Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BASTA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  2/12

  Tytuł oryginału: Znaczenie kolposkopii i kolposkopii skomputeryzowanej w postępowaniu diagnostycznym, obserwacji klinicznej i kwalifikacji terapeutycznej śródnabłonkowej neoplazji i raka szyjki macicy z wczesną inwazją u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: The value of colposcopy and computerised colposcopy in diagnosis and therapeutic management of cin and early invasive cervical cancer in pregnant women.
  Autorzy: Basta Antoni, Szczudrawa Andrzej, Pityński Kazimierz, Kolawa Wojciech
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.307-313, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest określenie wartości kolposkopii, szczególnie kolposkopii z komputerową dokumentacją seryjnych obrazów kolposkopowych w postępowaniu diagnostycznym oraz kwalifikacji terapeutycznej zmian o charakterze CIN i raka wczesnoinwazyjnego szyjki macicy u kobiet ciężarnych. Materiał i metody. Materiał pracy stanowi 96 kobiet ciężarnych w wieku 26 - 45 lat z rozpoznaniem CIN i Ca IA. Pacjentki były diagnozowane i leczone w latach 1990 - 1999. Wykonywano badanie kolposkopowe, cytologiczne i histopatologiczne wycinka celowanego. W ostatnim czasie rejestrowano obrazy kolposkopowe komputerowo za pomocą kamery zespolonej z kolposkopem. Wyniki: W całym badanym materiale stwierdzono zgodność badania kolposkopowego z badaniem histologicznym wycinka celowanego u 86 kobiet (89,6 proc.) oraz zgodność badania cytologicznego z badaniem histologicznym u 76 kobiet (79,2 proc.). Progresja CIN i Ca IA wystąpiła u 8 kobiet (8,3 proc.). Wnioski: Koloskopia a w szczególności kolposkopia skomputeryzowana pozwala na precyzyjną ocenę zmian szyjki macicy u kobiet ciężarnych i w ten sposób umożliwia odpowiednią kwalifikację terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was determining the value of colposcopy, especially with computerised documentation of serial colposcopic pictures in diagnosis and therapeutic management of CIN and early cervical cancer in pregnant women. Material and methods: Material consisted of 96 pregnant women aged 26 - 45 with CIN and Ca IA. Patients were diagnosed and treated between 1990 - 1999. There were performed colposcopic examinations, cytology and histological evaluation of colposcopy directed specimen. Lately colposcopic pictures were stored as graphic files by camera connected to PC. Results: The positive correlation between colposcopy and histology was established in 86 women (89.9 p.c.) and between cytology and histology in 76 women (79.2 p.c.). Progression of CIN and Ca IA was noted in 8 women (8.3 p.c.). Conclusions: Colposcopy, especailly computerised colposcopy enebles cervical lesion evaluation in pregnant women and thus enables proper therapeutic management.


  3/12

  Tytuł oryginału: Guzy jajnika u kobiet w ciąży w materiale Kliniki Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy in the material of Department of Gynecology and Oncology Collegium Medicum of Jagiellonian University in Cracow.
  Autorzy: Pityński Kazimierz, Basta Antoni, Szczudrawa Andrzej, Opławski Marcin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.371-375, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Pomimo, że guzy jajnika rzadko wikłają ciążę to jednak stanowią istotny problem kliniczny, przede wszystkim diagnostyczny i terapeutyczny. Dodatkowo ich stosunkowo rzadkie występowanie utrudnia uzyskanie odpowiedniego, własnego doświadczenia w postępowaniu w tych przypadkach. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki kliniczno-morfologicznej guzów jajnika w ciąży oraz ocena efektów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Materiał pracy stanowiło 76 kobiet w ciąży, leczonych w Klinice Ginekologii i Onkologii CM UJ w Krakowie z powodu guzów jajnika. Wiek pacjentek wynosił od 18 do 41 lat, średnio 26 lat. W każdym przypadku średnica guza była większa niż 5 cm. Objawy guza jajnika wystąpiły w 25 proc. przypadków, większość guzów występowała jednocześnie (96,05 proc.), a ich średnica nie przekraczała 10 cm (88,16 proc.). W 75,05 proc. guz został wykryty w pierwszym trymestrze ciąży. Ponad 50 proc. torbielowatych guzów jajnika, które nie były leczone operacyjnie w momencie rozpoznania, uległo zanikowi w trakcie obserwacji. Najczęstszą postacią histologiczną operowanych guzów był potworniak dojrzały (50 proc.) i torbiel ciałka żółtego (28,13 proc.). Nowotwory złośliwe jajnika stanowiły 3,12 proc. Samoistne poronienie ciąży po leczeniu operacyjnym wystąpiło u jednej pacjentki po doraźnym zabiegu z powodu skrętu guza.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Although ovarian tumors are rare in pregnancy, they constitute a real diagnostic and therapeutic challenge. Design: The aim of the study was to describe pathomorfological and clinical characteristic of ovarian tumor in pregnancy and to review the effects of diagnostic and treatment. Material and methods: The study included 76 pregnant women treated due to ovarian tumors at Department of Gynaecology and Oncology, Collegium Medicum of Jagiellonian University. The age of patients range from 18 to 41 years (mean age 26 years). Diameter of each tumor was more then 5 cm. Results: The symptoms of the tumors occurred in 25 p.c. of patients. Most of them were unilateral (96.05 p.c. cases). In 88.16 p.c. of cases the tumor diameter did not exceeded 10 cm. 71.05 p.c. of tumors were detected in first trimester of pregnancy. More then 50 p.c. of cystic tumors, that had not been surgically treated directly after detection disappeared during observation. Most common histological type of operated tumors were teratoma adultum (50 p.c.) and corpus luteum cyst. The malignant tumor of ovary was detected in 3.12 p.c. of cases. Spontaneous abortion after surgical treatment occurred in one patient after, emergency operation due to tumor torsion. Conclusions: Most of the ovarian tumors in pregnancy were benign. Incidence of ovarian malignancies in pregnancy did not exceed 4 p.c. More then 50 p.c. of tumors that had not been removed directly after detection disappeared in the course of observation. Spontaneous abortion after operation rarely complicated surgical treatment.


  4/12

  Tytuł oryginału: Cyproterone, norethindrone, medroxyprogesterone and levonorgestrel are less potent local human growth hormone and insulin-like growth factor I secretion stimulators than progesterone in human breast cancer explants expressing the estrogen receptor.
  Autorzy: Milewicz T., Kołodziejczyk J., Krzysiek J., Basta A., Sztefko K., Kurek S., Stachura J., Gregoraszczuk E. L.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.319-329, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to compare the ability of natural progesterone and synthetic progestins to stimulate local growth hormone (GH) and insulin-like growth factor I (IGF-I) secretion by breast cancer explants. Explants obtained during surgery were divided according to their estrogen/progesterone receptor phenotype - ER(+)PR(-); ER(+)PR(+); ER(-)PR(+) - as determined by immunocytochemistry. Natural progesterone (10**-5 mol/l) and synthetic progestins (cyproterone acetate (5 x 10**-7 mol/l), norethindrone (10**-5 mol/l), medroxyprogesterone acetate (10**-7 mol/l), and levonorgestrel (10**-7 mol/l) were tested in vitro for their ability to induce secretion of proliferation-promoting agents such as human GH (hGH) and IGF-I. All hormone-dependent breast cancer cell types responded to progesterone stimulation with increased local hGH secretion, while in the non-malignant tissue this effect was observed only in PR(+) cells. Moreover, progesterone in only PR(+) cells in vitro stimulated local IGF-I secretion by both malignant and non-malignant tissue. Medroxyprogesterone and levonorgestrel increased GH secretion by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast cancer explants, while cypropterone stimulated it only in non-malignant tissue. None of the synthetic progestins tested in this experiment exerted an effect on GH secretion by both malignant and non-malignant tissue of ER(+) breast cancer explants. The present data additionally showed that, apart from cyproterone, which increased IGF-1 secretion in the same manner as progesterone by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast explants...


  5/12

  Tytuł oryginału: Chlorpromazine inhibits the glucocorticoid receptor-mediated gene transcription in a calcium-dependent manner.
  Autorzy: Basta-Kaim A., Budziszewska B., Jaworska-Feil L., Tetich M., Leśkiewicz M., Kubera M., Lasoń W.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (6) s.1035-1043, il., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Antipsychotic drugs can modulate transcription factors ansd also nuclear receptors, but their action on glucocorticoid receptors (GR)-members of the steroid/thyroid hormone receptor family has been studied so far. In the present study we investigated effects of various antipsychotics on the glucocorticol-mediated gene transcription in fibroplast cells, stably tranfected with a mouse mammary tumor virus promoter (LMCAT cells). Chlorpromazine (3-100 ćM) inhibited the corticosterone-induced gene transcription in a concentration- and time-dependent manner. Clozapine showed a similar, but less potent effect, while haloperiod acted only in high concentrations, and other antipsychotics drugs (sulpiride, raclopride, remoxipride) were without any effect. It was also found that a phorbol ester (an activator of protein kinase C (PKC) and A-23187 (Ca2+-ionophore) attenuated the inhibitory effect of chloropromazine on the GR-induced gene transcription. An antagonist of the L-type Ca2+ channel, as an inhibitor of phospholipase C (PLC) inhibited the corticosterone-induced gene transcription, but had no effect on the chlorpromazine-induced changes. The involvement of a PKC/LC pathway in the chlorpromazine action was confirmed by Western blot analysis showed that the drug in question decreased the PLC-á1 protein level, and to a lesser extent that of the PKC-ŕ protein in LMCAT cells. The aferomentioned data suggest that inhibition of the glucorticosteroid-induced gene transcription by chlorpromazine and clozapine may be a mechanism by which these drugs block some effects induced...


  6/12

  Tytuł oryginału: Modulacja immunologiczna a przebieg śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy z towarzyszącą infekcją wirusem ludzkiego brodawczaka : praca doktorska
  Autorzy: Jach Robert, Basta Antoni (promot.).; Uniwersytyt Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ginekologii i Onkologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 109 k : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20107

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/12

  Tytuł oryginału: The effect of amphetamine sensitization on mouse immunoreactivity.
  Autorzy: Kubera M., Filip M., Basta-Kaim A., Nowak E., Budziszewska B., Tetich M., Holan V., Korzeniak B., Przegaliński E.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.233-242, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Recent studies indicate a role of the immune system in the behavioral effects of amphetamine in rodents. In the present study we attempted to find a connection between the behavioral changes induced by repeated, intermittent administration of amphetamine and some immunological consequences of sensitization to amphetamine in mice. Male Albino Swiss mice were treated repeatedly (for 5 days) with amphetamine (1 mg/kg, i.p.). On day 9, they received a challenge dose of amphetamine (1 mg/kg). Acute administration of amphetamine increased their locomotor activity by ca. 40 p.c. In animals treated repeatedly with amphetamine, the challenge dose of the psychostimulant induced behavioral sensitization, i.e. the higher locomotor activation as compared with that after its first administration to mice. Immune functions were evaluated by the ability of splenocytes to proliferate and to produce cytokines such as interferon ç(IFN-ç), interleukin (IL)-4 and IL-10. Acute amphetamine administration significantly decreased, by ca. 30 p.c. and 25 p.c., the proliferation of splenocytes in response to an optimal and a suboptimal dose of concanavalin A (Con A), respectively, and increased their ability to produce IL-4. Chronic intermitent treatment with amphetamine significantly decreased, by ca. 65 p.c. and 50 p.c., the proliferative response of T cells to an optimal and a suboptimal dose of Con A, respectively, and diminished by 20 p.c. the metabolic activity of splenocytes. The above data showed that both acute and chronic amphetamine ...


  8/12

  Tytuł oryginału: Wyznaczanie lokalizacji węzłów chłonnych /lymph node mapping/ i poszukiwanie tzw. węzła wartowniczego /sentinel node/ w ginekologii onkologicznej.
  Tytuł angielski: Lymph node mapping and sentinel node detection in gynecological oncology.
  Autorzy: Pityński Kazimierz, Basta Antoni
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1159-1164, tab., bibligor. 41 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie najnowszych poglądów na temat lokalizowania węzłów chłonnych i poszukiwania węzłów wartowniczych w nowotworach żeńśkiego narządu płciowego. W publikacji omówiono aktualne podejście do usuwania węzłów chłonnych w onkologii gienkologicznej. Przedstawiono także metody stosowane do znakowania węzłów chłonnych i detekcji węzła wartowniczego. Praca zawiera również wyniki uzyskane w zakresie poszukiwań węzła wartowniczego w raku sromu, raku szyjki macicy i raku endometrium.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is the presentation of the latest opinions on the lymph node mapping and the sentinel node localization in the female genital organ neoplasm. The current strategies of lymph node resection in gynecologic oncology have been presented. The methods of lymph node staining and detection has been expounded as well. The paper also contains the resutls of sentinel node localization in the vulvar, cervical and endometrial cancers.


  9/12

  Tytuł oryginału: Effect of antidepressant drugs on the human corticotropin-releasing-hormone gene promoter activity in neuro-2A cells.
  Autorzy: Budziszewska Bogusława, Jaworska-Feil Lucylla, Tetich Małgorzata, Basta-Kaim Agnieszka, Kubera Marta, Leśkiewicz Monika, Lasoń Władysław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.711-716, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In order to test if antidepressant drugs can directly influence corticotropin-releasing hormone (CRH) gene expression, their effect on CRH gene promoter activity was evaluated in neuro-2A cells stably transfected with a human CRH - chloramphenicol acetyl-transferase plasmid. Forskolin (an activator of adenylate cyclase), but not phorbol 12-myristate 13-acetate (an activator of protein kinase C), ca. 3-fold increased reporter gene activity, which confirms the critical role of the cAMP-responsive element in regulation of the CRH gene. Imipramine and fluoxetine present in the medium for 5 days, in a concentration-dependent manner (3-30 ćM) inhibited the basal acitivity of CRH gene promoter, while tianeptine was inactive. The obtained results indicate that inhibition of the human CHR gene promoter activity by imipramine and fluoxetine, but not tianeptine, may play a role in mechanism by which the former drugs attenuate HPA axis activity.


  10/12

  Tytuł oryginału: Effect of some antipsychotic drugs on immunoreactivity in C57BL/6 mice.
  Autorzy: Basta-Kaim Agnieszka, Kubera Marta, Budziszewska Bogusława, Siwanowicz Joanna, Lasoń Władysław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.737-742, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The study examined the effect of some typical and atypical antipsychotic drugs on mouse lymphocyte metabolic and proliferative activity in vitro. The typical antipsychotic drug chlorpromazine (3 x 10**-6, 10**-5 and 10**-4M), significantly inhibited 3H-thymidine incorporation into C57BL/6 mouse spleen cells stimulated by concanavalin A (ConA), lipopolisaccharide (LPS) or pokeweed mitogen (PWM). Chlorpromazine at concentrations of 10**-5 and 10**4 M also suppressed the metabolic activity of splenocytes after ConA stimulation. The atypical antipsychotic agent clozapine (10**-4 and 10**-5 M) decreased the proliferative activity of spenocytes after LPS stimulation, but its inhibitory effect after ConA was observed only at higher concentrations. On the other hand, clozapine did not affect the metabolic activity of splenocytes. Sulpride, a selective dopamine D2 antagonist, at concentrations ranging from 10**-8 to 10**-4 M had no inhibitory effect on the proliferative or metabolic activity of the tested cells. The obtained results indicate that of the three antipsychotic drugs studied, chlorpromazine shows the most potent immunosuppressive effect, clozapine produces a moderate effect and sulpride is totally inactive. These findings suggest that the choice of antipsychotic drugs should also depend on disturbance of immune system activity, in particular those occurring in the several forms of psychosis.


  11/12

  Tytuł oryginału: Znaczenie kliniczne ektopii doczesnowej szyjki macicy w patologii wczesnej ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Madej Jacek Grzegorz, Basta Antoni (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Ginekologii i Onkologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 146 k. : il., tab., bibliogr. 157 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21027

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  12/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego a rak szyjki macicy].
  Autorzy: Basta Antoni
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (5/6) s.47-48, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001; 108 : 1204-1213
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: