Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: N-acetyltransferase 2 polymorphism in sporadic Parkinson's disease in a Polish population.
Autorzy: Białecka Monika, Gawrońska-Szklarz Barbara, Droździk Marek, Honczarenko Krystyna, Stankiewicz Jan
Źródło: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2002: 57 (12) s.857-862, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 312,148

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: A genetic background of Parkinson's disease has been suggested, including genes implicated in xenobiotic metabolism. So far, many candidate genes responsible for the occurrence of the disease have been enumerated. This study was carried out to determine the presence of N-acetyltransferase 2 polymorphism in Parkinson's disease patients in a Polish population. Methods: Fifty-four patients with diagnosed sporadic Parkinson's disease and 81 healthy individuals were enrolled into the study. The N-acetyltransferase 2 alleles (*4, *5, *6 and *7) were identified using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism methods with DNA extracted from peripheral blood. Results: A preponderance of slow acetylators in patients with Parkinson's disease was demonstrated. Among 54 subjects with parkinsonism, 64.8 p.c. were homozygous for two mutated alleles responsible for the slow-acetylator phenotype. In the control group, a predominance of fast acetylators was noted. Subjects homozygous and heterozygous with genotypes determining fast acetylation constituting 53 p.c. of subjects, whereas 47 p.c. were slow acetylators. Comparison of the two groups of the study, i.e. Parkinson's disease and healthy individuals, revealed a statistically significant predominance of slow acetylators in Parkinson's disease patients (P 0.05). The risk of Parkinson's disease development was more than two times greater in slow acetylators than healthy subjects. The frequency of point mutations was similar both in patients with Parkinson's disease and the healthy cotrols. Conclusion: Slow-acetylation genotype may be an important factor of individual susceptibility to Parkinson's disease.


  2/6

  Tytuł oryginału: Determination of active substances in antiallergic and antiphlogistic multicomponent preparations by high performance liquid chromatography (HPLC).
  Autorzy: Białecka Wanda, Kulik Anna, Kaniewska Teresa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.9-14, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was elaboration of an HPLC method enabling the identification and deterrmination of the content of selected compounds occurring in multicomponent preparations applied in allergic and non-allergic diseases of upper respiratory tracts. These compounds include: buzepide methyl iodide, clocinizine dihydrochloride, phenylpropanolamine hydrochloride, pseudophedrine sulfate and dexbrompheniramine maleate. The elaborated HPLC method shows that a good separation of the mentioned compounds is feasible. The regression analysis has demonstrated lineary of the method in concentration range suitable for the intended experiments. The determination of the compounds in pharmaceutical preparation and the statistical evaluation of the results indicate that both selectivity and precision of the method are good.


  3/6

  Tytuł oryginału: Rola polimorfizmu genów katecholo-O-metylotransferazy (COMT), monoaminooksydazy typu B (MAOB) oraz cytochromu P450 2D6 (CYP2D6) i N-acetylotransferazy (NAT2) w patogenezie choroby Parkinsona.
  Tytuł angielski: Role of gene polymorphism of catechol-O-metyltransferaze (COMT), monoamine oxidase B (MAO B), cytochrome P450CYP2D6 (CYP2D6), and N-acetyltransferase 2 (NAT2) in pathogenesis of Parkinson's disease.
  Autorzy: Białecka Monika, Droździk Marek, Podraza Hanna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.113-121, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współczesne badania medyczne charakteryzuje poszukiwanie molekularnego podłoża chorób. W ostatnich latach pojawia się coraz większa liczba doniesień sugerujących podłoże genetyczne chorób ośrodkowego układu nerwowego, wśród nich choroby Parkinsona. Poszukując nowych czynników mogących prowadzić do zwyrodnienia neuronów dopaminergicznych zainteresowano się rolą enzymów katabolizujących różnego rodzaju ksenobiotyki (cytochrom P4502D6, N-acetylotransferaza NAT2) oraz aminy katecholowe (katecholo-O-metylotransferaza - COMT, monoaminooksydaza typu B - MAO B). Polimorfizm genów kodujących izotypy enzymów o różnej aktywności biologicznej ma wpływ na predyspozycję do zachorowania na chorobę Parkinsona, szybkość progresji oraz skuteczność jej farmakoterapii.

  Streszczenie angielskie: Factors underlying pathogenesis of diseases are currently being searched. In recent years in creasing number of reports on genetic background of central nervous system diseases have appeared. In the search of factors that can precipitate degeneartion of dopaminergic neurons the role of enzymes catabolising xenobiotics (CYP2D6, NAT2) and enzymes metabolising catecholamines (COMT, MAO B) had been postulated. Polimorphism of genes coding for isotypes characterised by different biological activity could be responsible for the propensity for Parkinson's disease progression and efficacy of pharmacotherapy of the disease.


  4/6

  Tytuł oryginału: Porównanie polimorfizmu N-acetylacji (NAT2) u dzieci i u osób po 65 roku życia.
  Tytuł angielski: The N-acetylation NAT2 polymorphism in children and subjects over 65 years old.
  Autorzy: Pawlik Andrzej, Mokrzycka Małgorzata, Dąbrowska-Żamojcin Ewa, Górnik Wanda, Białecka Monika
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.126-130, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano wpływ polimorfizmu NAT2 na długość życia. Badanie przeprowadzono w grupie 82 osób po 65 roku życia (65-92 lata) oraz u 123 dzieci w wieku (2-17 lat), u których przy użyciu metody PCR-RFLP oceniano częstość występowania zmutowanych alleli genu NAT2 (NAT2*, NAt2*6, NAT2*7). Nie znaleziono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania szybkich i wolnych acetylatorów w badanych grupach. Wykazano, że polimorfizm NAT2 nie ma wpływu na długość życia.


  5/6

  Tytuł oryginału: Czy możliwe jest skuteczne leczenie farmakologiczne urazów czaszkowo-mózgowych?
  Tytuł angielski: Is the effective pharmacotherapy of traumatic brain injury possible?
  Autorzy: Białecka Monika, Myśliwiec Katarzyna, Szewczyk Małgorzata
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.31-36, il., bibliogr. 32., sum.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat leczenia zachowawczego urazów czaszkowo-mózgowych u ludzi. Większość wyników badań pochodzi z doświadczeń prowadzonych na modelu zwierzęcym. Fakt ten nie pozwala na jednoznaczną ocenę przydatności badanych leków w terapii czaszkowo-mózgowych u ludzi.

  Streszczenie angielskie: The article includs the recent thoights on non-invasiv methods of treatment in patients with traumatic brain injury. Most results of research derive from the experiments on the animal model. This fact does not allow to evaluate the effects of pharmacotherapy in patients with traumatic brain injury clearly.


  6/6

  Tytuł oryginału: Rola badań cytogenetycznych w rozpoznawaniu zespołu Nijmegen : praca doktorska
  Autorzy: Białecka Magdalena Joanna, Krajewska-Walasek Małgorzata (promot.).; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Zakład Genetyki Medycznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 153 k., [64] s. : il., tab., bibliogr. k. 105-120, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20935

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: