Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BERKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przyżyciowe rozpoznanie stwardnienia koncentrycznego Balo na podstawie badania jądrowego rezonansu magnetycznego. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Antemortem diagnosis of Balo's concentric sclerosis based on MRI. Case report.
Autorzy: Berkowicz Tomasz, Mochecka Alina, Zaleski Krzysztof, Selmaj Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Kulczycki Jerzy (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.565-571, il., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie koncentryczne Balo jest rzadką odmianą stwardnienia rozsianego. Choroba charakteryzuje się w badaniu patologicznym obecnością naprzemiennych pierścieni demielinizacji i zachowanej mieliny. Ostatnio obecność ognisk chorobowych charakterystycznych dla stwardnienia koncentrycznego Balo opisano w badaniu MRI. Prezentujemy przypadek stwardnienia koncentrycznego Balo, w którym, na obrazach MRI widoczne są typowe pierścienie demielinizacji.

  Streszczenie angielskie: Balo's concentric sclerosis is a rare variant of multiple sclerosis. It is pathologically characterized by alternating rings of demyelination and spared myelin. Recently, MRI was applied to demonstrate characteristic patterns in this disease. We report a case of Balo's concentric sclerosis diagnosed by the typical MRI findings of concentric rings of demyelination.

  stosując format: