Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BATKO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Placental antioxidant system in relation to environmental pollution expressed as trace elements concentrations.
Autorzy: Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Zamorska Lucyna, Zadrożna Monika, Kitliński Marek, Solarska Katarzyna, Batko Bogdan
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.253-260, il., tab., bibliogr. 4 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu wiedzy na temat padaczki i stosunku do tej choroby wśród młodzieży 18-letniej, uczącej się w gdańskich liceach ogólnokształcących.
  Tytuł angielski: Assessment of knowledge of epilepsy and attitudes towards the disease among 18-year-old students of secondary schools in Gdańsk.
  Autorzy: Siemiński Mariusz, Nyka Walenty M., Kudelska Katarzyna, Batko Edyta
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.333-343, il., bibliogr. s. 341-342, sum. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jakość życia osób chorujących na chorobę przewlekłą między innymi zależy od społecznego odbioru danej jednostki nozologicznej. Właściwy stosunek do chorych, oparty na tolerancji i otwartości, jest warunkiem koniecznym dla ich prawidłowej rehabilitacji i normalnego funkcjonownaia społecznego. Cel. Celem tej pracy była ocena poziomu wiedzy na temat padaczki i stosunku do tej choroby wśród młodzieży uczącej się w gdańskich liceach. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 204 licealistów z klas maturalnych 3 gdańskich liceów, których poproszono o wypełnienie ankiety zawierającej 21 pytań dotyczących wiedzy o padaczce i stosunku do tej choroby. Ankiety były anonimowe Wyniki i wnioski. 95 proc. ankietowanych wiedziało, że padaczka to przewlekła choroba układu nerwowego. Jako objawy padaczki 96 proc. badanych wymieniało uogólniony napad drgawek. 49,5 proc badanych osób nie wiąże padaczki z zaburzeniami psychicznymi. 64,7 proc ankietowanych wybrało taki sposób pomocy choremu w trakcie napadu, który mógłby spowodować dodatkowe urazy u pacjenta. 12,7 proc. ankietowanych spotkało sięz twierdzeniem, że padaczka jest wywołana działaniem sił ponadnaturalnych, a według 24,5 proc. badanych hipoteza taka jest wiarygodna. 87,7 proc. ankietowanych nie bałoby się pracować z chorym na padaczkę, z czego 61,7 proc. uzależnia taką współprace od odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy: 25,6 proc. licealistów uważa, że lekarze powinni informować urzędy państwowe o tym, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The quality of life of patients suffering from chronic disease partly depends on the public attitude towards this disease. A tolerance-based attitude towards the patient is a necessary condition for corect rehabilitation and social functioning. Objective. THe aim of the study was to assess the level of knowledge of epilepsy and attitudes towards the disease among young people studying in secondary schools in Gdańsk. Material and methods Two hundred and four students of Gdańsk secondary schools were studied. They were asked to fill n a 21-item questionnaire probing for knowledge on epilepsy and attitudes towards the disease. The questionnaires were anonymous. Results and Conclusions. Ninety-five percent of the participants knew that epilepsy was a chronic disease of the nervous system; 96 p.c. of the respondents believed that the only symptom of epilepsy was a generalised seizure; 49,5 pc did not associate epilepsy with any psychiatric disorder; 64,7 p.c. chose a way of helping the person udergoing an epileptic seizure which could harm the patient; 12,7 p.c. had heard of the theory that epilepsy was caused by supernatural forces and 24,5 p.c. agreed with this theory; 87,7 p.c. would not be afraid to work with a patient suffering from epilepsy (61,7 p.c. would like to take a first-aid course before starting the job); 25,6 p.c. believed that doctors should inform official institutions about epileptic patients; 90,7 p.c. of the participants would have ...

  stosując format: