Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEŁTOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Human leptin administered intraperitoneally stimulates natriuresis and decreases renal medullary NA+, K+-ATPase activity in the rat - impaired effect in dietary-induced obesity.
Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Górny Dionizy, Marciniak Andrzej
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR221-BR229, il., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Leptin, produced by adipose tissue, apart from regulating food intake and energy expenditure, also has natriuretic activity. In this study we examined the effect of leptin on renal Na+, K+-ATPase responsible for active tubular sodium reabsorption, and compared the renal effects of leptin in lean and obese rats. Male Wistar rats were either kept on normal laboratory chow or made obese by a high-calorie diet. The animals were placed in metabolic cages and urine was collected in 2-hour periods. In lean animals, leptin (1 mg/kg i.p.) caused a 139.5 p.c. increase in uring output, a 112.4 p.c. increase in natriuresis, and a 57.2 p.c. increase in the fractional excretion of sodium, but had no effect on the glomerular filtration rate. Leptin at this dose decreased renal medullary Na+, K+-ATPase activity at 30 minutes, 1 hour and 2 hours by 31 p.c., 34.3 p.c. and 21.2 p.c., respectively. The effect of leptin on Na+, K+-ATPase at 1 hour was dose-dependent; the lowest dose inducing significant inhibition was 0.25 mg/kg. By contrast, leptin had no effect on either cortical Na+, K+-ATPase or the ouabain-resistant fraction of ATPas. In obese rats, leptin increased urine output by only 29.1 p.c. and natriuresis by 28.9 p.c., and had no significant effect on medullary Na+, K+-ATPase. Leptin stimulates natriuresis primarily by inhibiting tubular sodium reabsorption. This effect is mediated, at least partially, by decreased Na+, K+-ATPase actaivity in the ranal medulla, and is impaired in obese rats.


  2/12

  Tytuł oryginału: Cerivastatin modulates plasma paraoxonase/arylesterase activity and oxidant-antioxidant balance in the rat.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Mydlarczyk Mariusz, Jamroz Anna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.143-150, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Statins (3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors), apart from lowering plasma cholesterol, modulate other processes involved in atherogenesis. Paraoxonase (PON), contained in plasma high density lipoproteins, protects plasma lipoproteins from oxidative damage and is a potentially atheroprotective enzyme. We investigated the effect of cervastatin on oxidant-antioxidant balance and plasma PON activity. The adult male Wistar rats received cervistatin at a dose of 0.03 or 0.3 mg/kg/day for 3 weeks. Then, plasma concentration of lipid peroxidation products, total antioxidant capacity and PON activity were assayed. Plasma level of lipid peroxidation products was unchanged in low-dose group but decreased significantly in animals receiving high dose of cervivastatin. In this group, the concentration of malonyldialdehyde and 4-hydroxydialkenals was reduced by 46.6 p.c. whereas the level of lipid hydroperoxides was lowered by 59.3 p.c. Total plasma antioxidant capacity increased in low-dose group by 22.3 p.c. and in high-dose group by 27.2 p.c. PON activity toward paraoxon decreased by 16.1 p.c. and 11.6 p.c. in low- and high-dose groups, respectively. The activity toward phenyl acetate, which better corresponds wuith enzyme concentration, declined by 74.2 p.c. and 78.4 p.c. following lower and higher dose treatment, respectively. PON/arylesterase ratio raised in cervastatin-treated rats (low dose: +227.4 p.c., high dose: +328.2 p.c.).Cerivastatin had no effect on total plasma cholesterol but significantly decreased triglyceride level by 34.6 p.c...


  3/12

  Tytuł oryginału: Atherosclerosis
  Tytuł angielski: Inverse relationship between total testosterone and anti-oxidized low density lipoprotein antibody levels in ageing males.
  Autorzy: Barud Wojciech, Palusiński Robert, Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna
  Źródło: Atherosclerosis 2002: 164 (2) s.283-288, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 304,815

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Accumulating evidence indicates the involvement of sex hormones in atherogenesis. Endogenous testosterone is inversely related to the majority of risk factors for atherosclerosis and is known to be a potent immunomodulator. Recently, autoantibodies to oxidized LDL (anti-oxLDL Ab) were shown to predict carotid and coronary atherosclerosis. The aim of this study was to investigate the relationship between these antibodies and testosterone level in ageing males. The study group comprised 65 males over 50 years old (42 with coronary artery disease). Serum anti-oxLDL Ab titer was measured by enzyme-linked immunoassay and total serum testosterone by radioimmunoassay. A significant inverse correlation was found between serum anti-oxLDL Ab titer and testosterone concentration (r = -0.346, P = 0.0047). Alteration in serum anti-oxLDL Ab titers showed no correlation to classical cardiovascular risk factors, e.g. body mass index, waist/hip ratio, smoking, total cholesterol, triglicerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol. In multiple regression analysis only testosterone level was independently associated with anti-oxLDL Ab. These data suggest that a fall of testosterone concentration in ageing men can influence either oxidative modification of LDL or the immune response to these lipoproteins which may be important in the pathogenesis of atherosclerosis.


  4/12

  Tytuł oryginału: Aktywność paraoksonazy, całkowity potencjał antyoksydacyjny surowicy i stężenie produktów peroksydacji lipidów u dzieci w okresie zaostrzenia astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Serum paraoxonase activity, total antioxidant potential and lipid peroxidation products in children with bronchial asthma exacerbation.
  Autorzy: Górnicka Grażyna, Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Jamroz Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.257-263, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych mechanizmów antyoksydacyjnych i stężenia produktów peroksydacji lipidów u dzieci w okresie zaostrzenia astmy oskrzelowej. Badania wykonano u 23 dzieci (17 chłopców, 6 dziewczynek) w wieku 3-17 lat, hospitalizowanych z powodu zaostrzenia astmy. Krew do badań pobierano przed zastsowaniem leczenia farmakologicznego. Grupę kontrolną stanowiło 22 dzieci (11 chłopców i 11 dziewczynek) w wieku 3-17 lat bez objawów astmy oraz innych chorób alergicznych. Średnia aktywność paraoksonazy w surowicy dzieci z astmą była mniejsza o 15 proc. niż w grupie kontrolnej, jednak różnica ta nie była znamienna statystycznie ze względu na dużą zmienność osobniczą aktywności enzymu. Całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza w grupie z astmą był mniejszy o 23,8 proc. i wykazywał bliską znamienności korelację z liczbą dni hospitalizacji (r = - 0,42; p = 0,07). Stężenie produktów peroksydacji lipidów oznaczanych jako substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) było u dzieci z astmą podwyższone o 115,3 proc. w stosunku do grupy kontrolnej i wykazywało znamienną korelację z ilością eozynofili we krwi obwodowej (r = 0,49; p 0,01) oraz ujemną korelację z potencjałem antyoksydacyjnym (r = -0,53; p 0,05). Wykonane badania wskazują, że okres zaostrzenia astmy oskrzelowej u dzieci charakteryzuje się stresem oksydacyjnym, o czym świadczy wzrost stężenia produktów peroksydacji lipidów w surowicy krwi. Całkowity potencjał antyoksydacyjny ulega obniżeniu u ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate serum paraoxonase (PON) activity, total antioxidant capacity and serum level of lipid peroxidation products in children with exacerbated bronchial asthma. The study was performed in 23 children (17 males and 6 females, age 3-17 years) admitted to the hospital with asthma exacerbation. Aliquots of serum were collected before administration of any treatment. Control group comprised of 22 children (11 males, 11 females, age 3-17 years) admitted to the Departmetn of Orthopedics for planned surgery, none of them demonstrated symptoms of asthma or other allergic diseases. Paraoxonase activity demonstrated right-skewed distribution both in control and in experimental group. The mean PON activity was 15 p.c. lower in asthmatic group but the difference was not significant. Total antioxidant potential of assayed sera as ferric reducing ability was significantly decreasec in teh group with asthma (-23.8 p.c.) and near-significantly correlated with number of days of hospitalization (r = -0.42; p = 0.07). The concentration of thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS), a marker of lipid peroxidation, was 115,3 p.c. higher in asthmatic than in control group. TBARS correlated positively with eosinophils count in peripheral blood (r = 0.49; p 0.01) and negatively with antioxidant capacity (r = -0.53, p 0.05). We conclude that serum concentration of lipid peroxidation products is increased in children with bronchial asthma ...


  5/12

  Tytuł oryginału: Regulation of renal tubular sodium transport by cardiac natriuretic peptides: two decades of research.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.RA39-RA52, il., bibliogr. 188 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: This review presents the current state of our knowledge regarding the regulation of renal tubular sodium transprot by natriuretic peptides, with special emphasis on recent findings in this field. Natriuretic peptides constitute a complex system involved in the regulation of sodium balance and blood pressure. The natriuretic peptide family consists of atrial peptides, such as atrial natriuretic factor (ANF, ANP90-126), long-acting natriuretic peptide (ANP1-30), vessel dilator (ANP31-67) andn kaliuretic peptide (ANP79-98), as well as brain or B-type natriuretic peptide (BNP), C-type natriuretic peptide (CNP) and urodilatin. Natriuretic peptides act on target cells through A-type and B-type receptors and stimulate cyclic GMP synthesis. ANF stimulates natriuresis mainly by inhibiting soidum reabsorption in the inner medullary collecting duct. The effect results from coordinate inhibition of apical sodium channels and basolateral Na+, K+-ATPase. Additional effects on sodium transport occure in more proximal nephron segments and on glomerular filtration when hormone concentration is elevated. BNP and urodilatin share the same mechanism of action. CNP synthetized in several nephron segments acts through specific B-type natriuretic peptide receptors, which are also expressed in renal tubule, but have a different distribution than A-type receptors. ANP1-30, ANP51-67 and ANP79-98 decrease Na+, K+-ATPase activity in tubular cells through a prostaglandin E2-deendent mechanism.


  6/12

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/12

  Tytuł oryginału: Spectrophotometric method for the determination of renal ouabain-sensitive H+, K+ -ATPase activity.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.515-527, il., tab., bibliogr. s. 526-527
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to develop a method for renal H+, K+ -ATPase measurement based on the previously used Na+, K+ -ATPase assay (Bełtowski et al.: J Physiol Pharmacol.; 1998, 49: 625-37). ATPase activity was assessed by measuring the amount of inorganic phosphate liberated from ATP by isolated microsomal fraction. Both ouabain-sensitive and ouabain-reistant K+ - stimulated and Na+ -independent ATPase activity was detected in the renal cortex and medulla. These activities were blocked by 0.2 mM imidazolpyridine derivative, Sch 28080. The method for ouabainsensitive H+, K+ -ATPase assay is characterized by good reproducibility, linearity and recovery. In contrast, the assay for ouabain-resistant H+, K+ -ATPase was unsatisfactory, probably due to low activity of this enzyme. Ouabain-sensitive H+, K+ -ATPase was stimulated by K+ with Km of 0.26 ń 0.04 mM and 0.69 ń 0.11 mM in cortex and medulla, respectively, and was inhibited by ouabain (Ki of 2.9 ń 0.3 ćM in the renal cortex and 1.9 ń 0.4 ćM in the renal medulla) and by Sch 28080 (Ki of 1.8 ń 0.5 ćM and 2.5 ń 0.9 ćM in cortex and medulla, respectively). We found that ouabain-sensitive H+, K_ -ATPase accounted for about 12 p.c. of total ouabain-sensitive activity in the Na+, K+ -ATPase assay. Therefore, we suggest to use Sch 28080 during Na+, K+ -ATPase measurement to block H+, K+ -ATPase and improve the assay specificity. leptin administered intraperitoneally (1 mg/kg) decreased renal medullary Na+, K+ -ATPase activity by 32.1 p.c. at 1 h after ijection but had no effect on H+, K+ -ATPase activity suggesting that the two renal ouabain-sensitive ATPases are separately regulated.


  8/12

  Tytuł oryginału: Species- and substrate-specific stimulation of human plasma paraoxonase 1 (PON1) activity by high chloride concentration.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Marciniak Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.927-936, il., bibliogr. s. 935-936
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Paraoxonase 1 (PON1), contained in plasma high-density lipoproteins, plays an important role in the protection of plasma lipoproteins and cell membranes from oxidative damage. Previous studies indicate that human PON1 is stimulated by high NaCl concentrations. The aim of this study was to characterize in more detail the effect of salts on serum PON1. Paraoxon-hydrolyzing activity of human serum was stimulated by 81.6 p.c. following the addition of 1 M NaCl. The effect of NaCl was dose-dependent between 0.5 and 2 M. PON1 activity toward phenyl acetate was reduced by 1 M NaCl by 55.2 p.c. Both the paraoxon- and phenyl acetate-hydrolysing activity was slightly lower in heparinized plasma than in serum, but NaCl had similar stimulatory and inhibitory effects on these activities, respectively. In rat, rabbit, and mouse, NaCl reduced PON1 activity. KCl had a similar effect on human PON1 as NaCl. Sodium nitrite also stimulated human PON1 but much less effectively than chloride salts. In contrast, sucrose, sodium acetate and sodium lactate had no significant effect. NaBr was a less effective PON1 activator than NaCl, whereas the effect of NaJ was non-significant. The activity of human PON1 toward homogentisic acid lactone and ç-decanolactone was unaltered by NaCl. These data indicate that: 1) high concentrations of chlorides stimulate human PON1 activity toward paraoxon but not other substrates, 2) PONI is inhibited by Cl- in other mammalian species, 3) the potency of human PON1 activation by halogene salts increases with decreasing atomic mass of the halide anion.


  9/12

  Tytuł oryginału: The opposite effects of cyclic AMP-protein kinase a signal transduction pathway on renal cortical and medullary Na+, K+-ATPase activity.
  Autorzy: Bełtowski J[erzy], Marciniak A[ndrzej], Wójcicka G[rażyna], Górny D.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.211-231, il., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cyclic AMP-protein kinase A (PKA) pathway plays an important role in signal transduction in renal tubular cells, however, its role in transport regulation is not completely estabilished. The aim of this study was to invastigate in vivo the effect of PKA on renal Na+, K+-ATPase activity. The study was performed in male Wistar rats. The animals were anaesthetized with pentobarbital and investigated drugs were infused through the catheter inserted into the abdominal aorta. Na+, K-ATPase activity was assayed in an isolated microsomal fraction of the renal cortex and medulla. Cell-permeable cAMP analogue, dibutyryl-cAMP (db-cAMP), dosedependently stimulated Na+, K+-ATPase in the renal cortex and inhbited in the renal medulla. Maximal stimulation (+38.5 p.c.) and inhibition 9-46.8 p.c.0 were observed at a dose of 10**-6 mol/kg/min. Measurement of Na+, K+-ATPase activity at different Na+concentrations revealed that in the renal cortex db-cAMP increased Vmax of the enzyme without any effect on sodium affinity, whereas in the renalmedulla decrease in Vmax was accompanied by decreased sodium affinity, evidenced by elevated K0.5 for sodium. The effect of db-cAMP was mimicked by the infusion of either adenylate cyclase activator, forskolin, or inhibitor of phosphodiesterase, IBBX. Both stimulatory and inhibitory effects of db-cAMP were prevented by pretreatment with protein kinase A inhibitor, KT 5720 (10**8 mol/kg/min) but not by inhibitor of protein kinase G, KT 5823. The inhibitory effect in the renal medulla was ...


  10/12

  Tytuł oryginału: Antioxidant status after abdominal hysterectomy with and without closing of peritoneum: a pilot study.
  Autorzy: Szymczyk Grzegorz, Bełtowski J., Marciniak A., Maciejczyk-Pencuła M., Kotarski J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.265-270, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The concentration of free radicals in blood rises in response to surgical trauma. There is no data in literature about comparison of oxy-radicals levels and antioxidant status between patients operated with closed or nonclosed parietal and visceral paritoneum. Material and methods: We decided to evaluate the antioxidant capacity of serum in connection with the short-term clinical outcome in 17 women undergoing abdominal hysterectomy with or without peritoneal closure. Results: There was no difference in total antioxidant capacity of serum between analysed two groups of patients either 8 or 24 hours after versus those found before the surgical intervention. Levels of peroxidation intensity markers were higher in patients with closed than in patients with non-closed peritoneum. There were no significant differences in postoperataive recovery in both groups of patients. Conclusion: We confirmed observations of other investigators that peritoneal closure could be abolished at abdominal hysterectomy without an influence on patients' well being.


  11/12

  Tytuł oryginału: The effect of peroxisome proliferator-activated receptors ŕ (PPARŕ) agonist, fenofibrate, on lipid peroxidation, total antioxidant capacity, and plasma paraoxonase 1 (PON1) activity.
  Autorzy: Bełtowski J[erzy], Wójcicka G., Mydlarczyk M., Jamroz A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.463-475, il., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate the effect of peroxisome proliferator activated receptors ŕ agonist, fenofibrate, on the level of oxidative stress, total antioxidant capacity, and plasma paraoxonase 1 (PON1) activity in the rat. The adult male Wistar rats received fenofibrate for 7 days. The drug was added to food at concentrations 0.005 p.c., 0.05 p.c. and 0.5 p.c., which corresponded to doses of 3, 30 and 300 mg/kg/day, respectively. Fenofibrate treatment dose-dependently reduced plasma concentration of malonyldialdehyde and 4-hydroxydialkenals. The level of these lipid peroxidation products in animals treated with 0.005 p.c., 0.05 p.c. and 0.5 p.c. fenofibrate was lower than in control group by 52.8 p.c., 62.7 p.c. and 87.1 p.c. respectively. Lipid hydroperoxides in plasma decreased by 29.7 p.c., 23.4 p.c and 27.5 p.c. in these groups, respectively. The drug had no significant effect on total antioxidant capacity measured as ferric reducing ability of plasma (FRAP). Paraoxonhydrolyzing activity (PON) of plasma paraoxonase was 81.5 p.c. lower in animals receiving 0.05 p.c. fenofibrate and 69.2 p.c. lower in rats treated with 0.5 p.c. fenofibrate than in control. Phenyl acetate hydrolyzing aactivity (arylesterase, AE) was reduced by 15.2 p.c., 49.6 p.c. and 55.8 p.c. in rats receiving 0.005 p.c., 0.05 p.c. and 0.5 p.c. fenofibrate, respectively. PON/AE ratio decreased following 0.05 p.c. and 0.5 p.c. fenofibrate by 64.9 p.c. and 30.4 p.c. respectively. The drug had no significant effect on total plasma triyglycerides and cholesterol concentrations...


  12/12

  Tytuł oryginału: Differential effect of 3-hydroxy-3-methyl-glutarylcoenzyme as reductase inhibitors on plasma paraoxonase 1 activity in the rat.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Jamroz Anna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.661-671, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Statins (3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors), apart from lowering plasma cholesterol, modulate other process involved in atherogenesis. The aim of this study was to investigate the effect of a natural statin, pravastatin, and of the synthetic one, fluvastatin, on plasma paraoxonase 1 (PON1), the antioxidant enzyme contained in plasma high-density lipoproteins. The adult male Wistar rats received other pravastatin (4 or 40 mg/kg/day) or fluvastatin (2 or 20 mg/kg/day) for 3 weeks. Then, plasma PON1 activity, lipid peroxidation products and total antioxidant capacity were assayed. Fluvastatin at a dose of 20 mg/kg/day decreased paraxon-hyrolyzing activity of PON1 by 23.6 p.c. and its phenyl acetate-hydrolyzing activity by 17.4 p.c. Lower dose of this drug as well as either dose of pravastatin had no effect of these activities. Fluvastatin at doses of 2 and 20 mg/kg/day decreased ç-decanolactone-hydrolyzing activity of plasma by 19.1 p.c. and 30.9 p.c, respectively. Statins had no effect on either total or HDL-cholesterol but markedly reduced plasma triglycerides. Fluvastatin had a more marked antioxidant activity, as evidenced by significant reduction of plasma concentration of malonyldialdehyde + hydroxydialkenals and lipid hydroperoxides, as well as by elevation of total plasma antioxidant capacity and plasma concentration of reduced sulfhydryl groups. These results suggest that fluvastatin but not pravastatin decreases plasma PON1 activity in normolipidemic rats, however, the former drug is more effective in reducing the level of oxidative stress.

  stosując format: