Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BERNAT
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: The immunophenotypic and immunogenotypic B-cell differentiation arrest in bone marrow of RAG-deficient SCID patients corresponds to residual recombination activities of mutated RAG proteins.
Autorzy: Noordzij Jeroen G., Bruin-Versteeg Sandra de, Verkaik Nicole S., Vossen Jaak M. J. J., Groot Ronald de, Bernatowska Ewa, Langerak Anton W., Gent Dik C. van, Dongen Jacques J. M. van
Źródło: Blood 2002: 100 (6) s.2145-2152, il., tab., bibliogr. 45 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The protein products of the recombination activating genes (RAG1 and RAG2) initiate the formation of immunoglobulin (lg) and T-cell receptors, whichare essential for B- and t-cell development, respectively. Mutations in the RAG genes result in severe combined immunodeficiency disease (SCID), generally characterized by the absence of mature B and T lymphocytes, but presence of natural killer (NK) cells. Biochemically, mutations in the RAG genes result either in nonfunctional proteins or in proteins with partial recombination activity. The mutated RAG genes of 9 patients from 7 families were analyzed for their recombination activity using extrachromosomal recombination substrates, rearrangment of endogenous Ig loci in RAG gene-transfected nonlymphoid cells, or the presence of Ig gene rearrangements in bone marrow (BM). Recombination activity was virtually absent in all 6 patients with mutations in the RAG core domains, but partial activity was present in the other 3 RAG-deficient patients, 2 of them having Omenn syndrome with oligocional T lymphocytes. Using 4-color flow cytometry, we could define the exact stage at which B-cell differentiation was arrested in the BM of 5 RAG-deficient SCID patients. In 4 of 5 patients, the absence of recombination activity was associated with a complete B-cell differentiation arrest at the transition from cytoplasmic (Cy) Igć- pre -B-I cells to Cylgć+ pre -B-II cells. However, the fifth patient showed low frequencies of precursor B cells with Cylgć and surface membrane IgM...


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian zapalnych w pępowinie na stan zdrowia noworodka.
  Tytuł angielski: Influence of inflammatory lesions in umbilical cord on neonatal status.
  Autorzy: Bernatowicz-Łojko Urszula, Hermanowska Jolanta, Jezierska Anna, Jackowski Piotr, Łojko Mariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.168-171, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy występowaniem zmian zapalnych w sznurze pępowinowym, a stanem nowroodka w pierwszych dniach po porodzie. Oceną objęto noworodki i pępowiny z 443 kolejnych porodów odbywających się w 1995 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Nacieki zapaleń wykryto w pępowinach 15,9 proc. noworodków donoszonych, częściej w przypadku porodów pochwowych (17 proc.), niż zakończonych cięciem cesarskim (10,4 proc.). Stwierdzono częstsze występowanie stanu zapalnego w sznurze pępowinowym wcześniaków (23 proc.), noworodków z hypotrofią wewnątrzmaciczną (42,1 proc.), noworodków z laboratoryjnymi wykładnikami zakżenia bez objawów klinicznych (38 proc.). Również odpływanie płynu owodniowego ponad 24 godziny, obecność smółki w płynie owodniowym wiązały się z częstszym występownaiem procesu zapalengo w pępowinie.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the relationships between the presence of inflammatory lesions in umbilical cord and the state of the newborn in first few days after delivery. The analysis includes newborns and umbilical cords from 443 deliveries performed between September and November 1995 in District Hospital in Toruń. Inflammatory lesions were found in 15,9 p.c. umbilical cords of term infant, more frequently in vaginal (17 p.c.), than abdominal deliveries (10,4 p.c.). Percentage of the changes found in umbilical cords was higher in premature infant (23 p.c.), children with intra-uterine growth retardation (IUGR) (42,1 p.c.) and in newborns with asymptomatic infection only with abnormality in laboratory investigations. In our study preterm rupture of the membranes and intrauterine meconium exposure was in the relationship with occurrence of inflammatory lesions in umbilicall cords.


  3/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Zespół hiper-IgE u 6-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in a 6-year-old-girl - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Autorzy: Kycler Z., Bręborowicz A., Bernatowska E., Alkiewicz J.
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (1) s.13-21, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dziewczynkę z przewlekłym zapaleniem skóry, nawracającymi ropniami skóry i tkanki podskórnej, nawracającymi zapaleniami dróg oddechowych i wysokim stężeniem IgE w surowicy. Na podstawie objawów klinicznych i wyników badań dodatkowych ustalono rozpoznanie zespołu hiper-IgE, należącego do grupy pierwotnych niedoborów odporności.

  Streszczenie angielskie: The girl with chronic dermatitis, recurrent skin and subcutaneous tissue abscesses, recurrent respiratory tract infections and high serum IgE level is presented. The diagnosis of hyper-IgE syndrome belonging to the group of primary immunodeficiences was established on the basis of clinical symptoms and results of laboratory findings.


  5/9

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna niedoborów immunoglobulin.
  Tytuł angielski: Laboratory diagnostics of immunoglobulin deficiences.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna, Michałkiewicz Jacek, Bernatowska Ewa
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.13-21, tab., bibliogr. [17] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review deals with the diagnostics of immunoglobulin defects. The development of methods used to detect and quantitate concentrations of immunoglobulins and their subclasses was shortly discussed; following by the role of antibodies in the host defence. Seven out of the ten main immunodeficiences with the prevalence of antibody defects were then delineated. The diagnostics of humoral immunodeficiences was illustrated by the example of three boys with hypogammaglobulinemia and three children with common variable immunodeficiency. Percentages of B lymphocytes varied, independent with the very decreased concentrations of immunoglobulin. Concentrations of IgG, IgA, IgM, IgE and IgG subclasses in healthy children of ages from birth to 16 years, were presented in the tables.


  6/9

  Tytuł oryginału: Preparaty gammaglobulin stosowane w leczeniu substytucyjnym wrodzonych niedoborów odporności humoralnej.
  Tytuł angielski: Substitution therapy with gammaglobulin preparation in patients with primary humoral immunodeficiency.
  Autorzy: Bernatowska Ewa
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.23-31, tab., bibliogr. [22] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the review safety and efficacy of substitution therapy in patients with predominant antibodies immunodeficiencies were presented. Differences between intravenous gammaglobulin preparation has been performed.


  7/9

  Tytuł oryginału: Funkcjonowanie emocjonalne a wiedza o chorobie dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Emotional functioning and children's level of knowledge about asthma.
  Autorzy: Trojanowska Alina, Bernat Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.192-194, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wiedzy o chorobie i funkcjoowania emocjonalnego dzieci chorych na astmę oskrzelową. Badaniami objęto 30 dzieci chorych na astmę leczonych w DSK w Lublinie. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz PAQLQ, test wiadomości i analizę dokumentacji medycznej. Analiza materiału badawczego pozwoliła określić poziom wiedzy, deficyty w zakresie określonych treści i umiejętności oraz funkcjonowanie emocjonalne dzieci chorych na astmę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the children's level of konwledge about asthma and emotional functioning among asthmatic children. The study was carried out among 30 children with bronchial astma, treated at Children University Teaching Hospital in Lublin. Questionnaires PAQLQ, information test and medical documentation analysis were used as tools. The analysis of the material collected allowed us to determine the level of knowledge, deficits in certain areas and emotional functioning children suffering from asthma.


  8/9

  Tytuł oryginału: Intravenous immunoglobulin in clinical practice.
  Autorzy: Bernatowska Ewa, Hooper John, Jastrzębska-Piotrowska Janina
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.169-175, tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Although initially used for immunodeficiency disorders, intravenous immunoglobulin (IVIG) has been utilized as a prophylactic and therapeutic agent in a variety of other clinical conditions. The rapid growth in IVIG use is the result of improvements in IVIG preparations and reports of benefits in a number of unexpected clinical applications. IVIG has been used in such diverse diseases as primary immunodeficiencies, periatric AIDS, low birth weight infants, bone marrow transplantation, chronic lymphocytic leukemia, idiopathic thrombocytopenic purpura. Kawasaki syndrome and demylinating polyneuropathies. However, omportant questions about doses and mechanisms still remain. This review describes clinical applications of IVIG that are clearly indicated and approved by national regulatory agencies. Other clinical applications supported by convincing clinical trials are also described.


  9/9

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne.
  Autorzy: Bernatowska Ewa
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (9) s.18, 20-31, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szczepienia ochronne są w chwili obecnej przedmiotem działań nie tylko wąskiej grupy specjalistów z poszczególnych dyscyplin medycznych, lecz coraz częściej lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych, którzy sprawują opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi w miejscu zamieszkania. Realizacja szczepień ochronnych u dzieci i osób dorosłych wymaga od lekarza wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze szczepień żywymi szczepionkami oraz właściwej oceny przydatności szczepionek inaktywowanych w poszczególnych stanach chorobowych. Wykonawstwo szczepień zależeć będzie od rodzaju choroby, sytuacji epidemiologicznej oraz od stanu klinicznego pacjenta.

  stosując format: