Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BECK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Chronic hypokalaemia of adults : Gitelman's syndrome is frequent but classical Bartter's syndrome is rare
Autorzy: Gladziwa U., Schwarz R., Gitter A. H., Bijman J., Seyberth H., Beck F., Ritz E, Gross P[eter]
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[81-87], il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/10

  Tytuł oryginału: Efficacy of the new long-acting formulation of lanreotide (Lanreotide Autogel) in the management of acromegaly.
  Autorzy: Caron Ph., Beckers A., Cullen D. R., Goth M. I., Gutt B., Laurberg P., Pico A. M., Valimaki M., Zgliczyński W.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (1) s.99-104, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lanreotide Autogel is a new long-acting aqueous preparation of lanreotide for the treatment of acromegaly and is administered by deep sc injection from a small volume, prefilled syringe. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of this new ong-acting formulation in a large population of acromegalic patients previously responsive to lanreotide 30 mg, im (substained release microparticle formulation). Lanreotide Autogel was administered by deep sc injection every 28 d to 107 patients (54 males and 53 females; mean age, 54 ń 1.2 yr). All patients had been treated with lanreotide (30 mg) for at least 3 months before study entry and had a mean GH level less than 10 ng/ml after at least 4 subsequent im injections every 14 d (48 p.c.), 10 d (32 p.c.), or 7 d (20 p.c.). Treatment was switched from lanreotide 30 mg injected every 14, 10, or 7 d to 60, 90, or 120 mg lanreotide Autogel, respectively, every 28 d. After three fixed dose injections of lanreotide Autogel, mean lanreotide levels were similar to those obtained at steady state with lanreotide 30 mg. During lanreotide Autogel treatment, the control of acromegalic symptoms was comparable with that previoulsy achived during lanreotide 30 mg treatment. After 3 injections of lanreotide Autogel, mean GH (2.87 ń 0.22 ng/ml) and IGF-I (317 ń 15 ng/ml) values were comparable with those recorded at the end of lanreotide 30 mg treatment (GH, 2.82 ń 0.19 ng/ml; IGF-I, 323 ń 16 ng/ml). GH levels below 2.5 ng/ml and age-/sex-normalized IGF-I were achived in 33 p.c. and 39 p.c. of patients during lanreotide 30 mg and lanreotide Autogel treatment, respectively...


  3/10

  Tytuł oryginału: Czynnik stymulujący wzrost komórek alfa we krwi pępowinowej noworodka - wskaźnik dojrzałości immunologicznej czy zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną?
  Tytuł angielski: MGSA/GRO-a in the umbilical cord blood - marker of the immunity or the intrauterine infection.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida, Dulibana Hanna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.164-167, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Chemokiny odpowiedzialne są za regulację fizjologicznie przebiegających procesów immunologicznych oraz procesów związanych z zakażeniem. MGSA/GRO-ŕ należy do podrodziny CXC (chemokina - ŕ). Celem pracy była ocena stężenia MGSA/GRO-ŕ w surowicy krwi pępowinowej noworodków w zależności od sposobu rozwiązania ciąży i zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną. Badaniami objęto 52 noworodki, wyodrębniając następujące grupy: noworodki urodzone o czasie siłami natury i drogą elektywnego cięcia cesarskiego oraz noworodki urodzone przed terminem - bez cech infekcji, z wrodzonym zapaleniem płuc i wczesną posocznicą. Stężenie MGSA/GRO-ŕ oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjnego zestawu Quantikine Human GRO-ŕ firmy R&D Systems, metoda ELISA. Stężenie MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych o czasie było znamiennie statycznie niższe niż u noworodków urodzonych przed terminem. Sposób rozwiązania ciąży o czasie nie wpływał na stężenie tej chemokiny w surowicy krwi pępowinowej (drogami natury - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cięciem cesarskim - 114,9 ń 26,6 pg/ml). We krwi pępowinowej nowroodków urodzonych przedwcześnie, u których wystapiły cechy zapalenia płuc i wczesnej posocznicy stężenie MGSA/GRO-ŕ wynosiło odpowiednio 202,1 ń 151,0 pg/ml oraz 451,6 ń 327,8 pg/ml. Wewnątrzmaciczna infekcja wyraźnie związana jest z wyższym stężeniem MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przewcześnie.

  Streszczenie angielskie: The chemokines are involved in regulation of normal immune response and inflammation. MGSA/ GRO-ŕ is a member of the chemokine suprefamily CXC (chemokine - ŕ). The aim of the study was to determine the relationship between the mode of delivery and MGSA/GRO-ŕ levels in the umbilical cord blood, to evaluate the influence of intrauterine infection on the chemokine levels. We examined the umbilical cord blood of 52 newborn: full-term born by vaginal delivery and cesarean section and preterm infants without infection, with pneumonia and early sepsis. MGSA/GRO-ŕ concentration was determined by use of sensitive and specific ELISA (Wuantikine R&D Sustems). The mean MGSA/GRO-ŕ is higher in preterm infants than in full term healthy infants. The mode of delivery have no effect on the chemokine concnetration in umbilical cord blood of full-term infants (vaginal delivery mean - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cesarean section, mean = 114,9 ń 26,6 pg/ml. Preterm infants with pneumonia had mean MGSA/GRO-ŕ level 202,1 ń 151,0 pg/ml and with early sepsis - 451,6 ń 327,8 pg/ml. Early sepsis of preterm infants is associated with an increase in MGSA/GRO-ŕ concentration in the umbilical cord blood.


  4/10

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia dzieci 8-letnich w Bielsku-Białej.
  Tytuł angielski: State of the dentition in 8 year olds from Bielsko-Biała.
  Autorzy: Truszel Marek, Roztoczyńska Agata, Becker Katarzyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.12-15, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono stan uzębienia populacji 8-latków zamieszkałych w Bielsku-Białej, określając frekwencję i intensywność próchnicy (osobno dla zębów mlecznych i stałych), higienę jamy ustnej oraz częstość występowania i rodzaje wad zgryzu. Zebrane dane poddano analizie statystycznej.


  5/10

  Tytuł oryginału: Loss of heterozygosity in primary lung cancer using laser capture microdissection and WAVE DNA fragment analysis techniques.
  Autorzy: Zhu Weigang, Zou Helen, Beck Amy, Chervinsky Dave, Malik Debbie, Brooks John J., Tan Dongfeng
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR95-BR99, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: A number of molecular changes observed by varied conventional methods, including loss of heterzygosity (LOH) on chromosome 3, have been associated with primary lung cancer. To further define the locus of chromosome 3p allele loss in lung cancer, we performed LOH study by using innovative laser capture microdissection and WAVE DNA Fragment Analysis. Mateiral/Methods: Thirty-eight paired specimens from patients with adenocarcinoma of the lung were used for this study. Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue from normal stromal cells or lymphocytes and adenocarcinoma were collected using laser capture microdissection. DNA was extracted and amplified by PCR using six polymorphic DNA markers for chromosome 3. PCR products were analyzed by both gel electrophoresis and WAVE DNA Fragment Analysis. Results: LOH at 3p22-24 was found in tumor cells from twelve out of thirty-eight patients (32 p.c.) when analyzed by WAVE DNA Fragment Analysis and LOH was found in tumor cells from nine out of thirty-eight patients (23 p.c.) when analyzed by gel electrophoresis. LOH was found in normal control from one out of thirty-eight patients. Conclusions: 1. Our results suggest putative tumor suppressor gene(s) is present in a region at 3p22-24, which may play a role in carcinogenesis of lung cancer. 2. Laser capture microdissection is essential tool for defined LOH studies. 3. WAVE DNA Fragment Analysis is an accurate, sensitive and automated tool for analysis of DNA fragments.


  6/10

  Tytuł oryginału: Ocena chemokin (MIP-1alfa i MIP-1beta) we krwi pępowinowej noworodków.
  Tytuł angielski: Macrophage inflammatory protein (MIP-1 alpha and MIP-1 beta) in the umbilical cord blood of the newborn.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.117-120, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Chemokiny stanowią dużą grupę cytokin o właściwościach chemotaktycznych, które odgrywają kluczową rolę w reakcjach zapalnych. Większość z nich produkowana jest i wydzielana do krążenia obwodowego podczas ostrej fazy infekcji. Obecność á chemokin w surowicy krwi sugeruje się również w warunkach fizjologicznych. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy porodem o czasie i przedwczesnym a poziomem białka zapalnego makrofagów (MIP) - 1ŕ i 1á w surowicy krwi pępowinowej. Badaniami objęto 72 noworodki w następujących grupach: 1). noworodki urodzone o czasie, 2). noworodki urodzone przewcześnie - z małą urodzniową masą ciała i 3). nowroodki urodzone przedwcześnie - z bardzo małą urodzeniową masą ciała. Stężenie MIP-1ŕ i MIP-1á oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjengo zestawu Quantikine Human MIP-1ŕ i 1á we krwi peępowinowej noworodków, zaró no urodzonych przedwcześnie jak i o czasie. Uzyskane wstępne wyniki sugerują wpływ perinalnych czynników ryzyka (choroba ciężarnej, indukcja porodu, przedwczesne pęknięcie pęcherza płdoowego, hipotrofia) oraz posocznicy na wysokie stężenie á chemokin w surowicy krwi pępowinowej.

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitue a large family of chemotatctic cytokiens with proinflammatory action, which are produced by large variety of cells. Although most inflammatory chemoatractanst are only induced and released in the circulation during actue infection, a restricted number of CC chemokines are constitutively present in normal plasma and serum at high concentration. Objective of the study was to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum macrophage inflamamtory protein (MIP) - 1ŕ and 1á. Umbilical blood was obtained from 72 newborns in the follwoing groups: 1). full term infants, 2). preterm infants - low birth weight and 3). preterm infants - very low birth weight. MIP-1ŕ and MIP-1á concentrations were determined by use of commercially availabel immunoassa kits (R&D Systems). Serum concentrations in preterm infants were either similar or higher than those measurred in term neonates. The present study demonstrates that the chemokines are measurable in cord blood serum but the role of perinatal risk factors remains to be established.


  7/10

  Tytuł oryginału: The effect of whole-body cryotherapy on lipids parameters in experimental rat model.
  Tytuł polski: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry lipidowe u szczurów.
  Autorzy: Skrzep-Poloczek Bronisława, Romuk Ewa, Birkner Ewa, Wiśniowska Bernadeta, Beck Brygida, Jagodziński Leszek, Stanek Agata, Teister Maria, Sieroń Aleksander
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.7-13, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainetersowania oddziaływaniem niskich temepratur na organizmy żywe. Temepraturuy kriogeniczne (krańcowo niskie) są coraz częściej stosowane w medycynie i biologii. Szybko rozwijająca się krioterapia wykorzystuje działanie niskich temepartur do stymulowania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje wiele reakcji: przeciwbólową, nerwowo-mięśniową, przeciwobrzękową, odpornościową, hormonalną oraz krążeniową. Ich podstawą są procesy termoregulacji. Brak doniesień na temat zachowania się zwierząt poddanych stymulacyjnemu działaniu krioterapii ogólnoustrojowej skłonił nas do ustalenia optymalnych warunków stosowania właśnie u nich krioterapii. Celem naszej pracy była ocena wpływu niskiej temperatury na parametry lipidowe szczurów. Badania przeprowadzano na 30 szczurach rasy Wistar, samcach o ciężarze ciała 317 ń 24 g. Zwierzęta podzielono na 5 grup po 6 szczurów w każdej. Grupa A została poddana 5-dniowej ekspozycji na temperaturę -60 řC, grupa B - 10-dniowej ekspozycji na temperaturę -60řC, grupa C - 5 dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa D - 10-dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa E - kontrola bez ekspozycji. Czas trwania jednego zabiegu wynosił minutę. Po zakończonym cyklu ekspozycji w pobranych próbkach krwi oznaczyliśmy cholesterol całkowity, trójglicerydy oraz cholesterol HDL i LDL (metodą enzymatyczną - zestawami firmy Alpha Diagnostics. Na podstawie uzyskanych wyników mmożna wyciągnąć wniosek, że ...

  Streszczenie angielskie: The main objectives of this study were to quantify in whole body cryotherapy rat model changes in serum lipid profile (plasma triglycerides, total cholesterol, HDL-cholesterol, VLDL + LDL cholesterol). Studies were carried out on 30 adult male Wistar FL rats. Animals were randomized into five groups (6 rats each). Group A - rats exposured for temperature -60řC for 5 days, group B - rats exposured for temperature -60řC for 10 days, group C - rats exposured for temperature -90 řC for 5 days, group D - rats exposured for temperature -90řC for 10 days and group E - control rats - without exposure on cryotherapy. We have observed decrease in body weight of animals exposured for temperature -90řC for 5 and 10 days. Whole body cryotherapy by lowering HDL-C and LDL-C fraction and increasing TG level seems to influence lipoprotein metabolism.


  8/10

  Tytuł oryginału: Radioiodine-treatment (RIT) of functional thyroidal autonomy.
  Autorzy: Meller Johannes, Sahlmann C. O., Becker Wolfgang
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since 1942, therapy with radioiodine (RIT) has gained a major role in the treatment of benign thyroid disorders, notably hyperthyroidism caused by Graves' disease or toxic multinodular goitre (thyroid autonomy). In iodine deficient areas thyroid autonomy accounts for 40-50 p.c. of all cases with hyperthyroidism. RIT has become a cost-effective first-line procedure in autonomy-patients with latent or overt hyperthyroidims, especially in the absence of a large goitre, after thyroid surgery and in elderly patients with latent or overt hyperthyroidims, especially in the absence of a large goitre, after thyroid surgery and in elderly patients with associated conditions who carry a high intra- or perioperative risk. Decisions concerning the definitive treatment of thyroid autonomy should take into account previous episodes of hyperthyroidism, objective parameters of risk stratification in euthyroid patients as well as concomitant diseases and the probability of iodine exposure in the future. In Central Europe the majority of investigators prefer to estimate the therapeutic activity individually by a radioiodine test. TCTUs (global 99m-Tc-pertechnetate thyroid uptake under suppression) - based dose concepts have been proven to be highly effective in the elimination of autonomy and carry a low ( 10 p.c.) risk of postradioiodtherapeutic hypothyriodism. Radioiodine therapy for autonomy has been found to be both effective and safe and without major early or late side effects. The most frequent complication is hypothyroidism requiring lifelong follow-up.


  9/10

  Tytuł oryginału: Cord blood RANTES concentration as a predictor of intrauterine infection? - a preliminary study.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.56-58, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitute a large family of chemotactic cytokines that selectively attract different blood cell types. Although most inflammatory chemoattractants are only iduced and released in the circulation during acute infection, a restricted number of CźC and CC chemokines are constitutively present in normal plasma at high concentration. RANTES a member of the CC subgroup of chemokines, has proinflammatory actions, is produced by large variety of cell, including T cells, macrophages and endothelial cells. The objective of this study were to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum concentration and to determine whether intrauterine infection of newborm is associated with changes in umbilical blood serum concentrations of RANTES. Umbilical blood was obtained from 67 newborns in the following groups: 1) preterm inflants with intrauterine sepsis, 2) preterm infants with intruterine pneumonia 3) preterm infants without infection and 4) full term healthy infants. RANTES concentrations were determined by use of a commercially available immunoassay kit (R&D Systems). Median RANTES cord blood concentration of full-term healthy infants was 67.8 ng/ml (range 45.2-105.0 ng/ml). Median RANTES concentrations in the umbilical cord serum preterm infants with early sepsis were 44.4 ng/m (range 27.0 - 102.5 ng/ml), preterm infants with intrauterine pneumonia - 49.5 ng/ml (range 13.9 - 64,3 ng/ml) and preterm infants without infection - 51.3 ng/ml (rang 13.9 - 91.4 ng/ml). The median cord blood plasma concentrations of RANTES i higher in full term healthy infants than in preterm ones. Intrauterine infection preterm infants is not associated with changes in RANTES concentrations in umbilical cord blood.


  10/10

  Tytuł oryginału: Schemat pobudzenia limfocytów T pomocniczych w zdrowym dziąśle i w czasie rozwoju zapalenia dziąsła i przyzębia.
  Tytuł angielski: Scheme of T-helper lymphocytes stimulation in the healthy gingiva and during the development of gingivitis and periodontitis.
  Autorzy: Wiench Rafał, Płocica Iwona, Beck Brygida, Pakosz Katarzyna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.13-22, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena ekspresji IL-1ŕ, IL-1á, IL-10 i IFN-ç w tkance dziąsłowej u osób ze zdrowym przyzębiem z kolejnymi stadiami zapalenia przyzębia. Materiał i metody. Cytokiny oznaczano ilościowo metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Wyniki i wnioski. U wszystkich badanych osób w tkance dziąsłowej wykryto oznaczalne miana badanych substancji. Wyniki badań własnych oraz dane z dostępnego piśmiennictwa pozwoliły opracować prawdopodobny schemat pobudzenia określonych typów limfocytów T pomocnyiczych w stanie zdrowia i różnych fazach patologii przyzębia.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim was the estimation of the expression of IL-1ŕ, IL-á, IL-10 and IFN-ç locally in the gingiva tissue in the patients with healthy periodontium and with the consecutive stages of periodontitis. Material and methods. Cytokines was quantitively determiend by the immunoenzymatic method (ELISA). Results and conclusions. In all the tested persons in the gingiva tissue it was demostrated the markable levels of cytokines. The results of the available literature allowed to work out the possible scheme of the stimulation of the given types of T-helper lymphocytes in the health state and in different stages of periodontal lesions.

  stosując format: