Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁOSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rola antybiotykoterapii w skojarzonym leczeniu przewlekłych zakażeń tkanki kostnej.
Tytuł angielski: The role of antibiotic therapy in combined treatment for chronic osteomyelitis.
Autorzy: Białoszewski Dariusz, Kowalewski Michał
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.383-388, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie własnych, wieloletnich dowiadczeń klinicznych, omawiają rolę i miejsce antybiotyków w nowoczesnym, skojarzonym leczeniu ptrzewlekłych zapaleń kości.

  Streszczenie angielskie: On the basis of many years of clinical experience, the authors discuss the role and place of antibiotics in contemporary combined treatment for chronic osteomyelitis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Marianie Garlickim [1908-2002].
  Autorzy: Kuś Wojciech M., Białoszewski Dariusz, Świątkowski Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.395-396, il.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Garlicki
 • Marian 1908-2002


  3/3

  Tytuł oryginału: Metody obrazowania diagnostycznego narządu ruchu - rys historyczny.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging of the locomotor system - historical reviev.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Białoszewski Dariusz, Urbanik Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.530-534, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy etapy rozwoju metod obrazowania narządu ruchu. Zwracają jednocześnie uwagę, że uczeni polscy już w początkach "epoki rentgenowskiej" znajdowali się w ścisłym gronie jej najwcześniejszych orędowników i krzewicieli.

  stosując format: