Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce.
Autorzy: Białkowska-Głowacka Jolanta, Grzesiak-Janas Grażyna, Foczpański Jerzy R., Ratajek-Gruda Monika
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.34-35, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Omówiono trudności ich usuwania oraz możliwości wystąpienia powikłań.

  Streszczenie angielskie: The study describes rare cases of fourth molars in the maxilla. Difficulties associated with their removial and the possibility of complications are discussed.


  2/13

  Tytuł oryginału: Przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”gren's syndrome.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of saliva ferning test in Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.13-17, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skład śliny u chorych z zespołem Sj”grena ulega zmianom, co ma wpływ na obraz krystalizacji zawartych w niej substancji organicznych i nieorganicznych. Rolando i wsp. wyodrębnili 4 typy krystalizacji, które mogłyby odpowiadać nasileniu zmian zapalnych w gruczołach ślinowych. Celem pracy była ocena przydatności testu krystalizacji śliny u chorych z zespołem Sj”grena. Badania wykonano u 43 chorych z rozpoznaniem zespołu Sj”grena ustalonych na podstawie kryteriów europejskich. W 11 przypadkach rozpoznano pierwotną postać Sj”grena, u 32 postać wtórną. Grupę kontrolną stanowiło 27 zdrowych kobiet. Próbki świeżo wytworzonej śliny nakładano na szkiełka podstawowe i suszono w temperaturze pokojowej. Krystalizację oceniono w mikroskopie świetlnym i w świetle spolaryzowanym po około 10 minutach od momentu pobrania śliny. Określono typy krystalizacji według skali opracowanej przez Rolando. Prawidłowy obraz krystalizacji śliny obserwowano u 32 osób, patologiczny zaś u 11 (100 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 27 (84 proc.) chorych z postacią wtórną. Obraz odpowiadający typowi I krystalizacji śliny stwierdzono u 5 (16 proc.) chorych z wtórną postacią zespołu Sj”grena. Krystalizację typu II wykazno u 4 (12 proc.) chorych na wtórny zespół Sj”grena, typ III krystalizacji stwierdzono u 5 (45 proc.) chorych na pierwotny i 10 (31 proc) na wtórny zespół Sj”grena. Typ IV u 6 (55 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 13 (41 proc.) chorych z postacią wtórną. Nie stwierdzono zależności pomiędzy rozpoznaniem choroby towarzyszącej wtórnej postaci zespołu suchości a typem krystalizacji. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”grena.

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of mucous is its ability to crystallize to the form of ferns when it is dried at room temperature and observed by polarized light microscopy (ferning phenomenon-FP). Several studies have shown that dry mouth can be diagnosed on the basis the loss of FP in dried saliva samples. The aim of our study was to evaluate the value of saliva ferning test (SFT) in the diagnosis of Sj”gren's syndrome (SS). Saliva was taken from 11 patients with primary SS, 32 patients with secondary SS as well as from 27 controls. Samples of freshly produced saliva were dropped on light-microscope slides and allowed to dry at room temperature. Crystallization was observed by polarizing light microscopy within 10 minutes after collection. The type of crystallization was classified acc. to Rolando et al. Abnormal SFT was observed in 11 (100 p.c.) patients with primary SS and 27 (84 p.c.) patients with secondary SS. Saliva from 5 (16 p.c.) patients with secondary SS and from 27 (100 p.c.) control patients yielded normal picture of crystallization. In our opinion SFT is a simple, reproducible, and useful non-invasive diagnostic test in SS.


  3/13

  Tytuł oryginału: A prospective evaluation of early and late results of percutaneous and surgical revascularisation in patients with ischaemic left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Chirurgiczna czy przezskórna rewaskularyzacja u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca.
  Autorzy: Buszman Paweł, Tendera Michał, Bochenek Andrzej, Gruszka Agata, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Gaszewska Ewa, Białkowska Bożena, Janas Robert
  Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (koment.), Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-67, il., tab., bibliogr. 25 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Any intervention in patietns with depressed left ventricular ejection fraction (LVEF) carries an increased risk of death. Which of the two therapies - surgical revascluarisation or coronary angioplasty, is safer and more efficacious in ths group of patients, has not yet been fully established. Aim. THe aim of this prospective non-randomised study was to evaluate the results of percutaneous transluminal coronary intervention supported by coronary stenting (PCI) in comparison to coronary artery bypass grafting (CABG) in patietns with coronary artery disease and markedly depressed LVEF. Methods. 105 patietns with symptomatic coronary artery disease and LVEF ó 30 p.c. underwent PCI (50 patietns) or CABG (55 patients) depending on their coronary anatomy. Risk of in-hospital death predicted from the clinical severity score was higher in the PCI than in the CABG group (9.0 ń 3.9 p.c. vs 5.6 ń 2.3 p.c respectively, p = 0.001). Severity of angina (CCS class), exercise capacity (NYHA class) and LVEF were assessed before and afer the procedure as well as after 6 months. In-hospital mortality and 12-month survival rates were also analysed. Results. Complete revascularisation was achieved in 50 patients (90.9 p.c.) in the CABG group and in 20 patients (40 p.c.) in the PCI group (p 0.001). In hospital mortality was 9.1 p.c. afger CABG and 6.0 p.c. after PCI. Multivariate regression analysis reveled that the absence of hypertension and completeness of revascularisation were the only predictors of LVEF improvement...


  4/13

  Tytuł oryginału: Otyłość to problem naszych czasów.
  Autorzy: Białkowska Magdalena
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (2) s.6-7
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/13

  Tytuł oryginału: Kryształy lipidów w płynie stawowym chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS).
  Tytuł angielski: Lipid crystals in synovial fluid of patients with pigmented villonodural synovitis.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna, Tuchocka Aleksandra
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.21-27, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie płynu stawowego u 13 chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS) wykazało w 11 przypadkach obecność lipidów położonych zewnątrzkomórkowo lub w obrębie cytoplazmy komórek fagocytujących. Autorzy, na podstawie badania mikroskopowego ze światłem spolaryzowanym, wyodrębnili trzy typy lipidów: postać płynną, tworzące formy kuliste ("krzyże maltańskie"), pojedyncze długie kryształy tępo zakończone oraz krótkie, o ostrych końcach, tworzące skupiska. W zestawieniu z innymi cechami płynu charakterystycznymi dla PVS obecność lipidów jest przydatnym elementem diagnostycznym.

  Streszczenie angielskie: Synovial fluids aspirated from knee joints of 13 patients with biopsy - proven diagnosis of PVS were examined. All of synovial fluid samples were blood stained and numerous villi as well as macrophages containing hemosiderin, pseudomalignant cells, multinucleated gaint cells, and foam cells were seen in their sediment. In 85 p.c. of cases, lipid crystals have been seen, under a polarized light microscopy. Three patterns of lipid crystals were observed: 1) strongly birefringent micro-spherules, which appeared as Maltase Crosses and were found both inside of foam cells and extracellularly, 2) long (100 - 300 ćm), needle-shaped, dull-edged crystals with strongly positive birefringent, 3) short (15-25 ćm), needle-shaped, sharply-edged crystals, strongly negative birefringent, in a star-like arrrangement. These crystals may be one of diagnostic criteria of pigmented villonodular synovitis.


  6/13

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych elementów jakości życia chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Autorzy: Eysymontt Zbigniew, Białkowska Bożena, Bączek Zbigniew, Zagórska Krystyna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.71-81, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena jakości życia chorych w okresie pół roku od zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych oraz identyfikacja czynników przedoperacyjnych, które mają związek z uzyskaną jakością życia w pół roku po operacji i rehabilitacji poszpitalnej. Do badania zakwalifikowano 46 osób: trzy kobiety i czterdziestu trzech mężczyzn w wieku średnio 56,3 roku. Przed zabiegiem i dwukrotnie w trakcie rehabilitacji wykonywano test wysiłkowy wg protokołu Bruce'a. Wydolność i natężenie bólu wieńcowego oceniano za pomocą skal NYHA i CCS, a jakość życia wykorzystując kwestionariusz SF-36, kwestionariusz oceny lęku STAI oraz kwestionariusz specyficzny dla chorych po zabiegu opracowany przez zespół autora. Oceniono wartości uzyskanych parametrów na poszczególnych etapach badania oraz zależności uzyskanej jakości życia od cech przedoperacyjnych. Zaobserwowano stopniową poprawę jakości życia po opearcji, największą w pierwszym okresie po zabiegu. Uzyskana jakośc życia miała związek z następującymi parametrami przedoperacyjnymi: lepszą jakością życia, niższym poziomem lęku i lepszym samopoczuciem psychicznym, oraz rzadzymi skargami na bóle i obrzęki kończyn dolnych lub zaburzenia snu przed operacją. Takie zależności potwierdzają inni autorzy wykazując, że jakość życia po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych zależy w dużym stopniu nie tylko od parametrów klinicznych, ale także stanu psychicznego przed operacją i niektórych stałych cech osobowych chorego. Te informacje mogą mieć wpływ na wybór metody leczenia choroby niedokrwiennej serca.


  7/13

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/13

  Tytuł oryginału: Wpływ IGF-I oraz IGFBP-3 na gęstość mineralną kości u kobiet z przewlekłymi chorobami wątroby.
  Tytuł angielski: Effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density in women with chronic liver diseases.
  Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Białkowska Jolanta, Jabłkowski Maciej, Lewiński Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.35-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The progressing decrease of IGF-I concentration in serum may be one of the factors, particpating in the pathogenesis of osteoporosis. IGFBP-3 is a IGF-I-binding protein, standing for a metabolic reservoire of IGF-I and prolonging the half-life time of the latter. In the course of chronic liver diseases, protein synthesis is suppressed. The goal of the study was to assess the effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density (BMD) in premenopausal women with chronic liver diseases. Results: The mean concentration of IGF-I in the studied group was 185.3 (8.8 ng/mL, manifesting a positive correlation with BMD (r=0.5, p 0.05). The mean concentration of IGFBP-3 was 2161 (14.1 ng/mL, correlating with BMD (r = 0.52, p 0.04). In seven (7) patietns (43.8 p.c.), BMD was decreased and the concentrations of IGF-I and IGFBP-3 were significantly lower (p 0.05). Conclusion: Our observations indicate that patietns with chronic liver diseases are at particular risk of secondary osteoporosis, the decreased concentrations of IGF-I and IGFBP-3 being probably involved in this process.


  9/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie skali Barthel w ocenie wyników usprawniania chorych po udarze mózgu.
  Tytuł angielski: The role of Barthel scale in the assessment of physiotherapy results in patients with stroke.
  Autorzy: Białkowska Joanna, Idźkowska Bożena
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.29-32, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In community based rehabilitation "Powroty" 58 patients after stroke were rehabilitation in the years 2001-2002. Barthel's Scala was used in order to opinion of the patients condition. This point let classification and opinion ill people in dependence on functional condition. The rehabilitation group included: a doctor, specialized in rehabilitation, physioterapeutist, psychologist, speech therapist. The program is financed presently cash-patients.


  10/13

  Tytuł oryginału: Wyniki rehabilitacji osób po radykalnej mastektomii.
  Tytuł angielski: Physiotherapy results in individuals treated with radical mastectomy.
  Autorzy: Białkowska Joanna, Adamiak-Morska Agnieszka
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.33-36, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show results of the rehabilitation patients after radical mastectomy modo Patey. We examine frequency of limphatic oedema and shoulder contracture before and after rehabilitation. The most satisfactory results of treatment was observed in group of patients rehabilitation just after mastectomy.


  11/13

  Tytuł oryginału: Wyniki rehabilitacji chorych po wielokrotnych operacjach kręgosłupa z powodu dyskopatii.
  Tytuł angielski: Physiotherapy results in patients after repeated spine surgery due to discopathy.
  Autorzy: Białkowska Joanna, Cetnarowicz Julita
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.37-40, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 23 people after many disc operations were examined. Patients were complexly rehabilitated and tought the rules of spine pain prevention. Multiple spin operations significantly prolong rehabilitation time and cause that it's results are less effective.


  12/13

  Tytuł oryginału: Prevalence of markers of hepatotropic viruses A, B, C and the efficacy of vaccination against hepatitis A and hepatitis B among medical students.
  Autorzy: Jabłkowski Maciej, Kuydowicz Jan, Strzelczyk Janusz, Białkowska Jolatna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CR762-CR766, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hepatitis A and B can be prevented by active immunization. The purpose of our study was to estimate the prevalence of viral markers of hepatitis A, B, and C among medical students, to assess the efficacy of vaccination against HBV infection after 4 years, and to evaluate the efficacy of vaccination against HAV infection. Material/Methods: The study group consisted of 150 medical students, who were vaccianted with ENgerixtm B at the beginning of medical studies. From this population we identified a subgroup of 45 students, in whom the presence of anti-HAV was not confirmed; they were then vaccinated with HAVRIXtm 1440. Viral markers for HAV, HBV, HCV were determined in this group. Results: In the group of 150 persons, we found anti-HBc in 8 students (5.3 p.c.), and HBsAg in 1 (0.7 p.c.), who did not have either HBeAg or anti-HBe. Anti-HBs antibodies were found in 146 students (97.3 p.c.); anti-HCV in 3 cases (2 p.c.), and anti-HAV in 15 cases (10 p.c.). After 2-fold vaccination against viral hepatitis A, 100 p.c. of the students presented with anti-HAV. Conclusion: The incidence of HBsAg and anti-HCV among our students is the same as in the general population, while the incidence of anti-HAV is much lower (10 p.c.). The presence of anti-HBs 4years after vaccination was detected in 97.3 p.c. of the students, and anti-HAV 1 month after the complete course of vaccination in 100 p.c. of cases.


  13/13

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji psychicznych w padaczce a możliwości edukacji i rehabilitacji psychologicznej w świetle obowiązującej ustawy oświatowej.
  Tytuł angielski: Mental functions disorders in epilepsy versus educational and psychological rehabilitation opportunities in the light of the current educational act.
  Autorzy: Mojs Ewa, Białkowska Edyta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.95-100, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • pediatria
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Niedobory rozwoju poznawczego - o charakterze wybiórczym bądź globalnym (upośledzenie umysłowe) oraz trudności szkolne występują częściej w grupie dzieci i młodzieży z padaczką niż osób zdrowych. Deficyty te uwarunkowane są wieloczynnikowo i tylko w części związane są z farmakoterapią. Wśród czynników wpływających na obniżenie opisywanych funkcji znajdują się: uszkodzenie mózgu, wczesny początek napadów i ich morfologia oraz rozwój, urazowość i czynniki psychospołeczne. Czynnikiem usprawniającym może być terapia neuropsychologiczna. Materiał i metody. Praca opiera się na analizie badań psychologicznych oraz badań własnych dotyczących poziomu inteligencji i funkcji poznawczych w grupie dzieci z padaczką oporną na leczenie. Praca uwzględnia także treść obowiązującej ustawy oświatowej i rozwiązania dotyczące opieki i edukacji dziecka przewlekle chorego. Grupę badanych i grupę odniesienia stanowili pacjenci Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Poznaniu. Wyniki. Iloraz inteligencji ogólnej wykazuje istotne obniżenie w grupie dzieci z padaczką niż populacji osób zdrowych. Niższe wyniki stwierdzono także w odniesieniu do pamięci bezpośredniej oraz integracji wzrokowo-ruchowej. Obowiązująca ustawa oświatowa zapewnia dostęp dla dzieci i młodzieży z padaczką oporną na leczenie do specjalistycznych form edukacji/klasy terapeutyczne, a także do dodatkowych lekcji i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The deficits in the cognitive development (selective or global mental deterioration) and difficulties at school are more frequent among children and the adolescent with epilepsy than in the healthy population. Those deficit are determined by a multiplicity of factors and they are only partly due to pharmaceutical treatment. Other factors that impair the aforementioned functions are: brain damage, early history of seizures, their frequency, morphology and development, susceptibility to the trauma, and psycho-social factors. A neuropsychological therapy may prove to be a facilitating factor. Data and Methods. The work is based on the analysis of the psychological studies and the author's own research on the intelligence levels and cognitive functions in the group of subjects resistant to epilepsy treatment. The study takes into account the views presented in the current Educational Act and the suggestion concerning the care and education of a chronically ill child. The subjects and the reference group for the study was composed of the patients at the Department of Developmental Neurology, University of Medical Sciences in Poznań. Results. The general IQ among children with epilepsy is significantly lower than in the group of healthy subjects. The results were also lower with respect to the direct memory and the visual-motor integration. According to the current Educational Act children and adolescent resistant to epilepsy treatment are guaranteed access to specialized forms of education/therapeutic classes, individual studies, and additional lessons and correctional/compensating classes.

  stosując format: