Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BESTRY
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Organizujące się zapalenie płuc - problem diagnostyczny i leczniczy.
Tytuł angielski: Organizing pneumonia - diagnostic and therapeutic problem.
Autorzy: Nowiński Adam, Burakowska Barbara, Bestry Iwona, Langfort Renata, Górecka Dorota
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.305-311, [2] s. tabl., il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Organizing pneumonia (OP) is a well histopatologically defined disease, which can be induced by many factors - infections, drugs, connective tissue diseases etc. In many cases a rapidly progressive course is observed with clinical picture of pneumonia. We report a case of organizing pneumonia with an acute onset and rapid deterioration in 58-year-old women. After unsuccessful treatment with antibiotics, prompt biopsy of the lung (videothoracoscopy) helped to establish the diagnosis. A rapid improvement after corticoid therapy was observed. Low dose corticoid treatment is continued. Patients remains well 20 months after onset of symptoms.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena węzłów chłonnych śródpiersia w przebiegu chorób płuc z zastosowaniem dynamicznych badań metodą rezonansu magnetycznego po podaniu preparatów kontrastowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of mediastinal lymph nodes in the course of lung diseases in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Dobkowski Piotr, Bestry Iwona, Wiatr Elżbieta, Remiszewski Paweł, Zych Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.477-480, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba różnicowania przyczyn powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia i/lub wnęk płucnych w oparciu o charakterystykę wzmocnienia sygnału MR po podaniu parametrycznych preparatów kontrastowych. Zbadano 109 chorych: 63 chorych na raka płuca względne wzmocnienie sygnału po podaniu Gd-DTPA w typowej (0,1 mmol/kg) dawce. Nie stwierdzono uchwytnej, istotnej statystycznie różnicy między badanymi grupami chorych. W konkluzji należy stwierdzić, że różnicowanie przyczyn powiększenia węzłów chłonnych nie jest możliwe przy zastosowaniu opisanej techniki badania dynamicznego.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to evaluate the ability of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance to provide differentiation between malignant and benign mediastinal or hilar lymph nodes. The group of 109 patients were examined, with lung carcinoma (63 patients) and sarcoidosis (46 patients) relative signal intensity increase after administration of Gd-DTPA in standard dose (0,1 mmol/kg) was measured four times (20 s - 3 min after injection). There was no significant difference between all groups. In conclusion, differentiation between types of enlarged lymph could not be achieved using the dscribed protocol.

  stosując format: