Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BASZCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Znamienne obniżenie odcinka ST w badaniu EKG metodą Holtera u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Significant depression of ST - segment in ECG Holter monitoring in children and adolescents.
  Autorzy: Krenc Zbigniew, Baszczyński Jan, Mazurowski Wojciech
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.50-52, 54, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Elektrokardiografia holterowska jest uznaną metodą oceny zrówno objawowego, jak i tzw. cichego niedokrwienia mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową. Trudności interpretacyjne budzi występowanie znamiennych, tj. spełniających kryteria dla niedokrwienia mięśnia sercowgo, zmian ST - T u ludzi zdrowych, w tym również dzieci i młodzieży. Celem pracy była ocena częstości występowania epizodów znamiennego obniżenia odcinka ST u dzieci i młodzieży, i okoliczności im towarzyszących. Badaniom poddano 39 zdrowych dzieci w wieku od 7 do 18 lat, w tym 21 dziewcząt i 18 chłopców w Klinice Katedry Pediatrii WAM w Łodzi. U wszystkich badanych wykonano 24-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera ze szczególnym uwzględnieniem analizy epizodów znamiennego obniżenia odcinka ST. Przeprowadzone badania wykazały, że epizody znamiennego obniżenia odcinka ST występują także u dzieci (15,4 proc.), zwłaszcza u dziewcząt. Najczęściej pojawiają się one w pierwszych godzinach po przebudzeniu i zwykle towarzyszy in przyspieszona czynność serca. Brak objawów choroby serca u dzieci i młodzieży z epizodami znamiennego obniżenia ST może przemawiać za ich czynnościowym tłem.

  Streszczenie angielskie: Ambulatory ECG monitoring is widely used for the detection and evaluation of symptomatic and silent myocarial ischaemia in people with coronary artery disease. Transient significant ST - segment depression can also occur in healthy people. The aim of the study was to estimate the frequency and circumstances of occurence of significant ST segment deprwssion in ECG Holter monitoring in healthy children and adolescents. Ambulatory electrocardiographic recordings were performed in 39 children and adolescents (21 girls and 18 boys) between 7 and 18 years in the Department of Pediatrics of Military Medical Academy in Łódź. Significant ST segment depressions were detected in 15,4 p.c. of children, more frequently in girls, usually in first after awakening. ST segment changes were often accompanied by accelerated heart rate.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych.
  Tytuł angielski: Estimation of blood flow in the common carotid artery and femoris artery in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system after the physical exercises.
  Autorzy: Siniewicz Krzysztof, Jackowski Wojciech, Baszczyński Jan, Sysa Violetta, Mazurowski Wojciech, Arendarczyk Jerzy
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.223-225, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przepływu krwi metodą Dopplera przez tętnicę szjną wspólną i tętnicę udową u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi, po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych. Badania przeprowadzono u 35 dzieci w wieku 11-16 lat z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego i u 35 zdrowych dzieci w tym samym wieku bez zaburzeń ortostatycznych. Każde dziecko zostało poddane ukierunkowanym ćwiczeniom fizycznym przez okres 1 roku. Po tym okresie powtórzono badania. Ukierunkowane ćwiczenia fizyczne są przydatną metodą rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego. Pod wpływem ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych ustępowały kliniczne objawy zaburzeń ortostatycznych i wzrosła średnia wartość prędkości maksymalnego przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to estimate of blood flow in the common carotid artery and femoris artery in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system after the special physical exercises. The examined group consisted of 35 children aged from 11 to 16 years with orthostatic and 35 healthy children with the same age. The blood flow was measurement by Doppler method. Each child was subjected to the physical training for a period of 1 year. We repeated this examination after exercises. The physical exercise is useful method in rehabilitation in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system. The clinical symptoms of the orthoststic disorders disappeared after the physical exercises in the same time.


  4/4

  Tytuł oryginału: Odległe obserwacje kliniczne u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł angielski: Long-term of clinical observation in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.
  Autorzy: Siniewicz Krzysztof, Baszczyński Jan, Jackowski Wojciech, Sysa Violetta, Erenbek Marzena, Sierakowska-Fijałek Anna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.226-228, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono odległe reakcje autonomiczne układu sercowo-naczyniowego u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych. Badania przmprowadzono u 35 dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi. Grupę porównawczą stanowiło 35 dzieci w tym samym wieku, bez zaburzeń ortostatycznych. Wykonano następujące próby: próbę ortostatyczną czynną i bierną. Następnie dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi zostały poddane ukierunkowanym ćwiczeniom fizycznym. Badania powtórzono po upływie 1 roku. Ukierunkowane ćwiczenia fizyczne miały bardzo dobry wpływ na reakcje autonomiczne układu sercowo-naczyniowego. Po ćwiczeniach ustępowały objawy zaburzeń ortostatycznych. Ćwiczenia fizyczne są niefarmakologiczną metodą lezcenia zaburzeń ortostatycznych u dzieci i młodzieży.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to estimate of long - term observation on autonomic function of the cardiovascular system in children with orthostatic disorders after physical exercises. The analysis was carried out of 35 children with orthostatic disorders. The control group consisted of 35 healthy children with the same age. Evaluation of the autonomic function of the cardiovescular system was analysed by using the active and passive orthostatic test before and after 1 year of physical exercises. The physical exercises improved automatic function of the cardiovascular system in children with orthostatic disorders. The clinical symptoms dissapeared after these exercises. The physical exercise is useful, non-farmacological method of treatment in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.

  stosując format: