Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIAŁACZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w leczeniu chorób rogówki.
Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation in the management of corneal diseases.
Autorzy: Białaczewski Andrzej, Sempińska-Szewczyk Joanna, Bednarski Przemysław
Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.42-45, bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: In this paper authors present current opinions about the possibility of amniotic membrane transplantation (AMT) for severe corneal diseases treatment. We describe background and the pioneers, unique characteristic of amniotic membrane, indications for AMT, amniotic graft preparation and preservation AMT technique. The AMT can be helpfull in the traetment of corneal diseases in which all other conventional mangement has failed.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w wybranych chorobach rogówki - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Transplantation amniotic membrane in selected corneal diseases - own experience.
  Autorzy: Sempińska-Szewczyk Joanna, Białaczewski Andrzej, Bednarski Przemysław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.46-48, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine the effect of amniotic membrane transplantation in severe corneal diseases. Material and methods. 11 patients underwent amniotic membrane transplantation with severe corneal diseases. The amniotic membrane was placed on the surface of the corneal with epithelial side up. Amniotic membrane was prepared in the International Eye Bank of Lublin from human placenta after elective caesarean section according to the standard protocol. After surgery, a bandage contact lens was applied. All cases were treated with antibiotioc eye-drops and topical corticosteroids. In the dry eye cases, arfificial tears or autologous serum drops were instilled. Results: The persistent corneal epithelial defects was healed after the amniotic membrane transplantation in 2-3 weeks after surgery. Improvement of visual function and condition of cornea after therapy was observed in about 80 p.c. Conclusions: The amniotic membrane transplantation can be helpful in the treatment of persistent corneal epithelial defects and sterile ulceration in which all other conventional management has failed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Usunięcie podwichniętej soczewki ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej mocowanej do twardówki oraz jednoczesna sklerektomia głęboka z implantem i przeszczepem błony owodniowej na rogówkę w oku po ciężkim tępym urazie.
  Tytuł angielski: Subluxated lens removal with PC IOL transscleral fixation and simultaneous deep sclerectomy ab externo with implant and amniotic membrane transplantation in the management of severe blunt trauma.
  Autorzy: Sempińska-Szewczyk Joanna, Białaczewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.49-52, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this paper we present a case of 48-year old man M. M. with severe blunt trauma of his right eye made by car boot rubber. In a patient was found haemorrhage into the anterior chamber and to the vitreous, paralysis of the pupillary sphincter, corneal epithelial defect covering half of its surface, subluxation of the lens, traumatic oedema of the retina and rupture of the choroids with subretinal haemorrhage. On examination visual acuity was RE, hand motions. Patient underwent operation of subluxated lens with pars plana virectomy, and scleral fixation posterior chamber IOL implantation. Two weeks after the operation intraocular pressure (IOP) attained higher level but we managed to lower it by using anti glaucoma medicines applying topically. After eight weeks patient was again taken to hospital because despite of local and general treatment (IOP) did not normalize and also from several weeks there appeared big, unhealed corneal defect. Patient underwent simultaneously deep sclerectomy with implant and amniotic membrane transplantation on the surface of the cornea with epithelial side up. After the operation IOP normalized and after 2-3 weeks transplanted amniotic membrane became more transparent and the epithelial defect healed. Visual acuity was 5/16. Good anatomical and functional result achieved in the described case point to the suitability of applied operative method.

  stosując format: