Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁKOWSKA-PUSZCZEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”gren's syndrome.
Tytuł angielski: Diagnostic value of saliva ferning test in Sj”gren's syndrome.
Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.13-17, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skład śliny u chorych z zespołem Sj”grena ulega zmianom, co ma wpływ na obraz krystalizacji zawartych w niej substancji organicznych i nieorganicznych. Rolando i wsp. wyodrębnili 4 typy krystalizacji, które mogłyby odpowiadać nasileniu zmian zapalnych w gruczołach ślinowych. Celem pracy była ocena przydatności testu krystalizacji śliny u chorych z zespołem Sj”grena. Badania wykonano u 43 chorych z rozpoznaniem zespołu Sj”grena ustalonych na podstawie kryteriów europejskich. W 11 przypadkach rozpoznano pierwotną postać Sj”grena, u 32 postać wtórną. Grupę kontrolną stanowiło 27 zdrowych kobiet. Próbki świeżo wytworzonej śliny nakładano na szkiełka podstawowe i suszono w temperaturze pokojowej. Krystalizację oceniono w mikroskopie świetlnym i w świetle spolaryzowanym po około 10 minutach od momentu pobrania śliny. Określono typy krystalizacji według skali opracowanej przez Rolando. Prawidłowy obraz krystalizacji śliny obserwowano u 32 osób, patologiczny zaś u 11 (100 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 27 (84 proc.) chorych z postacią wtórną. Obraz odpowiadający typowi I krystalizacji śliny stwierdzono u 5 (16 proc.) chorych z wtórną postacią zespołu Sj”grena. Krystalizację typu II wykazno u 4 (12 proc.) chorych na wtórny zespół Sj”grena, typ III krystalizacji stwierdzono u 5 (45 proc.) chorych na pierwotny i 10 (31 proc) na wtórny zespół Sj”grena. Typ IV u 6 (55 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 13 (41 proc.) chorych z postacią wtórną. Nie stwierdzono zależności pomiędzy rozpoznaniem choroby towarzyszącej wtórnej postaci zespołu suchości a typem krystalizacji. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”grena.

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of mucous is its ability to crystallize to the form of ferns when it is dried at room temperature and observed by polarized light microscopy (ferning phenomenon-FP). Several studies have shown that dry mouth can be diagnosed on the basis the loss of FP in dried saliva samples. The aim of our study was to evaluate the value of saliva ferning test (SFT) in the diagnosis of Sj”gren's syndrome (SS). Saliva was taken from 11 patients with primary SS, 32 patients with secondary SS as well as from 27 controls. Samples of freshly produced saliva were dropped on light-microscope slides and allowed to dry at room temperature. Crystallization was observed by polarizing light microscopy within 10 minutes after collection. The type of crystallization was classified acc. to Rolando et al. Abnormal SFT was observed in 11 (100 p.c.) patients with primary SS and 27 (84 p.c.) patients with secondary SS. Saliva from 5 (16 p.c.) patients with secondary SS and from 27 (100 p.c.) control patients yielded normal picture of crystallization. In our opinion SFT is a simple, reproducible, and useful non-invasive diagnostic test in SS.


  2/2

  Tytuł oryginału: Kryształy lipidów w płynie stawowym chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS).
  Tytuł angielski: Lipid crystals in synovial fluid of patients with pigmented villonodural synovitis.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna, Tuchocka Aleksandra
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.21-27, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie płynu stawowego u 13 chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS) wykazało w 11 przypadkach obecność lipidów położonych zewnątrzkomórkowo lub w obrębie cytoplazmy komórek fagocytujących. Autorzy, na podstawie badania mikroskopowego ze światłem spolaryzowanym, wyodrębnili trzy typy lipidów: postać płynną, tworzące formy kuliste ("krzyże maltańskie"), pojedyncze długie kryształy tępo zakończone oraz krótkie, o ostrych końcach, tworzące skupiska. W zestawieniu z innymi cechami płynu charakterystycznymi dla PVS obecność lipidów jest przydatnym elementem diagnostycznym.

  Streszczenie angielskie: Synovial fluids aspirated from knee joints of 13 patients with biopsy - proven diagnosis of PVS were examined. All of synovial fluid samples were blood stained and numerous villi as well as macrophages containing hemosiderin, pseudomalignant cells, multinucleated gaint cells, and foam cells were seen in their sediment. In 85 p.c. of cases, lipid crystals have been seen, under a polarized light microscopy. Three patterns of lipid crystals were observed: 1) strongly birefringent micro-spherules, which appeared as Maltase Crosses and were found both inside of foam cells and extracellularly, 2) long (100 - 300 ćm), needle-shaped, dull-edged crystals with strongly positive birefringent, 3) short (15-25 ćm), needle-shaped, sharply-edged crystals, strongly negative birefringent, in a star-like arrrangement. These crystals may be one of diagnostic criteria of pigmented villonodular synovitis.

  stosując format: