Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEDNARSKA-CHABOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czyności śródbłonka.
Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 1: The role of the endothelium in maintaining the haematological and circulatory balance.
Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Rychlik-Golema Wiesława, Adamiec Joanna
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.322-327, il., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych z piśmiennictwa dokonano analizy wpływu śródbłonka naczyniowego na utrzymanie równowagi hematologicznej i krążeniowej w ustroju. Zwrócono szczególną uwagę na jego aktywną rolę metaboliczną i wydzielniczą w tym procesie.

  Streszczenie angielskie: Based on literary data we carried out the analysis of the influence vascular endothelium on maintaining the haematological and circulatory balance in the organism. Particular attention was paid on its active metabolic and secretory role in this process.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czynności śródbłonka.
  Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 2: The role of the selectines in the damage of the vascular endothelium.
  Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Pawlikowski Adam, Adamiec Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.329-332, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat dostarczyły licznych dowodów przemawiających za zapalnym i immunologicznym charakterem miażdżycy. We wczesnych etapach przylegania krwinek białych oraz płytek krwi do ściany naczynia krwionośnego, a także w zachodzących interakcjach międzykomórkowych, prowadzących do tworzenia blaszki miażdżycowej zasadniczą rolę odgrywają cząsteczki adhezyjne z rodziny selektyn. Ich ekspresja, w tym głównie selektyn L, P i E na powierzchni śródbłonka i mięśni gładkich naczyń ulega wyraźnej intensyfikacji pod wpływem niedotlenienia. Uruchomiona kaskada zmian molekularnych z udziałem selektyn nieuchronnie prowadzi do rozwoju zmian miażdżycowych. Przytwierdzone do śródbłonka neutrofile i limfocyty wykazują zdolność do jego uszkodzenia zarówno w wyniku bezpośredniego oddziaływania [uwalnianie wolnych rodników tlenowych, enzymów, substancji cytotoksycznych], jak i działania pośredniego [wydzielanie cytokin zmieniających biologiczne właściwości endotelium - tzw. aktywacja śródbłonkowa]. W pracy zwrócono także uwagę na rolę cukrzycy i nadciśnienia tętniczego w intensyfikacji tych procesów.

  Streszczenie angielskie: Studies in the recent years have provided numerous evidence of the inflammatory and immunological character of atherosclerosis. In the early stages of the adhesion of leucocytes and platelets to the blood vessel wall, and also in occurring intercellular interactions leading to creating the atherosclerotic lamina, the adhesive molecules from the selectine family ply the crucial role. Their expression, mainly selectines L. P and E on the endothelial surface and on the smooth muscles of the vessels, undergoes a distinct intensification under the influence o f hypoxia. The begun cascade of molecular changes with the contribution of selectines leads inevitably to the development of atherosclerotic changes. The neutrophile and lymphocyte fixed to the endothelium show ability to its damage, both as a result of immediate response [release of free oxygen radicals, enzymes and cytoxic substances] and as a result of indirect action [release of cytocines which change the biological properly of the endothelium - the so called endothelial activaton]. In this work the role of diabetes and hypertension of those processes has been noticed.

  stosując format: