Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIŃKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza
Autorzy: Bińkowska Małgorzata, Ciszek-Doniec Violetta, Dębski Romuald, Kłoś Jadwiga, Kos-Kudła Beata, Rechberger Tomasz, Skałba Piotr, Staszewicz Paweł, Witek Andrzej
Opracowanie edytorskie: Skałba Piotr (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 346 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,270

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Dwu- i trójwymiarowa echokardiograficzna ocena serca trójprzedsionkowego.
  Tytuł angielski: Two and three dimensional echocardigraphic evaluation of cor triatriatum.
  Autorzy: Jeżewski Tomasz, Bińkowska Anna, Stefanowska Jolanta, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.577-581, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Mężczyzna w wieku 62 lat, wcześniej nieleczony z powodu chorób układu krążenia zgłosił się do szpitala z powodu uczucia kołatania serca, ucisku w okolicy mostka, wzmożonej męczliwości, występujących od kilku dni. W zapisie EKG stwierdzono migotanie przedsionków. W chwili przyjęcia pacjenta zakwalifikowano do III klasy czynnościowej według NYHA. Podobne dolegliwości oraz krótkotrwałe incydenty kolatania serca pojawiały się sporadycznie od 5 lat. W wykonanym przed planową próbą umiarowienia przezklatkowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono poszerzenie lewego przedsionka serca, niedomykalność zastawki mitralnej (++/+++) ora zbłoniastą przegrodę w świetle lewego przedsionka, odpowiadającą morfologii serca trójprzedsionkowego lewego. Średnicę otworu w błonie oceniono na 19 mm oraz zarejestrowano laminarny przepływ przez otwór z prędkością do 0,65 m/s. Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne wykluczyło obecność skrzeplin w uszku lewego przedsionka oraz pozwoliło na dokładniejsze zobrazowanie membrany, która nie ograniczała w istotny sposób napływu krwi do dystalnej części lewego przedsionka. Zarejestreowany w trakcie badania przezprzełykowego echokardiogram trójwymiarowy pozwolił na rekonstrukcję przestrzenną obrazu membrany, w której pole otworu umożliwiającego przepływ krwi oceniono na 5,4 cmý. Nazajutrz dokonano skutecznej kardiowersji elektrycznej. Podczas 6-miesięcznej obserwacji u pacjenta utrzymywał się rytm zatokowy.

  Streszczenie angielskie: 62-year old man without previous cardiac history was admitted to hospital because of palpitations, gripping retrosternal pain and loss of exercise capacity lasting several days before admission. Similar symptoms, but of less intensity occurred several times during the last 5 years. Admission 12-lead ECG revealed atrial fibrillation. Transthoracic echocardiography performed before planned cardioversion showed the dilatation of the left atrium, mitral valve insufficiency (++/+++) and fibro-muscular membrane in the lumen of left atrium characteristic for the morphology of cor triatriatum sinister. The orifice between proximal and distal part of the left atrium was measured to have 19 mm in diameter, and the peak velocity of laminar flow through the orifice was 0.65 m/s. Transeosophageal echocardiography (TEE) excluded the presence of thrombi in the left atrial appendage. Three dimensional echocardiogram obtained during TEE examination enabled three dimensional reconstruction of the membrane. The area of the orifice counted from three dimensional image was estimated to have 5.4 cmý. Successful electric cardioversion was performed on the next day after examination. During 6 months follow-up paitent remains in sinus rhythm.

  stosując format: