Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BASA-CIERPIAŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Sprawność czynnościowa płuc u dzieci po przebyciu krztuśca. Wyniki badania epidemiologicznego w Krakowie.
Tytuł angielski: Lung function in preadolescent children after pertussis infection. Results of the epidemiologic study in Krakow.
Autorzy: Jędrychowski Wiesław, Maugeri Umberto, Jędrychowska-Bianchi Iwona, Basa-Cierpiałek Zenona
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.623-631, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badania było zweryfikowanie hipotezy, że przebycie krztuśca u dzieci może być powiązane z odległymi ujemnymi skutkami zdrowotnymi w postaci zaburzeń czynności płuc. Przekrojowe badanie epidemiologiczne zostało wykonane w roku 1997 w grupie 992 dzieci szkolnych, które uczęszczały do 4-tych klas szkół podstawowych w Krakowie. Przebycie krztuśca przez dziecko było odnotowane w wywiadzie przez ankietera tylko wtedy, jeśli choroba była rozpoznawana przez lekarza. Niezależnie od wywiadów, u każdego dziecka wykonywano badanie antropometryczne (pomiar ciężaru i wysokości ciała) oraz badanie czynności płuc spirometrem. Wskaźniki spirometryczne (FEV1 i FEF25-75 p.c.) korelowały ujemnie z chorobami alergicznymi dziecka, występowaniem świstów i paleniem tytoniu przez matkę w ciąży, chociaż efekt tej ostatniej zmiennej znajdował się na granicy istotności statystycznej. Grupa społeczna i liczba epizodów infekcji dolnych dróg oddechowych u dziecka w ostatnim roku nie była istotnie powiązana ze wskaźnikiem czynności wentylacyjnej płuc. Dzieci, które przebyły krztusiec miały istotnie niższe wskaźniki FEV1 i FEF25-75p.c., natomiast efekt tej choroby nie był widoczny w odniesieniu do FVC. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnosić, że przebycie infekcji Bordella pertussis może powodować upośledzenie sprawności czynnościowej płuc dzieci. Ponieważ dzieci te mogą być bardziej podatne na rozwój choroby obturacyjnej płuc w wieku dorosłym, wydolność układu oddechowego dzieci po przebytym kokluszu należałoby monitorować przez pewien dłuższy okres dla wykrycia wczesnych zmian obturacyjnych i podjęcia odpowiednich działan profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: The main goal of the study was to check the hypothesis that pertussis infection may cause a lung function deterioration in children. Cross sectional study was carried out in 1997 among 992 schoolchildren attending the fourth form of elementary schools in Krakow. In the course of the study the epidemiologic interviews on respiratory health of children and spirometric testing were performed. Spirometric indices (FVC, FEV1 and FEF25-75 p.c.) were inversely correlated with allergic diseases, wheezing symptoms and tobacco smoking of mother in pregnancy, however, the effect of the latter variable was of border significance. Socio-economic status of the family and number of infections in lower respiratory tract in children reported over the last year were not related to the lung function level. Children who reported pertussis infection in the past showed significantly lower values of FEV1 and FEF25-75 p.c. The results obtained suggest that pertussis infection may have a detrimental effect on the lung function of preadolescent children. Since these children may be more susceptible to environmental hazards and development of obstructive lung disease, therefore, it is justified to postulate a monitoring of lung function in children after pertussis infection throughout a longer period to detect early lung obstruction and setting up proper prophylactic measures.

  stosując format: