Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTOSZCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: The cyclic guanosine 3'-, 5'-monophosphate concentration and estrogens in women with primary hipotonia.
Tytuł polski: Stężenie cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z pierwotną hypotonią.
Autorzy: Stanosz Stanisław, Bartoszczuk Piotr, Sieja Krzysztof, Justyńska Grażyna, Stanosz Małgorzata
Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.29-35, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cykliczny 3'-, 5'-monofosforan guanozyny (cGMP) jest najsilniejszym naturalnym czynnikiem rozszerzającym naczynia krwionośne śródbłonkowe, jednak jego rola jako "przekaźnika II stopnia" (second messenger) jest znacznie mniej znana niż rola cAMP. Fizjologicznym aktywatorem sGC jest śródbłonkowy czynnik rozkurczający naczynia (EDRF) - tlenek azotu (NO). Cel pracy. Celem pracy jest ocena stężeń cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z hipotonią oraz określenie zależności między stężeniami cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny a ciśnieniem tętniczym skurczowym, rozkurczowym, średnim ciśnieniem tętniczym i stężeniami estrogenów. Materiał i metody. Badaniem objęto 80 kobiet w wieku 40 - 50 lat z negatywnym wywiadem chorobowym. Badane podzielono na dwie grupy. Grupę I (kontrolną) stanowiło 19 kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tetniczego krwi. Grupa II (badana) obejmowała 61 kobiet z obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi, u których skurczowe ciśnienie tętnicze nie przekraczało 105 mm Hg (14,7 kPa). Oceniano średnią wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średnia ciśnienia tętniczego (MAP). Materiałem biologicznym do oznaczenia cGMP była krew. Stężenie cGMP oznaczano metodą immunoenzymatyczną za pomocą zestawu firmy AMERSHAM, stężenie estradiolu II - metodą fluoroimmunologiczną za pomocą zestawu firmy bioMerieux, stężenie estronu w surowicy krwi - metodą radioimmunologiczną przy użyciu zestawu firmy Diagnostic System Laboratories, Inc. Corporate Headquarters. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej według programu komputerowego...

  stosując format: