Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Ocena przydatności sICAM-1 oraz wybranych markerów prozapalnych w diagnostyce i monitorowaniu terapii alergicznego i wirusowego nieżytu nosa : praca doktorska
Autorzy: Białek Sławomir, Pachecka Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej w Warszawie
Źródło: 2002, 116 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21459

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/11

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie moczowodu jako powikłanie operacji ginekologicznej - możliwości leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Ureteral injury as gynecological surgery complication - prospect for conservative treatment.
  Autorzy: Bar Krzysztof, Klijer Robert, Urban Marek, Białek Waldemar, Lasota Waldemar
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.50-55, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 3 przypadki uszkodzeń moczowodu po operacjach ginekologicznych. W dwóch przypadkach doszło do częściowej niedrożności moczowodu, w których wytworzenie przezskórnej przetoki nerkowej doprowdziło do wyleczenia. W trzecim przypadku pomimo leczenia zachowawczego (szynowanie wewnętrzne moczowodu za pomocą cewnika podwójnie zagiętego) powstała przetoka moczowodowo-pochwowa.

  Streszczenie angielskie: There we presented three cases of ureteral injury after gynecological operations. In two cases partial ureteral obstruction was treated by creating percutaneous renal fistule. In the latter case, in spite of conservative treatment (double J catheter), a uretero-vaginal fistula was detected.


  3/11

  Tytuł oryginału: Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Szczuka Ireneusz (red.), Banasiewicz Barbara (red.), Górska Janina (red.), Białek Żanna (red.).
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IGiChP 2002, [2], 24, [114] s. : il., tab., 29 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/11

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 1: Etiopathogenetic aspects.
  Autorzy: Seneczko Franciszek, Vincent Carmen Stefania, Sielska Halina, Białek Ewa, Kazienko-Jóźwik Anita, Witczak-Śnapko Beata
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.62-67, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego etiopatogenezy atopowego zapalenia skóy. Omówiono podłoże genetyczne, mechanizmy immunologiczne, środowiskowe czynniki usposabiające oraz rolę stresu.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning atopic dermatitis etiopathogenesis has been done. Genetic background, immunological background, disposing environmental factors and the role of stress have been discussed.


  5/11

  Tytuł oryginału: Występowanie grzybów w kale u dzieci.
  Tytuł angielski: Fungi present in children's stool.
  Autorzy: Pawlik Bolesław, Macura Anna B., Białek-Kaleta Jolanta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.273-279, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy wykonano analizę ilościową i jakościową flory mykologicznej w przewodzie pokarmowym dzieci z nieswoistymi dolegliwościami przewodu pokarmowego oraz u dzieci z zewnątrzpochodną i wewnątrzpochodną astmą oskrzelową. oceniono również oporność wyizolowanych grzybów na leki przeciwgrzybicze.


  6/11

  Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na aspekty genetyczne i diagnostyczne dziedzicznej polineuropatii ruchowo-czuciowej typu I (HMSN t.I).
  Tytuł angielski: A new insight into genetic and diagnostic aspects of hereditary motor and sensory neuropathy type I (HMSN t.I).
  Autorzy: Nadgrodkiewicz Krzysztof, Białek Grzegorz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.165-171, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dziedziczna polineuropatia ruchowo-czuciowa typu I (HMSN t.I) jest chorobą dziedziczącą się w sposób autosomalny dominujący. Zlokalizowano dotychczas trzy loci genowe: na chromosomie 17, 1, 10. Istotną przyczyną HMSN są nieprawidłowości w obrębie białka 22 mieliny (PMP 22). Choroba o powolnym przebiegu klinicznym rozwija się w I-III dekadzie życia. Stwierdzenie w badaniu klinicznym zespołu polineuropatycznego, często z deformacją stóp, przewlekłego procesu odnerwiennego w kk. górnych i dolnych, potwierdzonego badaniem EMG, a także charakterystyczne zmiany neuropatologiczne (pierwotne zwyrodnienie mieliny z odcinkowym pogrubieniem osłonek mielinowych) oraz analiza rodowodu z badaniem genetycznym nakazują myśleć o rozpoznaniu HMSN t.I. To natomiast zmusza do szybkiego włączenia postępowania rehabilitacyjnego.


  7/11

  Tytuł oryginału: Przydatność współczesnej ultrasonografii w diagnostyce guzów ślinianek : praca doktorska
  Autorzy: Białek Ewa Jolanta, Jakubowski Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 87 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20443

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/11

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camellia sinensis L. oraz w herbatach ziołowych Yerba Mate i Rooibos Tea.
  Tytuł angielski: The comparison of antioxidant activity and the content of active constituents in different brands of black and green teas as well as in Yerba Mate and Rooibos Tea.
  Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Grabarska Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Klemens Jacek, Kopeć Ilona, Kowalczyk Paweł, Olędzki Paweł, Skibińska Joanna, Staszewska Bogusława, Strzelecka Monika, Sut Ewa, Ścisłowska Anna, Tyrcha Piotr, Wierzbicka Anna, Woźniak Aleksandra, Żabiński Jerzy, Żemajtys Magdalena
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.965-971, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & green teas and also of herbal "teas" so popular in Poland. The content of specific polyphenols - tannins, flavonoids, anthocyanins, procyanidins, phenolic acids and alkaloid - caffeine were determined in examined teas. It was found that following teas possess the strongest antioxidant qualities: Stassen Zielona, Qualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in: Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, "Karadeniz" Czarna Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona.


  9/11

  Tytuł oryginału: Angiofibromyolipoma nerki imitujący guz nadnercza.
  Tytuł angielski: Angiofibromyolipoma of the kidney imitating tumor of the adrenal gland.
  Autorzy: Klijer Robert, Bar Krzysztof, Białek Waldemar, Pietura Radosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.69-71, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek angiofibromyolipoma nerki, dający obraz kliniczny guza nadnercza naciekającego nerkę; konsekwencją było usunięcie nadnercza wraz z nerką.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of angiofibromyolipoma of the kidney imitating a clinical image of adrenal tumor infiltrating kidney parenchyma, which resulting of removal of the adrenal gland with the kidney.


  10/11

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia sutka męskiego.
  Tytuł angielski: Sonography of the male breast.
  Autorzy: Białek Ewa J., Nita Jacek, Jakubowski Wiesław, Serafin-Król Małgorzata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.77-81, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano prawidową anatomię ultrasonograficzną sutka męskiego oraz przedstawiono obrazy ultrasonograficzne spotykane w róznych chorobach tego gruczołu.

  Streszczenie angielskie: In this paper sonographic anatomy of the male breast and ultrasound features of different pathologies of this gland are presented.


  11/11

  Tytuł oryginału: Kornel Gibiński : lekarz, uczony, humanista
  Opracowanie edytorskie: Pierzchała Władysław (przedm.), Białek Teresa (red.), Pawłowska Ewa (red.).
  Śląska Akademia Medyczna Biblioteka Główna w Katowicach - Katowice, ŚAM 2002 s.177, [2] s., [21] s. tabl. : il., 177, [2] s., [21] s. tabl. : il., 20 cm.
  Seria: Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska 5
  Sygnatura GBL: 736,403

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gibiński Kornel 1915-


 • stosując format: