Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEDNER
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zależność efektywności skryningu cytologicznego raka szyjki macicy od badania kobiet w odpowiedniej grupie wiekowej i od jakości rozmazu.
Tytuł angielski: The relationship between effectiveness of cervical cancer screening and targeted age groups and quality of smears.
Autorzy: Chosia Maria, Bedner Elżbieta, Domagała Wenancjusz
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.36-38, 40-42, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z danych epidemiologicznych w Polsce wynika, że wskaźnik umieralności z powodu raka szyjki macicy, jak również wskaźnik zachorowalności, utrzymują się na wysokim poziomie przy dużej liczbie wykonywanych badań cytologicznych. Celem pracy jest analiza przyczyn, które mogą mieć wpływ na brak efektywności skryningu cytologicznego w Polsce, poprzez porównanie wyników aktywnych populacyjnych badań przesiewowych w powiecie białogardzkim (grupa skryningu aktywnego - GSA) z wynikami uzyskanymi od kobiet, które nie były aktywnie zaproszone na badania cytologiczne, a miały je wykonać przy okazji badania ginekologicznego (grupa skryningu nieaktywnego - GSN). Programem skryningowym w GSA objęto łącznie 11590 kobiet, spośród których zgłosiły się na badanie 4863, co stanowi 42 proc. badanej populacji. W GSN zbadano 71444 kobiety z województwa zachodniopomorskiego. W przedziale wiekowym 41-60 lat i 30-40 lat lepszą zgłaszalność uzyskano w GSA inż GSN (odpowiednio 52,5 proc. vs 43,3 proc. i 23,7 proc. vs 17,8 proc.). W następstwie zmiany patologiczne wykryto u 1,03 proc. kobiet w GSA i tylko u 0,58 proc. w GSN. W obydwu grupach stwierdzono wysoki odsetek występowania neoplazji wewnątrznabłonkowej (CINI/SIL-lg) i infekcji HPV u kobiet poniżej 30. roku życia. Stwierdzono ponadto zależność wykrywalności zmian patologicznych od jakości rozmazów. W grupie rozmazów odpowiednich do oceny (A I wg systemu Bethesda) wykrywalność wynosila 1,13 proc., zaś w grupie rozmazów niezupełnie odpowiednich do oceny (A II wg systemu Bethesda) - jedynie 0,80 proc...

  Streszczenie angielskie: Epidemiologic data indicate that the incidence and mortality rates for cancer of the uterine cervix in poland remain high despite large number of cytologic smears taken and examined every year. The purpose of this work is to analyse factors which may be responsible for ineffectiveness of cervical cancer screening in Poland by comparison of results of active cytologic screening program in Białogard region (group of active screening - GAS) with results in another group of women who have not been invited for cytologic examination but have been taken the Pap test


  2/7

  Tytuł oryginału: Leczenie powikłań niedrożności błony dziewiczej.
  Tytuł angielski: Treatment of complications of imperforate hymen.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.16-18, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przebieg leczenia 18-letniej pacjentki z wadą narządów płciowych pod postacią niedrożności błony dziewiczej. Wada była rozpoznana i leczona w 14. roku życia. Trzy lata po zakończeniu leczenia rozpoznano rozległą endometiorzę miednicy mniejszej z dużą torbielą czekoladową lewego jajnika, przebiegającą z wysokimi stężeniami antygenu CA-125 - powyżej 6000 U/ml. Po leczeniu operacyjnym przeciwzapalny, resorbcyjnym i antygonadotropowym uzyskano pełną remisję choroby i normalizację stężeń antygenu CA-125. W rok po leczeniu pacjentka zaszła w ciążę.

  Streszczenie angielskie: Authors presented course of treatment at eighteen-year-old patient with imperforate hymen. This defect was diagnosed and treated in 14 year of life. Three years later we diagnosed an extensive endometriosis of small pelvis with big chocolate cyst of left ovary and high concentration of serum CA-125 6000 U/ml. After surgical, antiphologistic and antigonadotropin treatment, complete remission of disease and normalisation of serum CA-125 were observed. One year after treatment patient was in pregnancy.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy - leczenie etapowe.
  Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix - stages of treatment.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.22-24, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób i wyniki leczenia wrodzonego braku szyjki macicy i pochwy przy współistniejącej prawidłowej macicy z czynnym endometrium. Podkreślono, że oszczędzająca narząd płciowy operacja powinna być przeprowadzonoa w kilku etapach. W pierwszym etapie wytwarza się czynnościową pochwę pod kontrolą laparoskopową. W drugim etapie (protezowanie pochwy) blokuje się czasowo czynność osi podwzgó zowo-przysadkowo-jajnikowej, a tym samym miesiączkowanie do jajowodów i jamy otrzewnowej. Do tego celu wykorzystuje się analogi gonadoliberyny. Wytwarzanie kanału szyjki macicy i połączenie macicy z pochwą przeprowadza się w trzecim etapie leczenia po uzyskaniu zadowalającego stanu wytworzonej pochwy. Autorzy wyrażają pogląd, że można przywrócić funkcję anatomiczną, fizjologiczną i seksualną narządów płciowych oraz stworzyć szansę na płodność w przyszłości.

  Streszczenie angielskie: Two cases of vaginal agenesis with normal functioning of endometrium with cervix agenesis, were presented. Several stages of treatment were presented. In the first stage on artificial vagina was formed with the help of laparoscopy. The second stage was stopping menstruation into abdominal cavity using GnRH analogue agonists. Joining of the uterus and the new vagina was carried out during the third stage. The following functions were achieved: anatomical, physiological and sexual. The future pregnancy may seem possible too.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wady szyjki macicy jako problem leczniczy u dziewcząt w okresie pokwitania.
  Tytuł angielski: Malformations of uterine cervix as therapeutic problem at pubescence girls.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.26-28, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3 przypadki wrodzonej niedrożności kanału szyjki macicy u dziewcząt z wykształconą prawidłową pochwą. W 2 przypadkach wada ta towarzyszyła złożoenj wadzie macicy i szyjki, w 1 niedrożność kanału dotyczyła pojedynczej szyjki macicy. Autorzy zwrócili uwagę na konieczność indywidualizacji leczenia, właściwy wybór operacji korekcyjnej, wynikający z konfiguracji wady oraz dobór właściwych technik operacyjnych i sposobów protezowania sztucznie wytworzonego kanału.

  Streszczenie angielskie: Authors presents three cases of congenital occlusion of cervical canal at girls with normal developed vagina. In two cases this malformation was connected with complex defect of uterus. Authors turn attention on necessity of individualisation of treatment and right selection of technique from configuration of abnormality.


  5/7

  Tytuł oryginału: Zespół wad narządów moczowo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 18-letniej pacjentki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Complicated defect of genitourinary system and bottom section of alimentary tract at eighteen-year-old patient - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Bedner R., Malecha J., Uzar A., Rzepka-Górska I.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.40-42, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przebieg leczenia 18-letniej pacjentki ze złożoną wadą narządów moczowyo-płciowych i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwracając uwagę na jego wieloetapowy przebieg i towarzyszące trudności diagnostyczne.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting course of treatment at eighteen-year old patient with complicated defecat of genitourinary system and bottom section of alimentary tract, turning attention on diagnostic difficulties and multophasic of treatment.


  6/7

  Tytuł oryginału: Histeroskopia diagnostyczna po przebytym zabiegu wyłyżeczkowania macicy u kobiet z krwawieniami okresu okołomenopauzalnego.
  Tytuł angielski: Diagnostic hysteroscopy after D&C in women with perimenopausal bleeding.
  Autorzy: Bedner Ryszard, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.577-582, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 74 pacjentek wykonano histeroskopię diagnostyczną materiału do oceny histologicznej. W ciągu 1 roku poprzedzającego obecne badanie wyłyżeczkowania macicy nie ujawniło zmian patologicznych u tych chorych. Obecnie przy zastosowaniu histeroskopii wykryto 29 przypadków polipów endometrium, 14 mięśniaków pośluzówkowych, 2 przypadki rozrostu i 2 raka błony śluzowej trzonu macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: comparative estimation of D&C and hysteroscopy as a method of receiving material to histological estimation in perimenopausal women. Materials and methods: In 74 women (age 46-70) during the last year before this study. D&C was performed. There were neither material nor pathologic changes in hystological estimation. Now we made hysteroscopy and again took the material to histological research. Results: 29 endometrial polyps, 14 submucosus myomas, 2 endometrial hyperplasias and 2 endometrial cancers were detected. Conclusions: 1. Hysteroscopy with direct biopsy has superiority over curettage in detecting all types of intrauterine pathology, in particular focal changes. 2. Hysteroscopy should determine a method of choice for women with recurrent bleendings from the uterus, which pathological changes were not detected with curettage.


  7/7

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia dopochwowa w diagnostyce zmian patologicznych endometrium i jamy macicy u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Transvaginal ultrasonography in diagnosis of endondometrial and uterine cavity changes et perimenopausal women.
  Autorzy: Bedner Ryszard, Rzepka-Górska Izabela
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.985-990, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U 242 kobiet w wieku 45-86 lat z nieprwaidłowymi krwawieniami z macicy lub nieprwaidłowym obrazem ultrasonograficznym endometrium przeanalizowano współistnienie nieprawidłowych cech tego obrazu z obecnością patologii wewnątrzmacicznej. Połączenie ultrasonograficznego pomiaru grubości z oceną innych nieprwaidłowych cech obrazu endometrium poprawia wykrywalność wszystkich typów patologii wewnątrzmacicznej.

  Streszczenie angielskie: Design: The purpose of the study was to estimate the diagnostic value of ultrasonic endometrium thickness measurement and estimation of ultrasonic endometrium qualitative features in detecting pathological changes in women in perimenopausal period. Materials and Methods: The group of the patients consist of 242 patietns in age 45-86 years, with abnormal uterine bleeding or incorrect ultrasonografic image of endometrium. In all cases transvaginal ultrasonography (TVS) and hysteroscopy were performed. Results: The average thickness of endometrium in carcinoma (CA), hyperplasia (H) and polyps (P) group (properly 8,96 and 6,09 and 5,02 mm) showed essential differences in comparison with a group without changes in endometrium (3,38 mm). In group CA and H the greatest cumulation of abnormal features of ultrasonic image was ascertained. Conclusions: Ultrasonic measurement of endometrial thickness is a sensitivie index in detecting cancer and patholgocial endometrial hyperplasia. The combination measurement of endometrial thickness and estimation of qualitative features of endometrial and uterine cavity TVS image improves results of detecting all of types of intrauterine pathology.

  stosując format: