Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEDNAREK-PAPIERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ wyrównania niedoboru dehydroepiandrosteronu (DHEA) na profil hormonalny, stężenia IGF-1 i osteokalcyny u pacjentek z osteoporozą posteroidową.
Tytuł angielski: Effect of substitution of dehydroepiandrosterone in women with glucocorticoid-induced osteoporosis on IGF-1 and osteocalcin plasma concentrations.
Autorzy: Bednarek-Papierska Lucyna
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.577-584, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: 16 pacjentek, poddanych ze wskazań życiowych przewlekłej terapii przeciwzapalnymi dawkami glikokortykoidów, z osteoporozą, otrzymywało przez 6 tygodni dehydroepiandrosteron w dawce 50 mg/dobę. Po 6 tygodniach terapi stwierdzono: 1. Znamienny wzrost stężenia DHEAS, androstendionu, testosteronu w surowicy. 2. Brak wpływu na stężenie estradiolu i FSH w surowicy. 3. Znamienny wzrost stężenia IGF-1 i osteokalcyny w surowicy. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że uzupełnienie niedoboru dehydroepiandrosteronu u pacjentek leczonych farmakologicznymi dawkami glikokortykoidów jest korzystne w leczeniu osteoporozy u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Sixteen postmenopausal women, administered with anti-inflammatory doses of glucorticoids, were treated with dehydroepiandrosterone (DHEA) 50 mg per day. After 6 weeks of treatment, we found a significant increase of plasma levels of testosterone (from 0,21ń22 to 254,27ń113,17 ng/ml), IGF-1 (from 112ń41,06 t0 149ń48 ng/ml) and marker of bone formation - Osteocalcin (OC) (from 12,0ń6,15 to 14,88ń7 ng/ml). There were no significant changes in E2 and FSH concentrations. We concluded that the observed hormonal changes could play a positive role in treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dehydroepiandrosteronu (DHEA) w praktyce klinicznej. Czy DHEA przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu?
  Tytuł angielski: Application of dehydroepiandrosterone (DHEA) in clinical practice. Does DHEA prevents from premature ageing?
  Autorzy: Zgliczyński Stefan, Bednarek-Papierska Lucyna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.585-595, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie na rynek dehydroepiandrosteronu (DHEA - Biosteron - firmy Lekam) rozbudziło nadzieję na szerokie udostępnienie w naszym kraju "eliksiru młodości". Dotychczas DHEA sprowadzano do Polski z USA i inych krajów zachodnich, gdzie, podobnie jak melatoninę, sprzedawano go bez recepty. Nie komentując słuszności tych faktów ograniczymy się jedynie do przedstawienia informacji na temat roli DHEA w ustroju, jego zastosowania w praktyce klinicznej oraz weryfikacji poglądów z tym związanych.

  Streszczenie angielskie: The launching of dehydroepiandrsterone (DHEA - Biosteron - of Lekam Company) to the market has raised hopes to obtain an "elixir of youth" on our country. Before, it was imported to Poland from the USA and other western countries, where - similarly to melatonin - it was freely available, i.e., no doctor's presciptions were required. While not commenting those facts, we shall limit our presentation to an information on the role of DHEA in the organism, its applications in clinical practice and, eventually, to the verifikation of associated views and opinions.

  stosując format: