Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTOSZEWICZ-POTYRAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zakażenia krwi u pacjentów OIT - czynniki etiologiczne, lekooporność.
Tytuł angielski: Bloodstream infections in patients hospitalized on ICU-ethiological factors, antibiotic factors.
Autorzy: Stankiewicz Maria, Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Słowik Danuta
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.89 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ warunków hodowli na ekspresję powierzchniowych białek gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z materiału klinicznego od noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: An influence of cultivation conditions on the expression of surface proteins of coagulase-negative Staphylococci isolated from new-born children hospitalised on an intensive care unit.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna, Chiciak Joanna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.103-108, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę wpływu warunków hodowli na ekspresję białek powierzchniowych pięciu gatunków gronkowców koagulazoujemnych. Badania przeprowadzone na 31 szczepach gronkowców pochodzących od noworodków hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii pozwoliły na analizę podobieństw tych białek w obrębie danego szczepu hodowanego na różnych podłożach.

  Streszczenie angielskie: A surface adhesion is a fundamental stage, in a pathogenesis of inflammations caused by coagulase-negative staphylococci, at which surface proteins take part. The proteins that were found at S. saprophyticus and ascribed to take part in polystiren plates adhesion: SSP-1 and SSP-2 could be an example. In this work, the effort to esteem surface protein expression of various kinds of cogulase-negative staphylococcus according to cultivation has been made. The studies carried out with 31 staphylococcus strains being obtained from new-born children hospitalised in Neonatology Clinic helped to analyse the similarities among these proteins in the area of a given strain cultivated on different mediums. The examined strains belonged to five different species and it had been taken into consideration during the results esteem. On the grounds of electrophoretic surface proteins division the charts dysometric analysis was created showing interdependence between Rf for sufrace proteins and optical density. Afterwards an analysis for each strain was done taking into account a short of medium on which the cultivation had been placed. S. haemolyticus strains analysis cultivated on three different medium allows to isolate two protein groups showing similar expression of both low-and high-molecular proteins. For the majority of strains belonging to the same species one can observe a similar expression within low-and high-molecular surface proteins regardless of cultivation conditions. Recurrence of the electrophoretic pictures regardless of changes in cultivation conditions....


  3/3

  Tytuł oryginału: Cechy gronkowców koagulazoujemnych warunkujących ich chorobotwórczość.
  Tytuł angielski: Traits of coagulase-negative staphylococci determine pathogenicity.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.351-366, tab., bibliogr. 100 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Coagulase-negative staphylococci is a microorganism present in a environment and at human beings it creates a part of physiological flora. For many years it was considered to be a non-pathogenic microorganism. The results of studies and numerous scientists reports show a significiant coagulase-negative staphylococci contribution to many infections as their ethiological factor in some particular clinical situations. The new-born babies and prematurely low-weight born children, the sick with implantations, neutropenia or another immunological defects are these who are particularly exposed to coagulase-negative staphylococci infection. Among the reasons for the oncrease in infections caused by CNS are both widespread diagnostic and therapeutic techniques of invasion. These bacterias can be introduced into a body together with the biomaterial being innoculated, ureteral catheter, vascular catheter and the equipment aiding breath. Coagulase-negative staphylococci resistance to antibiotics, in particular to widerspread á-lactam antibiotics, is a serious issue.

  stosując format: