MP w stosunku do grupy K (83 ms vs. 74 ms), a MPAP było niższe w grupach MP i ME w stosunku do grupy K (odpowiednio 11,4 i 13,1 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was evaluation of echocardiographic parameters in endurance training athletes who were compared with fit persons. Material and methods: 96 athletes enterd the study. As concerns the type of sport discipline the study group was divided into: static (S), dynamic (D) and composite (DS) exercise subgroups. As to the sport competition achievements the athletes were divided into: World (MŚ), Europe's (ME) and Poland's (MP) champions. 30 students from Sport Academy entered the control group (K). Echocardiographic examination, included evaluation of heart dimensions and Doppler left ventricle (LV) diastolic parameters was performed. Results: As regards the type of exercise, the end-systolic LV dimension was smaller in group S in comparison with groups D and DS (28.9 mm vs. 32.2 mm and 32.7 mm, respectively). Instead LV mass was bigger in D in comparison with group K (273 g vs. 219 g). Moreover isovolumic relaxation time (IVRT) in all athletes' groups was longer in comparison with control group (S - 82 ms, D - 82 ms, DS - 83 vs. K - 74 ms). The mean pulmoanry artery pressure (MPAP) in groups S and DS was lower in comparison with groups D and K (11.8 and 11.1 vs. 15.5 and 17.4 mm Hg). Considering sport competition achievements in the studied athletes, LV mass was bigger in MŚ than in group K (261 vs. 219 g). IVRT was longer in MP than in group K (83 ms vs. 74 ms). MPAP was lower in MP and ME in comparison with group K (11.4 and 13.1 vs. 17.4 ...


  10/10

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji połączenia mocznika, ceramidu i fizjologicznych lipidów w pielęgnacji suchej skóry.
  Tytuł angielski: Assessment of the efficacy and tolerance of urea, ceramid and physiological lipids combination in taking careof dry skin.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Białynicki-Birula Rafał
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (3) s.171-174, 176-177, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Suchość skóry stanowi istotny problem kliniczny. Celem pracy była ocena efektów leczenia suchej skóry serią preparatów zawierających połączenie mocznika, ceramidu 3 i fizjologicznych lipidów. Już po 7 dniach stosowania preparatów uzyskano znaczną poprawę kliniczną oraz obniżenie wartości przeznaskórkowej utraty wody (transepidermal water loss, TEWL). W drugim i trzecim tygodniu leczenia obserwowano dalszy, chociaż wolniejszy, spadek wartości badanych parametrów. Dla wszystkich badanych obszarów pomiary TEWL po 21 dniach leczenia były statystycznie niższe (p 0,02) w stosunku do wartości wyjściowych. Po odstawieniu preparatów wartości ocenianych parametrów ulegały pogorszeniu. Wszystkie stosowane preparaty były dobrze tolerowane. Badane preparaty zawierające połączenie mocznika, ceramidu 3 i fizjologicznych lipidów są skuteczne w leczeniu i pielęgnacji suchej skóry.

  Streszczenie angielskie: Dry skin is regarded as the important clinical problem. The present study was undertaken to evaluate the effectiveness of urea, ceramid 3 and physiological lipids combination in the treatment of dry skin. After 7 days of the therapy marked clinical improvement and decrease in transepidermal water loss (TEWL) measurement was achieved. During the next two weeks values of the assessed parameters continued to be reduced. In all selected areas for TWEL evaluation after 21 days of treatment those values were significantly (p 0.02) decreased compared with baseline data. After discontinuation values of all parameters increased. All used preparations were well tolerated. The studied combination of urea, ceramid 3 and physiological lipids is very effective of dry skin symptoms.

  stosując format: