Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEDNAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/37

Tytuł oryginału: Antyoksydacyjne właściwości estrogenów.
Tytuł angielski: Antioxidant properties of estrogens.
Autorzy: Bednarek-Tupikowska Grażyna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.61-67, bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy na temat antyoksydacyjnych właściwości estrogenów. Estradiol, oprócz zasadniczego działania hormonalnego, wykazuje szereg innych działań w tym także właściwości antyoksydacyjne, które mogą mieć znaczenie ochronne w wielu procesach patologicznych i starzeniu się ustroju. Efekty antyoksydacyjne wywiera on najprawdopodobniej poprzez 2 mechanizmy. Pierwszy związany jest z hydroksyfenolową budową cząsteczki. W związku z nią estradiol może przekazywać atomy wodoru ze swojej grupy hydroksyfenolowej na wolne rodniki lipidowe. Powoduje to terminację reakcji łańcuchowej peroksydacji fosfolipidów błonowych, która jest jednym z kluczowych procesów uszkadzających komórkę. Estrogeny hamują także oksydację lipoprotein LDL - cząstek o silnym działaniu aterogennym. Drugi mechamizm antyoksydacyjnego działania estradiolu może polegać na jego wpływie na aktywność komórkowych enzymów antyoksydacyjnych. Dane na ten temat pozostają wciąż nieliczne i nikiedy sprzeczne i wymagają dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: The author expounded present state of knowledge concerning antioxidant properties of estrogens. Estradiol, apart from its main hormonal effect, probably displays two mechanisms of antioxidant action. One of them results from hydroxyphenolic structure of their molecule. Estradiol may donate hydrogen atoms from its phenolic hydroxyl group to lipid peroxyradicals what results in the termination of the chain reactions of cell membrane phospholipides, which are the key reactions in cell damage. Estradiol also inhibits oxidative modification of LDL lipoprotein which plays the main role in atherogenesis. The other mechanism of antioxidative action of estradiol is probably associated with its stimulatory effect on natural cellular antioxidant enzymes. Data on this subject are scarce and controversial. The mechanisms of antioxidant action of estrogens require further investigation.


  2/37

  Tytuł oryginału: Nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych w materiale I Kliniki Ginekologii Operacyjnej AM w Lublinie.
  Tytuł angielski: The diagnostic and therapeutic management in pregnant women with neoplasms of the reproductive organs.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Morawska Dorota, Kotarski Jan, Źrubek Henryk
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.243-246, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy była ocena sposobu postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadkach stwierdzenia guza narządu płciowego u kobiet ciężarnych leczonych w I Klinice Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie. Retrospektywnej analizie poddaliśmy 9 pacjentek leczonych w naszej klinice w latach 1990-2000, u których stwierdzono nowotwory narządu płciowego współistniejące z ciążą. Ocenialiśmy lokalizację, typ histologiczny nowotworu, rodzaj zabiegu operacyjnego oraz wyniki leczenia. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz naszych obserwacji wynika, że mimo iż nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych występują rzadko, to wymagają precyzyjnego ustalenia wskazań od zabiegu operacyjnego poprzedzonych wnikliwą diagnostyką. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków nie zmieniła się istotnie, jeśli operacja była przeprowadzona przed 23 tygodniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was the evaluation of the way of diagnostic and therapeutic management in case of neoplasm of the reproductive organ in pregnant women treated in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin. Material and methods. In the years 1990-2000 in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin, 3556 operations were performed. In 9 cases the operations were carried out because of the neoplasm of the reproductive organ diagnosed in the course of pregnancy. In 8 cases, pregnant women with tumors in the pelvis minor were operated on and in 6 cases benign ovary neoplsms were stated. Results. In one patient, extraperitoneal tumor coming out from the region of the sacral bone was diagnosed. In one case the patient in the 16th week of pregnancy was operated on and she had 10 cm in diameter myoma enucleated. The myoma was localized on the anterior uterus wall. In patient in the 33rd week of pregnacny with the diagnosed cervical carcinoma of the 2nd degree, diagnosed on the basis of histopathological examination, Caesarian section and Meigs opeation were performed. In all operated patients tocolysis was employed. In one case there was a miscarriage in the 16th week of pregnancy following the myoma enucleation. The postoperative course in the remaining women was uncomplicated and pregnancies ended with the delivery of healthy infant.


  3/37

  Tytuł oryginału: Efficiency of lipofection of adherent cells is limited by apoptosis.
  Autorzy: Bednarek I., Czajka M., Wilczok T.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.133-134, il., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Stability of gene expression and transffection efficiency plays the main role in the application of gene transfere method. In somatic cell gene delivery, expression of the gene product is limite by the function of the cell to which it is delivered. In te present study analyzing the lipofected adherent cells, we have shown that lower level of transgene: á-galctosidase activite at later time period correlated with decrease in cell viability, which was shown to be due to apoptosis. Apoptosis following DNA uptake occurred only when DNA was present during lipofection.


  4/37

  Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznawanie POChP badaniem spirometrycznym u palących papierosy mieszkańców Warszawy.
  Tytuł angielski: Early detection of COPD in population of Warsaw smokers using spirometric screening.
  Autorzy: Bednarek Michał, Pływaczewski Robert, Górecka Dorota, Puścińska Elżbieta, Nowiński Adam, Zieliński Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.139-147, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: COPD is the fourth leading cause of death in Poland. The disease is diagnosed not early enough. The aim of the study was to establish prevalence of COPD in smokers, inhabitants of Warsaw. Therefore, using local mass media, smokers with at least 10 pack-years history of smoking, over 40 years of age, were invited for a free spirometry. The spirometries were performed during 33 weekends. 3340 subjects (51,8 p.c. M and 48,2 p.c. F) mean age 57 ń 13,2 years were examined. Most of them were current smokers (57,8 p.c.) or ex-smokers (27 p.c.) with a history of 31,9 ń 18,8 packyears, the remaining subjects (15,2 p.c.) declared themselves as a life non-smokers. From all screened 1520 (45,6 p.c.) presented airflow limitation (AL). Following ERS recommendations, AL was classified as mild in 27,7 p.c. moderate in 11,1 p.c. and severe in 6,8 p.c. subjects. One third of examined declared morning cough (36,9 p.c.) or sputum production (34,8 p.c.), or both symptoms (26,7 p.c.). Morning cough (p 0,05) or cough together with sputum production (p 0,01) were related to result of spirometry. Subjects aged ň 40 years with a history of ň packyears had AL diagnosed in 50,1 p.c., in contrast to younger than 40 years and smoking 10 packyears in whom AL was detected in 14,3 p.c. In life nonsmokers AL was diagnosed in 35,9 p.c. the majority of non-smokers were femaled (70 p.c.), 7,5 p.c. declared history of bronchial asthma. The great efficacy of AL detection in targed population (50 p.c.) should be an incentive to perform routine spirometric examination in smokers aged 40 + with a history of 10 + packyears of smoking.


  5/37

  Tytuł oryginału: Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the prostate after renal transplantation. A case report.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Ciechan Janusz, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Siezieniewska-Sikorska Zofia, Bar Krzysztof, Książek Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.84-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia
 • urologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Narażenie na zakażenie prątkami Mycobacterium tuberculosis lub uaktywnienie się istniejącego piewotnego ogniska występuje najczęściej po przeszczepie nerki z chwilą rozpoczęcia terapii immunosupresyjnej. Rozpoznanie procesu swoistego jest jednak niejednokrotnie trudne. Przedstawiono przypadek chorego, będącego po zabiegu przeszczepienia nerki, u którego - podejrzewajac proces nowotworowy stercza - stwierdzon biopsją rdzeniową typową ziarninę gruźliczą w obrębie tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis is one severe infectious complications in patients after renal transplantation. The risk of dissemination is high in these group of patietns, but clinical symptoms are weak and nonspecific. Tubreculosis has been often described in kidney transplant recipients as an infection with predominantly pulomunary involvement. We now report a rare case of tuberculosis of the prostate in a patient after renal transplantation.


  6/37

  Tytuł oryginału: Tolerancja wysiłku u pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca.
  Tytuł angielski: Exercise tolerance in patients with permanent cardiac pacing.
  Autorzy: Małecka Barbara, Lelakowski Jacek, Bednarek Jacek, Majewski Jacek, Tomala Igor
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.135-139, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Tolerancja wisiłku oznacza zdolność do wykonania pracy bez głębszych zaburzeń homeostazy lub zakłóceń sprawności ustroju. Cel pracy: Ocena tolerancji wysiłku populacji pacjentów z przewlekłą stymulacją serca przeprowadzona na grupie reprezentacyjnej. Materiał i metodyka: Oceniono tolerancję wysiłku w 190-osobowej grupie chorych z przewlekłą elektryczną stymulacją serca (100 mężczyzn, 90 kobiet w wieku od 50 do 85 lat, śr. 68,6). Zła tolerancja wysiłku oznaczała pojawienie się w czasie testu 6-minutowego marszu (M6): arytmii nadkomorowej, komorowej, nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego lub stenokardii. Analizowano obecność złej tolerancji wysiłku w całej 190-osobowej grupie pacjentów, jak również w wyłonionej z niej 3 podgrupach: o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego w czasie testu M6 obciążenia względnego. Poddano analizie procentowy udział schorzeń kardiologicznych w zbiorach pacjentów z dobrą i złą tolerancją wysiłku a także zachowanie się ich rytmu podstawowego. Wyniki: W całej grupie zła tolerancja wysiłku była obecna u 44,5 proc. pacjentów; w podobnym procencie u chorych z podgrup o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego obciążenia względnego. Różnice między grupami chorych o dobrej i złej tolerancji wysiłku w występowaniu schorzeń kardiologicznych i zachowaniu się rytmu podstawowego nie były istotne. Najczęstszym objawem złej tolerancji wysiłkowej okazała ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The term exercise tolerance means the ability to perform physical exercise without experiencing significant homeostasis disorders or physiological disturbances. The aim: The aim of this study was to assess the exercise tolerance in representative group of patients with permanent pacemaker. Material and method: Exercise tolerance evaluation in the group of 190 pacemaker (100 males, 90 females; aged 50-85, mean 68,6) was performed using the 6-minutes corridor walk test (M6). Poor tolerance was defined as exercise-induced supraventricular and ventricular arrhythmia, inappropriate increase of blood pressure or angina. Poor exercise tolerance was studied analyzed in entire group as well as in three subgroups characterized by: low, median, and good exercise capacity evaluated in M6 test by relative workload. The analysis of cardiac disorders proportional presence in the cohorts of good and poor exercise tolerance, as well as basic heart rate behavior had beed also carried out. Results: Poor exercise tolerance occurred in 44.5 p.c. of all patients. Its prevalence in subgroups characterized by low, median and good capacity evaluated by relative exercise loading, was evenly distributed. The differences in preexisting cardiac disorders and basic heart rate behavior between the cohorts with good and poor exercise tolerance were insignificant. Exercis induced arrythmia was the most frequent indicator of poor tolerance. Complex ventricular arrhythmia (couplets, ...


  7/37

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania zarejestrowanych w Polsce szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce - badanie porównawcze u dzieci łódzkich.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Bednarek Małgorzata
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.275-278, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano częstość występowania niepożądanych działań ubocznych po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce za pomocą szczepionek zalecanych w polskim Programie Sszczepień ochronnych z 2001 roku. W wyniku obserwacji prowadzonej przez 30 dni po szczepieniu 100 sześcioletnich dzieci wykazano, że u 50 z nich szczepionych szczepionką Priorix objawy w miejscu szczepienia (zaczerwienienie, obrzęk) pojawiały się statystycznie znamiennie rzadziej niż u pozostałych 50 szczepionych MMR-II (odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,02). Częstość występowania objawów ogólnych była także mniejsza po szczepieniu Prorix, niż po MMR-II; dla gorączki i nieżytu nosa różnica ta była istotna statystycznie: odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,03 oraz 10 proc. i 25 proc.; p = 0,01).

  Streszczenie angielskie: Frequency of unwanted side effects after vaccination against measles, mumps and rubella with the used of vaccines accepted by polish National Vaccination Program 2001 has been estimated. Observation was performed 30 days after vaccination in a group of 100 children. It was revealed that in 50 children vaccinated with Priorix local symptoms (redness and swelling) occurred less frequently than in 50 children vaccinated with MMR-II (2 p.c. versus 16 p.c., p = 0.02). General symptoms were also less frequent after vaccination with Priorix than with MMR-II; for fever and rhinitis the difference was statistically significant (2 p.c. and 16 p.c.; p = 0.03 for fever and 10 p.c. and 25 p.c., p = 0.01 for rhinitis respectively).


  8/37

  Tytuł oryginału: Przypadek współistnienia rzekomej niedoczynności przytarczyc z pierwotną niedoczynnością tarczycy i obniżoną w stosunku do wieku gęstością kości.
  Tytuł angielski: A case of pseudohypoparathyroidismus coexisting with primary hypothyroidism and low bone mineral density.
  Autorzy: Zatońska Katarzyna, Bolanowski Marek, Bednarek-Tupikowska Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.235-237, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 18-letniej kobiety z rzekomą niedoczynnością przytarczyc typ la z współistniejącą obniżoną gęstością kości oraz pierwotną niedoczynnością tarczycy. Chora była diagnozowana z powodu skurczów mięśniowych z towarzyszącym wysokim stężeniem parathormonu (PTH) i hipokalcjurią z prawidłowymi stężeniami wapnia, fosforanów i magnezu. Prezentuje cechy osteodystrofii Albrighta: niski wzrost z prawidłowym wiekiem kostnym, krępą budowę ciała, skrócenie IV i V kości śródręcza oraz niewielkie zwapnienia mózgu w obrazie tomografii komputerowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of 18 year old woman with pseudohypoparathyroidism type la presenting with low bone mineral density and primary hypothyroidism. The patient was diagnosed because of muscular cramps, accompanied by elevated parathormon (PTH) level and hypocalciuria, but normal serum calcium, phosphate and magnesium levels. She had features of Albright's osteodystrophy: short stature with normal bone age, shortening of IV and V metacarpal bones, and small cerebral calcifications shown by CT.


  9/37

  Tytuł oryginału: Specyficzne trudności w czytaniu w świetle najnowszych badań.
  Tytuł angielski: Specific reading disorder in recent research data.
  Autorzy: Bednarek Dorota
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (1) s.57-67, tab., bibliogr. [86] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Dyslexia, i.e. specific reading disability, is a phenomenon known from 100 years but its causes are still unrecognised. At the end of the last century cases of "word blindness" resulting from lesions to angular gyrus were diagnosed, which provoked persisted interpretation of reading disability in terms of congenital malfunctioning of that area of brain. Thus, belief that dyslexia is an inherited dysfunction was highly accepted, but only recently it gained scientific confirmation from genetics. Some data suggest that chromosome 15 and 6 may be realted to reading disability and that having an affected parent is a strong risk predictor. Modern attempts to understand neurophysiological processes underlying dyslexia are divided into two main streams: linguistic and visual. Linguistic hypothesis refers to reduced phonological skills, while visual, to dysfunction of magnocellular channel of visual system. Both have collected evidence for anatomical and functional differences supporting each bypothesis. Only few attempts to resolve this controversy were undertaken recently.


  10/37

  Tytuł oryginału: Wpływ estradiolu na wybrane parametry systemu antyoksydacyjnego i niektóre czynniki ryzyka miażdżycy u kobiet po menopauzie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bednarek-Tupikowska Grażyna; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 173 s. : il., tab., bibliogr. 308 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,341

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/37

  Tytuł oryginału: TNT (tansion free vaginal tape) jako nowa metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: TVT (tansion free vaginal tape) - modern method of surgical treatment of urinary stress incontinence.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.9395, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence in women is a common disease with different underlying pathogenesis. The role of modern surgical procedures in the treatment of the disease is presented. The results of our experience with the TVT operation indicate that it is relatively simple, minimal invasive and effective method of surgical treatment of urinary incontinence in women.


  12/37

  Tytuł oryginału: Distribution of hepatitis C virus RNA in whole blood of patients with HCV infection and HBV-HCV coinfection.
  Autorzy: Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Mazur Włodzimierz, Bednarek Ilona, Strzałka Barbara, Jurzak Magdalena, Laskowska-Lepiarczyk Ewa, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR125-CR130, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: Although HCV and HBV are essentially hepatotropic, several lines of evidence suggest that these viruses can infect other cells, also PBMC in most patients with chronic HCV. Material/Methods: The presence of HBV DNA and HCV-RNA was determined by a polymerase chain reaction (multiplex PCR and RT-PCR -nested PCR) in a group of patients with chronic liver disease. HCV-RNA was investigated in serum, plasma and peripheral blood mononculear cells (PBMC) while HBV-DNA only in serum or plasma. Results: Among 374 patients tested, HCB-RNA was detected in the venous blood of 208 patients; HCV RNA alone was detected in 154 patients and 54 patientwere co-infected by HCV and HBV. HBV-DNA was found in 128 of 374 patients, while infection by HBV only was found in 74 patients. It was also shown that in the presence of HBV the replication ability of HCV is lower (p = 0.085, Goodman-Kruskal Gamma = 0.561 and YuleQ = 0.5610). Conclusions: Since coexistence of HBV adn HCV is not a rare cases, diagnostics of hepatitis cannot be limited to detection of one type of the virus only. Nisinterpretation of the virus type that caused the infection may lead to serious complications, especially in those cases when interferone is used for treatment.


  13/37

  Tytuł oryginału: Zapobieganie zakażeniom wirusem zapalenia wątroby B i przetrwanie odporności po szczepieniach.
  Tytuł angielski: Prevention of infection and persistence of immunity after vaccination for hepatitis B.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Bednarek Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.815-822, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum pt. Choroby wątrobay od 0 do 100 lat Warszawa 16-17.11. 2001
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sytuację epidemiologiczną wirusowego zapalenia wątroby B w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Omówiono podstawowe wiadomości o układzie odpornościowynm, sposób prezentacji antygenu (szczepionkowego) i losy antygenu w ustroju. Przedstawiono podstawowe schematy szczepień przeciwko w.z.w. B i warunki techniczne, jak np. długość igły w zależności od masy ciała. Podano szczególne grupy ryzyka wymagające bardziej intensywnych szczepień (dzieci z białaczką i chłoniakami, nowotworowymi litymi, chorobami wymgającymi przeszczepu szpiku, dzieci z niewydolnością nerek oraz z chorobą trzewną glutenozależną). W końcowej części artykułu omówiono trwałość odpowiedzi odpornościowej po prawidłowo przeprowadzonych szczepieniach w.z.w. B, która powinna wynosić co najmniej 15 lat.


  14/37

  Tytuł oryginału: Wielomocz niespotykanej ilości po odbarczeniu jedynej nerki, zablokowanej przez kamień moczowodowy.
  Tytuł angielski: Casuistic polyuria after relieving urinary obstruction in patient with solitary kidney blocked by the ureteric stone.
  Autorzy: Gąsiorek Krzysztof, Modrzewski Tomasz, Bar Krzysztof, Bednarek-Skublewska Anna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.66-67, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 57-letniego chorego z jedyną nerką, u którego - w nastepstwie wykonanej punkcyjnej nefrostomii odbarczającej - wystapił masywny wielomocz, stanoiwący realne zagrożenie życia. Pierwotną przyczyną wodonercza z bezmoczem był złóg blokujący moczowód. Po przeprowadzeniu chorego przez okres nasilonych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, konkrement usunięto operacyjnie. Odległy wynik leczenia jest bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The case study of 57-years old men with single kidney who experienced life threatening polyuria resulted from inserting percutaneous nephrostomy catheter. The ureteric stone was the primary cause of hydronephrosis accompanied with anuria. After patient recovery from actue water end electrolyte disturbances stone was removed surgically. Long-term outcome satisfactory.


  15/37

  Tytuł oryginału: Znaczenie apoptozy (programowanej śmierci komórki) w chorobach układu naczyniowego - tętniak aorty.
  Tytuł angielski: The role of the programmed cell death (apoptosis) in the vascular diseases - aortic aneurysm.
  Autorzy: Urbanek Tomasz, Sliupkas-Dyrda Elektra, Bednarek Ilona, Skop Barbara, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Sypniewski Daniel, Ziaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.37-44, bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono znaczenia programowanej śmierci komórki (apoptozy) w patogenezie schorzeń układu naczyniowego na przykładzie tętniaka aorty. Omówiono charakterystyczne cechy zjawiska apoptycznej śmierci komórki, uwzględniając najczęstsze bodźce stymulujące oraz czyniki regulacyjne - szczególnie białka rodziny Bcl-2 oraz receoptory śmierci komórki. Na podstawie współczesnej, wieloczynnikowej teorii powstawania tętniaka przedstawiono znaczenie opoptycznej śmierci komórki w zmniejszeniu liczby komórek błony środkowej aorty, charakterystycznym dla tętniaka aorty oraz torbielowatego zwyrodnienia błony środkowej. zwrócono uwage na znaczenie komórek zapalnych (limfocyty, makrofagi) oraz możliwe czynniki wywołujące apoptyczną śmierć komórki u chorych ze zmianami w obrębie błony środkowej aorty.

  Streszczenie angielskie: In the paper a role of programmed cell death (apoptosis) in the vascular disease development was presented. The influence of apoptosis on the aortic aneurysm development was discussed. Characteristic cell changes concerning apoptotic cell death were described, including inducers and regulatory factors - especially Bcl-2 protein family and death receptors. According to the current multivariant theory concerning aneurysm etiology, apoptosis can play the role in the decrease of the smooth muscle cell number in the medial aortic layer in the cases of aortic aneurysm and cystic medial degeneration. The role of inflammatory cells such as lymphocytes and macrophages and the factors inducing apoptotic cell death in the degenerative changes of the aortic wall is emphasized.


  16/37

  Tytuł oryginału: Luminance and chromatic contrast sensitivity in dyslexia: the magnocellular deficit hypothesis revisited.
  Autorzy: Bednarek Dorota B., Grabowska Anna
  Źródło: Neuroreport 2002: 13 (18) s.2521-2525, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,357

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The hypothesis of a magnocellular channel deficit in dyslexia was tested. Subjects were 10-year-old dyslexics and normal readers. Psychophysical thresholds for luminance and chromatic contrasts were estimated using black and white and red and green sinusoidal gratings of various spatial frequencies, presented in static and dynamic conditions (drift and reversal). Significant group differences were found for luminance contrast, with a higher sensitivity in dyslexics. No group differences were obtained for chromatic contrast. High luminance sensitivity correlated with low reading and writing skills. The typical finding of an increase contrast sensitivity to low spatial frequency gratings, due to their dynamic presentations, was absent in dyslexics. The results provide support for the magnocellular deficit hypothesis. The pattern of this deficit, however, is much more complex than that emerging from previous research.


  17/37

  Tytuł oryginału: Zawartość magnezu w surowicy krwi, w krwinkach czerwonych i w moczu u dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc lub obturacyjnego zapalenia oskrzeli w zależności od procedury przyjęć i formy hospitalizacji : praca doktorska
  Autorzy: Bednarek Anna, Frelek-Karska Maria (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego w Lublinie
  Źródło: 2002, 134 k. : il., tab., bibliogr. 199 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20239

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/37

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie zmian morfologicznych zachodzących w spojeniu łonowym do oceny wieku mężczyzn w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: The use of morphologic changes in the public symphysis for age determination in the Polish male population.
  Autorzy: Bednarek Jarosław, Bloch-Bogusławska Elżbieta, Śliwka Karol
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.295-304, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie, czy metoda oceny wieku na podstawie spojenia łonowego opracowana przez Suchey i wsp. może mieć zastosowanie w grupie mężczyzn z populacji polskiej. Ze zwłok 83 mężczyzn w wieku 13-88 lat pobrano spojenia łonowe. Na podstawie cech kluczowych wyznaczonych przez autorów metody dokonano przypisania każdego ze spojeń do jednej z sześciu faz wiekowych. Następnie obliczono średnie i odchylenia standardowe wieku metrykalnego dla każdej z faz. Wartości te porównano z wartościami obliczonymi dla mężczyzn z populacji badanej przez Suchey i wsp. Otrzymane różnice okazały sie nieistotne w zakresie faz I - III, i istotne w zakresie faz IV - VI. Wyniki te wskazują, że dane zaprezentowane przez autorów metody mogą być wykorzystane jedynie do oceny wieku młodszych mężczyzn.


  19/37

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty metabolizmu homocysteiny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Some aspects of homocysteine metabolism in hemodialysis patients.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Buraczyńska Monika, Wawrzycki Sławomir, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Książek Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1041-1047, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Homocysteina (Hcy), pośredni metabolit metioniny (Met) jest uznanym czynnikiem miażdżycogennymm, mającym istotny wpływ na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Konieczne są więc prawidłowo funkcjonujące procesy biochemiczne uczestniczące w metabolizmie Hcy i utrzymaniu jej prawidłowego stężenia w surowicy krwi. Wiadomo, że zarówno czynniki nabyte w postaci niedoboru witamin, jak i wrodzone, związane z mutacją genów kodujących enzymy uczestniczące w kolejnych etapach metabolizmu Hcy powodują podwyższenie stężenia Hcy w surowicy krwi chorych leczonych przewlekle hemodializą (HD). Nie można wykluczyć, że nieprawidłowe stężenia aminokwasów egzo- lub endogennych stwierdzane w surowicy krwi chorych przewlekle hemodializowanych mogą mieć związek z występującą w tej grupie chorych hiperhomocysteinemią. Celem badań podjętych u chorych leczonych HD była ocena wybranych aspektów metabolizmu Hcy. Analizie poddano polimorfizm genu kodującego reduktazę metylenotetrahydrofolanu (MTHFR), enzymu uczestniczącego w remetylacji Hcy oraz badano wpływ mutacji MTHFR na stężenie Hcy w surowicy chorych. Ponadto zbadano w surowicy chorych i zdrowych stężenia puli wszystkich aminokwasów raz aminokwasów uczestniczących w poszczególnych etapach metabolizmu Hcy: metioniny (Met), seryny (Ser), cysteiny (Cyst) oraz tauryny (Tau). Badania wykonano u 71 chorych leczonych HD (35 mężczyzn i 36 kobiet), średnia wieku 56,2 ń 11,24 lat. Byli oni dializowani przez średnio 87,7 ń 84,7 miesięcy. Grupę ...

  Streszczenie angielskie: Homocysteine (Hcy) is a non-protein forming sulfur amino acid, synthesised from methionine (Met), whose metabolism is at the junction of two metabolic pathways: remethylation and transsulfuration. Increased Hcy serum concentration is a well established independent risk factor of cardiovascular diseases and a known feature of end stage renal disease. Hcy plasma level is influenced by folate, vitamin B6 and genetic factors. mutation C677T in gene encoding methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), an enzyme involved in Hcy remethylation has been associated with elevated Hcy in homozygous carriers (TT genotype). Several amino acids take part in metabolism of Hcy. There are abnormalities of concentration of the non essential and essential and essential of amino acids in serum of patietns treated with hemodialysis (HD). It is possible that these abnormalities of amino acids can change the Hcy metabolism. The aim of this study was the evaluation of some aspects of Hcy metabolism. We examined the MTHFR gene polymorphism and its relationship with plasma Hcy cocnentration. The plasma levels of totoal amino acids and amino acids connected with Hcy metabolism: methionine (Met), seryne (Ser), cysteine (Cyst) and tauryne (Tau) were evaluated in hemodialaysis patietns. The study was conducted in 71 (35 male, 36 female) patietns, mean age 56,2 ń 12,4 years. They were dialysed for a mean duration of 87,7 ń 84,7 months (Range 2-302). The control group (CG) in which Hcy and amino ...


  20/37

  Tytuł oryginału: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" pod patronatem Sekcjii Tyreologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
  Opracowanie edytorskie: Bednarek Janusz (Red.), Czarnywojtek Agata (red.), Sowiński Jerzy (red.).
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.1-114, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001 - Zamieszczono również streszcz. ref.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  21/37

  Tytuł oryginału: Dwie strony ludzkiego mózgu.
  Tytuł angielski: Two sides of the human brain.
  Autorzy: Grabowska Anna, Nowicka Anna, Szatkowska Iwona, Bednarek Dorota, Rymarczyk Krystyna
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.52-54, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/37

  Tytuł oryginału: Rozwój współczesnych metod oceny wieku na podstawie zarastania szwów czaszkowych.
  Tytuł angielski: Development of the contemporary age at death estimating methods from cranial suture closure.
  Autorzy: Bednarek Jarosław, Bloch-Bogusławska Elżbieta, Śliwka Karol
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.213-219, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu najważniejszych badań poświęconych wykorzystaniu szwów czaszkowych dla ustalenia wieku osobniczego. Przedstawiono w ujęciu historycznym główne kierunki badań związane z tym zagadnieniem, wyniki prac populacyjnych oraz prac nad wpływem płci i rasy. Szczególną uwagę poświęcono współczesnym, zaawansowanym technikom oceny wieku na podstawie zarastania szwów czaszkowych.


  23/37

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod Lamendina i Meindla-Lovejoya dla ustalenia wieku osoby nieznanej.
  Tytuł angielski: Using Lamendin and Meindl-Lovejoy methods for age at death estimation of the unknown person.
  Autorzy: Bednarek Jarosław, Engelgardt Piotr, Bloch-Bogusławska Elżbieta, Śliwka Karol
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.221-227, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy podano szczegółowy opis metod wykorzystywanych dla ustalenia wieku w oparciu o morfologię zębów jednokorzeniowych i stan zarastania szwów czaszkowych. Wykorzystując powyższe metody oszacowano wiek osoby nieznanej. Konfrontacja wieku metrykalnego ustalonego po identyfikacji zwłok wykazała dużą przydatność wykorzystanych metod.


  24/37

  Tytuł oryginału: Wpływ optymalizacji programowanego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego stymulatora DDD na poprawę funkcji lewej komory u chorego z pozawałową dysfunkcją skurczową i rozkurczową niedomykalnością zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: The atrioventricular delay optimalisation influence on left ventricular function improvement in DDD pacemaker patient with post-myocardial systolic dysfunction and diastolic mitral insufficiency.
  Autorzy: Czunko Agnieszka, Lelakowski Jacek, Małecka Barbara, Bednarek Jacek, Majewski Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.397-400, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: 54-letniego mężczyznę z istotną pozawałową dysfunkcją skurczową lewej komory oraz obecnością tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej ze współistniejacymi zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (p-k) w postaci stałego bloku p-k Iř z okresową progresją do bloku p-k IIř o typie periodyki Wenckiebacha przyjęto do kliniki w celu wykonania implantacji stymulator dwujamowego (DDD). W obrazie echokardiograficznym oprócz znacznie upośledzonej funckji skurczowej lewej komory EF ok. 38 proc., rejestrowano m.in. zaburzenia funkcji rozkurczowej o typie restrykcji napływu, istotną niedomykalność mitralną (III/IVř) oraz obecność tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. Współistnienie zwrotnego przepływu mitralnego pod koniec rozkurczu związane było z istotnym wydłużeniem czasu przewodzenia p-k i z brakiem prawidłowej synchronizacji skurczu przedsionków i komór. Klinicznie chory prezentował cechy niewydolności układu krążenia w III stopniu NYHA. Po wykonanej implantacji stymulatora DDD przeprowadzono badanie echokardiograficzne oceniające wybrane parametry hemodynamiczne funkcji lewej komory podczas stałej stymulacji sekwencyjnej w trybie VAT i częstości 75/min przy różnych czasach sprzężenia p-k (180, 140, 120, 100, 60 ms). Pozwoliło to ustalić optymalną wartość czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego - 120 ms, przy której uzyskano maksymalną wartość rzutu minutowego i nie rejestrowano rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. W dalszej obserwacji ambulatoryjnej uzyskano redukcję objawów czynnościowej niewydolności układu krążenia do II sotpnia NYHA.

  Streszczenie angielskie: 54-year old man presenting severe left ventricular dysfunction and coexisting so-called diastolic mitral insufficency, with atrioventricular (a-v) conduction disturbances (first and second of Wenckebach type a-v block) was admitted to the Department for dual chamber pacemaker (DDD) implantation. ECHO examination revealed severe left ventricular systolic dysfunction with EF 38 p.c., diastolic compliance imparement of inflow restriction type, significant mitral insufficency (III/IV), with diastolic mitral regurgitation. The coexistence of end-diastolic mitral regurgitation remained in line with essential atrioventricular conduciton interval prolongation with inproper atrial and ventricular systolic synchronisation. The patient presented symptoms of heart insufficiency classified as NYHA III. Chosen echocardiographic aparameters of left ventricular function had been estimated following DDD pacemaker implantation, during sequential pacing at rate of 75/min, with different a-v delay intervals set (180, 140, 120, 100, 60 ms respectively). The optimal a-v delay appeared to be 120 ms, since maximal cardiac otput with loss of diastolic mitral regurgitation was noted at this set. In further ambulatory follow-up we found the reduction of heart insufficency to NYHA II class.


  25/37

  Tytuł oryginału: Wpływ pola elektromagnetycznego na funkcjonowanie kardiowerterów-defibrylatorów.
  Tytuł angielski: Electromagnetic interference with cardioverter-defibrillator function.
  Autorzy: Bednarek Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.10-12, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Interferencja elektromagnetyczna z implantowalnymi kardiowerterami-defibrylatorami oznacza szkodliwy wpływ niefizjologicznych sygnałów generowanych w zasięgu występowania pola elektromagnetycznego na funkcjonowanie tych urządzeń. Ryzyko jejwystąpienia wynosi ok. 1 proc./rok/pacjenta. Typowe efekty interferencji: nieadekwatne wyładowania kardiowertera-defibrylatora, uruchomienie programowanej stymulacji antyarytmicznej, zahamowanie pojedynczych impulsów stymulujących, długotrwałe zahamowanie funkcji, samoistna zmiana trybu pracy modułu stymulatorowego z synchronicznej na rytm o stałej częstotliwości, tzw. nieprzewidywalny rytm stymulacji, wzrost częstości stymulacji. Najczęściej spotykane źródła pola elelktromagnetycznego wywołujące interferencje: telefony komórkowe, golarki elektryczne, elektrokoagulatory, diatermia krótkofalowa, zewnętrzna defibrylacja i kardiowersja, spawarki elektryczne, transformatory, linie wysokiego napięcia, detektory metalu i urządzenia zapobiegające kradzieżom. Aktualnie używane kardioweretery-defibrylatory posiadają zabezpieczenia filtracyjne zapobiegające interferencji, jednak nie w pełnym zakresie. Nadal więc najistotniejszą profilaktyką pozostaje unikanie pozostawania w zasięgu silnych pól elektromagnet. i regularna kontrola specjalistyczna.

  Streszczenie angielskie: Electromagnetic interference with implantable cardioverter-defibrillators can be defined as a harmful effect of non-physiological signals of the electromagnetic field influencing device function. The potential risk of its occurrence is estimated a 1 per patient per year. The typical effects of interference are as follows: inadequate shock discharges, induction of antitacycardia pacing, a single pacing beat inhibition, total inhibition, reversion to asynchronous pacing mode er pacing rhythm, rate increase. The most common sources of interference: cellular phones, electrical shavers, electrocautery, diathermy, external caardioversion/defibrillation, arc welders, trans-formators, high voltage power lines, metal detectors, antitheft devices. The modern cardioverter defibrillators are equiped with special filters intended to prevent and protect from interference, but heir efficiency is limited. Therefore the moist essential prophylaxis i still avoiding strong electromagnetic fields, and remaining in regular follow-up control.


  26/37

  Tytuł oryginału: Poliestrowe protezy naczyniowe.
  Tytuł angielski: Synthetic vascular prostheses.
  Autorzy: Struszczyk Marcin H., Bednarek Paweł, Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.13-22, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Politereftalan etylenowy (PET) i w mniejszym stopniu Teflon (PTFE), stały się głównym syntetycznym materiałem do zastosowań biomedycznych, w przeciwieństwie do nylonu, Ivalonu i Vinyonu-N, które tracą swoją wyjściową wytrzymałość mechaniczną. Właściwości implantów z PET i PTFE pozostają zasadniczo nie zmienione nawet przez długi czas. TRICOMED S.A. wytwarza dziane protezy naczyniowe Dallon wykonane z włókien poliestrowych (PET): Dallon, Dallon H, Tricogel. Protezy naczyniowe Dallon oraz Dallon H są wytwarzane w różnorodnych rozmiarach i kształtach, na bazie przędzy wielowłókienkowej. Protezy te charakteryzują się obustronnie welurowaną powierzchnią. Cecha ta nadaje odpowiednie rozwinięcie powierzchni i wspomaga wgajanie protezy. Dallon H jest protezą naczyniową o unikatowym, wysokim powinowactwie do roztworów, w tym także krwi. Właściwość to 5-krotnie obniża zapotrzebowanie na krew w czasie preclottingu, w powrónnaniu ze standardową protezą naczyniową. TricoGel jest cienkościenną protezą uszczelnioną odpowiednio spreparowaną wieprzową żelatyną. Biokompatybilne uszczelnienie protezy zapewnia całkowitą śródoperacyjną szczelność bez preclottingu oraz optymalny czas wgajania protezy Właściwości hydrofilowe protezy uszczelnionej przejawiają się natychmiastowym nawilżeniem jej powierzchni krwią pacjenta. Krew nie wymywa żelatyny ze ścian protezy, lecz powoduje pęcznienie błony żelatynowej, przczyniając się do uszczelnienia protezy. Po wszczepieniu impregnacja ulega resorpcji przy udziale procesów fizykochemicznych i biologicznych, co wspomaga proces przerastania tkanką protezy i jej wgajanie. Autorzy prezentują dokonania firmy TRICOMED S.A. dotyczące protez naczyniowych wykonanych w włókien poliestrowych.

  Streszczenie angielskie: Polyethyleneterephthalate (PET), and to a lesser extent Teflon have cecome the major synthetic grafting material. Unlike nylon, Ivalon, and Vinyon-N which lose their tensile strength after implantation, PET and Teflon remain essentially unchanged even after long periods. TRICHOMED S.A. produces the family of the knitted vascular implants Dallon made from PET fibres including: Dallon, Dallon H, Tricogel. Both Dallon and Dallon H are manufactured in a form of double (external and internal) velour surface using multifilament yarn and having optimal graft design (a variety of sizes and lengths). The velour surface gives the surface a velvety, plush texture, which improves tissue in - growth. Moreover, Dallon H is a unique vascular prostheses showing the increase in the blood susceptibility that is useful for 4 times less blood demand during preclotting as compared with standard prosthesis. Tricogel graft is made of thin-wall prostheses sealed with the poricne gelatin that provides intraoperative tightness (without preclotting) and the optimal healing process. Hydrophilic behavior of the graft is observed as an instant moistening of the surface with patient's blood and as sweating. The blood stream does not dissolve nor washes away the gelatin but causes the gelatin filn to swell, which makes a better tightness. The work will describe the properties of manmade vascular grafts as well as their applications in the vascular surgery.


  27/37

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: Algorithm of diagnostic-therapeutic management in thyroid-associated orbitopathy.
  Autorzy: Bednarek Janusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.59-65, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia zmiany oczne, obserwowane u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa ze szczególnym naciskiem na orbitopatię tarczycową. Zaprezentowane są metody oceny stopnia zaawansowania i aktywności orbitopatii tarczycowej wraz z przedstawieniem metod terapii tej choroby. Autorzy podkreślają, że skuteczność leczenia orbitopatii tarczycowej zależy od zastosowania postępowania wielospecjalistycznego na odpowiednim etapie choroby.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses eye changes, observed in patients with Graves' disease, with a particular emphasis on thyroid-associated orbitopathy. Evaluation methods of the degree of orbitopathy progression and activity are presented, together with therapeutic methods, applied in cases of the disease. The authors emphasize that the efficacy of thyroid-associated orbitopathy treatment is obtained via multi-branch therapeutic management, applied at an appropriate stage of the disease.


  28/37

  Tytuł oryginału: Modulating effects of Uncaria tomentosa in experimentally-induced local pneumonia in calves.
  Autorzy: Bednarek Dariusz, Łukasiak Jerzy, Kondracki Marian, Żurowska Katarzyna, Falkiewicz Bogdan, Niemczuk Krzysztof
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.65-77, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the influence of Uncaria tomentosa (Vilcacora) on the course of an experimentally induced local pneumonia in calves. The study was performed on 20 calves suffering from an induced lung inflammation. The animals were divided into two equal groups. The calves from group I were treated orally with 3600 mg/calf/day of Uncaria tomentosa for 17 consecutive days. The calves of group II served as controls and received placebo. A series of routine haematological parameters, inflammatory markers (serum and bronchoalveolar eicosanoids such as LTB4, TXB4, PGE2, PGF2ŕ and also Fe, Zn, Cu) and immunophenotype of peripheral blood lymphocyte subsets (T, Th, Ts/Tc, B) were assayed in the calves. Additionally, the body temperature was examined every day during the experiment. Significant changes caused by the development of lung inflammatory process and the regulating influence of Uncaria tomentosa were found in calves with regard to their clinical status and laboratory-tested parameters. The rectal temperature significantly increased in the untreated animals and it remained on the higher level until the tenth day of the obsevation. The examination of the peripheral lymphocyte subsets in the calves from group I revealed a significant increase in the total number and percentage of CD2 + and CD4+ cells. On the other hand, the systematic decrease in the peripheral blood neutrophil and MID-cell number was observed. Finally, on the last day of the experiment, the values were significantly lower, compared with their initial values...


  29/37

  Tytuł oryginału: Współczesna ultrasonografia w diagnostyce guzów jajnika; porównanie wartości predykcyjnych oceny morfologicznej, badania przepływu dopplerowskiego i obrazowania trójwymiarowego 3D.
  Tytuł angielski: Three dimensional sonography and 3D power Doppler angiography in the differentiation of adnexal tumors.
  Autorzy: Czekierdowski Artur, Smoleń Agata, Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1061-1070, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie wyników własnej przedopracyjnej oceny guzów przydatkowych przy pomocy dwuwymiarowej (2D) i trójwymiarowej utrasonografii (3D USG) z wykorzystaniem kolorowego Dopplera. Analizie poddano wyniki badania 3D USG u 128 kobiet badanaych z powodu obecności guza przydatkowego. Czułość badania sonoangiograficznego z obrazowaniem trójwymiarowym wynosiła 92,6 proc. - poprawnie zidentyfikowano 25 z 27 kobiet z guzem złośliwym w przydatkach. Czułość testu dla szeregu parametrów morfologicznych i dopplerowskich wahała się w analizowanej grupie kobiet od 45 proc. do 87,5 proc. Również negatywna wartość predykcyjna testu była najwyższa (97,2 proc.) dla badania z 3D USG. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że zastosowanie w wybranych przypadkach badania 3D USG może pozwolić na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka istnienia guza złośliwego oraz weryfikację wskazań do wykonania ewentualnego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background: Three-dimensional sonography is a novel diagnostic method proposed to be an additional non-invasive tool in the assessment of ovarian tumors. Objective: To study diangostic potential of 3D sonography and power Doppler angiography in the preoperative differentiation of adnexal masses. Material and methods: One hundred twenty-eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Following morphological (papillae, septae, tumor size and volume) and color Doppler (PI, RI, Vmax and TAMX) assessment, 3D ultrasound of adnexal tumors according to Kurjak et al. (2000) was performed. Various scanners were used and included: ATL 5000 HDI (Phillips, USA) and Combison 530 and Voluson 730 (Kretztechnik, Austria) machines. Follwoing variables were studied: inner wall structure, presence of papillae, thickening 3 mm of septa as well as vascular branching pattern, number and localization of small blood vessels and the presence of vascular anastomoses. Results: Twenty-one tumors were malignant (3 FIGO stage I) and 101 masses were benign. Power Doppler combined with 3D sonography predicted malignancy with a sensitivity of 92,6 p.c. (25 of 27 patients). Commonly used morphological and Doppler criteria produced lower sensitivity, the values being in range of 45 p.c. to 87,5 p.c. Negative predictive value of 97,2 p.c. was the highest for 3D sonography ( 7 points in Kurjak's scale). Conclusions: Selective use of 3D ultrasound and power Doppler angiography could be used to better characterize adnexal tumors...


  30/37

  Tytuł oryginału: Związek między zaburzeniami oddychania w czasie snu a ryzykiem chorób serca i naczyń POChP : praca doktorska
  Autorzy: Bednarek Michał, Zieliński Jan (promot.).; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Klinika Chorób Płuc w Warszawie
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/37

  Tytuł oryginału: Czy infekcja Helicobacter pylori u chorych przewlekle hemodializowanych ma związek ze stężeniem gastryny w surowicy krwi?
  Tytuł angielski: Are there relationships between Helicobacter pylori infection and gastrin levels in long term hemodialysed patients?
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Książek Andrzej, Majdan Maria, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Mierzicki Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.977-979, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Infekcja Helicobacter pylori jest istotnie patogenetycznie związana z różnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wcześniejsze prowadzone przez nas badania wykonane u chorychy przewlekle hemodializowancyh (HD) nie wykazały istnienia zależności między nieprawidłowym stężeniem parathormonu (PTH) a zakażeniem H. pylori. Celem obecnie przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje związek między stężeniem gastryny a zakażneiem H. pylori u chorych hemodializowanych. Oceną objęto 65 chorych, średnia wieku 49 ń 12 lat, leczonych HD przez średnio 103 miesiące (zakres 4-288). Grupę kontrolną (GK) stanowiło 15 zdrowych, średnia wieku 38 ń 8 lat. U wszystkich badanych oznaczono w surowicy krwi stężenia (st): gastryny (G), przeciwciał IgG przeciw H. pylori oraz parathormonu (PTH). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanej grupie chorych średnie st. G w surowicy wynosiło 155,37 ń 235,4 pg/ml i było oznamiennie wyższe w porównaniu z wartościami uzyskanymi w GK (87,97 ń 9,5 pg/ml, p 0,01). Nie zaobserwowano znamiennych różnic między średnimi wartościami stężeń przeciwciał IgG przeciw H. pylori w obu badanych grupach. Wartości te wynosiły odpowiednio: 88,2 ń 80,0 U/ml (GK) oraz 91,34 ń 66,8 U/ml (HD). Wykazano również istnienie dodatniej korelacji między st. przeciwciał IgG przeciw H. pylori a stężeniem gastryny (r = 0,315, p 0,001). Nie stwierdzono istotnych zależności między st. G oraz st. PTH, jak również między st. ...

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (H. pylori) infection in patients with chronic renal failure plays an important role in the pathogenesis of upper gastrointestinal tract diseases. In our earlier study we did not find significant relationship between parathormone (PTH) concentration abnormalities and H. pylroi infection inhemodialyssis patietns (HD pts). The aim of our present study was to examine other parameters and interrelationships between them, connected with H. pylori infection in HD pts. Tee serum concentration of the following substances were measrued: gastrin (G) parathormone (PTH), and IgG antibodies against H. pylori. The study was conducted in 65 (36 M, 29 F) stable HD pts: age 49 ń 12 years, dialysed from 6 to 288 months. The control group (CG) consisted of 15 healthy people, mean age 38 ń 8 years. The mean concentration of serum PTH serum was significantly higher in HD pts than in CG (538 ń 520 vs 35 ń 9.3 pg/ ml, p 0,001). The mean concentration of gastrin in serun was significantly higher in HD pts than in CG (155.37 ń 235.4 vs 87.97 ń 9.5 pg/ml, p 0,01). The mean concentrations of IgG antibodies against IgG H. pylori was similar in HD pts and CG (88.1 ń 80.0 vs 91.34 ń 66.8 U/ml). We found significant positive correlation between IgG antibodies against H. pylori infection and gastrin level in serum of HD pts (r = 0.315, p 0,001). We did not find significant correlation between concentrations: PTH vs G and PTH vs IgG against H. pylori. Conclusion: ...


  32/37

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności pomiaru prędkości przepływu krwi w segmencie M1 i M2 tętnicy środkowej mózgu w diagnostyce zagrożenia płodu w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania : praca doktorska
  Autorzy: Bednarek Mirosława, Bręborowicz G. H. (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Perinatologii i Ginekologii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  33/37

  Tytuł oryginału: Zaburzenia metaboliczne u pacjentów leczonych hemodializą - scyntygrafia kości i markery obrotu kostnego.
  Tytuł angielski: Metabolic abnormalities in patients treated with haemodialysis - skeletal scintigraphy and bone turnover markers.
  Autorzy: Chrapko Beata, Książek Andrzej, Bednarek-Skublewska Anna, Tarkowska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.159-172, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteodystrofia nerkowa (ON) jest jednym z głównych problemów klinicznych u pacjentów hemodializowanych. Celem pracy była korelacja scyntygrafii kości z biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Materiał kliniczny stanowiło 23 pacjentów hemodializowanych w wieku od 33 do 72 lat. U wszystkich pacjentów określano we krwi stężenie: osteocalcyny (BGP), parathormonu (iPTH), á-2 mikroglobuliny (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH, metodami RIA, IRMA oraz chemiluminescencji. Ponadto przeprowadzono scyntygrafię kości metodą całego ciała, po 2,5 godzinach po dożylnej iniekcji MDP99mTc. Ocena scyntygrafii objemowała ocenę wzrokową oraz półilościową. Ocena półilościowa polegała na obliczeniu wskaźnika kość/tkanka K. Wskaźnik K w grupie osób hemodializowanych (HD) był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (GK) p 0,001. Wartości BGP, iPTH oraz á-2m w grupie HD były istotnie wyższe w porównaniu z normy. Natomiast stężenia rT3, FT4, TSH nie wykazywały istotnych odchyleń od normy. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy BGP i iPTH (r = 0,762, p 0,001) oraz BGP i rT3 (r = - 0,718, p 0,001) oraz pomiędzy iPTH i rT3 (r = -0,607, p 0,01) a także pomiędzy iPTH i FT4 (r = -0,607, p 0,01). Wykazano również istotną zależność pomiędzy wskaźnikiem K i iPTH oraz K i BGP. Wykazano istnienie zależności pomiędzy obrazem scyntygraficzym kości i oceną półilościową gromadzenia radioaktywnego MDP w układzie kostnym pacjentów hemodializowanych a biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Na ...

  Streszczenie angielskie: Renal osteodystrophy is one of the main problems in patients treated with haemodialysis. The aim of the study was a comparson between bone scintigraphy and biochemical markers of bone turnover. The study was performed in a group of 23 haemdialysed patietns aged 33-72 years. In all patients serum concentrations of osteocalcin (BGP), intact parathyroid hormone (iPTH), á-2 microglobulin (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH were measured using RIA, IRMA and chemilminescece methods. Whole-body bone scintigraphy was performed 2.5 h after injection of 740 MGq MDP99mTc. The quantification of bone images was performed using bone to soft tissue index - K. Index K was significantly higher in haemodialysed patients (HD) than in control group (GK) (p 0,01). In patietns with renal osteodystrophy serum BGP, iPTH and á-2m concentrations were markedly elevated as compared with the upper range of normal values. On the other hand rT3, FT3, FT4, TSH levels did not show any abnormal changes. There were signifciant correlations between BGP and iPTH (r = 0,762, p 0,001) and between BGP and rT3 (r = -0,718, p 0,001) and between iPTH and rT3 (r = -0,607, p 0,01) and and between iPTH and FT4 (r = -0,605, p 0,01). Significant correlations were found also between K on one hand and iPTH and BGP levels on the other. A significant relationship was found between visual and quantitative of bone scintigraphy and biochemical bone turnover markers. THe obtained results indicate that skeletal ...


  34/37

  Tytuł oryginału: Leczenie przeciwbólowe po zabiegu embolizacji tętnic macicznych - obserwacje wstępne.
  Tytuł angielski: Treatment of pain induced by uterine artery embolization: a preliminary observation.
  Autorzy: Jaskowiak R., Pietura R., Janczarek M., Bednarek W., Przesmycki K.
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.30-34, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest nową niechirurgiczną metodą leczenia mięśniaków macicy. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania mięśniaków macicy i zwiększenia liczby UAE może powstać istotny problem związany z leczeniem silnych bólów trzewnych towarzyszących UAE. Poza pojedynczymi obserwacjami, charakter tego bólu nie był dotychczas badany. Celem badań była ocena jego intensywności, czasu trwania , lokalizacja oraz reaktywności na leczenie morfiną (metodąPCA) w połączeniu z diklofenakiem, w czasie 24 godz. po UAE. Silny ból spoczynkowy (VAS 5) występował u większości z 46 badanych pacjentek. W czasie pierwszych 4 godz. po UAE wymagał stosowania morfiny (jedynie 10 z 46 ocenianych pacjentek nie stosowało PCA). Ból miał charakter rytmiczny, nawracający lub ciągły i stały, uogólniony lub nieokerślony. W następnych 4 godzinach intensywność bólu oraz zapotrzebowanie na morfinę ulegały zmniejszeniu oraz zwiększała się liczba pacjentek nie stosujących PCA. Po 8 godz. od UAE intensywność bólu i zużycie morfiny były niewielkie. Ból w pierwszych 8 godz. po UAE jest prawdopodobnie wynikiem ostrego niedokrwienia całej macicy, na co wskazuje istotna korelacji pomiędzy objętością macicy a zapotrzebowaniem na morfinę. Ból o mniejszej intensywności, w późniejszym okresie, jest prawdopodobnie związany z samym niedokrwieniem mięśniaków. Duża różnica w zapotrzebowaniu na morfinę w ciągu pierwszych 4 godz. (0-41 mg), pomimo jednoczesnego stosowania diklofenaku, może ...

  Streszczenie angielskie: Uterine artery embolization (UAE) is a new nonsurgical therapy for uterine fibroid disease. One of the major issues in the continuing development of UAE is pain control after procedure. Exept for few observations, timecourse and character of post-UAE pain was not sufficiently studied. The aim of study was to define the intensity, character and time course of pain after UAE for the treatment of fibroid disease. Patient-controlled analgesia (PCA) pump with intravenous morphine was available to patients for 24 hours and additionally diclofenac was given to them. The PCA pump records, intensity of pain assessed with VAS (visual analog scale) and its character (time-course and place) were reviewed and analyzed in 46 patients. The severe pain (VAS 5) experienced after UAE follows a consistent pattern as a generalized, undetermined cramping pain over time. Pain increased immediately after the procedure is completed and then remains constant for 4 hours (only 10 of 46 patients did not used PCA). During next 4 hours the intensity of pain and the number of PCA doses decreases to a much lower level. The severe pain during 8 hours after UAE probably results from a global uterine ischemia caused by the sudden occlusion of the main uterine arteries. This mechanism is supported by the observed correlation between uterine volumes and the total morphine doses required by patients. After 8 hours the pain is reduced to a much lower plateau with resumption of blood flow to normal ...


  35/37

  Tytuł oryginału: Wpływ wyrównania niedoboru dehydroepiandrosteronu (DHEA) na profil hormonalny, stężenia IGF-1 i osteokalcyny u pacjentek z osteoporozą posteroidową.
  Tytuł angielski: Effect of substitution of dehydroepiandrosterone in women with glucocorticoid-induced osteoporosis on IGF-1 and osteocalcin plasma concentrations.
  Autorzy: Bednarek-Papierska Lucyna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.577-584, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: 16 pacjentek, poddanych ze wskazań życiowych przewlekłej terapii przeciwzapalnymi dawkami glikokortykoidów, z osteoporozą, otrzymywało przez 6 tygodni dehydroepiandrosteron w dawce 50 mg/dobę. Po 6 tygodniach terapi stwierdzono: 1. Znamienny wzrost stężenia DHEAS, androstendionu, testosteronu w surowicy. 2. Brak wpływu na stężenie estradiolu i FSH w surowicy. 3. Znamienny wzrost stężenia IGF-1 i osteokalcyny w surowicy. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że uzupełnienie niedoboru dehydroepiandrosteronu u pacjentek leczonych farmakologicznymi dawkami glikokortykoidów jest korzystne w leczeniu osteoporozy u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Sixteen postmenopausal women, administered with anti-inflammatory doses of glucorticoids, were treated with dehydroepiandrosterone (DHEA) 50 mg per day. After 6 weeks of treatment, we found a significant increase of plasma levels of testosterone (from 0,21ń22 to 254,27ń113,17 ng/ml), IGF-1 (from 112ń41,06 t0 149ń48 ng/ml) and marker of bone formation - Osteocalcin (OC) (from 12,0ń6,15 to 14,88ń7 ng/ml). There were no significant changes in E2 and FSH concentrations. We concluded that the observed hormonal changes could play a positive role in treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis.


  36/37

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dehydroepiandrosteronu (DHEA) w praktyce klinicznej. Czy DHEA przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu?
  Tytuł angielski: Application of dehydroepiandrosterone (DHEA) in clinical practice. Does DHEA prevents from premature ageing?
  Autorzy: Zgliczyński Stefan, Bednarek-Papierska Lucyna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.585-595, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie na rynek dehydroepiandrosteronu (DHEA - Biosteron - firmy Lekam) rozbudziło nadzieję na szerokie udostępnienie w naszym kraju "eliksiru młodości". Dotychczas DHEA sprowadzano do Polski z USA i inych krajów zachodnich, gdzie, podobnie jak melatoninę, sprzedawano go bez recepty. Nie komentując słuszności tych faktów ograniczymy się jedynie do przedstawienia informacji na temat roli DHEA w ustroju, jego zastosowania w praktyce klinicznej oraz weryfikacji poglądów z tym związanych.

  Streszczenie angielskie: The launching of dehydroepiandrsterone (DHEA - Biosteron - of Lekam Company) to the market has raised hopes to obtain an "elixir of youth" on our country. Before, it was imported to Poland from the USA and other western countries, where - similarly to melatonin - it was freely available, i.e., no doctor's presciptions were required. While not commenting those facts, we shall limit our presentation to an information on the role of DHEA in the organism, its applications in clinical practice and, eventually, to the verifikation of associated views and opinions.


  37/37

  Tytuł oryginału: Analysis of pregnancies with a macrosomic fetus at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy in the School of Medicine in Lublin during 1997-2001.
  Autorzy: Kraczkowski Janusz J., Brzozowskiut. Ireneusz, Billewicz-Kraczkowska Aleksandra, Bednarek Wiesława, Skoczyński Mariusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: We retrospectively analyzed outcomes of with macrosomic fetus taking into consideration the following factors: maternal age and pariety, indications for cesarean delivery and fetal gender. A total of 4716 deliveries during the of 5 years study (1997-20010 were recorded at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, School of Medicine in Lublin. Neonatal birthweight of more then 4000 g was observed 10.6 p.c. (n=500) of all deliveries. We found an increased percentage of elective cesarean section multigravidae when neonatal birthweight was 4000-4500 g. Among indications for cesarean delivery were birth asphyxia in primigravidae and multigravidae and cervical dystocia in primigravidae. We did not find any correlation between maternal parity and neonatal birthweight. A greater proportion of male neonates was noted in the study group.

  stosując format: