Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁOKOZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Kliniczna ocena mieszanki mlecznej zagęszczonej stosowanej u niemowląt z rozpoznanym refluksem żołądkowo-przełykowym.
Tytuł angielski: Clinical assessment of thickened formula in infants with gastroesophageal reflux.
Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Białokoz Irena, Lebensztejn Dariusz
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.37-44, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanej w karmieniu metodą podwójnie ślepej próby zagęszczonej mieszanki mlecznej ("antyrefluksowej") w zmniejszaniu uporczywości, tj. częstości i intensywności ulewań u niemowląt. Badaniem objęto 24 niemowlęta w wieku od 3 tygodnia do 4 miesiąca życia, u których występowały uporczywe ulewania. Podczas badania nie obserwowano istotnych różnic (p = 0,13) w częstości i objętości ulewań pomiędzy dziećmi z grupy I kontrolnej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną) a z grupy II badanej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną), aczkolwiek obserwowano tendencję do skuteczniejszego ich ustępowania u niemowląt otrzymujących mleczną mieszankę "antyrefluksową". Różnice w obrębie grupy odnoszące się do uporczywości ulewań przed badaniem i podczas badania były znamienne u dzieci z obu grup; wykazano częstsze ustępowanie ulewań u niemowląt karmionych zagęszczoną mieszanką mleczną (p - 0,031 u dzieci z grupy I w przeciwieństwie do p = 0,0023 u dzieci z grupy II). Analizując wartości podstawowych parametrów pH-metrycznych przełyku rejestrowanych u niemowląt z obu grup stwierdzono znamienną poprawę wyłącznie indeksu reflksu żołądkowo-przełykowego u otrzymujących mieszankę zagęszczoną (p 0,001), czego nie obserwowano u dzieci z grupy kontrolnej (p = 0,09). Składnik zagęszczający zawarty w stosowanej mieszance mlecznej przyspieszał kliniczną remisję ulewań i wpływał na normalizację wartości wybranych parametrów pH-metrycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was clinical assessment in a double-blind placebo-controlled study of the efficacy of thickened formula ("anti-regurgitation" formula) in decreasing the frequency and intensity of regurgitation in infants. Due to severe and persistent regurgitation, 24 infants aged 3 weeks to 4 months were investigated. During the study there were no significant differences in the frequency and volume of regurgitation between the control group I (with milk non-thickened formula) and the examined group II (with the thickened formula) (P = 0.13), but a tendency towards more efficient decrease of regurgitation was observed in the group that received the "anti-regurgitation" formula. The differences within the groups before and during the study were significant in both groups, with the better reduction of regurgitations in the group with thickened formula (P = 0.031 in group I vs. P = 0.0023 in group II). Analysis of the basic pH-metric parameter values showed significant improvement exclusively in the ER index in group II receiving thickened formula (P 0.001), which was not observed in the control group I (P = 0.09). The milk-thickening agent added to infant formula hastened clinical remission of regurgitation and affected the normalization of selected pH-metric parameter values.


  2/4

  Tytuł oryginału: Korelacja wyników badań: pH-metrycznego i radiologiczengo stosowanych u dzieci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego.
  Tytuł angielski: Comparative assessment of diagnostic methods used in the evaluation of gastroesophageal reflux in children.
  Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Białokoz Irena, Krasnow Aleksander
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.11-16, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Całodobowe monitorowaanie pH śródprzełykowego jest powszechnie uznane jako najczulszy test diagnostyczny na potwierdzenie obecności refluksu żołądkowo-przełykowego (rpż). Kontrowersyjnie oceniana jest rola badań rentgenowskich górnego odcinka przewodu pokarmowgo z barytem w wykrywaniu rpż, mimo dotychczas wieloletniego ich stosowania. Cel pracy: Celem pracy jest określenie użyteczności i dokładności obu powyższych metod diagnostycznych w wykrywaniu rpż. Materiał i metody: Przebadano 117 dzieci obojga płci w wieku od 3 lat do 15 lat (x = 8,7 lat), zgłaszających zróżnicowane objawy refluksowe. Wyniki: Wykonane badania rentgenowskie, oceniające stan morfologiczny połączenia żołądkowo-przełykowego, wykazały sponatniczny refluks żołądkowo-przełykowy (rżp), u 26 proc badanych, u których jego istnienie potwierdzono uprzednio całodobowym monitorowaniem pH śródprzełykowego. Zastosowanie zabiegów prowokujących (test wodny/syfonowy, zmiana ułożenia) zwiększyło czułość wykrywania rżp badaniem radiologicznym do 70 proc., zaś jego pozytywną wartość przewidywania do 80 proc. U 5 młodych pacjentów klinicznie manifestujący się rpż wykryto badaniem radiologicznym pomimo braku jego potwierdzenia monitorowaniem pH śródprzełykowego. Stwierdzono istotnie wyższy odsetek czasu trwania pH poniżej 4,0 w pozycji stojącej u pacjentów, którzy mieli rżp (9,8 ń 1,2 proc.) w porównaniu do tych, u których rżp nie wykryto w badaniach radiologicznych z barytem (7,0 ń 0,9 proc.) (p = ...

  Streszczenie angielskie: Background: Continuous 24-hour esophageal pH monitoring is generally considered as the most sensitive diagnostic test fot the gastroesophageal reflux (GER) confirmation. A lot of controversy still remains as far as the role of barium esophagogram in GER diagnosis is concerned, despite its long duration of applying. Aim of the study: The aim of the study the assessment of the usefulness and accurracy of radiological method with barium and its comparative evaluation to 24-hour esophagaeal pH monitoring in GER diagnosis. Material and methods: We examined 117 children, both sexes, aged 3 to 25 years (mean age - 8.7 years) with varied clinical presentation of GER symptoms. Results: The positive radiological findings were documented in 26 p.c. of the investigated children, in whom simultaneously GER was confirmed in continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The application of GER provocative manoeuvers (water-siphon tes, change of the position) improved the sensitivity of GER diagnosis in radiological method to 70 p.c. and its positive predictide value to 80 p.c. In 5 patients with GER clinical manifestation, barium esophagogram showed the presence of GER, while it was not confirmed by continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The significant higher percentage of pH duration below 4.0 in position was found in patients with positive GER radiological findings (9.8 ń 1.2 p.c.) comparing to the patients with negative radiological results (7.0 ń 0.9 p.c.) (p = 0.2). ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Potencjalne zagrożenia zdrowotne w populacji dzieci i młodzieży wynikające z niewłaściwego korzystania z mass mediów.
  Autorzy: Białokoz-Kalinowska Irena, Piotrowska-Jastrzębska Janina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.131-132
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Soy isoflavones in prevention of civilization-related diseases.
  Autorzy: Mikołuć Bożena, Motkowski Radosław, Białokoz-Kalinowska Irena, Piotrowska-Jastrzębska Janina
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.301-305, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Soy is one of a few plants in which complementary protein is present, containing 8 essential amino acids (tryptophan, phenylalanine, lysine, threonine, methionine, leucine, isoleucine, valine), which cannot be produced by the organism, but are indispensable for its proper functioning. Soy contains no cholesterol. It is a rich source of nutriceuticals, isoflavones, protease inhibitors, phytic acid, cellulose, which are capable of inactivation of carcinogens, stimulation of the immune system, and possess a number of properties which may be used in prevention of cardiovascular diseases and other civilization-related pathologies (atherosclerosis, neoplasms). The paper presents metabolism of isoflavones in the human organism, as well as the hypothese concerning molecular mechanisms of the effect of genistein, which is the most abundant isoflavoner occurring in soy. The most important effects of soy and its components on human organisms arealso discussed.

  stosując format: